Tidslinjen

Tyskerne har oppdaget 10 bevæpnede banditter i nærheten av Hønefoss og ber om 15 godt væpnede menn - 5 menn sendes opp

Fru Karlsen fra Det tyske Sipo melder at en streifpatrulje på 3 mann idag hadde påtruffet 10 bevepnede banditter i nærheten av Hönefoss. 

Hun bad om at 15 godt bevepnete mann fra Statspolitiet måtte bli sendt oppover. I samråd med jourhavende ble bestemt at 5 mann sendes forelöpig, og hvis mulig 10 mann imorgen. 

Fokstuen, Richter, Agnar B. Larsen, Stake og Ouski reist med bil fra Statspolitiet til Ortskommandantus Hönefoss for å melde seg for Hauptsturmführer Venert og der motta nærmere instruksjoner.

Rapporterte til POT etter krigen

Hun var sterkt hatet, men etter krigen utnyttet det nye Overvåkningspolitiet likevel Gertrud Thielicke Karlsens ekspertise om norske kommunister.

Den «Fru Karlsen» som ringte inn og ba Stapo sende 15 betjenter til Hønefoss, ble etter krigen dømt til 18 års tvangsarbeid.

Hun kom til Norge i 1926, og giftet seg året etter med en norsk mann. I 1941 ble de skilt, og hun fikk tilbake sitt tyske statsborgerskap.

Arbeidet i Gestapo

gestapos hovedkvarter
Gestapos hovedkvarter:

Tyske Gestapo og Sicherheitsdienst holdt til i Victoria terrasse under okkupasjonen. 


Som kriminaloberassistent i Gestapo ble Gertrud Thielicke Karlsen regnet som kommunistekspert, og hun deltok også i flere avhør.

Hun var blant annet med på å bortføre fremtredende personer, og utsatte dem for falske rettssaker.

Kontorsjef Jørgen von Tangen ble for eksempel pågrepet av Stapos Stian Bech og det tyske Sipos Franz Dirrank natt til 5. oktober 1944.

Fru Karlsen opptrådte da som en av tre maskerte «dommere» som lurte von Tangen til å tro at det var kommunister som ville drepe ham. Og for å overbevise dem om at han var anti-nazist, oppga kontorsjefen sine kontakter i motstandsbevegelsen til de nazistiske medløperne.

To av de som okkupantene på denne måten fikk kjennskap til, ble senere henrettet.

Samarbeidet med POT

I professor Tore Prysers bok «Varulven» heter det om dommen mot henne etter krigen:

«Thielicke Karlsen fikk en dom på 18 års tvangsarbeid, men ble utvist til Tyskland alt i 1951. At hun slapp med dette, skyldtes trolig at hun skrev en omfattende rapport om kommunister som hun kjente til, for Overvåkningspolitiet».