Vi sløser med vannet i Norge - det får konsekvenser

Det ligger mye arbeid bak vannet som kommer ut av krana. Og enda mer jobb skal til for å rense det skitne vannet før det slippes ut i en elv, sjø eller fjord nær deg.
Det ligger mye arbeid bak vannet som kommer ut av krana. Og enda mer jobb skal til for å rense det skitne vannet før det slippes ut i en elv, sjø eller fjord nær deg. Foto: Foto: nikkytok / Shutterstock / NTB scanpix

Nordmenn bruker nesten dobbelt så mye vann som dansker. Det har sin pris.

Pleier du å la vannet renne når du pusser tenner? Vanne plenen med hageslange? Eller trykke på den store knappen når du har gått på toalettet, selv om du bare har tisset?

For vi har jo mer enn nok vann i Norge, så det er vel ingen grunn til å spare?

I så fall er du ikke alene. Hvert døgn bruker hver nordmann i gjennomsnitt 180 liter vann, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå for 2018. Det er nesten dobbelt så mye som danskene, som snart er nede i 100 liter i døgnet, ifølge den danske bransjeorganisasjonen for vannselskaper Danva.

Men er det egentlig noen grunn til å spare på vannet i Norge? Kunne vi spart penger? Strøm? Eller miljøet?

Fra Oslo kommune er i hvert fall svaret klart.

− Ja, ja, ja og ja, svarer Frode Hult i en e-post til forskning.no. Han er seksjonsleder for Vannmiljø i avdeling drift og vedlikehold, Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

For det ligger mye arbeid bak vannet som kommer ut av krana, og enda mer etter det har rent ned i sluket.

Undervurdert miljøbelastning

Forsker Christian Vogelsang ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) tror det er mange som ikke er klar over at vannbruken vår påvirker miljøet.

− Miljøbelastningen av vårt kranvann er nok lite kjent, ja. Hvor stor denne er, avhenger også ganske mye av hvordan det beregnes og hvor man bor i landet.

Men selv om det er store forskjeller rundt om i landet, er det også mange likhetstrekk. Felles for behandlingen av drikkevannet vårt er at det først renses, så pumpes ut til alle husstandene – og så renses igjen før det slippes ut i fjorder, innsjøer eller elver.

Denne jobben krever masse strøm, biltransport og ikke minst kjemikalier – men det merker de fleste av oss ingenting til.

Tips for å spare på vannet:

  • Slå av rennende vann mens du pusser tenner
  • Tiss i dusjen på morgenen fremfor å gå på do
  • Bruk «spareknappen» på toalettet når du har tisset
  • Skrap matavfall av tallerkener uten å skylle før du setter dem i oppvaskmaskinen
  • Vask kun fulle vaskemaskiner
  • Invester i vanngjerrige vaskemaskiner og oppvaskmaskiner
  • Aldri vann gressplener
  • Vanne blomster og busker med kanner

Kilde: Oslo kommune

Skjulte strømutgifter

For når du bruker kaldtvann i hjemmet ditt, påvirker det for eksempel ikke din egen strømregning.

Derimot bruker kommunen du bor i mye strøm for å gi deg dette vannet.

Det er ikke lett å finne ferske tall, siden kommunene ikke har hatt krav om å rapportere inn strømforbruk i vann- og avløpssektoren til staten. Men i 2014 brukte norske kommuner over 400 millioner kroner på strøm til vann og avløp. Dette var mer enn en tiendedel av det totale strømforbruket til kommunene, ifølge et notat som ble utarbeidet på oppdrag av bransjeorganisasjonen Norsk Vann.

Pumping av vannet til og fra boligene våre er spesielt energikrevende, ifølge Hult.

For vannet klarer ikke renne av seg selv helt fra drikkevannskilden inn til boligen din. Og når du trekker ned i do eller vaskemaskinen din tømmes for vann, så renner heller ikke vannet ned til avløpsrenseanlegget på egen hånd.

Les også: Blomster og bier på Oslos første blågrønne tak

Den energikrevende rensingen

Men også rensingen av avløpsvannet, før det slippes ut i en fjord, innsjø eller elv nær deg, krever mye energi, sier Vogelsang.

For på vei ut av boligen din blander det rene drikkevannet seg med matrester, sjampo, vaskemiddel − og ikke minst urin og avføring. For å fjerne disse stoffene går vannet gjennom en omfattende renseprosess.

