Derfor har alkohol vært så viktig for forholdet mellom Sverige og Norge

Alkoholen har rent begge veier mellom Sverige og Norge, avhengig av politikk, krig, arbeidsplasser, avgifter – og pris. Nå renner den fra Sverige til Norge. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/NTB scanpix
Alkoholen har rent begge veier mellom Sverige og Norge, avhengig av politikk, krig, arbeidsplasser, avgifter – og pris. Nå renner den fra Sverige til Norge. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/NTB scanpix

– Mye skyldes at nordmenn og svensker alltid har hatt et ulikt forhold til alkohol, forklarer Anders Gustavsson, professor ved Universitetet i Oslo.

Gustavsson er godt voksen og kan føye emeritus til professsor-tittelen sin. Han vokste opp på øya Orust i Bohuslän. På 1950-tallet var han med foreldrene sine til den norske grensebyen Halden for å harryhandle.

Bilen ble fylt opp med margarin og sukker.

Hjemme følte Anders og familien seg så norske at når de gikk ut i hagen for å høste «hallon», så kalte de dem bringebær. Og når «dimman» kom sigende inn over Orust fra Kattegat, så kalte de den tåke.

Gustavssons fagfelt er etnologi, det som før i tida het folkelivsgranskning.

Alkohol-forholdet mellom Norge og Sverige har han vært interessert i og forsket på helt siden 1980-tallet. Støtte har han fått fra Borgarsyssel museum i Østfold og Bohusläns museum.

For å forske har den svenske etnologen gransket alt fra gamle avisarkiver til harryhandlende nordmenn på tur til Strømstad.

(Saken fortsetter under)

Professor Anders Gustavsson snakker med en svensk ordensvakt utkalt i forbindelse med den spesielle norske utfarten til Strømstad skjærtorsdag 2018. Siden 2008 har Systembolaget i byen holdt stengt på akkurat denne svenske hverdagen, for å begrense norsk fyll og spetakkel. Foto: Marita Adamsson, Strömstads Tidning
Professor Anders Gustavsson snakker med en svensk ordensvakt utkalt i forbindelse med den spesielle norske utfarten til Strømstad skjærtorsdag 2018. Siden 2008 har Systembolaget i byen holdt stengt på akkurat denne svenske hverdagen, for å begrense norsk fyll og spetakkel. Foto: Marita Adamsson, Strömstads Tidning

Svensker kjøpte mye alkohol i Norge

Alkoholen har ikke bare strømmet fra Sverige til Norge. Flere ganger har den rent motsatt vei.

– Fram til for rundt hundre år siden var det først og fremst svenskene som handlet alkohol i Norge, forteller Gustavsson.

Bohuslän og andre svenske grenseområder som Värmland og Dalsland var den gangen en fattig utkant i Sverige. For svenske fattigfolk var Norge mulighetenes land. Mange av dem deltok i industrialiseringen av Østfold og Oslo.

– En stor andel av de svenske arbeiderne som dro over grensen, var ugifte menn. I Norge møtte de mange fristelser. Alkohol var en av dem.

Les også:

(Saken fortsetter under)

Tyske fiskebåter ligger i Strømstad havn i 1922, tungt lastet med sprit som skal smugles til Norge. Havnen var de norsk-svenske spritsmuglernes hovedbase og svensk lov forbød ikke virksomheten. Varene ble lastet over på raske norske smuglerfartøyer som ventet ved Grisebåene, sør for Hvaler, som da var internasjonalt farvann. Virksomheten var så omfattende at Strømstads havneavgifter ble mer enn fordoblet. Grand Hotell i byen var møteplass for norske «spritbaroner» og utenlandske selgere og kaltes på folkemunne bare for «Sprithotellet». Foto: Gunnar Thorén, Strømstads museum
Tyske fiskebåter ligger i Strømstad havn i 1922, tungt lastet med sprit som skal smugles til Norge. Havnen var de norsk-svenske spritsmuglernes hovedbase og svensk lov forbød ikke virksomheten. Varene ble lastet over på raske norske smuglerfartøyer som ventet ved Grisebåene, sør for Hvaler, som da var internasjonalt farvann. Virksomheten var så omfattende at Strømstads havneavgifter ble mer enn fordoblet. Grand Hotell i byen var møteplass for norske «spritbaroner» og utenlandske selgere og kaltes på folkemunne bare for «Sprithotellet». Foto: Gunnar Thorén, Strømstads museum

– Andre svensker dro på 1800-tallet over grensen for å selge dyr og kjøtt til bedre pris enn de fikk i Sverige. Mye av pengene som ble tjent i Norge gikk nok til å kjøpe alkohol. Noen kom hjem like blakke som de dro, forteller forskeren.

