Kontroversiell studie: Rødt kjøtt ikke så farlig likevel

Du kan trolig spise biff uten dårlig samvittighet for helsa, ifølge ny forskning. Klima og dyrevelferd er så klart en annen sak. Foto: Charlad Laorlao / Shutterstock / NTB scanpix
Du kan trolig spise biff uten dårlig samvittighet for helsa, ifølge ny forskning. Klima og dyrevelferd er så klart en annen sak. Foto: Charlad Laorlao / Shutterstock / NTB scanpix

En fersk studie som involverte flere millioner mennesker, skal vise at å kutte inntaket av rødt og bearbeidet kjøtt har få, om noen helsebringende effekter.

– Panelet foreslår at voksne fortsetter dagens inntak av rødt og prosessert kjøtt, skriver Bradley. C. Johnston og en rekke kollegaer i ukas utgave av Annals of Internal Medicine, forskningstidsskriftet til American College of Physicians.

Denne konklusjonen trekker de på bakgrunn av fire nye oppsummeringer av forskningen som finnes på kjøttspising og helse, både når det gjelder kreft, hjerte- og karsykdommer og generell risiko for tidlig død.

Forskergruppen som står bak kommer fra Dalhousie University og McMaster University i Canada, sammen med Cochrane-sentere i Spania og Polen.

De mener det spesielt er to trekk ved forskningen på kjøtt og helse som gjør at de ikke kan anbefale å kutte rødt og bearbeidet kjøtt.

For det første er den vitenskapelige dokumentasjonen for en sammenheng mellom kjøttspising og sykdom usikker eller svært usikker.

Og for det andre er de potensielle utslagene på helsa svært små. Altså: selv om kjøttet virkelig øker risikoen for sykdom, er faren for at du skal bli syk bare bitte litt høyere dersom du spiser mer rødt eller prosessert kjøtt.

Liten og usikker helsegevinst

I tillegg viste en femte studie at mange folk som spiser kjøtt ser på kjøttmat som en viktig del av livet. Det antyder at det kan kreve mye arbeid og ressurser å få befolkningen til å endre vanene sine.

Alt i alt er det liten grunn til å anbefale folk å gjøre vanskelige endringer i livsstilen for å oppnå en liten og usikker helsegevinst, konkluderer Johnston og kollegaene, som likevel understreker at det kan være andre svært gode grunner til å kutte forbruket av rødt kjøtt, for eksempel hensynet til klimaet eller dyrevelferd.

Men hva betyr dette?

Hvorfor gir disse ekspertene råd som er så ulike de offisielle anbefalingene? Og kan vi fylle tallerkenen med bacon og biff uten å bekymre oss for helsa?

Les også: Enorm utregning: Så ille er kjøtt for miljøet

Ingen unnskyldning for å spise mer kjøtt

Til det siste først.

– Anbefalingene fra gruppen er ingen lisens til å spise mer kjøtt enn folk flest gjør i dag, og de sier heller ikke at personer som ikke spiser kjøtt bør begynne med det , sier Erik Arnesen fra Nasjonalt råd for ernæring til forskning.no.

Det er også viktig å huske at forskerne har gått ut ifra et gjennomsnittlig kosthold med to til fire porsjoner rødt eller prosessert kjøtt i uka.

Studien sier ingenting om folk som spiser mye mer. Det er ikke umulig at de vil få en større effekt av å redusere mengden. Særlig dersom kjøttet blir erstattet med sunn mat som nøtter, hvitt kjøtt, grønnsaker og fullkorn.

Arnesen peker også på at de nye gjennomgangene antyder at et spisemønster med mindre rødt og prosessert kjøtt, som middelhavskost eller vegetarkost, var forbundet med lavere risiko for sykdom, selv om forskjellen var liten.

– De rådende anbefalingene er derfor kompatible med resultatene fra disse nye metaanalysene, sier Arnesen.

