Tidslinjen

SS-mann Falkum skøyt to serier skudd mot en gymnasiast fordi legitimasjonen ikke var i orden - truffet i begge bein

Under patruljetjeneste utenfor Kronprinsensgt. 10 kl. 2300-0300 ved SS mennene Falkum og Holtan, av[ ]yrte Falkum 2 serier 4 a 5 skudd med m.p. i anledning anholdelse av 

Hein Thorsteinsen, f. 6.12.22 i Oslo, gymnasiast, bor Sofiegt. 8 II, Oslo, leg.kort nr. 206429 fra Oslo avd. hvorved denne ble truffet i begge bein. 

Angivelig skulle tilskadekommendes leg.kort ikke være i orden. 

Det ble öyeblikkelig gjort henvendelse til lægevakta som kjörte mannen som var ved bevisthet til Ullevold sykehus, avd. 3 som på henvendelse meddeler at skadede har fått 2 skudd gjennom höyre legg og 1 gjennom venstre.

Overlevde skuddsalvene

Med tre skudd i kroppen overlevde 21-åringen Hein Thorstensen SS-mannens overfall.

Offeret denne kvelden var tidligere junior norgesmester i turn og elev ved Statens gymnastikkskole. Han overlevde med tre kuler i kroppen det som fremstår som et umotivert overfall.

Var beruset

I landssviksaken mot Rolf Falkum i november 1946 ble skuddsalvene mot Hein Thorstensen viet stor plass.

Eirik Veum kommer i sin bok «Nådeløse nordmenn» (2012) også inn på det som skjer.

Veum slår fast at Falkum har et rusproblem, og skal ha vært beruset også denne kvelden.

Fotografiet var løst

Thorstensen og en kamerat ble stanset i et kryss ved Drammensveien. Falkum ønsket å sjekke legitimasjonskortene deres, selv om de ikke skal ha oppført seg påfallende eller truende.

SS-mannen mente Thorstensens fotografi var løst, og beordret dem inn på Statspolitiets kontorer like ved. Utenfor inngangsdøren til Kronprinsens gate 10 stanset Thorstensen opp. Falkum brølte til ham, og løsnet ni-ti skudd.

Deretter ble hans kamerat, som forsøkte å hjelpe ham, jagd bort. Thorstensen ble liggende en halv time i Stapo-hovedkvarteret før han ble fraktet til sykehus. Der ble han liggende lenge.

Dømt til tvangsarbeid på livstid

Fra 18. juni 1944 og helt frem til freden arbeidet Rolf Falkum innenfor en spesialavdeling i Stapo, Utrykningsavdelingen. Oppgaven deres var å bekjempe sabotører, drive væpnet vakthold og lete etter allierte fallskjermstyrker, skriver Veum.

Falkum hadde tidligere vært ved fronten i Den norske legion. Han jobbet som fangevokter ved «Arkivet» i Kristiansand (Gestapos hovedkvarter på Sørlandet). Etter krigen ble han dømt for vold og annet til tvangsarbeid på livstid.

Germanske SS Norge:
Germanske SS Norge:
Møte i Stortinget for GSSN i 1944.