Tidslinjen

Mann (39) sendt tilbake til Bredtveit fengsel etter avhør

Tilbakefört til Bredtveit v/konst, Cato Andersen: 

Asmund Bechholdt, f. 28/7-04 etter utlån for avhör.

På venstre siden av Victoria terrasse:
På venstre siden av Victoria terrasse:

Her hadde Stapo sitt hovedkvarter siste del av krigen.

Gestapos nabo

Det «norske» Stapo var sommeren 1944 nabo til det fryktede tyske Gestapo.

Sommeren 1943 ble Statspolitiet omorganisert og flyttet til Kronprinsensgate 10, rett ved siden av det tyske Gestapo, som holdt til på Victoria terrasse.

Samarbeidet tett med Gestapo

Det norske Stapo mottok ordre fra to kanter. De var underlagt både det NS-kontrollerte Politidepartementet og det tyske Sipo (sikkerhetspolitet) hvor Gestapo var en avdeling.

Gjennom sommeren 1944 utveksler de fanger og informasjon.

Telefonen eksploderte

Bakgrunnen for flyttingen var en sabotasjeaksjon 21. august 1942 i nitiden på morgenen. Oslo- og Aker-avdelingens kontorer i Henrik Ibsensgate 7 ble da sprengt av den kommunistiske Osvald-gruppen.

Asvor Ottesen:
Asvor Ottesen:
Hun gikk under dekknavnet «Lilly Jensen» under krigen. Her som forsvarsadvokat i 1951.

En sprengladning var blitt koblet til Stapos vakttelefon denne fredag morgenen.

Ladningen gikk av da røret ble løftet av, og Stapo-torturisten Arne Tofteberg ble på denne måten drept. I den spektakulære aksjonen ble også to andre betjenter skadd og kontorene ødelagt.

Sentralt i planleggingen sto Asvor Ottesen. Det var hun som kartla målet og skaffe nøkler. 

Like før sprengningen flyktet hun i sikkerhet i Sverige.

Syv av de som ble arrestert for aksjonen ble skutt på Trandum 7. september 1942.

Utgravingen av massegraver på Trandum:
Utgravingen av massegraver på Trandum:

Arresterte som var mistenkt/tiltalt for landssvik ble hentet fra fengslet i Møllergata 19 og tvunget til å delta i utgravingene av massegravene. På bildet en av de tiltalte sammen med politi og soldater.