Tidslinjen

Det er funnet en illegal avis, London-nyheter, i rennestenen utenfor Statspolititets hovedkvarter i Kronprinsensgate 10

Politibetjent Jensen avleverte på vakten et eksemplar av London- nyheter, datert 14/7-44 som han hadde funnet rett för i rennestenen i Kronprinsensgt. i nærheten av nr. 10.

En illegal storavis

London-Nytt
London-Nytt:

Det ble den største illegale avisen, men den var aldri noen tabloid.

London-Nytt var en av de store illegale avisene. En regner med at det ble spredd 1,5 millioner eksemplarer av avisen.

Redaksjonen i «London-Nytt» ble flere ganger raidet og en rekke medlemmer ble arrestert. Avisa kom likevel ut fra 1941 til sent 1944.

Dødsstraff for illegale aviser

Tidlig 1942 var bare Ellen Jacobsen tilbake av den opprinnelige gjengen, og denne sommeren ble mer enn 40 personer tilknyttet avisproduksjonen arrestert.

Illegalt pressearbeid:
Illegalt pressearbeid:
Fra redaksjonen til avisen London-Nytt i et lokale i Nedre Slottsgate.


I denne perioden var opplaget over 4000 eksemplarer, og trykking og distribusjon ble styrt fra tårnet på Riis kirke.

Høsten 1942 kom forordningen om dødsstraff for illegal avisvirksomhet.

Utkom 1,5 millioner eksemplarer

Petter Moen og senere Andreas Riis var hovedredaktør for «London-nytt» frem til det store «Pressekrakket» og arrestasjonsbølgen i februar 1944, heter det i et prosjekt ved universitetet i Bergen om den illegale pressen

I arbeid:
I arbeid:
Redaktøren Petter Moen og etterfølgeren hans, Andreas Riis (t.v.) lytter til radio i redaksjonen til London-Nytt.

Etter den siste arrestasjonsbølgen stoppet avisproduksjonen etter hvert opp.

I løpet av den tiden «London-nytt» ble produsert utkom den i totalt 540 ordinære nummer, i tillegg kom landsutgaver og andre utgaver. Opplaget varierte mellom 1000 og 4000 eksemplarer. En regner med at det utkom ca. 1,5 mill. enkelteksemplarer av avisen. 

Her holdt de til:
Her holdt de til:
I Nedre Slottsgate 2 i Oslo, holdt den illegale avisen London-Nytt til i rommet til venstre. Rommet ble skilt fra de øvrige ved at døråpningen delvis ble murt igjen, og åpningen ble skjult av en mindre bokreol. Da lokalet måtte rømmes, flyttet London-Nytt til Brugata 3, hvor Vårt Land holdt til.


Skrev dagbok på toalettpapir

Da Petter Moen ble arrestert i februar 1944 ble han plassert på Møllergata 19. Her prikket han inn en dagbok i toalettpapiret. 

Til sammen skrev han 1400 ark og gjemte dem.

7. DAG I MØLLERGT. 19
Har vært i 2 forhr. Ble pisket. Røpet
Vic* Er svak. Forfjener forakt. Er fryktelig
redd for smerte. Men ikke redd for å dø.
Fra Petter Moens Dagbok
Petter Moen:
Petter Moen:
Han var redaktør av avisen London-Nytt. Han ble arrestert i februar 1944, og omkom under fangetransport til Tyskland. Dagboken hans, skrevet på toalettpapir, ble funnet på Møllergaten 19 etter krigen og kan leses her: http://bit.ly/1xRJnqa

Men etter syv måneder i fengselet ble han, sammen med 50 andre norske fanger sendt mot Tyskland med fangeskipet «Westphalen». Skipet gikk på en mine og bare fem av fangene overlevde. 

Moen hadde imidlertid fortalt en av de overlevende om dagboken og han sørget dermed for at den ble funnet etter krigen.

Du kan nå lese boken på nett  hos Statsarkivet.