Tidslinjen

To bevæpnede menn arrestert på Grünerløkka - avfyrte tre skudd etter krangel

Innbrakt fra Thv.Meyeregt. v/betj.Strænge Næss og konst. T. Hansen. 

1. Snekker Einar Sigvart Lerfald, f. 19/11-17 1 Egge, bop. Parkveien 60, vær.1 telf. 45052. 

2. Sjåför Arnt Harald Stormoen, f. 4/8-21 i Åsnes, Solör, bop. Parkveien 60 vær 4. 

Begge var i besiddelse av forskjellige legitimasjonskort lydende på forskjellige navn og titler, desuten hadde nr. 1 Lerfald 1 pistol- mauser cal.6.35 og en avis- radionytt. 

Begge hadde vært i kran- gel med noen karer i Thv. Meyersgt. og herunder hadde Lerfald avfyrt 3 pistolskudd, hvorav det ene skudd hadde gått gjennom et vindu. 

Begge inn- satt i venteselle e.o. pfm. Haugerud. Utrykningsbil fra Oslo politi kom også tilstede i Thv. Meyersgt. og transporterte de anholdte til Stapo.

To frekke provokatører var virkelig to nazister på byn

Aftenposten bruker arrestasjonen av to frontkjempere til å spre naziztisk porpaganda.

To dager etter at Stapo rykket ut for å anholde revolvermennene Einar Sigvart Lerfald (26) og Arnt Harald Stormoen (23), står det en anonymisert artikkel om dem i Aftenpostens morgenutgave.

Aftenposten 21.juni
Aftenposten 21.juni
To revolverbanditter i Oslo forfulgt av publikum og arrestert.

Her heter det at de to stakk av mens «de skjøt vilt omkring seg».

Til tross for alvoret skal likevel folk ha tatt opp forfølgelsen og bidratt til at de ble pågrepet av politiet, heter det i avisens førstesideoppslag:

«Det viste seg at begge forbryterne foruten våpen var i besittelse av illegale propagandaskrifter».

(Hele teksten lyder som følger:

«Under en uoverenstemmelse mellom to menn på en av gatene i Oslo forleden ble den ene plutselig rebelsk og truet flere av de forbipasserende med pistol. Deretter stakk begge av, idet de skjøt vilt omkring seg. De som hadde vært vitne til episoden tok straks opp jakten etter bråkmakerne som kort tid etter ble overmannet og arrestert av politiet».

«Det viste seg at begge forbryterne var i bestittelse av illegale propagandaskrifter. Takket være den mønstergyldige holdning fra trafikantenes side, lyktes det myndighetene å ta hånd om de to frekke provokatører, hvis eneste mål var å skade sine landsmenn. Episoden er forøvrig betegnende for den avvisende holdning som stadig flere inntar overfor terrorister og andre forbryterske elementer».)

Diktert av nazisensuren

Hver dag gjennom krigen sendte pressedirektoratet ut private beskjeder til redaksjonene om hvordan de ønsket at hendelser skulle omtales eller ikke omtales. 

Her finner vi også grunnen til at dette bråket havnet på Aftenpostens førsteside:

Skal på første side:
Skal på første side:
Pressedirektoratet sender beskjed på kvelden. Notisen om revolvermennene i Oslo skal på førstesiden. (Vår utmerking.)

Pressedirektoratet ga nøyaktige beskjeder om hvordan saker skulle deskes og hvordan de skulle prioriteres.

Propagandaskrift var avisen «Radionytt»

Avisen «Radionytt» som omtales i politiloggen, ble gitt ut av kommunistiske motstandskjempere under hele krigen.

I Aftenpostens nazistisk aksepterte propagandaversjon av episoden fremstilles det også som et heroisk bevis «for den avvisende holdning som stadig flere inntar overfor terrorister og andre forbryterske elementer».

Men sannheten er en annen.

Allerede dagen etter pågripelsen blir Lerfald og Stormoen overført til det tyske sikkerhetspolitiet klokken 11.55.

Hva som skjer med dem er usikkert, men Lerfald jobber for det tysk Sipos Sonderabteilung Lola, bedre kjent som Rinnan-banden. Og både han og Stormoen er kjente frontkjempere.

I et avhør etter krigen innrømmer kriminalrat Josef Weiner ved det tyske Sipo at begge disse arbeidet for dem, og at Stormoen flykter til Sverige etter skyteepisoden og der blir arrestert.

«Han var dom og lite brukbar som agent»
Josef Weiner om Stormoen

Lerfald skal også ha stukket til Sverige hvor også han ble arrestert.

I den illegale avisen «Kronikken» som kommer ut i Oslo poengteres dette allerede 22. juni.

Og her kan man se at utgiverne har hatt god tilgang på Statspolitiets hemmelige vaktdagbok:

Bemerkning i Kronikken
Bemerkning i Kronikken
Våre understrekinger.


Se også den forrige loggoppføringen om hendelsen

(Denne saken ble oppdatert 2. september 2014)