Og i dette ligger kanskje noe av svaret på det andre spørsmålet:

Ekspertene gir ulike anbefalinger fordi kostråd til syvende og sist dreier seg om tolkning.

Les også: Er rødt kjøtt virkelig så farlig?

(Saken fortsetter under)

Frikjent? En fersk studie som involverte flere millioner mennesker, hevder å vise at de fleste over 18 år kan spise rødt og bearbeidet kjøtt tre-fire ganger i uka og at kjøttet ikke med sikkerhet kan knyttes til diabetes 2, kreft eller hjertesykdom. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Frikjent? En fersk studie som involverte flere millioner mennesker, hevder å vise at de fleste over 18 år kan spise rødt og bearbeidet kjøtt tre-fire ganger i uka og at kjøttet ikke med sikkerhet kan knyttes til diabetes 2, kreft eller hjertesykdom. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Offisielle anbefalinger om å kutte kjøtt

I både Norge og mange andre land, anbefaler helsemyndighetene å kutte ned på rødt og prosessert kjøtt. Vårt eget Nasjonalt råd for ernæring råder befolkningen til å spise mindre enn 500 gram tilberedt rødt kjøtt i uka, og så lite bearbeidet kjøtt som mulig.

Anbefalingen er basert på gjennomganger av forskningen som er gjort på helseeffektene av kostholdet vårt.

Men det er ofte svært vanskelig å finne entydige og klare svar på hvordan ulike deler av kosten påvirker helsa. Rådene blir derfor en helhetsvurdering.

Handler mye om fett og salt

Når det gjelder anbefalingene for kjøtt, er rådene for eksempel delvis begrunnet i et ønske om å redusere mettet fett og salt i kosten, ikke i studier som direkte viser at kjøttspising fører til hjertesykdom eller kreft.

Det legges i tillegg stor vekt på en forskningsgjennomgang fra World Cancer Research Fund som konkluderte med at det er svært sannsynlig at rødt og prosessert kjøtt øker risikoen for tarmkreft.

Økningen i risiko er kanskje ikke veldig stor, men likevel kan en reduksjon i kjøttspising i hele befolkningen gjøre en forskjell.

Helsemyndighetene i mange andre land har kommet til omtrent samme konklusjon.

Men nylig satte altså en gruppe internasjonale forskere spørsmålstegn ved disse vurderingene. De ser saken fra en litt annen vinkel: Hvor stort er utslaget for individet?

Les også: – Ernæringsforskere må oppgi personlige interesser

Ville gjøre ny vurdering

Gruppa av eksperter fra Dalhousie University, McMaster University og Cochrane-sentere i Spania og Polen satte i gang et stort arbeid for å gjøre sin egen vurdering av farene knyttet til kjøtt.

Begrunnelsen var at de offisielle anbefalingene bygger på studier med mange svakheter, at de tidligere gjennomgangene ikke har vært systematiske og grundige nok, og at rådene ikke tar hensyn til hvor stor risikoen av kjøttspising er i praksis.

Gruppa satte i gang fire oppsummeringer av forskningen på kjøtt og helse, og i tillegg satte de ned et panel på 14 forskere for å utforme en ny anbefaling.

Forskergruppa la stor vekt på å velge ut eksperter uten økonomisk eller personlig interesse av forskningen, slik at ikke slike hensyn skulle påvirke vurderingene.

Les også: - Ernæringsforskningen trenger en radikal reform

Store svakheter

Over hele linja konkluderte forskningsgruppene med at forskningen på kjøtt og helse var veldig usikker.

De fleste undersøkelsene er befolkningsstudier, der forskerne kartlegger folks matvaner og livsstil, og følger med på hvem som utvikler sykdom over tid.

Det er flere problemer ved slike studier. De baserer seg på selvrapporterte matvaner og livsstil. Her blir det ofte mye feil fordi folk glemmer hva de har spist eller rapporterer feil fordi de ønsker å framstå som sunne.