Forbudstida skapte smugling til Norge

I en norsk folkeavstemning i 1916 sa nesten to tredeler ja til brennevinsforbud. Dermed vedtok Stortinget forbud mot salg av brennevin, slik det også skjedde i USA, Finland og Island. Oppslutningen om forbudet var størst på Vestlandet og Sørlandet og minst på Østlandet.

Sverige innførte ikke noe brennevinsforbud. Slik ble Sverige et transittland for strømmen av brennevin som etter hvert ble smuglet fra Tyskland til Norge.

En smuglertrafikk som toppet seg året 1923.

Smuglingen ble så omfattende at Sverige så seg nødt til utvide landets territorialfarvann utover i Kattegatt, for å gjøre det mulig for svenske tollere å bevege seg lenger ut til havs i jakten på smuglerne.

Les også:

Svensker bytter alkohol med tyske soldater

Så kom 2. verdenskrig og den tyske okkupasjonen av Norge.

– Under krigen var grensen stengt. Men tyskerne brakte alkohol med seg til Norge som svensker gjerne ville ha tak i. I Sverige fantes det sjokolade og andre godsaker som tyske soldater ville ha. Dette ble det byttehandel av.

Like etter krigen var det mangel på mye i Norge. Dermed var det igjen nordmennene sin tur å dra til Sverige.

(Saken fortsetter under)

Fire antatte spritsmuglere tatt av politiet i Strømstad under den norske forbudstida. To var norske og to var svenske. En fisker, en sjømann, en bonde og en stenhogger, ifølge politijournalen. Foto: Polismyndighetens arkiv, Strømstad
Fire antatte spritsmuglere tatt av politiet i Strømstad under den norske forbudstida. To var norske og to var svenske. En fisker, en sjømann, en bonde og en stenhogger, ifølge politijournalen. Foto: Polismyndighetens arkiv, Strømstad

– Men nordmenn som dro over grensen de første etterkrigsårene fikk bare lov til å ha med seg 50 kroner. Pengene behøvdes jo i Norge. Derimot kunne de ha med seg både lovlig og ulovlig hjemmebrent norsk sprit. Den brukte de som byttemiddel eller betalingsmiddel, i tillegg til 50-lappen de hadde å handle for i Sverige. På hjemveien måtte nordmennene gjøre nøye rede for hva de 50 kronene var blitt brukt til i Sverige.

En svensk og en norsk grenseboer har møttes like etter krigen for sammen å tå seg en tår i det fri. Bildet er tatt i Vassbotten, lengst sør i Østfold. Foto: Bohusläns museum
En svensk og en norsk grenseboer har møttes like etter krigen for sammen å tå seg en tår i det fri. Bildet er tatt i Vassbotten, lengst sør i Østfold. Foto: Bohusläns museum

På grensen var alle varer tollbelagte. Dermed ble mye oppfinnsomhet brukt for å smugle varer forbi tollerne. Kvinner kledde seg i tykke klesdrakter som det var mulig å putte smuglervarer innunder. På svensk side så tollerne gjerne gjennom fingrene med nordmennenes smugling, slik de hadde gjort under krigen for på hjelpe nordmenn i nød.

– Det hører med at tollerne på grensen også noen ganger ble forsøkt bestukket med norsk brennevin, forteller Gustavsson.

Les også:

Alkohol-bok på Systembolaget

På begynnelsen av 1950-tallet er det igjen svensker som drar til Norge for å skaffe seg alkohol.

– Helt fram til 1955 hadde svenskene det som ble kalt Ivan Bratt-systemet for kjøp av alkohol. Det innebar at alle svensker måtte ha med seg en spesiell bok på Systembolaget. Der ble det notert og stemplet hvor mye du hadde kjøpt.

– Dermed ble det igjen aktuelt for svensker å reise til Norge for å kjøpe mer alkohol. Problemet var bare at svenskene måtte helt til vinmonopolet i Sarpsborg for å få kjøpt noe lovlig.

Nordmenn i flokk etter alkohol i Sverige

Så er det nok en gang nordmenns tur til å dra til Sverige.

