Tidslinjen

Mann (51) arrestert mistenkt for ulovlig omsetning av skinn - sendt til tyskerne

Innbragt og overfört Det tyske Sipo v/betjent Jensen: 

Foss, Joakim Karlsen, f. 16/6-93 i Oslo, bpl. Urtegt. 18 II, Oslo Mistenkt for ulovlig omsetning av skinn.

Enorm svartebørs

Varer og mat ble rasjonert. Det skapte en stor svartebørs som Prispolitiet skulle etterforske.

Bonde arrestert:
Bonde arrestert:
De tyske okkupasjonsstyrkene og de mange tusen tyske sivilistene i Norge beslaglegger det meste av det norske matforrådet. Her er en bonde som drog til byen med kjøtt og smør for å gi bort til kjente, blitt arrestert. En politimann tar seg av bondens hest og vogn etter at han selv er blitt ført bort.

Svartebørsen vokste seg svært stor i Oslo den siste krigssommeren. I «Meldungen aus Norwegen» rapporterte tyskerne selv den 13. august 1944:

«Svartebørshandelen i Oslo er enorm. Møtested for selgere og kjøpeinteresserte er de kjente Oslo-hotellene og -restaurantene, for eksempel Grand Hotel, Hotel Royal, Victoria Restaurant, Gyldne Freden, Rosekjelleren osv. På disse stedene finner man folk i alle aldersgrupper til alle tider på dagen.»

(Victoria Restaurant var også et av stedene Statspolitiet oftest rykker ut sommeren 1944 til for å håndtere politi og frontkjempere på fylla.)

1 kg smør - 60 kr

I NorgesLexi skriver man om fenomenet:

«Ikke få nordmenn var innom børshandel for å sikre seg julesteik, bryllupsmeny, en vinterfrakk, barneklær, et par beksømstøvler, hvitt hvetemel, melk, egg. De fleste anså det som tillatt å gjøre det ulovlige. Men for mange var det en holdningssak ikke å benytte svartebørsen.»

Matkø:
Matkø:
Det var stor mangel på mat og andre varer. Kø foran en lastebil på Youngstorget i Oslo.

Prisene på svartebørsen var svært høye. 1 kg meierismør kunne koste opp til 60 kroner, mens det i butikken kostet to-tre kroner. 16 kroner for brød var standard svartebørspris, mot ordinær pris ca. 50 øre, opplyser leksikonet.

Hardest valuta på svartebørsen var i rekkefølge tobakk, brennevin og flesk.

Dyrket egen tobakk:
Dyrket egen tobakk:
En tobakksdyrker kjører sin last av hjemmeavlet tobakksblader på en kjerre gjennom Oslos gater på vei til fabrikken. Bildet er fra 1944.

Eget politi

For å kontrollere priser og rasjonering, ble Pris- og rasjonaliseringspolitiet opprettet 1. januar 1941.

Det hadde 37 politidistrikter. Dets viktigste oppgave var å kontrollere at detaljistene overholdt prisforskrifter og småprodusenter sin leveranseplikt for bl.a. derigjennom å begrense utbredelsen av svartebørsen.

Etaten behandlet i 1944 2900 rasjoneringssaker og 1400 prissaker. Prispolitiet hadde mellom 150 og 300 tjenestemenn under okkupasjonen, opplyser NorgesLexi.

NS-fordeler
NS-fordeler
Bildet viser vinduet til en NS-forretning, som kan tilby sine kunder fra Nasjonal Samling både hvetemel og andre varer som andre nordmenn ikke har fått kjøpt siden 1941-42. Bildet er tatt i 1944.