Avløpsvannet kan bli renset i tre typer renseanlegg: mekanisk, kjemisk og biologisk. Gjerne en kombinasjon av alle tre.

I de kjemiske renseanleggene er det kjemikalier som fjerner en del stoffer fra vannet, mens i de biologiske anleggene er det levende bakterier, som finnes naturlig i kloakken vår, som bryter ned en del andre stoffer.

Bakteriene bryter ned avfallsstoffer både ved hjelp av råtning, som skjer uten oksygen, og med nedbrytning med oksygen til stede.

− En stor energikostnad er knyttet til luftingen i det biologiske rensetrinnet, sier forskeren.

Å forsyne bakteriene med luft krever nemlig mye strøm.

Les også: Eksos har skylden - ozon på bakken skader avlingene

Transport og klimagassutslipp

Når bakteriene bryter ned avfallsstoffer, produserer de også klimagasser som CO2, metan og lystgass. Metangassen blir typisk brukt til å lage strøm til renseanlegget. Og ved enkelte anlegg blir klimagassen til biodrivstoff som brukes i for eksempel busser.

Men foreløpig er det ingen anlegg som fanger opp CO2 eller lystgass, ifølge Vogelsang. Det betyr at disse klimagassene slippes ut i lufta.

Undersøkelser har vist at lystgassproduksjonen kan bli høy, men foreløpig er det ikke vanlig å måle nivåene av denne potente klimagassen ved avløpsrenseanleggene i Norge.

En annen viktig kilde til klimagassutslipp er biltransporten til og fra renseanleggene, ifølge Hult. Disse bilene frakter kjemikaliene som brukes til å rense både drikkevannet og avløpsvannet.

I Oslo ville kommunen kunne brukt færre biler til å transportere kjemikalier hvis innbyggerne ikke hadde brukt så mye vann, mener Hult. Dette gjelder trolig også andre steder i landet, særlig der det er mange innbyggere.

Les også: Se hvithaien filme sin egen jakt

Store mengder kjemikalier

Og kjemikaliene som renser vannet er også en belastning for miljøet i seg selv.

− Kjemikaliene som brukes, er blant annet jern- og aluminiumsalter og ulike typer polymerer. De brukes både for å lage drikkevannet og rense avløpsvannet, sier Vogelsang.

Rollen til jern- og aluminiumsaltene er å binde seg til ulike stoffer for at de skal synke til bunnen som slam.

Og å lage disse kjemikaliene er ressurskrevende.

Vogelsang er derimot ikke sikker på om renseanleggene hadde brukt mindre kjemikalier hvis vi slutter å sløse med vannet vårt.

− Ingenting av dette er rett frem. Doseringen av kjemikaliene er ikke nødvendigvis avhengig av vannmengden, men mer stoffbelastningen og pH-en på vannet.

Les også: Fisk tidlig i livet reduserer faren for sykdommer

Går glipp av verdier fra do

Men å sløse med vannet har også en annen konsekvens.

Alt vannet vi bruker, er nemlig med på å tynne ut både farlige og nyttige stoffer som kommer fra husholdningene våre.

Det gjør at stoffene blir vanskelig å fjerne eller gjenvinne.

− Det aller mest verdifulle, bortsett fra selve drikkevannet, kommer fra toalettet, sier NIVA-forskeren.I urin og avføring finnes det nemlig både organiske stoffer, nitrogen og fosfor.

Bearbeidet slam fra kloakken brukes som jordforbedringsmiddel i norsk landbruk i dag. Men mye fosfor og nitrogen, som er livsviktige stoffer for planter og dyr, går tapt.

Forskere og de som driver renseanleggene prøver å finne nye metoder for å hente ut disse verdifulle stoffene, slik at de brukes i jordbruk, som du kan lese mer om i denne saken på forskning.no.

Men dette ville altså ha vært enklere om vi ikke tynnet ut kloakken vår med så mye vann.

− Jo tynnere vann du har jo mer krevende er det å rense det, inntil en viss grense. Det som er fordelen med å ha et tykt vann, er at du kan bruke helt andre prosesser. Du kan bruke en råtneprosess, forteller Vogelsang.