Et annet problem er at det kan være svært vanskelig å skille ut effekten av bare én type matvare, som kjøtt. For de som spiser mye kjøtt, spiser kanskje også mer søppelmat. Eller de røyker mer. Forskerne bruker statistiske metoder for å kompensere for slike forstyrrende faktorer. Men det er umulig å garantere at de ikke har oversett noe.

I tillegg kan observasjonsstudiene aldri si hva som fører til hva. Så selv om de skulle vise at kjøttspisere oftere får kreft, kan studien ikke fortelle om det er kjøttet som har skylda.

Les også: Kontroversiell studie: Rødt kjøtt ikke så farlig likevel

Minimale utslag

Selv eksperimenter hvor forskerne tester hva som skjer når noen folk skal spise mindre kjøtt enn andre, gir ofte usikre resultater. For eksempel fordi testene bare varer en kort periode, eller at det er vanskelig å kontrollere om folk faktisk spiser så lite kjøtt som de skal.

Alt i alt konkluderer forskergruppene med at dokumentasjonen for helseeffekten av rødt og prosessert kjøtt er usikker eller svært usikker.

Dessuten var utslagene minimale. Gjennomgangene viste enten ingen sammenheng mellom kjøttspising og sykdom eller en svært liten økning i risikoen. Men det var lite som tilsa at kjøttet i seg står bak en eventuell negativ effekt på helsa, skriver forskerne.

Samlet sett taler observasjonene for en forsiktig anbefaling om at folk kan fortsette å spise så mye rødt og prosessert kjøtt som de gjør i dag, konkluderer 11 av de 14 ekspertene i panelet. De tre resterende ville gi en forsiktig anbefaling om å spise mindre kjøtt.

Kanskje viktigere å spise mye frukt, grønt og fullkorn

– Jeg må si det er veldig overraskende, sier Arnesen fra Nasjonalt råd for ernæring.

Han påpeker at de nye anbefalingene selv er knyttet til mye usikkerhet. De bygger jo også på de samme usikre studiene.

Arnesen ser likevel at det kanskje ikke er en god strategi å legge mye ressurser i å få folk til å spise mindre rødt og prosessert kjøtt.

– Det kan hende det er bedre med et positivt fokus på hva vi bør spise mer av. Hvis man ser på sykdomsbyrde og kostholdsfaktorer i Norge, så er det for lite frukt, grønnsaker og fullkorn som bidrar til flest tapte leveår.

– Og hvis folk begynner å spise mer grønnsaker og fisk, så kan det jo hende at inntaket av rødt og prosessert kjøtt går ned av seg selv.

Glad for nye studier

Det er likevel ennå for tidlig å si om de nye anbefalingene får noe å si for kostrådene her i Norge.

Arnesen sier han etter hvert kommer til å gå grundig igjennom studiene. All ny forskning går inn i det store materialet som Nasjonalt råd for ernæring bruker i sine vurderinger, og i videre diskusjoner med Helsedirektoratet, som gir ut kostrådene til befolkningen.

– Vi følger med på all ny forskning og vurderer om vi skal endre rådene, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet.

Hun kan foreløpig ikke si hva de nye gjennomgangene vil ha å si.

– De skiller seg fra andre studier på området. Det er godt dokumentert at det er sterk sammenheng mellom rødt og bearbeidet kjøtt og visse kreftformer. Vi må i samarbeid med fagekspertene se på hvordan denne studien er utarbeidet og sette resultatene opp mot det vi vet fra før.

Granlund understreker at det er positivt at det kommer nye studier.

– Jeg er glad for at det forskes på ernæring. Det er bra! Slik utvikler vi rådene til å bli best mulig.

Referanse

Bradley C. Johnston m. fl., Unprocessed Red Meat and Processed Meat Consumption: Dietary Guideline Recommendations, Annals of Internal Medicine, oktober 2019. Sammendrag.

A. E. Carroll & T. S. Doherty, Editorial: Meat Consumption and Health: Food for Thought, Annals of Internal Medicine, oktober 2019. Sammendrag.

