Tidslinjen

Bevæpnede banditter raner lønnstransport

Politimesteren i Lilleström melder pr. telf. at Strömmen mek. verks. lönningsforsendelse idag er rövet av 3 bevepnede banditter. 

Bandit-tene stanset bilen mellom Lilleström og Strömmen, tvang sjåfören til å kjöre innover mot Alnabru, hvor sjåfören ble tvunget til å kjöre inn på en sidevei, hvor lönningsforsendelsen, ca. kr. 55.000 ble rövet. 

Etterforskning er iverksatt i samarbeide Oslo Kripo. Pfm. Haugerud varslet, og opplyser at 1.betjent Sandberg overtar saken.

Ble Wabø drept for å beskytte prestene?

En av bandittene som sannsynligvis raner lønnstransporten til Strømmen mekaniske verksted, blir senere skutt og drept av Milorg. Etterpå tar de bilder av likvideringen og obduksjonen. Så sender de dette som trusselbrev til angivere og andre som samarbeidet med tyskerne.

01
 
02
 

I kampen mot nazistene og deres medhjelpere under andre verdenskrig i Norge, var motstanderne villige til å bruke meget sterke virkemidler.

I Arnfinn Molands bok «Over grensen», er drapet på Wabø listet opp som nummer 47 av 82 likvidasjoner, som forfatteren tilskriver ulike norske motstandsgrupper under den nazistiske okkupasjonen.

I boken beskrives Wabø som «farlig angiver», medlem av NS og agent i det tyske sikkerhetspolitiet Sipo.

Nå kan ABC Nyheter avsløre at arkivet etter agenten EV13K viser at likvidasjonen kan ha blitt utført mer i frykt for hva Wabø kunne gjøre enn hva han faktisk hadde gjort.

I dokumentene blir Wabø beskrevet entydig som en notorisk upålitelig kriminell, som kjente flere sentrale personer i de illegale gruppene og særlig hadde bekjente blant antinazistiske prester og næringslivsfolk.

Det virker mer som om man var redd for at Wabø skulle røpe disse kontaktene, i en eventuell byttehandel, hvis han ble pågrepet for noen av sine forbrytelser. Nettopp på grunn av hendelser som ranet denne dagen.

Les mer om likvideringen av Wabø.