Bruksanvisning:
Scroll eller klikk på minus og pluss i venstre hjørne for å zoome ut og inn. Det er finnes punkter i hele Sør-Norge opp til Trondheim. I kartet under kan du også klikke på hvert punkt for å se hva som skjedde på det stedet. Du kan også søke opp steder du vil se.

Statspolitiet terroriserte hele OsloOg gjennom underavdelingene nådde de også ut til resten av landet.

Kartene her er basert på Statspolitiets logger for sommeren 1944. Hvert sted det skjer noe og hvert sted som nevnes er plassert på kart. Over kan du se hvor det skjedde gjennom hele sommeren på bare noen sekunder. Lenger ned finner du et kart du heller kan utforske og finne fram til nettopp de stedene du kjenner.