D. Zeraatka m. fl., Effect of Lower Versus Higher Red Meat Intake on Cardiometabolic and Cancer Outcomes; A Systematic Review of Randomized Trials, Annals of Internal Medicine, oktober 2019.

C. Valli m. fl., Health-Related Values and Preferences Regarding Meat Consumption; A Mixed-Methods Systematic Review, Annals of Internal Medicine, oktober 2019.

R.W.M. Vernooij m. fl., Patterns of Red and Processed Meat Consumption and Risk for Cardiometabolic and Cancer Outcomes A Systematic Review and Meta-analysis of Cohort Studies, Annals of Internal Medicine, oktober 2019.

M. A. Han m. fl., Reduction of Red and Processed Meat Intake and Cancer Mortality and Incidence A Systematic Review and Meta-analysis of Cohort Studies, Annals of Internal Medicine, oktober 2019.

D. Zeraatka, Red and Processed Meat Consumption and Risk for All-Cause Mortality and Cardiometabolic Outcomes A Systematic Review and Meta-analysis of Cohort Studies, Annals of Internal Medicine, oktober 2019.

Saken er opprinnelig publisert på Forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
08:07 Spanske Villa gir seg etter endt sesong08:05 Lokalbefolkningen i norske turistområder vil ha turistskatt07:52 Skulle få 150 kroner – må ut med 56 ganger så mye07:44 Thunberg tar katamaran til Spania07:41 Markus Henriksen om klubbsituasjonen: – Unner ingen noe slikt07:30 Zuccarellos Wild tapte bunnoppgjør mot Kings07:26 Færre søknader om erstatning for tap av sau og lam til rovdyr07:25 Sju drept i bilbombe i Afghanistan07:09 Nylands tøffe vei tilbake: – Sjansen kom før jeg trodde07:08 Bussbråket på Torp: Ber statsråden rydde opp06:46 USA holder tusenvis av barn innesperret på mottak06:41 Landslagets inspirerende gulrot: EM-kamp mot England på Wembley06:37 Mann truet vektere med balltre og sparket politiet i Oslo06:35 Dette skjer i dag06:32 Tande tviler på nytt Kobayashi-show06:31 Mann i 30-årene knivstukket i Akershus06:21 Oslo vil plante 100.000 trær innen 203006:12 Granskning: Indikasjon på menneskehandel i fiskeindustrien05:48 Setteriksadvokaten tror antall Nav-saker vil øke05:44 Tesla skal bygge ny elbilfabrikk i Tyskland05:42 Dette skjedde i natt05:28 Mann drept under protester i Libanon05:26 Solvik-Olsen mener Vedum kan stanse ny strømkabel til utlandet05:07 Venstre i Trøndelag krever full pelsdyr-kompensasjon04:38 50 boliger tatt av skogbranner i Australia04:06 USA råder amerikanere til å ikke reise til Bolivia03:57 Flere kilder hevder å ikke ha blitt kontaktet av politivoldsbok-forfattere03:29 Federer har fremdeles håp om sjuende tittel i ATP-finalen03:23 Sju drept i voldelige protester i Bolivia etter valget03:21 To høyreekstremister pågrepet i Italia02:47 Utslipp gjør at NHO vil kutte kraftig i cruisetrafikken02:41 Jeanine Añez er ny president i Bolivia01:01 Verste oversvømmelse i Venezia på over 50 år00:05 Norske vogntogsjåfører involvert i flest dødsulykker00:02 Ny studie: Kristen bakgrunn også negativt for jobbsøkere00:01 Senterpartiet vil senke drivstoffavgiftene00:00 Kardinals anke over overgrepsdom opp for høyesterett23:34 Mann knivstukket i Akershus22:54 26 dager med Chile-demonstrasjoner22:20 Ap og Sp reagerer på Bane Nors million-merkevarebygging22:01 Stavanger-par risikerer