Meny

Hvordan skal vi klare å bli gamle på jobben?

Det er en negativ sammenheng mellom alder og kognitive evner. Både leseferdigheter, tallforståelse og IKT-ferdigheter viser seg å være høyest når vi er i 30-årene. Deretter går det rett nedoverbakke. Hvordan skal vi da klare å følge med på jobben til vi nærmer oss 70 år?
Det er en negativ sammenheng mellom alder og kognitive evner. Både leseferdigheter, tallforståelse og IKT-ferdigheter viser seg å være høyest når vi er i 30-årene. Deretter går det rett nedoverbakke. Hvordan skal vi da klare å følge med på jobben til vi nærmer oss 70 år? Foto: Shutterstock/NTB scanpix

Vi skal lære hele livet, sier festtalene. Men de eldste deltar i liten grad på kurs og etter- og videreutdanning. Får de ikke tilbud? Vil de ikke? Eller klarer de rett og slett ikke å lære seg noe nytt?

Du har hørt det før: Noen må finansiere velferdsstaten og pensjonen vår. Vi lever nemlig lenger. I 2050 antas hver tredje europeer å være over 60 år.

Økt levealder og bedre helse blant eldre gjør at myndighetene i Norge og mange andre land vil ha oss til å jobbe lenger. Dessuten har vi et skrikende behov for kvalifisert arbeidskraft i flere sektorer.

Vi har rett og slett ikke råd til å la seniorer med masse erfaring dra til Syden på langtidsopphold.

Men hvordan er det egentlig å bli gammel på jobben i et moderne arbeidsliv, der det jevnlig skjer omorganiseringer, og det er et nytt dataprogram som skal læres?

Klarer seniorene å lære noe nytt?

Det er i dag rettet mye oppmerksomhet mot hva som skal til for å få flere eldre til å jobbe lenger. En rekke utvalg forsøker å finne ut hvordan kompetansen til de eldste skal holdes oppe.

NIFU, OsloMet, Fafo og University of California, Los Angeles (UCLA) har i et forskningsprosjekt samarbeidet om å finne ut hvordan læring foregår blant seniorer i arbeidslivet. De ønsker å finne ut hva som skal til for at de eldste kan henge med og trives i jobben etter at de har blitt såkalte seniorer.

I ett av delprosjektene har de sett på eldres mulighet for å lære.

Kan vi virkelig forvente at å klare å henge med i svingene og lære nye ting når vi blir eldre, og tempoet på jobben fortsetter som før – eller til og med kanskje blir høyere?

Eller er det som samfunnsdebattant Elin Ørjasæter flere ganger har påstått, blant annet i Aftenposten, nemlig at arbeidsgivere bør si opp alle ansatte over 62 år fordi de presterer dårligere enn yngre kolleger?

Les også : Du får 6200 kroner mindre i måneden hvis du pensjonerer deg som 62-åring

Dårlige nyheter

Et av delprosjektene i forskningsprosjektet «Silver Lining» har sett på den store PIACC-undersøkelsen, som er en slags PISA-undersøkelse for voksne. Denne undersøker tre ting: leseferdigheter, tallforståelse og IKT-ferdigheter.

Det er dessverre ikke til å komme forbi at det er en negativ sammenheng mellom alder og kognitive evner. Alle tre ferdighetene viser seg å være høyest når vi er i 30-årene. Deretter går det rett nedoverbakke.

Dette fortalte professor Richard Desjardins ved UCLA på et NIFU-seminar nylig der noen resultater fra prosjektet ble presentert.

Men statistikken er komplisert...

Men denne type statistikk er komplisert å tolke, minner han om.

Når forskerne ser nærmere på PIACC-dataene, ser de stor variasjon mellom land. Dette viser at resultatene må ses i sammenheng med blant annet et lands undervisningssystem og pensjonssystem.

Det som blir til tall i en tabell, er i tillegg basert på et gjennomsnitt av deltakerne. Da går man glipp av at det er stor individuell variasjon mellom eldre.

I tillegg må det tas hensyn til det forskerne kaller kohort-effekter, for eksempel at dagens seniorer i arbeidslivet har en annen kompetanse enn de yngre. De har for eksempel ikke lært seg digitale ferdigheter i grunnskolen. Derfor kan man heller ikke sammenlikne eldre og yngre på dette området, mener Desjardins.

