Tidslinjen

Lysaker kjemiske fabrikk har eksplodert - bekreftes av politiet på Lysaker

Ringer pfm. Udengen, Oslo politi og melder at det har vært en eksplosjon på Lysaker kjem. fabrikk. 

Adolf Eriksen, bpl. Lille- akerveien 7, hadde meldt dette pr. telefon til Oslo politi. 

5 min. senere ringer Udengen og opplyser at han har fått bekreftet det fra Lysaker politistasjon.

Sprenger svovelfabrikker

Klokka to på natta kommer beskjeden til Stapos nattevakt: Lysaker kjemiske fabrikk er sprengt.

Klokken var nesten blitt to på natta da to svovelsyreovner ved Lysaker kjemiske fabrikker i Bærum, gikk i lufta.

Bak sabotasjeaksjonen sto Oslogjengens Gunnar Sønsteby (1918-2012) og Birger Rasmussen (1920-2007).

Svovelsyre brukes i kunstgjødsel, men benyttet til produksjon av sprengstoff kan man fremstille krigsviktig materiell som TNT og nitroglyserin.

Det gikk en egen jernbanelinje inn på fabrikkområdet fra Lysaker stasjon.

Samme kveld ble også Verpen svovelsyrefabrikk i Hurum sprengt av blant andre Edvard Tallaksen (1918-1944), William Houlder (1917-1984) og Andreas Aubert (1910-1956).

I rapporten om det koordinerte angrepet oppsummeres det ifølge boken «Sabotasjen i Oslo-området 1944-45»: 

«Tyskerne må nå innføre konsentrert svovelsyre fra hjemlandet. Sabotasjen på Lysaker berører ikke produksjon til beste for norsk landbruk.»

Lysaker kjemiske fabrikk:
Lysaker kjemiske fabrikk:
Sett fra lufta i 1951.