fengsel for menneskehandel21:26 Moms på elbil: Arbeiderpartiet får støtte fra uventet hold21:13 Uvær førte til oversvømmelse i Venezia21:08 Faket hele CVen og et magasincover for å få Trump-jobb – og fikk den20:46 Devin (13) mistet moren i grufullt angrep: – Hun forsøkte å be til gud20:17 Palestinske skolebøker forherliger martyrdød – stortingstopper vil revurdere norsk støtte19:26 Lyntog som myte og mysterium19:00 Minihjort sett for første gang på 30 år18:51 Bergs advokat: Sannsynlig at Frode Berg benådes onsdag18:49 Bolivias avgåtte president i eksil i Mexico18:22 Politiet: Ingen tegn til at noen har gått gjennom isen i Troms18:10 Slakter regjeringens spytthette-forslag: – Vil ramme kvinner18:01 Ap forsikrer: EØS-avtalen overstyrer Norge i eksport av trygdeytelser17:53 Kashafali sprintet til VM-gull på mesterskapsrekord17:44 Stortinget sier nei til å berge studiestedene Nesna og Sandnessjøen17:20 Flertallet i bystyret bekymret for Oslo-befolkningens framtidige sykehustilbud16:57 Monica Knudsen gir seg som trener for Vålerenga – blir utviklingssjef16:46 Russisk TV-kanal dropper kvinnelangrenn – skylder på Johaug-dominans16:06 Enighet om regjeringskoalisjon i Spania15:34 Lilleborg AS undersøkes av konkurransetilsynet15:15 Lagerbäck krever 100 prosent innsats i «generalprøven»15:12 Riksrettsgranskning av Trump kan bli TV-drama for millioner av amerikanere15:00 Nå har svenskene fått nok: Iverksetter «Operasjon Rimfrost»14:47 Henning Solberg unngikk konkurs14:27 Skjerpet straff for tsjekker for drap på nordmann i Praha13:35 EU-domstol: Produkter fra israelske bosetninger må merkes13:24 Lungebetennelse tar et barneliv hver 39. sekund13:07 Anti-jødisk hærverk i Norden kan være koordinert aksjon13:05 Labour utsatt for stort dataangrep12:35 Anbefaler å avslutte etterforskning av Therese-saken12:34 Skadd Solskjær-elev trekker seg fra landslagsspill12:20 Langer ut mot Schumachers kone: – Hun er redd jeg vil fortelle alle sannheten12:18 Finland får besøk av Arctic Race of Norway12:12 Kraftig regn har bidratt til økning i vannskader12:12 Hockeyspiller utestengt i fire år for doping11:53 Håvard (22) død etter badeulykke i Israel11:42 Brann om bord i norsk skip utenfor Senegal11:41 Demonstranter fjernet fra grensa mellom Spania og Frankrike10:31 Demonstranter låste porten ved vindkraftanlegg10:30 Mann dømt i Høyesterett for medvirkning til overgrep mot barn10:22 Kran veltet i Vestfold – varebiler knust10:17 Regjeringspartiene flytter 200 millioner i 2020-budsjettet10:16 51 skadd da mann angrep kinesiske barnehagebarn med lut10:03 Ap-politiker om buss-bråket ved Torp: – Det er for jævlig10:00 TV 2 frifinnes for ærekrenkelser09:54 Turistene strømmer til: Hemmelige dokumenter fra andre verdenskrig funnet i bunker09:52 Erdogan anklager USA for avtalebrudd09:47 Rally Australia rammet av skogbrannene09:46 Fire tiltalt etter skyting mot leilighet09:24 56.000 nye jobber det siste året09:22 Clinton med skarp kritikk mot Johnsons hemmelighold av Russland-rapport09:22 Trump utsetter trolig beslutning om biltoll08:30 Fjellinjen varsler 400 millioner mindre i bompengeinntekter enn ventet07:23 Kraftig skogbrann stenger flere hundre skoler i Australia07:20 Sveriges landslagskeeper: – Denne sjansen roter vi ikke bort07:18 Nedgang i antall sauebønder07:17 Kokevarsel på Askøy i Hordaland07:11 Arbeidstilsynet: Torp-selskap har brutt flere lover07:01 Israel likviderte Jihad-ledere i Gaza og Damaskus06:44 Tønseth: – Jeg satser på løping når langrennskarrieren er over
