Tidslinjen

Moren ringer og melder om skuddveksling hos betjent Borgen

Fru Borgen, Fagertunveien 50(?) Stabekk, melder at hun hadde hört skudd på veien utenfor straks etter at hennes sönn, betj.Borgen og den politimann som bor hos ham var gått.

Døde to dager etter freden

Politibetjent Reidar Borgen døde 10. mai 1945 etter skuddskader i kamp mot Hjemmefronten.

Stapo-betjent Reidar Borgen var kjent som torturist. Han arbeidet også for det tyske sikkerhetspolitiet, og deltok i en gruppe som henrettet nordmenn.

Reidar Haaland:
Reidar Haaland:
Oslo juli 1945 og den første dødsdommen i Norge i Landssvikeroppgjøret. Reidar Haaland (1919-1945) fra Stavanger; en fabrikkarbeider, butikkeier, frontkjemper, betjent i Statspolitiet, torturist for Gestapo, og den første nordmannen som ble henrettet i det norske landssvikoppgjøret etter andre verdenskrig.

I rettsaken mot hans kollega Reidar Haaland i juli 1945, fremkom det rystende opplysninger om de tos behandling av norske fanger.

I Eirik Veums bok «Nådeløse nordmenn» omtales deres torturmetoder over flere sider.

Borgen er en av bare to Stapo-betjenter som dør i kamp med Hjemmefronten etter krigen.

Han skal ha blitt såret under et fluktforsøk fra en speiderhytte i Asker 9. mai, og dør på sykehus dagen etter.