Tidslinjen

Flygeblad funnet: ''Jössinger, De bör fjerne Dem fra Holtangården söndag kl. 1900, tyske horer skal likvideres''

Melder Det tyske Sipo v/tolk Torgersen at det har fått tak i et flygeblad med fölgende innhold: 

''Jössinger, De bör fjerne Dem fra Holtangården söndag kl. 1900, tyske horer skal likvideres''. 

Under- skrift var sigd og hammer.

«Tyske horer skal likvideres»

En trussel om et angrep mot en bygård bandt opp Stapo denne søndagskvelden.

Holtangården i Grønlandsleiret var et markant hjørnebygg. Det ble oppført i 1932, og tegnet av arkitekt Kristoffer Lange

Holtangården:
Holtangården:
ligger på Grønland. Dette bildet er tatt mellom 1945 og 1950.


Kommunistiske koblinger

Beskjeden i flygebladet det tyske sikkerhetspolitiet (Sipo) hadde fanget opp, var undertegnet med det kommunistiske symbolet hammer og sigd.

Norges kommunistiske parti (NKP) i 1923 ble stiftet i bygget som ga plass for Holtangården: Kristiania østre arbeidersamfunn.

Og i tiden etter andre verdenskrig hadde partiet møter i Kafe Valhall som lå i det nye bygget, noe blant annet partimedlemmetAslaug Nygaard forteller om.

Bordell eller falsk trussel

Men ikke noe annet materiale tyder på at det her skal ha vært bordell for tyskerne. Nå ble det heller ikke funnet noe sprengstoff, så kanskje var dette bare en falsk trussel?

Statspolitiet sender fire mann for å søke igjennom bygget og avhøre de som bor der. Så setter de ut to som vakter.

Det blir arrestert tre personer den natta.Les hva som skjer med dem.

Vet du noe om saken? Tips oss gjerne på krigssommeren@abcnyheter.no eller ta kontakt med oss på Facebook.