Siste nytt
08:07SportSpanske Villa gir seg etter endt sesong08:05NorgeLokalbefolkningen i norske turistområder vil ha turistskatt07:52NorgeSkulle få 150 kroner – må ut med 56 ganger så mye07:44VerdenThunberg tar katamaran til Spania07:41SportMarkus Henriksen om klubbsituasjonen: – Unner ingen noe slikt07:30SportZuccarellos Wild tapte bunnoppgjør mot Kings07:26NorgeFærre søknader om erstatning for tap av sau og lam til rovdyr07:25VerdenSju drept i bilbombe i Afghanistan07:09SportNylands tøffe vei tilbake: – Sjansen kom før jeg trodde07:08PolitikkBussbråket på Torp: Ber statsråden rydde opp06:46VerdenUSA holder tusenvis av barn innesperret på mottak06:41SportLandslagets inspirerende gulrot: EM-kamp mot England på Wembley06:37NorgeMann truet vektere med balltre og sparket politiet i Oslo06:35NorgeDette skjer i dag06:32SportTande tviler på nytt Kobayashi-show06:31NorgeMann i 30-årene knivstukket i Akershus06:21NorgeOslo vil plante 100.000 trær innen 203006:12NorgeGranskning: Indikasjon på menneskehandel i fiskeindustrien05:48NorgeSetteriksadvokaten tror antall Nav-saker vil øke05:44VerdenTesla skal bygge ny elbilfabrikk i Tyskland05:42NorgeDette skjedde i natt05:28VerdenMann drept under protester i Libanon05:26NorgeSolvik-Olsen mener Vedum kan stanse ny strømkabel til utlandet05:07NorgeVenstre i Trøndelag krever full pelsdyr-kompensasjon04:38Verden50 boliger tatt av skogbranner i Australia04:06VerdenUSA råder amerikanere til å ikke reise til Bolivia03:57NorgeFlere kilder hevder å ikke ha blitt kontaktet av politivoldsbok-forfattere03:29SportFederer har fremdeles håp om sjuende tittel i ATP-finalen03:23VerdenSju drept i voldelige protester i Bolivia etter valget03:21VerdenTo høyreekstremister pågrepet i Italia02:47NorgeUtslipp gjør at NHO vil kutte kraftig i cruisetrafikken02:41VerdenJeanine Añez er ny president i Bolivia01:01VerdenVerste oversvømmelse i Venezia på over 50 år00:05NorgeNorske vogntogsjåfører involvert i flest dødsulykker00:02NorgeNy studie: Kristen bakgrunn også negativt for jobbsøkere00:01NorgeSenterpartiet vil senke drivstoffavgiftene00:00VerdenKardinals anke over overgrepsdom opp for høyesterett23:34NorgeMann knivstukket i Akershus22:54Verden26 dager med Chile-demonstrasjoner22:20PengerAp og Sp reagerer på Bane Nors million-merkevarebygging22:01NorgeStavanger-par risikerer fengsel for menneskehandel21:26MotorMoms på elbil: Arbeiderpartiet får støtte fra uventet hold21:13VerdenUvær førte til oversvømmelse i Venezia21:08VerdenFaket hele CVen og et magasincover for å få Trump-jobb – og fikk den20:46VerdenDevin (13) mistet moren i grufullt angrep: – Hun forsøkte å be til gud20:17NorgePalestinske skolebøker forherliger martyrdød – stortingstopper vil revurdere norsk støtte19:26StemmerLyntog som myte og mysterium19:00VerdenMinihjort sett for første gang på 30 år18:51NorgeBergs advokat: Sannsynlig at Frode Berg benådes onsdag18:49VerdenBolivias avgåtte