Tidslinjen

Her er de som jobbet i Statspolitiet denne dagen

Vaktskifte. 

Vaktkommandör: Betjent Knut Berg. 

Vaktmannskap : Betjent Sörum, konstablene T. Mathisen, Y. H. Fredriksen, Tidemann Hansen og Stokstad. 

Vaktreserver : Betjentene Bj. Jensen, Hangård, Solum, konstablene Tunestveit, Hansel, Tallerås Udengen, Bård Hilsen, J. Mathisen og Glasö.

Skutt i kamp om radiosending

Denne kvelden ble Erik Bern skutt i kamp med 30 tyske soldater.

Mens Stapo i Oslo var opptatt med å arrestere folk, hadde tyske styrker i Mossedistriktet satt i gang en aksjon mot en radiosender.

Overvåket skipstrafikken

Fra Jeløy hadde man god utsikt til skipstrafikken i Oslofjorden. Informasjon om tyske troppebevegelser var viktig for den allierte krigsførselen, og den norske agenten Erik Bern jobbet for britene med dette.

Under dekknavnet «Lille Einar» bodde han på gården Kippenes som «Gårdsarbeider». Sammen med lokale medhjelpere rapporterte han jevnlig om sine observasjoner.

Denne sommeren kom tyske radiopeilebiler stadig nærmere området for radiosenderen «Uranus», og senderen ble derfor flyttet til Gravskogen i Våler.

Overrasket av tyskerne

Den 22. juli ble Bern og medhjelperen Hjørdis Edvardsen overrasket av 30 tyske soldater. I skytingen ble Edvardsen skutt og såret, mens Bern ble drept.

Etter krigen ble det reist en minnestøtte på stedet han falt.

Hjørdis Edvardsen ble utsatt for harde forhør, men overlevde krigen som fange på Grini frem til krigens slutt.

Bernstøtten:
Bernstøtten:

Bautaene og planketten står i Sånerskogen. Teksten lyder: 

Radio sender 

Uranus 

Erik Bern 

24 - 10 - 1920 

Falt for sitt land 

22 - 7- 1944

Les mer hos Østfold forsvarsforening.