Oslo: Ingen fra vestkanten vil bo på østkanten

INGEN FRA VEST VIL BO HER: Innbyggere som bor i Oslo vest vil ikke flytte til østkanten, viser en fersk undersøkelse.
INGEN FRA VEST VIL BO HER: Innbyggere som bor i Oslo vest vil ikke flytte til østkanten, viser en fersk undersøkelse. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Da hovedstadens innbyggere ble spurt hvor de kunne tenke seg å bo, svarte ikke en eneste fra Oslo vest at de kunne tenke seg å flytte til østkanten.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.

BOLIG: Oslofolk flest er villig til å flytte til en annen bydel.

Men ingen i vest vil flytte til øst.

Dette fremkommer i Oslopulsen, en fersk undersøkelse fra analyseselskapet YouGov om bolig, boligsalg og boligkjøp blant Oslos innbyggere.

Villige til å flytte, men ikke langt

For dem som bor vest i Oslo, er Frogner (57 prosent), Ullern (41 prosent) og Vestre Aker (35 prosent) mest aktuelt å flytte til.

Minst aktuelt er Grorud, Søndre Nordstrand og Stovner:

Ingen som bor i vest har svart at det er aktuelt å flytte hit.

På østkanten er de derimot noe mer fleksible, men ikke mye:

De som bor sør/øst i Oslo, oppgir Nordstrand (39 prosent), Østensjø (37 prosent), Gamle Oslo (20 prosent) som de mest aktuelle bydelene å flytte til, mens minst aktuelt er Vestre Aker (tre prosent), Ullern (fire prosent) og Nordre Aker (fem prosent).

62 prosent av Oslos befolkning er villig til å bo i andre bydeler enn den de bor i nå. Flest unge voksne uten barn (73 prosent) kan godt bo i en annen bydel, mens bare 43 prosent av pensjonister/ikke-yrkesaktive voksne uten hjemmeboende barn er villige til å flytte utenfor bydelsgrensen.

KJENNER SEG IGJEN: Adm. direktør i Aktiv Eiendomsmegling, Karsten Onsrud sier de kjenner seg igjen i undersøkelsens beskrivelse av boligmarkedet. Foto: Aktiv Eiendomsmegling
KJENNER SEG IGJEN: Adm. direktør i Aktiv Eiendomsmegling, Karsten Onsrud sier de kjenner seg igjen i undersøkelsens beskrivelse av boligmarkedet. Foto: Aktiv Eiendomsmegling

Sterk identitet til hvor i byen man bor

Adm. direktør Karsten Onsrud i Aktiv Eiendomsmegling mener Oslofolk bryr seg mye om hvor i byen de bor, og trekker fram skillet mellom øst og vest som den viktigste enkeltfaktoren når folk skal bosette seg i hovedstaden.

– Det er stor mobilitet i boligmarkedet i Oslo. Folk flytter gjerne mellom bydeler - men ikke nødvendigvis mellom øst og vest, sier Onsrud.

– Oslo er ikke ett boligmarked, men en delt by med sterk identitet knyttet til hvor i byen man bor, legger han til.

Også ute på meglerkontorene merkes fenomenet:

– Denne undersøkelsen viser tydelig det vi opplever daglig, sier Onsrud.

– Selv om man kan bytte bydeler, så merker vi at kundene våre sjelden krysser den fysiske og psykiske skillelinjen mellom øst og vest, hevder han.

Direktøren mener dette har sosioøkonomiske forklaringer, og at Oslopulsen viser det kan ha med image og oppfatninger å gjøre.

– For eksempel er det ikke tvil om at man får mer bolig for pengene øst i byen, likevel er det få som sier det er aktuelt å flytte dit, poengterer Onsrud.

Oslofolk slår røtter

For dem som bor i sentrum/nord, er de mest aktuelle bydelene å flytte til Sagene (42 prosent), St.Hanshaugen (40 prosent) og Grünerløkka (35 prosent), mens færrest sier de er aktuelt å flytte til Alna (to prosent).

Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand havner alle på tre prosent.

– Sentrumstallene bekrefter bildet om at Oslofolk er villig til å flytte, men ikke så langt, sier Onsrud.

De som bor i sentrum ønsker altså å flytte til en annen sentrumsbydel om de skal flytte på seg.

– Folk er delvis mobile, men slår røtter og etablerer seg med skole og barnehage. Derfor vil man kjøpe bolig i samme område som man allerede bor, avslutter Onsrud.