Samfunn tar bedre vare på eldre menn enn eldre kvinner

Norske menn tilbringer alderdommen i større grad enn kvinner i samliv med andre, mens eldre kvinner oftere er enslige eller har mistet sin partner. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB
Norske menn tilbringer alderdommen i større grad enn kvinner i samliv med andre, mens eldre kvinner oftere er enslige eller har mistet sin partner. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB Foto: NTB

Eldre menn er mindre kronisk syke, bedre sikret økonomisk og blir bedre ivaretatt av samfunnet enn kvinner, viser en studie. Også i Norge favoriseres menn.

Verden er langt fra likestilt, og kjønnsforskjeller i ulike samfunn gjør at menn favoriseres fremfor kvinner også i alderdommen, konkluderes det med i en internasjonal analyse publisert i The Lancet Healthy Longevity journal.

Analysen er den første i sitt slag som undersøker kjønnsforskjeller mellom eldre i 18 land i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Norge kommer relativt sett godt ut av det, sammenlignet med de andre landene i undersøkelsen, men også her er det en jobb som må gjøres. Det forskerne bekymrer seg mest for, er at befolkningen i verden blir stadig eldre, og at forventet levetid for kvinner fremdeles er i snitt 3,3 år høyere enn for menn.

– Blant eldre i samfunnet styrkes de allerede rådende kjønnsnormene seg. Menn fortsetter å få flere å muligheter, ressurser og sosial støtte, sier hovedforfatter doktor Cynthia Chen fra National University of Singapore.

– Nå som verdens befolkning eldes i en hastighet uten sidestykke, og forholdet mellom eldre kvinner og eldre menn ventes å øke, er det et presserende behov for å utfordre de strukturelle og politiske skjevhetene som favoriserer menn, legger hun til.

Kjønnsgap

Forskerne sjekket levekår for befolkningen over 65 år i 18 av 35 OECD-land i perioden 2015 til 2019. De sjekket ulikheter mellom kjønnene når det gjaldt fem områder, som ble vektet ulikt. Helse (levetid og livskvalitet) veide mest, dernest produktivitet (jobb eller frivillig arbeid), grad av økonomisk likestilling og utdanningsnivå, samfunnsdeltakelse og trygghet, som inkluderer både økonomisk sikkerhet og hvor trygge de selv føler se