Tidslinjen

Politipresidentens adjutant melder om en trussel om at Møllergata 19 skulle sprenges

Melder politipresidentens adjutant pr. telefon at han kl. 0105 hadd[…] fått melding om at Möllergt. 19 skulle gå i luften om et öyeblikk. 

Adjutanten hadde selv tatt de nödvendige forholdsregler.

Midt på natta kom meldingen om at Gestapos fengsel skulle gå i luften.

Politipresident Bernhard Askvig:
Politipresident Bernhard Askvig:
Da Oslo ble overgitt til Tyskland 9. april 1940 møtte Askvig dem ved Lysaker og eskorterte dem inn i byen.

Falske meldinger om sabotasjehandlinger forekom regelmessig i Stapo-loggene.

Kl 01.15 på natta ringte adjutanten til politipresident Bernhard Askvig og gjorde oppmerksom på en melding om at Møllergata 19, Gestapos sentralfengsel, ville bli sprengt.

Trusler var vanlig

Han hadde da allerede sagt fra til Gestapo, men ringte så i etterkant til det norske Statspolitiet.

Fengselet ble ikke sprengt denne natta (det skjer først med terrorangrepet 22. juli 2011).

Askvig var sentral i nazifiseringen av politiet, og jobbet sammen med Jonas Lie.

Fikk tolv års tvangsarbeid

I landsvikoppgjøret ble han dømt til tolv års tvangsarbeid. Sammen med Egil Oldbjørn er Askvig den politiembedsmann som ble dømt strengest under rettsoppgjøret. 

Cellene på Møllergata 19 rives:
Cellene på Møllergata 19 rives:
Det forhatte fengselet til Gestapo under krigen rives i 1976.

Han døde i Tyskland kort tid etter at dommen var sonet.

I dag er den bakre delen av Møllergata 19 revet. Det var her selve fengselet lå. På det meste satt det 550 innsatte her, deriblant både Reidar Myhre og Sissel Knudsen.

Les om hva de ble utsatt for.

Foran bygningen overga Vidkun Quisling seg etter den tyske kapitulasjonen. Han satt også fengslet her under landsvikoppgjøret.

Vidkun Quisling i luftegården på Møllergata 19:
Vidkun Quisling i luftegården på Møllergata 19:
Han overga seg på trapppen utenfor Møllergata 19 den 9. mai 1945. Han ble dømt for landssvik 10. september og da anken ble avvist av Høysterett så ble han henrettet 24. oktober. Dette svært berømte bildet viser ham i luftegården på baksiden av Møllergata.