Meny

Et kommersielt samarbeid med Crew Media.

Låneavtale

En låneavtale er en avtale mellom to parter, der det blir stilt en økonomisk verdi til midlertidig disposisjon.

En låneavtale er en avtale mellom to parter, der det blir stilt en økonomisk verdi til midlertidig disposisjon.

Vi snakker som oftest om en låntaker og en långiver i en slik avtale, og for at avtalen skal være gyldig må den inneholde noen viktige punkter. Er du i ferd med å signere en låneavtale? Les videre for å lære mer.


Lånebegrep

Et lån skjer når noen stiller penger til disposisjon for en annen part, og kan gjerne komme med kostnader og gebyrer. Denne betydningen av lån kan gjelde alle typer lån, enten det er snakk om forbrukslån eller lån med sikkerhet.

Hos en bank eller långiver vil lånet komme med renter, gebyrer og en nedbetalingsperiode.


De vanligste lånebegrepene


Renter

I et lånetilbud vil du se en nominell og effektiv rente, og rentene forteller hva lånet kommer til å koste. Den nominelle renten er grunnrenten på lånet, og blir beregnet ut fra markedssatser og en individuell kredittvurdering. Den effektive renten er den nominelle renten i tillegg til alle gebyrer og kostnader. Ønsker du å sammenligne lånetilbud, er det den effektive renten du bør se etter.  

Gebyrer

Gebyrer er kostnader banken eller långiveren kan legge til lånet, og disse kommer som oftest i terminer og ved etablering av låneavtalen.

Låneavtale

I en låneavtale er kundeforholdet mellom långiveren og låntakeren, men det kan også være en avtale mellom privatpersoner, som for eksempel et lån mellom familiemedlemmer.

Nedbetalingsperiode

En nedbetalingsperiode er den avtalte perioden du har med låntakeren. I Norge har det blitt satt retningslinjer som sier at perioden ikke bør overstige 5 år på vanlige forbrukslån, og at låntakeren skal ha mulighet til å betale tilbake når som helst før avtalt tid.

Axo Finans

Hva bør låneavtalen inneholde?

Skal du signere en låneavtale bør du sørge for at du leser denne nøye, slik at du får med deg alle vilkår og betingelser. På denne måten finner du ut om du har fått et bra lånetilbud, og om det er noe du bør være ekstra bevisst på.

En avtale mellom en långiver og låntaker bør for eksempel inneholde:

  • Hvem avtalen gjelder for
  • Personlige opplysninger
  • Lånebeløp
  • Nominell og effektiv rente
  • Renteberegning og totale kostnader
  • Avtalt nedbetalingsperiode
  • Avdrag per måned
  • Alle gebyrer
  • Underskrifter (eventuelt elektronisk signering)
  • Hva som skjer dersom lånet misligholdes

Les mer: Søke lån

I tillegg bør du forhøre deg med banken om det forekommer noe ekstra kostnader som for eksempel bankprodukter, låneforsikring også videre. Dette bør forøvrig også være nevnt i låneavtalen.

Vi sammenligner disse 20 bankene for deg