Les også : Åtte myter om hjernen

Gode nyheter

Den gode nyheten er at det er fullt mulig å redusere og forsinke kognitiv svekkelse på grunn av alder.

Dette finner forskerne når de kobler PIACC-data til annen forskning. Her betyr utdanning og opplæring mye. Økt formell utdanning etter fylte 36 år øker sannsynligheten for bedre kognitive ferdigheter, finner studien.

Utdanning øker også sannsynligheten for at folk vil jobbe i høy alder.

Jobber lenger med økt utdanning

Forskerne Tove Midtsundstad og Roy Nilsen ved Fafo har funnet at det å ha ta en høyere utdanning etter fylte 40 år øker antall dager vi er i arbeid.

Utdanning er en sentral faktor på mange områder, sa Midtsundstad på seminaret.

Utdanning har sammenheng med hva slags jobb du får, noe som igjen har betydning for inntekt og arbeidsmiljø du får og hva slags utdanningsmuligheter du får på jobben.

Utdanning avler utdanning

Det er også sånn at utdanning avler utdanning, finner forskerne.

Jo mer utdanning du har, jo mer interessert er du i mer utdanning. Om vi ikke får gjort noe for å motivere dem med veldig lav kompetanse til å oppdatere seg, kan det øke ulikhetene i samfunnet, sa Midtsundstad på NIFU-seminaret.

For livslang læring er ikke bare viktig for at vi skal få opprettholdt velferdsstaten. Utdanning er også koblet til hvor god helse du har og hvor mye du deltar i det sosiale livet.

– Læring er viktig for å være fullt og helt med i samfunnslivet, sa Midtsundstad.

Færre eldre går på kurs

Dorothy Sutherland Olsen, forsker ved NIFU, mener at eldre arbeidstakere er tøffere til å prioritere hva de synes er nyttig og ikke i jobben. Foto: Siw Ellen Jakobsen / Forskning.no
Dorothy Sutherland Olsen, forsker ved NIFU, mener at eldre arbeidstakere er tøffere til å prioritere hva de synes er nyttig og ikke i jobben. Foto: Siw Ellen Jakobsen / Forskning.no

Mye ligger til rette for at vi kan utdanne oss gjennom hele livet her i Norge, sier Dorothy Sutherland Olsen, forsker ved NIFU. Hun leder prosjektet.

– Denne muligheten er ikke til stede i mange andre land. I Japan er de for eksempel svært opptatt av eldrebølgen. Men de har ikke et utdanningssystem som gjør det mulig å fortsette å utdanne seg senere i livet.

Det er for eksempel gode muligheter for voksne i Norge å ta et fagbrev og det finnes flere måter for voksne å ta fagbrev på, avhengig av utdanning og arbeidserfaring.

Likevel viser all statistikk at det er færre blant de over 60 år som deltar på kurs og andre former for etterutdanning på jobben. Deltakelsen begynner å falle fra 50-årsalderen.

Olsen har ledet et delprosjekt hvor forskerne har gjort case-studier på seks ulike arbeidsplasser. Forskerne var interessert i å vite hvorfor de eldste ikke deltok på kurs og etterutdanning. Fikk de ikke tilbud? Eller ville de ikke?

Da de begynte å intervjue folk, fikk de bekreftet det statistikken viser: Seniorene deltar ikke så ofte på kurs.

Men bildet er mye mer komplisert enn at de ikke får lov eller at de ikke vil.

Opplevde ikke kurs som nyttig

Hun intervjuet blant annet folk over 55 år og lederen deres i en avdeling innen offentlig administrasjon. Lederen der hadde en positiv holdning til seniorene, fant forskerne. Seniorene, som hadde høy kompetanse, fikk selv lov til å bestemme hvilke prosjekter de skulle jobbe med. De var ganske fornøyde med jobben. De fikk gå på kurs og utvikle seg om de ville.

Men ikke alle ville.

De skulle for eksempel lære et nytt saksbehandlingssystem. Da ville ledelsen at alle skulle gå på kurs for å lære seg det. Men mange seniorer sa nei.

«Skal vi gå på kurs og lære at F1-tasten gjør det og at F2-tasten gjør noe annet, og så vet du ikke hvordan det skal brukes i hverdagen? Vi må relatere det til egen arbeidssituasjon. Det får vi ikke gjort fra klasserommet», var det en som sa.