president i eksil i Mexico18:22NorgePolitiet: Ingen tegn til at noen har gått gjennom isen i Troms18:10PolitikkSlakter regjeringens spytthette-forslag: – Vil ramme kvinner18:01PolitikkAp forsikrer: EØS-avtalen overstyrer Norge i eksport av trygdeytelser17:53SportKashafali sprintet til VM-gull på mesterskapsrekord17:44NorgeStortinget sier nei til å berge studiestedene Nesna og Sandnessjøen17:20NorgeFlertallet i bystyret bekymret for Oslo-befolkningens framtidige sykehustilbud16:57SportMonica Knudsen gir seg som trener for Vålerenga – blir utviklingssjef16:46SportRussisk TV-kanal dropper kvinnelangrenn – skylder på Johaug-dominans16:06VerdenEnighet om regjeringskoalisjon i Spania15:34PengerLilleborg AS undersøkes av konkurransetilsynet15:15SportLagerbäck krever 100 prosent innsats i «generalprøven»15:12PolitikkRiksrettsgranskning av Trump kan bli TV-drama for millioner av amerikanere15:00VerdenNå har svenskene fått nok: Iverksetter «Operasjon Rimfrost»14:47PengerHenning Solberg unngikk konkurs14:27VerdenSkjerpet straff for tsjekker for drap på nordmann i Praha13:35VerdenEU-domstol: Produkter fra israelske bosetninger må merkes13:24Helse og livsstilLungebetennelse tar et barneliv hver 39. sekund13:07NorgeAnti-jødisk hærverk i Norden kan være koordinert aksjon13:05PolitikkLabour utsatt for stort dataangrep12:35NorgeAnbefaler å avslutte etterforskning av Therese-saken12:34SportSkadd Solskjær-elev trekker seg fra landslagsspill12:20SportLanger ut mot Schumachers kone: – Hun er redd jeg vil fortelle alle sannheten12:18SportFinland får besøk av Arctic Race of Norway12:12NorgeKraftig regn har bidratt til økning i vannskader12:12SportHockeyspiller utestengt i fire år for doping11:53NorgeHåvard (22) død etter badeulykke i Israel11:42VerdenBrann om bord i norsk skip utenfor Senegal11:41VerdenDemonstranter fjernet fra grensa mellom Spania og Frankrike10:31NorgeDemonstranter låste porten ved vindkraftanlegg10:30NorgeMann dømt i Høyesterett for medvirkning til overgrep mot barn10:22NorgeKran veltet i Vestfold – varebiler knust10:17PolitikkRegjeringspartiene flytter 200 millioner i 2020-budsjettet10:16Verden51 skadd da mann angrep kinesiske barnehagebarn med lut10:03NorgeAp-politiker om buss-bråket ved Torp: – Det er for jævlig10:00KulturTV 2 frifinnes for ærekrenkelser09:54ReiseTuristene strømmer til: Hemmelige dokumenter fra andre verdenskrig funnet i bunker09:52VerdenErdogan anklager USA for avtalebrudd09:47SportRally Australia rammet av skogbrannene09:46NorgeFire tiltalt etter skyting mot leilighet09:24Norge56.000 nye jobber det siste året09:22PolitikkClinton med skarp kritikk mot Johnsons hemmelighold av Russland-rapport09:22PengerTrump utsetter trolig beslutning om biltoll08:30MotorFjellinjen varsler 400 millioner mindre i bompengeinntekter enn ventet07:23VerdenKraftig skogbrann stenger flere hundre skoler i Australia07:20SportSveriges landslagskeeper: – Denne sjansen roter vi ikke bort07:18NorgeNedgang i antall sauebønder07:17NorgeKokevarsel på Askøy i Hordaland07:11NorgeArbeidstilsynet: Torp-selskap har brutt flere lover07:01VerdenIsrael likviderte Jihad-ledere i Gaza og Damaskus06:44SportTønseth: – Jeg satser på løping når langrennskarrieren er over
Populært