Tidslinjen

Politimann arrestert sammen med mann (49) som han i fylla har skutt gjennom armen fordi det ikke var blendet godt nok

Politikonst. Marstein, nr.1285, fra 2.div.L. innbragte fra Schnell- kommandoen: 

1. Politikonst. Torolf Mathiesen, f. 30/l-14 i Oslo, tj.bevis nr. 466 fra Statspolitiet, og 

2. Jörgen Raft, f. 18/10-94 i Horten, sekretær i Poststyret, bpl. Lövåsveien 5, V. Aker, og forklarte: 

Nr. 1 var blitt arrestert av Schnellkommandoen sammen med en front- kjemper ved navn Leif Vestlund fordi de hadde skutt fra Mathiesen leilighet i Tåsenveien 38 mot leiligheten til Raft og såret denne i armen. 

De hadde skutt fordi det ikke var blendet ordentlig i Rafts leilighet. 

Det samme hadde de gjort mot andre leiligheter i nabolaget også. 

Vestlund befant seg hos Schnellkommandoen. Både Mathisen og Vestlunds skytevåpen beror ved Schnellkommandoen. Rapport inngitt. 

Jörgen Raft dimitert etter å ha avgitt forklaring. Konst. 

Torolf Mathiesen ble innsatt i venteselle e.o. fra pfm. Haugerud. Han var synlig påvirket av alkohol.

Skjøt tilfeldig inn i vinduer

Denne natta gikk to norske nazister rundt og skjøt med skarpt inn i folks vinduer, som ikke skulle slippe ut lys.

I byene og ved andre strategiske steder var det påbudt å bruke svarte blendingsgardiner. Okkupantene ville ikke hjelpe allierte bombefly på tokt.

Bombeangrep
Bombeangrep
 


Advarsel:
Advarsel:
Politimesteren på Notodden mente det var var en passende straff å bli skutt mot dersom man ikke blendet godt nok.

For folk som måtte ferdes ute etter mørkets frembrudd var det utrygt å bevege seg i de mørke gatene, for det var ikke bare fra bygninger en skulle stanse lys – også biler måtte ha egne hetter over lyktene.

De som ikke fulgte påbudet ble bøtelagt, og man kunne også risikere å få slått av strømmen.

I enkelte tilfelle var det snakk om hardere sanksjoner. I Notodden mente den tyske kommandanten at blendingen var så dårlig, at han 13.august 1943 rykket inn en annonse om at det ville bli skutt med skarpt.

Året etter tok to norske nazister opp ideen. De gikk derfor rundt i Sagene/ Tåsen-området, og skjøt inn gjennom vinduene til folk. En tilfeldig mann ble såret i armen.

Se hva som skjedde med Statspolitimannen.