Tidslinjen

Politiet i Hønefoss bekrefter også at bilen nå ikke lenger står på parkeringsplassen hos dem

Ble Stapos avdeling, Hönefoss oppringt ang. siste melding fra Riksledelsen. De bekrefter riktigheten av meldingen og sier at bilen ble avhentet i ettermiddag..

To timer med byråkrati

En av Riksledelsens biler opptok vakta et par timer denne mandagskvelden.

Det politiske politiet Stapo måtte også ta seg av mer trivielle saker.

For mellom transport av fanger til avhør og etterlysning av en mistenkt avhopper fra Arbeidstjenesten (AT), opptok en av NS-ledelsens biler kveldsvakta.

En uke etter at bilen ble parkert utenfor politikammeret i Hønefoss etter en punktering, ville de denne mandagen ha bilen flyttet. Les loggen.

Men Riksledelsen sa først at bilen sto parkert utenfor NS-hovedkvarteret i Tollbugata 10. Det kan jo tyde på at man nok ikke hadde full kontroll på materiellet i det førerstyrte partiet. Det ble derfor nødvendig med en ekstra sjekk.

Tollbugata 10:
Tollbugata 10:
Her mente NS' riksledelsa at bilen sto. Det skapte mye byråkrati for Statspolitiet.

Først etter at man fra Hønefoss nok en gang bekreftet at bilen faktisk sto der, ble sjåføren sporet opp. Han stadfestet at bilen sto der. Den ble så hentet. Noe Statspolitiet i Hønefoss nå bekrefter.

Les også: De to andre mennene som skulle sendes til tyskerne settes på celler fordi tyskerne ikke tar imot fanger etter kl 1600