Tidslinjen

To gårdbrukere arrestert og satt inn i Oslo kretsfengsel for å ha samlet inn penger til streikende prester i Lier

Bakke, Karl Johannes, f. 5/11-92 i Oslo, gårdbruker, bop. Solvang Lierskogen og 

Karl Rype, f. 24/5-94 i Lier, gårdbruker, bop. Bö, Lierskogen. 

Begge siktet for ulovlig pengeinnsamling til streikende prester i Lier. 

Innsatt Oslo Kretsfengsel v/betjent Stafv og Heggelund e.o. insp. Landerud.

Hirden angrep:
Hirden angrep:
Oslo 1. påskedag 1942. Hirden går til angrep på folkemengden utenfor Oslo domkirke etter gudstjenesten hvor prestene av samvittighetsgrunner nedla sine embeter .

Satt i fengsel for prestestøtte

De to som samlet inn penger til anti-nazistiske prester ble satt i fengsel.

Denne sommeren hadde 797 av 858 prester nektet å arbeide for Quisling-regjeringen, og lagt ned sine embeter.

Duoen som samlet inn penger til det Stapo kaller «streikende prester», ble satt i fengsel på ettermiddagen etter å ha blitt arrestert av lensmannen i Lier og transportert inn til Statspolitiet dagen før.

Kirkekampen var en del av den sivile motstanden mot okkupantene.

Striden ble tilspisset i februar 1942 etter at domprosten i Nidaros, Arne Fjellbu, ble avsatt.

Høymesse uten godkjenning

Det startet den dagen Quislings ble ministerpresident, 1. februar. 

Biskopene:
Biskopene:
F.v. biskopene Johan Støren, Eivind Berggrav, Andreas Fleischer, Henrik Greve Hille, Gabriel Skagestad , James Maroni og Wollert Krohn-Hansen. Bildet er fra 1941.

Da skulle domkirken i Trondheim brukes til en festgudstjeneste for anledningen, og Fjellbus planlagte høymesse ble avlyst.

Uten godkjennelse fra det NS-kontrollerte kirkedepartementet, avhold han sin høymesse senere på dagen med biskopenes godkjennelse. Denne ble stormet av politiet, og Fjellbu ble avsatt to uker senere.

Biskopene la så ned sine embeter 24. februar, og prestene fulgte etter. Sommeren 1942 brøt kirken med statens organer.

I mai 1943 ble kirkeledelsen reorganisert, og gikk under jorden etter at Ole Hallesby og Ludvig Hope hadde blitt arrestert.

Drepte Wabø for å beskytte prestene?

Fra demonstrasjonen utenfor Trondheims domkirke:
Fra demonstrasjonen utenfor Trondheims domkirke:
Folkemassen synger den gamle kampsalmen: «Vår Gud han er så fast en borg» utenfor kirkeporten. Alle har, som man ser, blottet hodene i vinterkulden.

I den illegale kirkeledelsen var pastor Johs Dietrichson leder, mens Sam Knutzen fungerte som økonomisjef. For å beskytte disse ble Olaf Wabø likvidert av motstandsbevegelsen 31. oktober 1944:

Han kjente navnene på den illegale ledelsen, men var samtidig en notorisk kriminell. Wabø ble blant annet mistenkt for å stå bakranet av en pengetransport 16. juni, og man fryktet for at han skulle røpe kirkeledelsens navn hvis han ble arrestert av Stapo for dette eller andre ran. 

Fullsatt kirke på Frogner:
Fullsatt kirke på Frogner:
En fullsatt Frogner kirke i Oslo under en gudstjeneste med en av de fratråtte prestene på prekestolen.