Folk dropper å lese forsikringsvilkårene på boligforsikringen

8 prosent leser forsikringsvilkårene først etter at noe har skjedd, viser tall i en ny undersøkelse.
8 prosent leser forsikringsvilkårene først etter at noe har skjedd, viser tall i en ny undersøkelse. Foto: NTB / Shutterstock

Nordmenn bare skumleser eller gjemmer forsikringspapirene sine ulest i en skuff, viser ny undersøkelse.

Færre enn én av fem - 18 prosent - svarer at de har lest tilnærmet alt av forsikringsvilkår på boligforsikringen sin. 34 prosent sier at de har lest noe, mens 15 prosent innrømmer at de ikke har lest vilkårene i det hele tatt.

Det går frem av en spørreundersøkelse YouGov har gjennomført for forsikringsselskapet If. 1008 voksne personer over hele landet har deltatt.

– Å sette seg inn i hva forsikringen dekker og ikke dekker er viktig , sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If i en pressemelding.

– Hovedprinsippet for forsikring er at skader som oppstår brått og utforutsett er dekket, mens skader som utvikler seg over tid, som råte og rust, ikke er dekket. Disse er det mulig å unngå gjennom jevnlig vedlikehold og god skadeforebygging.

YouGov har gjennomført undersøkelsen for forsikringsselskapet If. Et landsrepresentativt utvalg på 1008 personer har deltatt.
YouGov har gjennomført undersøkelsen for forsikringsselskapet If. Et landsrepresentativt utvalg på 1008 personer har deltatt.

8 prosent i undersøkelsen svarer at de sjekker forsikringsdekningene først etter at skaden har skjedd. 6 prosent satser på at partneren har oversikten. De to vanligste forsikringsskadene på norske boliger er vannskader og ulike former for skader etter lynnedslag, branntilløp og brann.

– Moderne boligforsikringer har faktisk fordeler og tjenester folk flest nok ikke er klar over. Også derfor er det så viktig å lese forsikringspapirene, sier Clementz.

– Standard husforsikring har for eksempel dekning for juridisk hjelp hvis du havner i en nabokrangel, og det kan også være andre rådgivningstjenester innbakt du kan benytte deg av, avslutter han.

Personvernpolicy