Mikroplast og hormonforstyrrende stoffer

Og det handler ikke bare om å gjenvinne nyttige stoffer.

− I tillegg er det viktig å nevne at det blir mindre utslipp av forurensning fra avløpssystemet til byvassdragene og fjorden hvis vi bruker mindre vann, sier Hult på vegne av Oslo kommune.

Det gjelder nitrogen og fosfor, som kan føre til algeoppblomstring. Og det er mange andre stoffer i avløpsvannet som kan påvirke alger, fisk og annet liv der det renner ut.

For vannet som renner ut av vasken, dusjen, vaskemaskinen, oppvaskmaskinen og do inneholder alt fra mikroplast, såperester, legemidler og hormonforstyrrende stoffer − til tarmbakterier som er resistente mot antibiotika.

Press på vannforsyningen

Men hva med selve vannforsyningen? Kan vi gå tom for vann i dette landet?

− Det er få som opplever at drikkevann er en mangelvare i Norge. Fjoråret var et unntak da det ble innført vannsparing, pålegg om ikke å vanne i hagene og prøve å begrense bruken av rent drikkevann. Foreløpig er det en unntakstilstand. Men prognoser viser at klimaendringene kan føre til at det inntreffer oftere, sier NIVA-forskeren.

I Oslo er det allerede prekært, ifølge Hult. Hele 90 prosent av drikkevannet i kommunen kommer nemlig fra Maridalsvannet, som renses ved Oset vannbehandlingsanlegg.

− Dette gjør vannforsyningen sårbar for hendelser som gjør kilden uegnet eller som setter behandlingsanlegget ut av drift. Et eksempel kan være at vi får begrensninger i vannforsyningen hvis vi får to tørre år etter hverandre, sier seksjonslederen i Oslos vann- og avløpsetat.

De jobber nå med å få på plass en ny drikkevannskilde i Holsfjorden innen 2028.

Befolkningsveksten i byer som Oslo legger også et ekstra press på vannforsyningen.

Derfor hadde det vært mye å hente på å spare på vannet, slår Hult fast.

− Etaten har i mange år jobbet med kampanjer for å øke forståelsen for at drikkevannet er verdifullt og viktigheten av å spare på vannet.

De skjulte tjenestene

Men det høye vannforbruket vårt tyder på at budskapet ikke har nådd frem.

Vann er billig i Norge, og de fleste av oss er nok mer opptatt av om drikkevannet er trygt å drikke enn om vi sløser med det.

Vogelsang tror noe av forklaringen ligger i at vi ikke kan se innsatsen som ligger bak drikkevannet vårt.

− Det er vel også en gjengs oppfatning i bransjen at man jobber i «de skjulte tjenestene», siden det aller meste av infrastrukturen ligger ute av syne under bakken − både rør og også mange av renseanleggene − og transporten og rensingen «bare skjer».

