Tidslinjen

Kvinne ringer på vegne av en mor og angir sønnen som "er meget ute om natten og sover om dagen" og driver med sabotasje

Ble ringt fra Oslo Kripo v/konst. Svendsen og meldt fölgende: 

En bestyrerinne (Solplass) ''Luftgau'' ringer på vegne av 

fru Michelsen, bop. Låvevegen 22, Bryn, at hennes sönn 

Knut Michelsen, 21 år, s.adr. for tia ikke arbeider, men er meget ute om natten og sover om dagen. Hun mistenker ham for å drive illegal virksomhe[…] og er ikke i tvil om at han også har befatning med sabotasje. Gutten opererer sammen med en person ved navn Erling Gundersen, bop. ukjent. 

Hun ber om at politiet må ta seg av saka og ber om at gutten ikke må bli kjent med at hun har anmeldt saka da hun er red[…] for at han vil ta hevn. 

Rapport ved betjent Jahren.

Arrestert etter angiveri

21-åringen som ble angitt, ble arrestert samme kveld.

Kvinnen påsto hun ringte på vegne av en bekymret mor, men hva som egentlig lå bak angiveriet, er det jo umulig å tolke ut fra Stapo-loggen.

Natterangling eller sabotasje?

Det kunne også være et personlig oppgjør hvor den ukjente bestyrerinnen tilknyttet det tyske Luftvåpenet (Luftgau), brukte politiet for å hevne seg på 21 åringen.

I tillegg kan det jo også være en bekymret mor som mente natterangling var farligere enn å si til Stapo at sønnen drev med sabotasje.

Det som derimot fremkom av loggen, er at Stapo tok angiveriet alvorlig. Allerede samme kveld rykket de ut og arresterte 21-åringen.

Fengselet
Fengselet
Bredtveit i 1944.

Ti timer etter angiveriet - klokken 21.45 - ble han satt inn i Bredtveit fengsel, siktet for illegal politisk virksomhet.

Les oppføringen i loggen.

Arrestert tidligere

Han ble riktig nok ikke sittende mer enn en uke. Den 25. juli ble mannen som i loggen benevnes som musiker, løslatt.

Les oppføringen i loggen.

I oversikten «Norske fanger 1940-1945» har han arbeidstittelen lagerarbeider. Det fremkommer også at 21-åringen har vært arrestert tidligere.

Allerede 24. mai 1943 havnet han på Møllergata 19, og ble overført til Akershus dagen etter. Her virket det som om at han ble sittende fengslet, for senere å bli overført 19. juli 1944 til Bredtveit – og så løslatt 25. juli.

Har du ytterligere informasjon om denne hendelsen, tips oss gjerne på krigssommeren@abcnyheter.no.