Tidslinjen

Søster som oppholder seg hos Schjørn blir utsatt for telefon- og dørklokke-terror, får to vakter

Söster Astrid Myklebust, Stapo. bor hos stabsleder Schjörn, Kristinelundveien 17. 

Da Schjörn f.t. er bortreist er hun alene i huset. Til stadighet både nått og dag blir det ringt på port- klokken og telefonen, men ingen svarer. Hun har sett 2 mann opp- holde seg rundt huset. 

Hun ber om å få en mann eller to fra Stats- politiet. 

Etter konferanse med jourhavende skal 2 mann sendes opp i kveld. Betjent Akerhaug og Tor Hansen tropper opp kl. 2300.

Trakasserer norsk SS-sjef

Stabssjef Leif Schjøren bor i huset ukjente menn ringer på. Han var underlagt de tyske nazistenes ordrer fremfor Quisling og NS.

Mannen som Astrid Myklebust bor hos er Leif Schjøren, er stabssjef for Germanske SS Norge (GSSN). Han var en av de sentrale mennene i den pangermanske opposisjonen mot Quisling.

Var egentlig tannlege

I Kristinelundveien på Frogner disponerte GSSN flere hus, og i nr 22 hadde SS og Gestapo en egen militærdomstol.

Schjøren var opprinnelig tannlege og hadde studert i Tyskland. Han la stor vekt på det germanske rasefellesskapet, og ville vinne arbeiderne for nasjonalsosialismen.

Han mistet sin stilling etter et mislykket intrigespill mot Quisling mot slutten av 1944, ble han fratatt sitt verv og sendt til Waffen-SS i Tyskland. Han skal ha vært i Berlin de siste ukene av krigen.

I 1947 ble han dømttil 10 års tvangsarbeid.

SS slo ned på motstandsarbeid

I «Fremst i fylkingen», en masteroppgave om organisasjonen skrevet av Olav Christoffer Bogen (Universitetet i Oslo, 2008), heter det at GSSN i hovedsak forholdt seg til Germanische Leitstelle in Norwegen – rekrutteringskontoret for Waffen-SS i Norge som lå like ved, i Drammensveien 99 i Oslo.

Kristinelundveien 22:
Kristinelundveien 22:
Gestapos militærdomstol.

Det var i april 1943 at Schjøren overtok stillingen som stabssjef etter Olaf T. Lindvig. Det skjedde etter at han i februar-april hadde vært i Tyskland på våpenopplæring og kurs hos Allgemeine SS.

GSSN drev også en form for etterretningsvirksomhet, og rapporterte dette til NS-ledelsen. Her fremkommer det også at organisasjonens SS-menn på eget initiativ slår ned på illegal virksomhet og arresterer personer, slik det også fremkommer i Stapo-loggene.

Rinnan-gruppen

Flere av medlemmene arbeidet også for det tyske sikkerhetspolitiet, deriblant i Sonderabteilung Lola, Rinnans fryktede gruppe.

Medlemmene arbeidet også for Sikkerhetspolitiet og Statspolitiet. Den 26. oktober 1942 stilte organisasjonen med 33 mann for å bistå Statspolitiet med arrestasjonen av de mannlige norske jødene, skriver Bogen.

Kristinelundveien:
Kristinelundveien:
SS i Norge hadde tatt over flere hus på Frogner.