Tidslinjen

Det viser seg at mannen skutt i skogen på Holmenkollen ikke er tysk politi, men amerikansk disponent

Det viser seg ved undersökelser at den myrdede ikke er Kriminal- rat Esser. Det viser seg å være: 

Sigurd Emil Roll, f. 14-10-93 i Chikago, disponent ( tidl.konsul) bopel Ulvsteengt. 1 b II. Leg.kort nr. 261071 utstedt av Oslo og Aker politimesterembete, Akeravdelingen. 

Meldingen gitt til jour- havende og ''Fürer vom Dienst'', Sipo.

Gestapos terrordrap

Sigurd Emil Roll ble drept av Gestapo som ledd i «Blumenpflücken», en rekke nazistiske drap som skulle gi inntrykk av å være utført av motstandsbevegelsen.

Sigurd Emil Roll:
Sigurd Emil Roll:
Ble drept av SS-offiseren Weiner i den hemmelige operasjonen «Blumenplücken».

Sigurd Emil Roll (født 14.10.1893) var det andre drapet som ble begått personlig av Gestapos etterretningssjef Ernst Josef Albert Weiner.

Kjent idrettsmann

Roll var født i Chicago og arbeidet som visekonsul ved USAs ambassade. Han var også kjent i samtiden som idrettsmann og ble i 1917 norsk mester på 400 meter. Han hadde også norsk rekord på denne distansen fra 1917 til 1920.

Satt på Grini

30. desember 1941 ble Roll arrestert som gissel og for å ha hjulpet fanger. Han satt da på Grini frem til 7. mars 1942, heter det i oversikten «Våre falne».

Drapet ble også omtalt som begått av Gestapo i sin samtid, noe blant annet en avisnotis fra Canberra times fra 7. juli 1944 viser.

Murdered:
Murdered:
Canberra times 7. juli 1944 om drapet på USAs visekonsul, Emil Sigurd Roll.

Det første offeret for SS-offiseren Weiner var politimajor Einar Hærland som ble drept 12. juni 1944.

Elleve drap

Til sammen drepte Gestapo elleve nordmenn i aksjonen som startet sommeren 1944.

Drapene skulle ligne likvideringer utført av motstandsbevegelsen.

Dette var en del av det som kalles «Blumenpflücken» hvor sentrale personer ble bortført og senere drept.

Skylden skulle hovedsakelig legges på kommunistene og bidra til å skape redsel i sivilbefolkningen.

I fjor kom det ut en bok om Gestapo-planen «Blumenpflüchen», skrevet av idehistoriker Christopher Hals Gylseth.