I 1978, 1982 og 1986 var det nemlig langvarige streiker blant de ansatte ved Vinmonopolet.

Den lengste varte i hele hundre dager og skapte alkoholtørke. Det satte fart på nordmenns polferder, ikke minst til Strømstad. I noen uker ble en egen alkoholbutikk opprettet for nordmenn i utkanten av byen.

Les også:

(Saken fortsetter under)

I 1982 varte streiken ved Vinmonopolet i hundre dager. Her er køen av tørste nordmenn utenfor Systembolaget i Årjäng en regnvåt oktoberdag. Foto: Per Løchen /NTB Scanpix
I 1982 varte streiken ved Vinmonopolet i hundre dager. Her er køen av tørste nordmenn utenfor Systembolaget i Årjäng en regnvåt oktoberdag. Foto: Per Løchen /NTB Scanpix

I 1992 satte Sverige så ned avgiftene på alkohol.

Samme år satte Norge opp avgiftene.

– Staten i Norge ønsket å ha mye høyere avgifter på alkohol enn den svenske staten. Når den norske kronen i 1992 på toppen av dette styrket seg kraftig overfor den svenske valutaen, ble det enda mer attraktivt for nordmenn å handle alkohol i nabolandet.

I 1996 ble handelen så omfattende at Systembolagets spesialutsalg for nordmenn i Strømstad, ble til en permanent butikk.

En del av harryhandelen

I dag er kjøp av vin, øl og brennevin på Systembolaget en integrert del av harryhandelen for mange nordmenn.

– Ganske mange nordmenn drar på utflukt over grensen for eksempel en gang i måneden for handle stort og spare penger. Da hører det med for mange å også kjøpe vin og andre drikkevarer, konstaterer den svenske etnologen.

Men også i nyere tid er det gått litt alkohol også den andre veien over grensen. Det kan vi takke ungdommer for.

Spesielt blant svenske motorsportungdommer har nemlig norsk øl hatt et bedre rykte enn svensk øl. Svenske tollere gjorde på 1990-tallet flere beslag av norsk øl på vei til motorsportarrangementer i Sverige.

Les også:

Alkohandel er blitt et norsk rituale

Den svenske folkelivsgranskeren ved Universitetet i Oslo, er opptatt av hvordan alkohandel i Sverige for mange nordmenn inngår i et slags rituale.

Spesielt i Påsken ser han denne rituelle adferden.

– Det aller mest interessante er kanskje den norske skjærtorsdagshandelen i Strømstad. Den har faktisk røtter helt tilbake til 1920-tallet, og er sånn sett et nesten hundre år gammelt norsk rituale som utføres i Sverige.

(Saken fortsetter under)

I dag er kjøp på Systembolaget en integrert del av harryhandelen for mange nordmenn. Her fra Nordbysenteret i Strømstad i påsken i år. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
I dag er kjøp på Systembolaget en integrert del av harryhandelen for mange nordmenn. Her fra Nordbysenteret i Strømstad i påsken i år. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Konsumpsjon av alkohol i forbindelse med nordmenns tur til Strømstad på skjærtorsdag er også en del av dette ritualet. Så omfattende ble altså markeringen etter hvert at svenskene i 2008 så seg nødt til å stenge byens systembolag på akkurat denne torsdagen, som er hverdag i Sverige.

Svensken som gransker nordmenns ritualer og adferd, har også merket seg at mange nordmenn nå tar seg fri fra jobb både mandag, tirsdag og onsdag i påskeuka. Slik har nordmennene kunnet utvide tidsrommet for påskeritualene sine i Sverige til enda flere dager enn bare skjærtorsdagen.

Les også:

Saken er opprinnelig publisert på forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
12:31 Russland truer med at militante kurdere kan bli «knust» av Tyrkia12:09 Ber publikum om videoer av ambulansekapringen11:37 Ap-politiker om brilleforslag: – En hastverksbeslutning på bekostning av barn11:21 Svakere resultat enn ventet for Aker Solutions11:21 Full bortekrise for Solskjær11:20 Skamroser Oslo-byrådet: – Regjeringen har mye å lære11:19 Russlands antidopingsjef ut mot egne myndigheter11:02 PST: Ambulansekapringen ser ikke ut som terror11:01 Kippe (41) gir seg som spiller i LSK10:37 39 personer funnet døde i lastebil i Essex10:34 De fire riksrett-punktene: Russland, Biden, selvangivelsen og hotellet10:13 MDG og SV får hver sin nye Oslo-byråd10:12 Mann forskanset seg på museum i Frankrike09:56 Direkte: Følg spørretimen på Stortinget09:47 Færre lovbrudd ble oppklart09:45 Granskere: Designfeil bidro til Lion Air-ulykke09:08 Lonely Planet: Hit bør du reise i 202009:07 Botswanas politiske stabilitet på prøve09:04 15 norske alpinister til Sölden09:03 Jevnt fra Telenor, men underskudd etter skatt08:35 Stein Erik Hagen går inn i SATS07:35 Norges fortielse: – Dette bildet skapte en krigsmyte07:09 Skadefri Zuccarello med assist i Wild-seier07:04 Norge gir 3 milliarder til renere hav06:33 Rapport: 1 av 20 har opplevd grov vold fra foreldre06:28 Nye eiere overtar Vita, men Loco-kjeden legges ned06:27 Stöckl utfordret hopperne: – Mange var ganske lange i ansiktet06:15 De siktede etter ambulansekapringen skal avhøres onsdag05:50 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:25 Mann dømt til fengsel for å ha sendt penisbilder05:04 Stiftelse med milliardær på laget skal spre informasjon om intelligent design04:39 Opposisjonen i Bolivia oppfordrer til generalstreik04:35 Regjeringen vil ha tiltak mot medisinmangel04:07 Medier dropper konferanse i protest mot Khashoggi-drapet04:04 Chiles president ber om unnskyldning etter voldelige protester03:56 Ambassadør hevder Trump krevde gransking mot militær støtte02:55 Beboere evakuert etter melding om brann i Sarpsborg02:41 Skrik og krangling i Oslo var frieri02:05 30.000 arbeidsplasser blir borte fra varehandelen01:52 Nye anklager mot Lori Loughlin i collegeskandalen01:17 Tyrkia starter ikke en ny offensiv i Nord-Syria00:36 Esper: Tyrkia kan ha begått krigsforbrytelser00:24 Mindre kreft blant innvandrere23:58 Boeing erstatter toppsjef etter vedvarende flykrise23:43 Kroos ordnet etterlengtet Real Madrid-seier23:37 Tottenham-show gir sjefen arbeidsro23:32 Glohet Sterling straffet Atalanta tross åpningssmell23:26 Den kinesiske regjeringen planlegger å erstatte Hongkongs leder23:08 25 år gammel kvinne nekter straffskyld etter ambulansedrama23:06 Kroos ordnet etterlengtet Real Madrid-seier23:04 Glohet Sterling straffet Atalanta tross åpningssmell23:02 Dybala-dobbel reddet Juventus fra pinlig tap23:01 Tottenham-show gir sjefen arbeidsro22:57 TV 2: MDG får tre byråder i Oslo22:41 Tusk anbefaler EU-landene å godta britenes ønske om brexit-utsettelse22:27 Aftenbladet: Indiske investorer vil kjøpe aksjer i Viking22:04 Eriksen Søreide: Norge har ikke forpliktelse for Syria-barna21:26 Markedet mettes – norske F-16 kan gå på billigsalg20:27 Først seier, så tap for Boris Johnson da Parlamentet stemte over brexitavtalen19:59 Ap, MDG, Venstre og KrF er enige om å danne byråd i Bergen19:51 Ulf Leirstein forbereder seg på et liv etter politikken19:36 Putin og Erdogan enige om Syria-avtale19:06 Mann knivdrept i garasje i Drammen19:02 PST undersøker trusselbrev sendt ut før ambulansekapringen i Oslo18:59 – Ingen avklaring for Frode Berg før november18:40 – Byrådet viser en fiendtlighet mot dem som er avhengige av bil18:38 Brækhus skrev avtale med Hearns selskap – nærmer seg ny storkamp18:06 