Artikkelen ble først publisert på forskning.no.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
13:12 Generaladvokaten vurderer Helge Ingstad-saken13:12 Kjølig helg i vente over hele landet13:05 Panikk i USA: Frykter urfolk kan bli utryddet12:53 Helsedirektøren: Ingen ball på hodet og hender12:18 Munnbind til alle som handler i Østerrike12:17 Bø-brødrene hilser Stina Nilsson velkommen12:14 Legeforeningen støtter Sykepleierforbundet: – Dette er ikke respiratorer12:09 Italienske Chiara med rørende hilsen til Norge: – Ikke gi opp11:54 Kina raser mot Aftenposten11:53 Obos-prisene falt i mars11:48 Mattilsynet: Kosttilskudd stopper ikke coronavirus11:46 Abe: Japan kan ikke stenges ned11:03 60 australske papiraviser legges ned11:02 Putin sender nødhjelp til USA10:56 Krekar-advokat med 1. april-stikk til Frp10:41 Butikkene ber folk ta påskehandelen så tidlig som mulig10:41 Forsikringsselskap betaler bilverkstedene raskere10:40 E6 over Kvænangsfjellet stengt – Norge delt i to10:37 Riksrevisor Per-Kristian Foss er smittet med coronavirus10:37 Forbrukerrådet oppfordrer alle å bytte strømavtale10:02 Riksvei 7 i Hallingdal stenges i flere dager09:45 Fattige har tre ganger så høy risiko for å bli smittet09:43 Norske jegere får lov til å bruke lys under villsvinjakt09:29 Panama innfører kjønnsdelt portforbud09:24 Hvilke nyheter deler vi mest i sosiale medier?09:24 De av oss som er alene, begynner å savne en klem09:15 Nav har satt behandling av dagpengesøknader på vent08:53 Fortsatt fengselsfotball for Ronaldinho08:53 PSG fikk advarsel av Uefa etter Haaland-kopi08:51 Lurte hele byen til å tro at vulkanen hadde utbrudd08:33 Laveste strømpris på 27 år08:23 Norge – Serbia-avklaring kan komme onsdag07:58 Sterkt press for å åpne skolene igjen07:49 Ny dansk bibeloversettelse møter kritikk07:45 Dyster rekord i USA: 865 døde på ett døgn07:35 Åtte av ti vil få igjen på skatten07:19 Trump ber Florida ta imot coronarammet skip07:10 FHI skal kartlegge corona-mørketall – håper å være i gang over påske07:03 Dokumentar om Michael Jordans siste mesterskapssesong slippes i april06:41 Nær halvparten av befolkningen har lest falske nyheter om koronaviruset06:30 Solskjær veileder spillerne via WhatsApp06:30 Over 51.000 har meldt inn mulige korona-symptomer06:20 Regjeringen vil ikke love krisepakke for fattige barnefamilier nå06:18 Forsker: Halve Sveriges befolkning vil bli coronasmittet i april06:14 Dette skjer i dag06:00 NFF holder fast på EM-dobbel i 2021 tross OL-omberamming06:00 Påska blir annerledes – både til lands og til vanns05:37 Dette skjedde i natt05:30 Coronaepidemien har endret preg i Norge: Flere kvinner tester positivt05:20 Norwegian-grunnleggerne selger seg ned05:00 Kraftige utslippsfall under koronakrisen04:45 4.656 registrerte koronatilfeller i Norge – opp 21003:09 Rødt og MDG fikk ikke være med på krisepakkeforhandlingene03:08 Kolleger demonstrerte etter nok et journalistdrap i Mexico03:01 Foreløpig ikke store endringer i alkoholkonsumet02:24 Bred kritikk av regjeringens nødrespiratorbestilling00:27 Russen med massesøksmål etter avlyst landstreff i Kongeparken23:35 Tidligere Marseille-president Diouf er død, var koronasmittet23:10 Nakstad: Det vil ta mange år å oppnå flokkimmunitet22:29 Latterliggjør Solbergs «gladnyhet»: – Er dette en tidlig aprilsnarr?22:05 Politiet tror de kan oppklare Birgitte Tengs-saken21:37 Tidligere fylkesordfører Ragnar Kristoffersen er død21:28 Barna er sporløst borte: – Hun sa de var blitt «zombier»21:17 Høie: Ikke akutt mangel på smittevernutstyr i Norge nå21:16 Mann fikk strafferabatt for å ha deltatt i rettssaken via videolink21:16 Polaris Media dropper utbytte21:14 Kommunene sliter med å nå ut til sårbare barn under coronakrisen21:14 Snart 3.000 til tjeneste som helsepersonell21:12 Fagermo om fotballåret: Sesongstart uten publikum, NM-walkover og tre kamper i uka20:52 Patrick McEnroe coronasmittet20:46 Syrisk