Tidslinjen

Statspolitiet i Kristiansand melder: Student (21) er savnet og fryktes å ville forsøke å forlate landet - etterlyses

Fölgende melding sendt fra politibetjent Wehus, Stapo. Kristiansand: 

Carl A. Wendt, f. 13/1-23 i Mandal. Student, bop Ytre Strandgt.22 b Mandal er savnet siden 1/8-44, og det antas at de vil forsöke å for- late landet. 

Etterlysning anmodes sendt politiadjutanten i Oslo og Grepos grupper. 

Etterlyste anholdes og transporteres til Statspoli- tiet, Kristiansand.

For mange gutter på skauen

Parolen om å boikotte Arbeidstjenesten lyktes i for stor grad. Det ble for mange av «gutta på skauen», og flere søkte mot Sverige.

I januar ble det klart for også Milorgs ledelse at NS-regimet planla å bruke norske gutter som soldater i tysk tjeneste på Østfronten.

Fra jordbruk til krigen

Et brev som Sissel Knutsen – etter all sannsynlighet – kopierte fra Quislings justisminister Sverre Riisnæs, avslørte planene.

Den 17. januar 1944 la han frem sine planer i et brev til SS-Gruppenführer Gottlob Berger i Waffen-SS: Mobilisere 75.000 mann til SS-tjenesten ved Østfronten.

Arbeidstjenesten:
Arbeidstjenesten:
Sivile utenfor Akersgaten 55 i Oslo.

Et notat fra Jonas Lie datert 22. januar forteller også at Quisling hadde tatt opp ideen direkte i samtale med SS-toppsjef Heinrich Himmler under et besøk i Tyskland.

Over 6.000 på skauen

Gutta på skauen
Gutta på skauen
Ikke navngitte menn på vei inn i skogen for å vente på et våpenslipp. Usikker datering

Etter at parolen om å boikotte tjenesten hadde blitt sendt ut, gikk tusentalls i dekning. Bare rundt Oslo regnet man med at det denne sommeren lå 6.500 gutter i dekning.

Flyktningene skapte store logistiske problemer for Milorg. «De måtte alle ha mat, noen også klær, skotøy og annet i kortere og lengre tid», skrev historikeren Sverre Kjeldstadli i sin bok om Hjemmestyrkene (1959).

Men i tillegg skapte det vanskeligheter for de organiserte militære gruppene som skulle holde seg unna folk, og man trodde Gestapo ville øke sine søk i skogene rundt hovedstaden på jakt etter ungdommene.

Milorg hadde heller ikke mulighet til å ta alle guttene opp i sin organisasjon.

«Krigsromantikere»

I en melding fra Sentralledelsen (SL) 10. juli til distriktssjefene ble det omtalt som «ren romantikk» å tro at man i et besatt land skulle kunne dekke og forsyne så store flokker. Man kalte de som la planer om geriljakrig som «krigsromantikere»:

«Vi kan ikke forsyne en hemmelig hær av slike dimensjoner. Vi har ikke våpen til dem og vi får ikke våpen til dem. Vi har strenge direktiver om ikke å søke åpen kamp mot fienden nå. Det er for tidlig og det stemmer ikke med våre egne eller allierte interesser»

Dette gjorde at mange forsøkte å flykte til Sverige, noe som igjen skapte problemer for Milorgs etablerte flyktningeruter.

Resultatet ble at man forsøkte å finne andre måter å sabotere Arbeidstjenesten på, noe som viste seg senere denne sommeren.

I marka
I marka