Tidslinjen

En bokholder i Likvidasjonsstyret arrestert sammen med en elev for fyll og bråk - eleven løslatt etter avhør

Innbragt v/ Olso politi Möllergt. 19. 

1. Odd Trosvik, f. 1.6.21 i Oslo, bokholder i Likvidasjonsstyret. Bor: Holmenkollveien 16 V.Aker. Leg.kort.nr.40624 utstedt av Osloavdelingen. 

Innsatt i venteselle e.o. vakthavende for be- ruselse og uverdig opptreden. Rapport. 

2. Per Erik Johansen, f. 8.1.28, elev ved Oslo sporveier. Bor: Fredensborgveien 1 I, Oslo, Leg.kort nr. 278050 utstedt av Oslo- avd. 

Eks. og dim. e.o. vakthavende.

Plyndret 1053 jødiske hjem og bedrifter

Bak det kryptiske navnet Likvidasjonsstyret fant en nazistenes organisasjon for plyndring av eiendom til jøder sendt til dødsleirene.

Høsten og vinteren 1942 startet Stapo aksjonen rettet mot norske jøder.

Inndratte jødiske formuer

Under det NS-ledede Finansdepartementet ble det opprettet et eget organ for å administrere formuene og bedriftene hvis eiere forsvant: Likvidasjonsstyret for inndratte jødiske formuer.

Jøde (stengt.)
Jøde (stengt.)
En liten gutt står utenfor et butikkvindu med antisemittisk propaganda i Oslo høsten 1940.


Odd Trosvik, som ble anholdt for fyll og “uverdig opptreden” klokken 01.00 denne natta, jobbet her som bokholder.

1053 hjem og bedrifter plyndret

Et av Hirdens gamle mål ble realisert i denne måned, idet den store arvefienden jøden no endelig er blitt fratatt myndigheten til fortsatt opphold i Norge. Deres formuer er blitt beslaglagt til stor ve og ynk for våre motstandere. Til syvende og sist var det imidlertid våre penger menneskene formidlet, og no er det altså slutt for godt.
Hirdspeilet, november 1942.

Likvidasjonsstyret holdt først til i en leilighet i Gardeveien på Marienlyst, beslaglagt fra en jødisk familie. Våren 1943 flyttet Likvidasjonsstyret til Grensen 16 i Oslo sentrum.

Etter frigjøringen i 1945 sto det åtte millioner kroner på Likvidasjonsstyrets felleskonto.

Gunnar Eilifsen:
Gunnar Eilifsen:
Politifullmektig Gunnar Eilifsen. Han tjenestgjorde i Bergen i 1940. Ble politimester i Halden, men ble degradert til fullmektig og forflyttet til Oslo, som straff, da han meldte seg ut av NS i 1941. Han ble skutt i 1943.

I alt ble 1.053 jødiskeide hjem og bedrifter plyndret og inndratt i Norge. 401 var bedrifter. Likvidasjonsstyrets hovedkontor i Oslo hadde på det meste 50 ansatte. Lokalkontoret i Trondheim hadde 25 ansatte. 

Dømte Gunnar Eilifsen

Formannen i dette Likvidasjonsstyret var advokat Egil Reichborn-Kjennerud, som etter krigen ble idømt ti års tvangsarbeid. Han var også frontkjemper for Germanske SS-Norge, og et sentralt medlem av Nasjonal samling (NS).

Han var av en av tre dommere i domstolen Politiets særdomstol sammen med Karl Marthinsen (lederen i Statspolitiet) og Egil Olbjørn (Ordenspolitiet).

Under rettssaken mot politimannen Gunnar Eilifsen var han hoveddommer (og til slutt den eneste av de tre dommerne som ikke godtok dødsstraff). Eilifsen var den første som ble henrettet av Quislings regjering.

Eilifsens “forbrytelse” var å tilbakekalle en ordre til fem betjenter om å arrestere tre jenter som ikke møtte opp til Arbeidstjenesten.