– Eldre er mer ærlige

Olsen tror seniorene tør å si nei til kurs i større grad enn de yngre arbeidstakerne.

– Når sjefen ber ansatte om å delta på kurs, tør ikke de yngste å si nei. Men eldre tør. Mange føler at det ikke er så nyttig for dem å gå på kurs. De vi intervjuet valgte heller å lære på andre måter. De brukte kolleger og nettverket sitt, og de visste selv hvor de skulle søke etter informasjon for å få ting gjort, sier Olsen.

Det var ikke sånn at de eldste trakk seg tilbake fra IKT, mener hun.

– De bruker systemene, og de mente selv at de kunne det like godt som yngre kolleger, men hadde lært å bruke dem på andre måter.

Dette bidrar til å forstå at det er færre seniorer som deltar på kurs og etterutdanning, mener Olsen.

Yngre og eldre lærer av hverandre

Forskerne besøkte også en ingeniørbedrift som drev med roboter. Der hadde ledelsen satt sammen team med to over 50 år og to som nettopp var ferdig med lærlingperioden. Denne ordningen var de svært fornøyd med. De yngre var raske med teknologien og omprogrammerte maskinene. Seniorene lærte teknologi av dem.

Men når maskinen stoppet opp av en eller annen grunn, visste ikke de yngre hvordan de skulle fikse den.

– Da var det seniorene som visste hva de skulle gjøre. Noe som betydde at maskinen kunne fortsette å gå i timevis. Da leverandøren av programvaren skulle utvikle neste utgave av roboten, inviterte de en av de som var over 50 år for hjelpe dem. De så at deres kompetanse hadde stor verdi, forteller Olsen.

Prester deler kunnskap med hverandre

Et annen case-studie var blant prester. Dette er et yrke hvor det er stor mangel på arbeidskraft og hvor gjennomsnittsalderen er veldig høy.

Arbeidsgiveren hadde høyt trykk på videreutdanning, fant forskerne. Men mange av prestene hadde opptil to akademiske grader. De så derfor ikke helt poenget med å gå tilbake til skolebenken, men hadde litt dårlig samvittighet for det.

– Men da vi spurte om hva de gjorde, fant vi ut at det skjedde mye uformell læring. Kolleger møttes jevnlig og fortalte om egne erfaringer og praksiser. Da ble kolleger inspirert og prøvde ut det samme på sin jobb.

Mye av læringen blant eldre skjer nettopp uformelt, mener forskeren.

– Eldre ser ut til å være friere til å ta avgjørelser selv om hva som er nyttig og relevant for dem. De bruker mer tid på det de har lyst til å gjøre og prioriterer tøffere mellom hva de vil og hva de ikke vil.

Referanse:

European Journal of Education, Volume 54, Issue 1 Special Issue: Active ageing and older learners – skills, employability and continued learning, mars 2019

