Tidslinjen

En fra Frontkjemperkontoret melder at han og en annen ble trakassert av en mann på trikken - en rykker ut

Mjellum fra Frontkjemperkontoret melder pr. telefon at han og en annen frontkjemper er blitt trakassert av en mann på trikken. Ved- kommende er anbragt på Vestkantbadet. 

Betjent I. Flesjö sendt til Vestkantbadet.

Påbudt å sitte med nazister

Folk protesterte og ville ikke sitte ved siden av frontkjempere og nazister på trikken. Men det ble påbudt.

Forbud:
Forbud:
Det ble forbudt å stå på trikken fordi folk protesterte mot nazister ved å nekte å sitte med dem.

Den sivile motstanden var vellykket. Folk valgte blant annet å protestere mot okkupantene ved ikke å sette seg ved siden av kjente nazister og frontkjempere på trikken.

Slo hardt ned på det

Og med vanlig finesse valgte NS-politiet å forby passasjerer å stå så lenge det fantes ledige sitteplasser.

Egne plakater ble hengt opp for å understreke dette sitte-påbudet, som skulle gjelde fra 4. mai 1944:

«Det er forbudt å stå i vognen så lenge det finnes sitteplasser», ble det slått fast.

Arrestert og avhørt

For Stapo-betjentene innebar dette påbudet også en del ekstra arbeid.

Denne dagen måtte for eksempel betjent Ivar Flesjø, som etter krigen ble dømt for mishandling av fanger og deltagelse i eksekusjoner, hente en 61 år gammel mann etter hans demonstrasjon mot to frontkjempere.

Les hva som skjedde med vedkommende.