Over 600.000 nordmenn er ikke-digitale

600.000 nordmenn bruker ikke nettbrett, smarttelefon eller internett, ifølge en ny undersøkelse. Foto: Berit Roald / NTB
600.000 nordmenn bruker ikke nettbrett, smarttelefon eller internett, ifølge en ny undersøkelse. Foto: Berit Roald / NTB Foto: NTB scanpix

14 prosent av befolkningen, eller 600.000 nordmenn, bruker ikke internett, smarttelefon, datamaskin eller nettbrett, ifølge Kompteanse Norge.

Det fremgår i en undersøkelse av nordmenns digitale ferdigheter, som i høst ble gjennomført av Kompetanse Norge, et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet.

Mange har i 2020 tatt lange steg inn i den digitale verdenen som følge av koronapandemien, med hjemmekontor og nye plattformer som er tatt i bruk. Men fortsatt er det en del som henger etter, og det er spesielt eldre og folk med lav utdanning som er høyt representert blant de ikke-digitale.

Andelen ikke-digitale går imidlertid nedover. De siste ti årene har andelen falt fra 24 til 14 prosent.

– Vi tror ikke denne utviklingen bare skyldes at de eldre generasjonene går bort og de nye generasjonene kommer til, men også at befolkningen har utviklet ferdighetene sine. Det vi regnet som sterke grunnleggende ferdigheter i 2010, er ikke godt nok til å regnes som sterke ferdigheter i dag, rådgiver Camilla Ulven i analyseseksjonen i Kompetanse Norge.

I tillegg svarer også rundt én av tre i undersøkelsen at de ikke har noen erfaring med å finne informasjon på offentlige nettsider. Nærmere to av tre bruker ikke digital ID, mens sju av ti svarer at de aldri har fylt ut et nettskjema.

– Her ser vi en stor risiko for utestengelse, sier Ulven, som peker på at mange ikke ønsker å delta på kurs. Hun peker isteden på at aktiv rekruttering fra bedrifter, samt frivilligheten, kan spille en viktig rolle.

Personvernpolicy