Tidslinjen

Ingeniør melder om at han får anonyme trusler på telefonen

Ing. Wilhelm Dybwad, Eil.Sundtsgt. 29, tlf.48177, innhaver av Radioservise West, Bygdö Alle 19- melder om anonyme trudsler i telefon. Rapport skrevet.

Dobbeltspill

Milorgs radioekspert Wilhelm Dybwad bruker Stapo til å stanse trusler.

Innehaveren av Radio-Service West i Bygdø Allé, ingeniør Wilhelm Dybwad, kan ikke ha vært skyggeredd.

Som motstandsmann dyrket han kontaktene med okkupantene, samtidig som han på bakrommet lærte bort morse og betjening av illegale radioapparater.

Da radioapparater 1. september 1941 ble forbudt andre enn tyskere og betrodde norske nazister, skulle mottakerne i Oslo leveres inn til Dybwad.

Innsamling av radioapparater
Innsamling av radioapparater
Oslo 12. november 1943. Radioapparatene som er beslaglagt i Norge sendes i stadig større mengder sørover. På bildet foregår innlastning av radioapparater fra lageret i Handelsdepartementet. Det er stor interesse fra sivilbefolkningen, som ser på transporten av radioapparatene som tyveri.


Det okkupantene ikke visste var at han også drev opplæring og trening av motstandskjemperne i bruken av radioapparater i bakrommet.

For å bevare sitt skjul opptrådte han som tyskervennlig, og derfor også ble beskyldt for å være «stripet».

– For utenforstående kunne det nok se ut som om at han holdt seg godt inne med nazistene og tyskerne. De var jo stadig innom med radioer til reparasjon. Men for motstandsbevegelsen var dette en nyttig front, kunne en av Milorgs telegrafister, Dag Falchenberg, fortelle etter krigen.

Historien om Dybwad fortelles i «Hallo hallo», medlemsblad for Norsk radiohistorisk forening.

Meldingen kl 21.45 den 22. juni 1944 viser at Dybwad var villig til å ta sjanser. Her har han levert en anmeldelse om trusler over telefon til Stapo som må granske.

Det kan tyde på at han ønsket å styrke sin egen sikkerhet.