TV melder om israelsk luftangrep20:45 Norske sykepleiere forteller: Inngripende endringer, lange vakter og utrygghet20:14 Coronautbrudd på amerikansk hangarskip20:11 Både ordfører og varaordfører i Nes smittet20:09 Dødstallet i Frankrike stiger20:08 Amerikansk etterretning hjalp Frode Berg20:07 Oslo tilbyr skole og barnehage også i påsken19:49 Artisten «Kamelen» tiltalt for trusler og medvirkning til ran19:48 Russland åpner for unntakstilstand19:47 Mann siktet for mishandling etter at familiemedlemmer ville bryte coronaregler19:45 Pandemien har forårsaket 837 nye dødsfall i Italia19:44 Coronahopp for Høyre på ny meningsmåling19:34 Erna åpner for noe oppmyking etter påske18:17 En person alvorlig skadd etter at hund angrep flere i Drammen18:17 Person fra Asker død etter coronasmitte18:15 Pandemien har kostet flere liv i USA enn Kina17:49 Coronakrisen fører til at luftens giganter førtidspensjoneres17:37 Turkmenistan forbyr ordet «coronavirus»17:03 Ekspert: – Trump har møtt sin overmakt16:52 Sykepleier døde av corona: – Jeg har det bra. Ikke si noe til mamma og pappa16:30 Foreldre siktet for bortføring av fire barn16:29 Regjeringen bestiller 1.000 nødrespiratorer15:34 Visit Norway legges ned i Danmark15:33 Dårlig vær kan avskjære Finnmark fra resten av landet i lang tid15:14 EOS-utvalget: Kritisk til E-tjenestens innsamling i Norge15:13 Bill Gates advarte mot ny pandemi: – Ingen hørte etter14:56 Diabetestelefonen har firedoblet trafikken14:52 Ingen fotball for Haaland og co. før mai14:46 NHO sier nei til lønnsløft for å corona-sikre jordbruket14:28 Mot løsning for Rajas krisepakke for idretten
Siste nytt
13:12NorgeGeneraladvokaten vurderer Helge Ingstad-saken13:12NorgeKjølig helg i vente over hele landet13:05VerdenPanikk i USA: Frykter urfolk kan bli utryddet12:53SportHelsedirektøren: Ingen ball på hodet og hender12:18Helse og livsstilMunnbind til alle som handler i Østerrike12:17SportBø-brødrene hilser Stina Nilsson velkommen12:14Helse og livsstilLegeforeningen støtter Sykepleierforbundet: – Dette er ikke respiratorer12:09VerdenItalienske Chiara med rørende hilsen til Norge: – Ikke gi opp11:54KulturKina raser mot Aftenposten11:53PengerObos-prisene falt i mars11:48Helse og livsstilMattilsynet: Kosttilskudd stopper ikke coronavirus11:46PengerAbe: Japan kan ikke stenges ned11:03Kultur60 australske papiraviser legges ned11:02VerdenPutin sender nødhjelp til USA10:56NorgeKrekar-advokat med 1. april-stikk til Frp10:41PengerButikkene ber folk ta påskehandelen så tidlig som mulig10:41MotorForsikringsselskap betaler bilverkstedene raskere10:40NorgeE6 over Kvænangsfjellet stengt – Norge delt i to10:37PolitikkRiksrevisor Per-Kristian Foss er smittet med coronavirus10:37PengerForbrukerrådet oppfordrer alle å bytte strømavtale10:02NorgeRiksvei 7 i Hallingdal stenges i flere dager09:45Helse og livsstilFattige har tre ganger så høy risiko for å bli smittet09:43NorgeNorske jegere får lov til å bruke lys under villsvinjakt09:29Helse og livsstilPanama innfører kjønnsdelt portforbud09:24KulturHvilke nyheter deler vi mest i sosiale medier?09:24StemmerDe av oss som er alene, begynner å savne en klem09:15PengerNav har satt behandling av dagpengesøknader på vent08:53SportFortsatt fengselsfotball for Ronaldinho08:53SportPSG fikk advarsel av Uefa etter Haaland-kopi08:51VerdenLurte hele byen til å tro at vulkanen hadde utbrudd08:33PengerLaveste strømpris på 27 år08:23SportNorge – Serbia-avklaring kan komme onsdag07:58NorgeSterkt press for å åpne skolene igjen07:49VerdenNy dansk bibeloversettelse møter kritikk07:45PolitikkDyster rekord i USA: 865 døde på ett døgn07:35PengerÅtte av ti vil få igjen på skatten07:19ReiseTrump ber Florida ta imot coronarammet skip07:10Helse og livsstilFHI skal kartlegge corona-mørketall – håper å være i gang over påske07:03SportDokumentar om Michael Jordans siste mesterskapssesong slippes i april06:41NorgeNær halvparten av