Tidslinjen

NS-mann, kapellan og bestyrer for Gjetemyrens internatskole på Adamstuen melder om dødstrusler på telefon

meldte pr. telefon bestyreren av Gjetemyrens internatskole ved Adamsstuen, at Knut Hoel, i den senere tid hadde fått adskillige anonyme telefonoppringninger med trudsel om at han er under opp- sikt og vil bli skutt. 

I aften kl. 2325 hadde han fått en slik opp- ringning igjen. Denne gang var det hans venn fotograf Hansen, bop. Hansteensgt. 14, Oslo som tok imot telefonen. Trudslen syntes være åpenbar i aften siden vedkommende som ringte hörte at det var en fremmed stemme som tok imot og derfor bad om at beskjeden måtte bli overbragt ham. 

Knut Hoel opplyste videre at han ved siden av sin bestyrerstilling er kappelan i Trefoldighetskirken, og at både han og fotograf Hansen er meget aktive NS medlemmer.

Hva du bør vite
Hva du bør vite
Boken ble utgitt i 1942 og anbefalt brukt i skolen av det NS-kontrollerte Kirke- og undervisningsdepartementet.

Hyllet Quisling

Mannen som mottok trusler denne kvelden var lærebokforfatter. I hans skolebok tok en for seg Quisling, førerprinsippet og Hirden.

Over 89 sider presenterte den overbeviste nazisten Knut Hoel lederen av Nasjonal samling (NS) og de prinsipper partiet baserte seg på for elevene.

I kapittelet om Quisling het det at NS-lederen forsøkte å berge landet 9. april. Boken het «Hva du bør vite om den nye tid». Og her står det videre om Quisling:

Ved denne handling reddet han landet fra å bli en ruinhaug, og han frelste tusenvis av unge nordmenns liv. Men enno var det få som forsto ham, og enda en gang fikk jødeagentene skjøvet ham til side. 
Spillet ble dog gjennomskuet, og den 25. september 1940 ble Nasjonal Samling det eneste politiske parti i Norge, og Vidkun Quisling den selvskrevne politiske fører for folket.

Førerprinsippet ble oppsummert slik:

Vidkun Quisling har lovt å føre det norske folket mot en stor og lykkelig framtid, og vi vet at vi kan stole på de løfter denne mannen gir.

Boken ble utgitt i 1942 og anbefalt brukt i skolen av det NS-kontrollerte Kirke- og undervisningsdepartementet.

Hva du bør vite
Hva du bør vite
Vi lærer å lystre og underordne oss. Vi lærer disiplin.