Saken er først publisert hos forskning.no.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
23:08 Wall Street-fall etter eskalering i handelskonflikt mellom USA og Kina23:05 Venstre sier ja til Erna Solbergs bompengeskisse22:33 Støre mener Solbergs bomultimatum er oppsiktsvekkende22:14 SV om bompengeskissen: Miljøfiendtlig og usosial21:27 USAs eldste høyesterettsdommer behandlet for kreft igjen21:23 Jensen: Frp kan stille seg bak siste bompengeskisse21:15 Verdens mest skitne industrier forurenser politikken21:03 Macron: G7-landene arbeider med Amazonas-tiltak20:52 Zarif roser Macrons forslag for å løse atomstriden20:36 Magnus Carlsen imponerte med kastarmen20:25 Erdogan møter Putin19:38 Statsministeren stiller bom-ultimatum19:26 Sikkerhetshull: Her stikker tyvene av med million-Tesla på sekunder19:22 Frankrike etterforsker anklager om seksuelt misbruk knyttet til Jeffrey Epstein19:21 IS-kvinne med syk fireåring vil ikke gi fra seg barna til norske myndigheter19:15 Politiet etterforsker Ap-politiker for fiktive reiseregninger18:54 Etterlyser Plan B dersom Norge ikke lenger kan stole på USA i en krise18:37 Demonstrasjon utenfor Brasils ambassade etter Amazonas-branner17:55 Verdens beste: Norsk restaurant topper kåring17:29 30 år siden baltisk folkekjede-protest mot Sovjet17:12 Tiltak etter terrorangrep ved moské forlenges ut året17:08 Kripos bistår i drapssak i Bergen16:42 Teknisk feil på tre av de nye ambulanseflyene15:57 En av verdens rikeste er død15:54 Biff og soya er viktigere enn klodens overlevelse. Det er til å gråte av15:32 Russlands første flytende atomkraftverk på vei østover15:31 Kina trapper opp handelskrigen med USA15:22 Ber UD kreve garantier mot represalier: – Tyrkia skaper frykt i Norge15:20 NHL-stjerne får ikke spille landskamper på fire år15:20 Usikkert hvor lenge Liverpool-keeperen er ute15:06 Buss med skoleelever hang utfor veien14:50 Elleve og et halvt års fengsel for drap i Haugesund14:45 Maars Johnsen nær overgang til RBK14:20 Fakta før valget: Fem ting du bør vite om eiendomsskatt14:09 Død mann i Buskerud fortsatt ikke identifisert13:37 Henrik Larsson lei av å bli hetset – slutter som trener13:34 Isbjørn på vei tilbake til hytteområde på Svalbard13:13 Putin varsler svar på USAs rakettest13:11 Irland krever beskyttelse av Brasils regnskog – truer med å stemme mot handelsavtale13:03 Ulvekull i nytt revir i Elverum13:02 – Respektløst å la kronprins Haakon bli stående med hånden ut i løse luften12:42 Malta lar alle fra Ocean Viking gå i land12:36 Tidligere kunder saksøker Bitcoins Norge12:00 Godt billettsalg for kvinnenes kamp mot England11:45 Ber leasingselskaper sjekke om kunder har betalt for mye11:37 Solskjær etter rasismehendelsen: – Kan ikke tro at vi sitter i 2019 og snakker om dette11:35 Hareide må ta pause på grunn av infeksjon11:32 Politiet: Savnet nederlender omkom i padleulykke11:12 WHO: Kampen mot malaria har stagnert11:11 Ødegaard får spille kampene mot Real Madrid10:47 Vil fjerne begrensning for apotek10:46 Salpetersyre lekket ut på E6 i Østfold10:33 Jordens lunger brenner: – Meningsløst å se på at planeten vår forsvinner10:32 Forskning: Nattarbeid øker risikoen for kreft10:17 Aldri har andelen uføretrygdede kvinner vært større10:14 MDG mest fram på ny kommunemåling09:28 Abe anklager Sør-Korea for tillitsbrudd09:24 Nord-Koreas utenriksminister kaller Pompeo giftig09:21 Norsk kvinne funnet død i Stockholm – en person pågrepet09:12 Erna Solberg avlyser dagens programposter09:10 Russisk opposisjonsleder løslatt09:10 Færre europeere flytter til Storbritannia08:36 Strømprisen har gått ned08:26 Regjeringen etablerer eldreombud med kontor i Ålesund07:25 Viagra blir reseptfritt fra nyttår07:24 Sjanseløs mot sort hull: – Slukt og sluknet umiddelbart07:00 Vil i framtiden forby navn som Norec, Norad, Nkom og OsloMet06:56 Kjempehopp for Oslo Ap på meningsmåling siden juni06:56 Bil i full fyr på E18 