Tidslinjen

Forfatter (49) frigitt - ble tatt for illegale aviser

Ronald Fangen, f. 29.4.95, dim. e.o. insp. Kranz.

Fangen blir fri

Ronald August Fangen ble i november 1940 den første forfatteren i Norge som ble fengslet av nazistene. Sommeren fire år senere ble han igjen innbrakt, men var ute igjen neste dag.

Politiloggen ABC Nyheter har fått tilgang på viser at Ronald August Fangen kvelden den 16. juni 1944 blir pågrepet og innbrakt fra sitt hjem, kapellangården Dusgård, i Ringsaker på Hedmarken.

Han blir plassert i ventecelle hos Statspolitiet, siktet for befatning med illegale aviser. Ettermiddagen etter blir Fangen sluppet fri igjen uten videre konsekvenser.

Drømte om avis

sf0763fc680
Ronald August Fangen.

Hadde Fangen befatning med illegale aviser under andre verdenskrig? Vel, det er i alle fall velkjent at han hadde god kontakt med flere i miljøet som drev med den slags.

Som mangeårig journalist i sine yngre år hadde Fangen lenge drømt om å utgi en ny norsk dagsavis. I et foredrag for en gruppe venner la han frem detaljerte planer om et «nytt, stort dagblad i Oslo». Fangen drømte om et alternativ til Aftenposten: « ... et kvalitativt høytstående landsorgan med lesere i alle folkets lag og i alle landets deler.»

I den forbindelse kom Fangen i kontakt med ledende kretser innen Hjemmefronten, som tente på ideen.

I 1944 ble det klart at de hadde gått videre med egne planer, noe som skal ha skuffet Fangen stort. Det er dermed meget mulig at disse planene kan ha vært bakgrunnen for arrestasjonen av Fangen i 1944.

Kjent kritiker

Ronald August Fangen ble født i Kragerø 29. april 1895. I 1920-årene gjorde han seg bemerket som litteraturkritiker i en rekke norske aviser som Stavanger Aftenblad og Dagbladet.

Før den tid hadde Fangen også skrevet en rekke artikler for VG, der han ble ansatt i 1913. Hans første roman, De svake, kom i 1915.

Et treårig opphold i Danmark (1918-1921) ble etterfulgt av Hvalstad i Asker som bosted i 1920-årene, før Fangen i 1937 kjøpte nevnte Dusgård i Ringsaker.

Noen få år senere kom krigen til Norge.

Hyppige besøk av nazistene

Sommeren 1940 avla nazistene en rekke visitter på Dusgård. Bakgrunnen var delvis fordi de kjente til Fangens forfatterskap fra før krigen, og at de oppfattet han som fiendtlig innstilt overfor nazismen.

Oktober samme år kommer Fangens artikkel «Om troskap» ut i tidsskriftet Kirke og kultur. Dette ble angitt som den direkte foranledning til Fangens arrestasjon kort tid etter, i starten av november.

Fangen var forøvrig den første norske forfatteren som ble fengslet av nazistene i Norge. Han satt på enecelle ved Møllergaten 19 frem til nyttår 1941.

møllergata_19-youngstorgert-festningsverk
Møllergata 19:

Sett fra Youngstorget. Cellene lå på baksiden av bygget er nå revet.


Hamsun griper inn

Over nyttår 1941 ble han imidlertid overført fra Møllergaten til den tyske avdelingen ved Ullevål sykehus, hvor forholdene var mildere, og han ble bevoktet av norske poltifolk.

Han skrev om fengselsoppholdet i boken I nazistenes fengsel 1940–1941, som ble utgitt først i 1975.

Noen av erfaringene fra fengselsoppholdet brukte han også i romanen En lysets engel som kom ut først i 1945. Den følger to søskenbarn som dør på hver sin side i krigen, og stiller spørsmålet om nazismen også kunne forføre oppriktige idealister.

Først da forfatterkollega Knut Hamsun grep inn ovenfor Reichskommissar Terboven ble Fangen løslatt, og kjørt hjem til Dusgård av tyskerne natt til 24. juni 1941.

Drømmen blir oppfylt

Etter dette fikk altså Fangen stort sett holde på i det fri, med unntak av enkelte avhør hos Gestapo, frem til det korte fengselsoppholdet i juni 1944 for påståtte koblinger til illegale aviser.

Fangen var sterkt engasjert i Kristelig Folkeparti, og i august 1945 var han med på å grunnlegge avisen Vårt Land. Han talte også på 17. mai samme år. Hør lydklippet her.

Aviseventyret ble dessverre kortvarig for Fangens del. En augustdag i 1946 omkom Fangen da et fly han skulle ta til Stockholm styrtet kort tid etter avgang fra Fornebu.