befolkningen har lest falske nyheter om koronaviruset06:30SportSolskjær veileder spillerne via WhatsApp06:30NorgeOver 51.000 har meldt inn mulige korona-symptomer06:20NorgeRegjeringen vil ikke love krisepakke for fattige barnefamilier nå06:18Helse og livsstilForsker: Halve Sveriges befolkning vil bli coronasmittet i april06:14NorgeDette skjer i dag06:00SportNFF holder fast på EM-dobbel i 2021 tross OL-omberamming06:00NorgePåska blir annerledes – både til lands og til vanns05:37NorgeDette skjedde i natt05:30Helse og livsstilCoronaepidemien har endret preg i Norge: Flere kvinner tester positivt05:20NorgeNorwegian-grunnleggerne selger seg ned05:00VerdenKraftige utslippsfall under koronakrisen04:45Norge4.656 registrerte koronatilfeller i Norge – opp 21003:09NorgeRødt og MDG fikk ikke være med på krisepakkeforhandlingene03:08VerdenKolleger demonstrerte etter nok et journalistdrap i Mexico03:01NorgeForeløpig ikke store endringer i alkoholkonsumet02:24NorgeBred kritikk av regjeringens nødrespiratorbestilling00:27NorgeRussen med massesøksmål etter avlyst landstreff i Kongeparken23:35SportTidligere Marseille-president Diouf er død, var koronasmittet23:10Helse og livsstilNakstad: Det vil ta mange år å oppnå flokkimmunitet22:29Helse og livsstilLatterliggjør Solbergs «gladnyhet»: – Er dette en tidlig aprilsnarr?22:05NorgePolitiet tror de kan oppklare Birgitte Tengs-saken21:37NorgeTidligere fylkesordfører Ragnar Kristoffersen er død21:28VerdenBarna er sporløst borte: – Hun sa de var blitt «zombier»21:17Helse og livsstilHøie: Ikke akutt mangel på smittevernutstyr i Norge nå21:16NorgeMann fikk strafferabatt for å ha deltatt i rettssaken via videolink21:16PengerPolaris Media dropper utbytte21:14Helse og livsstilKommunene sliter med å nå ut til sårbare barn under coronakrisen21:14Helse og livsstilSnart 3.000 til tjeneste som helsepersonell21:12SportFagermo om fotballåret: Sesongstart uten publikum, NM-walkover og tre kamper i uka20:52SportPatrick McEnroe coronasmittet20:46VerdenSyrisk TV melder om israelsk luftangrep20:45Helse og livsstilNorske sykepleiere forteller: Inngripende endringer, lange vakter og utrygghet20:14Helse og livsstilCoronautbrudd på amerikansk hangarskip20:11Helse og livsstilBåde ordfører og varaordfører i Nes smittet20:09Helse og livsstilDødstallet i Frankrike stiger20:08NorgeAmerikansk etterretning hjalp Frode Berg20:07Helse og livsstilOslo tilbyr skole og barnehage også i påsken19:49NorgeArtisten «Kamelen» tiltalt for trusler og medvirkning til ran19:48Helse og livsstilRussland åpner for unntakstilstand19:47Helse og livsstilMann siktet for mishandling etter at familiemedlemmer ville bryte coronaregler19:45Helse og livsstilPandemien har forårsaket 837 nye dødsfall i Italia19:44PolitikkCoronahopp for Høyre på ny meningsmåling19:34PolitikkErna åpner for noe oppmyking etter påske18:17NorgeEn person alvorlig skadd etter at hund angrep flere i Drammen18:17Helse og livsstilPerson fra Asker død etter coronasmitte18:15Helse og livsstilPandemien har kostet flere liv i USA enn Kina17:49ReiseCoronakrisen fører til at luftens giganter førtidspensjoneres17:37VerdenTurkmenistan forbyr ordet «coronavirus»17:03PengerEkspert: – Trump har møtt sin overmakt16:52VerdenSykepleier døde av corona: – Jeg har det bra. Ikke si noe til mamma og pappa16:30NorgeForeldre siktet for bortføring av fire barn16:29Helse og livsstilRegjeringen bestiller 1.000 nødrespiratorer15:34ReiseVisit Norway legges ned i Danmark15:33NorgeDårlig vær kan avskjære Finnmark fra resten av landet i lang tid15:14NorgeEOS-utvalget: Kritisk til E-tjenestens innsamling i Norge15:13NorgeBill Gates advarte mot ny pandemi: – Ingen hørte etter14:56Helse og livsstilDiabetestelefonen har firedoblet trafikken14:52SportIngen fotball for Haaland og co. før mai14:46PengerNHO sier nei til lønnsløft for å corona-sikre jordbruket14:28SportMot løsning for Rajas krisepakke for idretten
Populært