ved Mysen06:30 Rapport: Teknologiselskaper setter verden i fare med drapsroboter06:29 Gunnarssons Palermo-mareritt: Fikk verken lønn eller spilletid06:11 Fem omkom under konsert i Algerie05:56 Dette skjedde i natt05:53 Mørklagte forhandlinger om bompenger05:51 UD advarer nordmenn om feriefavoritt05:50 Dette skjer i dag05:03 Indonesisk mann går baklengs for å stoppe avskoging04:56 Viktor Hovland med god åpningsrunde i Boise04:54 Gebyret for familiegjenforening er mer enn 17 ganger høyere enn i 200204:21 YouTube har stengt kontoer som forsøkte å påvirke situasjonen i Hongkong03:51 MDG suser fram på bergensmåling – kan sikre rødt byråd03:30 Bolsonaro mener Macron har mentalitet som en kolonialist03:08 Ikke egentlig så dyrt med tidenes høyeste boligpriser02:38 Boligbyggingen i Norge nesten halvert i år02:32 Interpol har utstedt arrestordre på tidligere geriljaleder fra Colombia01:51 Tutta åpnet ett slag under par i Canada01:47 Oslo-politiet vil ikke si om de fulgte ordre om å kontakte moskeer01:06 Svensk politi vil ikke gå med navn på tjenestekortet00:36 Småbarnsfar (27) i Bergen tar drapssiktelsen tungt00:28 Sjiraffen får status som beskyttet dyreart00:20 Frp-kilder: Venstre posisjonerer seg for å gå ut00:10 Sagøy til kvartfinale i parabadminton-VM23:41 Venstre hadde med seg tydelige krav til bompengemøte23:39 Senterpartiet puster Ap i nakken på ny måling23:31 Russisk robot bistår astronauter på ISS23:22 Spektakulært Bolly-mål gir Molde håp før returkampen23:12 Størseth på 5.-plass i EM paradressurridning23:07 Spektakulært Bolly-mål gir Molde-håp før returkampen, 1-2-tap i Beograd22:46 FCK slet, men tok langt steg mot europaligaen22:35 Brasiliansk påtalemyndighet gransker Amazonas-branner
Siste nytt
23:08VerdenWall Street-fall etter eskalering i handelskonflikt mellom USA og Kina23:05PolitikkVenstre sier ja til Erna Solbergs bompengeskisse22:33PolitikkStøre mener Solbergs bomultimatum er oppsiktsvekkende22:14PolitikkSV om bompengeskissen: Miljøfiendtlig og usosial21:27VerdenUSAs eldste høyesterettsdommer behandlet for kreft igjen21:23PolitikkJensen: Frp kan stille seg bak siste bompengeskisse21:15VerdenVerdens mest skitne industrier forurenser politikken21:03VerdenMacron: G7-landene arbeider med Amazonas-tiltak20:52VerdenZarif roser Macrons forslag for å løse atomstriden20:36SportMagnus Carlsen imponerte med kastarmen20:25VerdenErdogan møter Putin19:38PolitikkStatsministeren stiller bom-ultimatum19:26MotorSikkerhetshull: Her stikker tyvene av med million-Tesla på sekunder19:22VerdenFrankrike etterforsker anklager om seksuelt misbruk knyttet til Jeffrey Epstein19:21PolitikkIS-kvinne med syk fireåring vil ikke gi fra seg barna til norske myndigheter19:15PolitikkPolitiet etterforsker Ap-politiker for fiktive reiseregninger18:54NorgeEtterlyser Plan B dersom Norge ikke lenger kan stole på USA i en krise18:37PolitikkDemonstrasjon utenfor Brasils ambassade etter Amazonas-branner17:55ReiseVerdens beste: Norsk restaurant topper kåring17:29Verden30 år siden baltisk folkekjede-protest mot Sovjet17:12NorgeTiltak etter terrorangrep ved moské forlenges ut året17:08NorgeKripos bistår i drapssak i Bergen16:42Helse og livsstilTeknisk feil på tre av de nye ambulanseflyene15:57PengerEn av verdens rikeste er død15:54PengerBiff og soya er viktigere enn klodens overlevelse. Det er til å gråte av15:32VerdenRusslands første flytende atomkraftverk på vei østover15:31PengerKina trapper opp handelskrigen med USA15:22PolitikkBer UD kreve garantier mot represalier: – Tyrkia skaper frykt i Norge15:20SportNHL-stjerne får ikke spille landskamper på fire år15:20SportUsikkert hvor lenge Liverpool-keeperen er ute15:06NorgeBuss med skoleelever hang utfor veien14:50NorgeElleve og et halvt års fengsel for drap i Haugesund14:45SportMaars Johnsen nær overgang til RBK14:20PengerFakta før valget: Fem ting du bør vite om eiendomsskatt14:09NorgeDød mann i Buskerud