Kraftig høststorm i Trøndelag - mann tatt av bølge i Lofoten17:52 Trump sammenligner riksrettsprosess med lynsjing17:15 Ukrainsk journalist dømt til 15 år i fengsel av separatister17:13 Fotballtopp vil ha hjernerystelse-bytter etter demensalarm17:10 Kvinne bestilte sosial ferietur for 19.000 kroner - var helt alene16:41 Advarer: – Farlige IS-krigere kan rømme hjem16:04 Boeings Max-krise blir verre og verre14:22 Dødstallene stiger i Chile13:51 Palestinsk domstol blokkerer kritiske nettsteder13:50 Diplomat vitner i riksrettsprosessen mot Trump13:02 Venstre-prosessen «en oppskrift på langvarig støy»13:01 Assad: Erdogan er «en tyv»12:51 Mann kapret ambulanse – uskadeliggjort av politiet12:46 Person til sykehus etter minibussulykke i Bergen12:38 Riksrevisjonen: Domstolene bruker for lang tid12:37 Putin og Erdogan i viktige Syria-samtaler12:34 Batteribrann avgir farlig gass i Hordaland12:13 Mann tiltalt for drapsforsøk på legesenter12:07 Redaktøren i Aust-Agder Blad går av etter kritikk12:06 Tidslinje for den nye brexitavtalen11:41 Politiker overrasket alle: – Jeg er gravid11:40 Advokat: – Berg kjent med avtalerykter11:14 Sun Heidi Sæbø konstituert som Morgenbladet-redaktør10:52 Lover at Oslo skal bli utslippsfri innen 203010:40 Granåsen får 180 millioner til ski-VM 202510:27 Guaidó ber Russland og Kina om hjelp10:12 Mor (62) og datter (29) omkom i trafikkulykke i Volda: Frigir navnene10:00 Nytt funn: Deltok i angrepet på Pearl Harbor i 194109:57 Indiske myndigheter reagerer sterkt på skoleeksperiment09:03 Knepen seier for Trudeau i Canada09:02 Gatekjøkken i Oslo angrepet for tredje gang08:52 Isbryter går for egen maskin etter mayday-melding
Siste nytt
12:31VerdenRussland truer med at militante kurdere kan bli «knust» av Tyrkia12:09NorgeBer publikum om videoer av ambulansekapringen11:37Helse og livsstilAp-politiker om brilleforslag: – En hastverksbeslutning på bekostning av barn11:21PengerSvakere resultat enn ventet for Aker Solutions11:21SportFull bortekrise for Solskjær11:20PolitikkSkamroser Oslo-byrådet: – Regjeringen har mye å lære11:19SportRusslands antidopingsjef ut mot egne myndigheter11:02NorgePST: Ambulansekapringen ser ikke ut som terror11:01SportKippe (41) gir seg som spiller i LSK10:37Verden39 personer funnet døde i lastebil i Essex10:34StemmerDe fire riksrett-punktene: Russland, Biden, selvangivelsen og hotellet10:13PolitikkMDG og SV får hver sin nye Oslo-byråd10:12VerdenMann forskanset seg på museum i Frankrike09:56PolitikkDirekte: Følg spørretimen på Stortinget09:47NorgeFærre lovbrudd ble oppklart09:45VerdenGranskere: Designfeil bidro til Lion Air-ulykke09:08ReiseLonely Planet: Hit bør du reise i 202009:07PolitikkBotswanas politiske stabilitet på prøve09:04Sport15 norske alpinister til Sölden09:03PengerJevnt fra Telenor, men underskudd etter skatt08:35PengerStein Erik Hagen går inn i SATS07:35NorgeNorges fortielse: – Dette bildet skapte en krigsmyte07:09SportSkadefri Zuccarello med assist i Wild-seier07:04NorgeNorge gir 3 milliarder til renere hav06:33Helse og livsstilRapport: 1 av 20 har opplevd grov vold fra foreldre06:28PengerNye eiere overtar Vita, men Loco-kjeden legges ned06:27SportStöckl utfordret hopperne: – Mange var ganske lange i ansiktet06:15NorgeDe siktede etter ambulansekapringen skal avhøres onsdag05:50NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:25NorgeMann dømt til fengsel for å ha sendt penisbilder05:04NorgeStiftelse med milliardær på laget skal spre informasjon om intelligent design04:39VerdenOpposisjonen i Bolivia oppfordrer til generalstreik04:35Helse og livsstilRegjeringen vil ha tiltak mot medisinmangel04:07VerdenMedier dropper konferanse i protest mot Khashoggi-drapet04:04VerdenChiles president ber om unnskyldning etter voldelige protester03:56VerdenAmbassadør hevder