Tidslinjen

Kvinne (43) arrester for illegale aviser

Innbragt v/konst. Giseth og Nybö. 

Birgit Augusta Hassel Rode, f. 18/8-1900 i Oslo, skreddermester, Uranienborgveien 11C IV etg. leg.kort 240098/Oslo, mist. for be- fatning med illegale skriv. 

Innsatt i venteselle.

En mestersyerske ble tatt

Da Stapo arresterte Birgit Augusta Hassel Rode var det en mestersyerske de mistenkte for befatning med illegale skriv.

Birgit Augusta Hassel Rode:
Birgit Augusta Hassel Rode:
Var mestersyerske og havna på Grini under krigen for befatning med illegale aviser.

I «Hvem er Hvem» fra 1948 ble håndverksmesteren Birgit Augusta Hassel Rode viet plass.

Her ble det bare fortalt om hennes faglige karriere, med blant annet ett års opphold i England 1921-22 og studieopphold i Wien og Paris 1925-27, og opprettelsen av eget syatelier i Oslo fra 1927.

I tillegg fremkom det at hun var formann i «Oslo kjole- og draktsyerlaug» fra 1930.

I boken om Norges håndverkere fra 1938 ble hun presentert med bilde og med mer familiære opplysninger, som at hun da var medlem av Oslo Håndverks- og Industriforenings representantskap og satt i håndverkernes sentralstyre.

Hun fikk fangenummer «13628» på Grini, og satt der etter et opphold på Bredtveit fra 12. juli til 1. september, ifølge boken om Grinifangene, som ble gitt ut etter krigen.

Kvinneavdelingen Grini
Kvinneavdelingen Grini
Fangeleiren Grini i Bærum ved Oslo hvor politiske fanger ble internert. Et illegalt tatt foto av kvinner i luftegården.