fortsatt ikke identifisert13:37SportHenrik Larsson lei av å bli hetset – slutter som trener13:34NorgeIsbjørn på vei tilbake til hytteområde på Svalbard13:13VerdenPutin varsler svar på USAs rakettest13:11VerdenIrland krever beskyttelse av Brasils regnskog – truer med å stemme mot handelsavtale13:03NorgeUlvekull i nytt revir i Elverum13:02Norge– Respektløst å la kronprins Haakon bli stående med hånden ut i løse luften12:42VerdenMalta lar alle fra Ocean Viking gå i land12:36PengerTidligere kunder saksøker Bitcoins Norge12:00SportGodt billettsalg for kvinnenes kamp mot England11:45PengerBer leasingselskaper sjekke om kunder har betalt for mye11:37SportSolskjær etter rasismehendelsen: – Kan ikke tro at vi sitter i 2019 og snakker om dette11:35SportHareide må ta pause på grunn av infeksjon11:32NorgePolitiet: Savnet nederlender omkom i padleulykke11:12Helse og livsstilWHO: Kampen mot malaria har stagnert11:11SportØdegaard får spille kampene mot Real Madrid10:47PengerVil fjerne begrensning for apotek10:46NorgeSalpetersyre lekket ut på E6 i Østfold10:33VerdenJordens lunger brenner: – Meningsløst å se på at planeten vår forsvinner10:32Helse og livsstilForskning: Nattarbeid øker risikoen for kreft10:17PengerAldri har andelen uføretrygdede kvinner vært større10:14PolitikkMDG mest fram på ny kommunemåling09:28VerdenAbe anklager Sør-Korea for tillitsbrudd09:24VerdenNord-Koreas utenriksminister kaller Pompeo giftig09:21VerdenNorsk kvinne funnet død i Stockholm – en person pågrepet09:12PolitikkErna Solberg avlyser dagens programposter09:10PolitikkRussisk opposisjonsleder løslatt09:10VerdenFærre europeere flytter til Storbritannia08:36PengerStrømprisen har gått ned08:26PolitikkRegjeringen etablerer eldreombud med kontor i Ålesund07:25Helse og livsstilViagra blir reseptfritt fra nyttår07:24VerdenSjanseløs mot sort hull: – Slukt og sluknet umiddelbart07:00KulturVil i framtiden forby navn som Norec, Norad, Nkom og OsloMet06:56PolitikkKjempehopp for Oslo Ap på meningsmåling siden juni06:56NorgeBil i full fyr på E18 ved Mysen06:30VerdenRapport: Teknologiselskaper setter verden i fare med drapsroboter06:29SportGunnarssons Palermo-mareritt: Fikk verken lønn eller spilletid06:11VerdenFem omkom under konsert i Algerie05:56NorgeDette skjedde i natt05:53PolitikkMørklagte forhandlinger om bompenger05:51ReiseUD advarer nordmenn om feriefavoritt05:50NorgeDette skjer i dag05:03VerdenIndonesisk mann går baklengs for å stoppe avskoging04:56SportViktor Hovland med god åpningsrunde i Boise04:54NorgeGebyret for familiegjenforening er mer enn 17 ganger høyere enn i 200204:21VerdenYouTube har stengt kontoer som forsøkte å påvirke situasjonen i Hongkong03:51PolitikkMDG suser fram på bergensmåling – kan sikre rødt byråd03:30VerdenBolsonaro mener Macron har mentalitet som en kolonialist03:08PengerIkke egentlig så dyrt med tidenes høyeste boligpriser02:38PengerBoligbyggingen i Norge nesten halvert i år02:32VerdenInterpol har utstedt arrestordre på tidligere geriljaleder fra Colombia01:51SportTutta åpnet ett slag under par i Canada01:47NorgeOslo-politiet vil ikke si om de fulgte ordre om å kontakte moskeer01:06VerdenSvensk politi vil ikke gå med navn på tjenestekortet00:36NorgeSmåbarnsfar (27) i Bergen tar drapssiktelsen tungt00:28VerdenSjiraffen får status som beskyttet dyreart00:20NorgeFrp-kilder: Venstre posisjonerer seg for å gå ut00:10SportSagøy til kvartfinale i parabadminton-VM23:41PolitikkVenstre hadde med seg tydelige krav til bompengemøte23:39NorgeSenterpartiet puster Ap i nakken på ny måling23:31VerdenRussisk robot bistår astronauter på ISS23:22SportSpektakulært Bolly-mål gir Molde håp før returkampen23:12SportStørseth på 5.-plass i EM paradressurridning23:07SportSpektakulært Bolly-mål gir Molde-håp før returkampen, 1-2-tap i Beograd22:46SportFCK slet, men tok langt steg mot europaligaen22:35VerdenBrasiliansk påtalemyndighet gransker Amazonas-branner
Populært