Trump krevde gransking mot militær støtte02:55NorgeBeboere evakuert etter melding om brann i Sarpsborg02:41NorgeSkrik og krangling i Oslo var frieri02:05Penger30.000 arbeidsplasser blir borte fra varehandelen01:52VerdenNye anklager mot Lori Loughlin i collegeskandalen01:17VerdenTyrkia starter ikke en ny offensiv i Nord-Syria00:36VerdenEsper: Tyrkia kan ha begått krigsforbrytelser00:24Helse og livsstilMindre kreft blant innvandrere23:58VerdenBoeing erstatter toppsjef etter vedvarende flykrise23:43SportKroos ordnet etterlengtet Real Madrid-seier23:37SportTottenham-show gir sjefen arbeidsro23:32SportGlohet Sterling straffet Atalanta tross åpningssmell23:26VerdenDen kinesiske regjeringen planlegger å erstatte Hongkongs leder23:08Norge25 år gammel kvinne nekter straffskyld etter ambulansedrama23:06SportKroos ordnet etterlengtet Real Madrid-seier23:04SportGlohet Sterling straffet Atalanta tross åpningssmell23:02SportDybala-dobbel reddet Juventus fra pinlig tap23:01SportTottenham-show gir sjefen arbeidsro22:57NorgeTV 2: MDG får tre byråder i Oslo22:41VerdenTusk anbefaler EU-landene å godta britenes ønske om brexit-utsettelse22:27SportAftenbladet: Indiske investorer vil kjøpe aksjer i Viking22:04NorgeEriksen Søreide: Norge har ikke forpliktelse for Syria-barna21:26VerdenMarkedet mettes – norske F-16 kan gå på billigsalg20:27VerdenFørst seier, så tap for Boris Johnson da Parlamentet stemte over brexitavtalen19:59NorgeAp, MDG, Venstre og KrF er enige om å danne byråd i Bergen19:51PolitikkUlf Leirstein forbereder seg på et liv etter politikken19:36VerdenPutin og Erdogan enige om Syria-avtale19:06NorgeMann knivdrept i garasje i Drammen19:02NorgePST undersøker trusselbrev sendt ut før ambulansekapringen i Oslo18:59Norge– Ingen avklaring for Frode Berg før november18:40Politikk– Byrådet viser en fiendtlighet mot dem som er avhengige av bil18:38SportBrækhus skrev avtale med Hearns selskap – nærmer seg ny storkamp18:06NorgeKraftig høststorm i Trøndelag - mann tatt av bølge i Lofoten17:52VerdenTrump sammenligner riksrettsprosess med lynsjing17:15VerdenUkrainsk journalist dømt til 15 år i fengsel av separatister17:13Helse og livsstilFotballtopp vil ha hjernerystelse-bytter etter demensalarm17:10ReiseKvinne bestilte sosial ferietur for 19.000 kroner - var helt alene16:41VerdenAdvarer: – Farlige IS-krigere kan rømme hjem16:04PengerBoeings Max-krise blir verre og verre14:22VerdenDødstallene stiger i Chile13:51VerdenPalestinsk domstol blokkerer kritiske nettsteder13:50VerdenDiplomat vitner i riksrettsprosessen mot Trump13:02PolitikkVenstre-prosessen «en oppskrift på langvarig støy»13:01VerdenAssad: Erdogan er «en tyv»12:51NorgeMann kapret ambulanse – uskadeliggjort av politiet12:46NorgePerson til sykehus etter minibussulykke i Bergen12:38PolitikkRiksrevisjonen: Domstolene bruker for lang tid12:37VerdenPutin og Erdogan i viktige Syria-samtaler12:34NorgeBatteribrann avgir farlig gass i Hordaland12:13NorgeMann tiltalt for drapsforsøk på legesenter12:07KulturRedaktøren i Aust-Agder Blad går av etter kritikk12:06PolitikkTidslinje for den nye brexitavtalen11:41PolitikkPolitiker overrasket alle: – Jeg er gravid11:40NorgeAdvokat: – Berg kjent med avtalerykter11:14KulturSun Heidi Sæbø konstituert som Morgenbladet-redaktør10:52NorgeLover at Oslo skal bli utslippsfri innen 203010:40SportGranåsen får 180 millioner til ski-VM 202510:27VerdenGuaidó ber Russland og Kina om hjelp10:12NorgeMor (62) og datter (29) omkom i trafikkulykke i Volda: Frigir navnene10:00VerdenNytt funn: Deltok i angrepet på Pearl Harbor i 194109:57VerdenIndiske myndigheter reagerer sterkt på skoleeksperiment09:03PolitikkKnepen seier for Trudeau i Canada09:02NorgeGatekjøkken i Oslo angrepet for tredje gang08:52NorgeIsbryter går for egen maskin etter mayday-melding
Populært