Tidslinjen

Stokstad tar over vakta hos minister Lie

Konst. Stokstad reiste ut og overtok vakten hos Minister Lie.

Stapos grunnlegger nervøs

Politiminister Jonas Lie hadde ordnet egen beskyttelse.

NS-ministeren
NS-ministeren
Jonas Lie var leder for Germanske SS Norge og fra 1942 også politiminister i Quislings annen regjering.

Sommeren 1944 var NS-toppene nervøse. Flere Stapo-betjenter ble likvidert av motstandsgruppene, og samtidig iverksatte tyskerne sin hemmelige terrorplan: De henrettet i skjul en rekke nordmenn.

Statspolitiet drev vakthold

Flere av Quislings medspillere ba om beskyttelse. Politisjefen, minister Jonas Lie, hadde selv vakt plassert utenfor huset, noe som fremkom flere steder i Stapo-loggen.

Det var han som sto for opprettelsen av Statspolitiet. Tidligere hadde politiet vært et kommunalt anliggende, men Lie sentraliserte og politiserte politistyrkene.

Det var også han som opprettet Politiets særdomstol. Den ga en lov tilbakevirkende kraft, og sto for Quisling-regimets første dødsstraff – mot politimannen Gunnar Eilifsen.

Frontkjemper

Tvangsevakueringen:
Tvangsevakueringen:
Brente skoler og hus. Drepte husdyr. Senka båter – en hel landsdel lå i ruiner. Her driver tyskerene tvangsevakuering mens byen brenner i bakgrunnen.

Lie hadde selv deltatt i Balkan og ved østfronten som offiser i SS. Han ble regnet som tyskvennlig og kritisk til Quisling.

Han var også til stede under de store massakrene i Odessa i oktober 1941. Dette betegnet han som «livlig», ifølge biografien om ham; «Med penn og pistol» fra 2010.

Høsten 1944 var det han og minister Lippestad som administrerte tvangsevakueringen av befolkningen i Finnmark og Nord-Troms.