Tidslinjen

Oslo sparebanks filial forsøkt ranet av to menn bevæpnet med maskinpistol som stakk av på sykkel

Politipresidentens adjutant melder pr. telefon: 

Idag kl. 1320 ble det forsökt bankrøveri i Oslo Sparebanks filial på Damplass i Ullevold hageby. 

To mann, hvorav den ene var utstyrt med maskinpistol trengte inn i banklokalet, men da bankkassereren satte allarmapparatet i gang, löp de ut av lokalet og forsvant på hver sin sykkel som de hadde stående utenfor. 

Kriminalpolitiet hadde allerede vært på åstedet. og meldte at det sannsynligvis var amatörer som hadde vært på ferde. Det tyske Sipo varslet. Kripo fortsetter etterforskningen.

Forsøkt bankrøveri var mislykket motstandsaksjon

I loggen avskriver Garlie ranet med at det sannsynligvis var amatører på ferde. Men ABC Nyheter kan avsløre at det var motstandsgruppa «Osvald» som sto bak det mislykkede bankranet.

Fikk anerkjennelse i fjor:
Fikk anerkjennelse i fjor:
Harry Sønsterød og forsvarsminister Anne Grete Strøm-Erichsen under medaljeutdeling til Osvald-gruppen i Statholdergaarden fredag. Osvald-gruppa var den store sabotasjeorganisasjonen helt fra starten av krigen, og dekte store deler av Sør-Norge. I alt stod denne organisasjonen, som hadde over 200 medlemmer, for mer enn 100 sabotasjeaksjoner, mange av de ble viktige for den norske motstandskampen.

Harry Sønsterød fra Heggedal var sjef for Vestfoldavdelingen, med base i Tønsberg i 1944. Dette året hadde de gjennomført en stor aksjon mot arbeidskontoret i Tønsberg i mai som var vellykket.

Men utover i året begynte finansieringen av motstandsarbeidet fra Sovjet å tørke inn og gruppa måtte finne andre pengekilder. Til Heggedalsposten forteller Harry i 2010 at de prøvde å rane Oslo Sparebanks filial på Damplass i Ullevål Hageby.

Og her får vi vite hvorfor ranet gikk i vasken:

Harry mente at det var på sin plass med en liten patriotisk tale til de ansatte. Dette likte de ikke og da Harry ga den kvinnelige sjefen en reprimande for dårlig nasjonal holdning ble alarmen utløst og gutta måtte stikke av.

Som vi kan lese i loggen fra Statspolitiet så stakk de av på sykler.

Utover høsten 1944 rømte Harry til Sverige og ble med i politstyrkene der, Osvald-gruppa ble lagt ned og i 1945 ble han dimmitert etter eget ønske. 

Damplassen:
Damplassen:
Forretninsgård på Damplass i Oslo i 1940.


Det er bare ett tidligere eksempel på ran i loggene fra sommeren. Les: Bevæpnede banditter raner lønnstransport