Hvordan skal vi klare å bli gamle på jobben?

Det er en negativ sammenheng mellom alder og kognitive evner. Både leseferdigheter, tallforståelse og IKT-ferdigheter viser seg å være høyest når vi er i 30-årene. Deretter går det rett nedoverbakke. Hvordan skal vi da klare å følge med på jobben til vi nærmer oss 70 år?
Det er en negativ sammenheng mellom alder og kognitive evner. Både leseferdigheter, tallforståelse og IKT-ferdigheter viser seg å være høyest når vi er i 30-årene. Deretter går det rett nedoverbakke. Hvordan skal vi da klare å følge med på jobben til vi nærmer oss 70 år? Foto: Shutterstock/NTB scanpix

Vi skal lære hele livet, sier festtalene. Men de eldste deltar i liten grad på kurs og etter- og videreutdanning. Får de ikke tilbud? Vil de ikke? Eller klarer de rett og slett ikke å lære seg noe nytt?

Du har hørt det før: Noen må finansiere velferdsstaten og pensjonen vår. Vi lever nemlig lenger. I 2050 antas hver tredje europeer å være over 60 år.

Økt levealder og bedre helse blant eldre gjør at myndighetene i Norge og mange andre land vil ha oss til å jobbe lenger. Dessuten har vi et skrikende behov for kvalifisert arbeidskraft i flere sektorer.

Vi har rett og slett ikke råd til å la seniorer med masse erfaring dra til Syden på langtidsopphold.

Men hvordan er det egentlig å bli gammel på jobben i et moderne arbeidsliv, der det jevnlig skjer omorganiseringer, og det er et nytt dataprogram som skal læres?

Klarer seniorene å lære noe nytt?

Det er i dag rettet mye oppmerksomhet mot hva som skal til for å få flere eldre til å jobbe lenger. En rekke utvalg forsøker å finne ut hvordan kompetansen til de eldste skal holdes oppe.

NIFU, OsloMet, Fafo og University of California, Los Angeles (UCLA) har i et forskningsprosjekt samarbeidet om å finne ut hvordan læring foregår blant seniorer i arbeidslivet. De ønsker å finne ut hva som skal til for at de eldste kan henge med og trives i jobben etter at de har blitt såkalte seniorer.

I ett av delprosjektene har de sett på eldres mulighet for å lære.

Kan vi virkelig forvente at å klare å henge med i svingene og lære nye ting når vi blir eldre, og tempoet på jobben fortsetter som før – eller til og med kanskje blir høyere?

Eller er det som samfunnsdebattant Elin Ørjasæter flere ganger har påstått, blant annet i Aftenposten, nemlig at arbeidsgivere bør si opp alle ansatte over 62 år fordi de presterer dårligere enn yngre kolleger?

Les også : Du får 6200 kroner mindre i måneden hvis du pensjonerer deg som 62-åring

Dårlige nyheter

Et av delprosjektene i forskningsprosjektet «Silver Lining» har sett på den store PIACC-undersøkelsen, som er en slags PISA-undersøkelse for voksne. Denne undersøker tre ting: leseferdigheter, tallforståelse og IKT-ferdigheter.

Det er dessverre ikke til å komme forbi at det er en negativ sammenheng mellom alder og kognitive evner. Alle tre ferdighetene viser seg å være høyest når vi er i 30-årene. Deretter går det rett nedoverbakke.

Dette fortalte professor Richard Desjardins ved UCLA på et NIFU-seminar nylig der noen resultater fra prosjektet ble presentert.

Men statistikken er komplisert...

Men denne type statistikk er komplisert å tolke, minner han om.

Når forskerne ser nærmere på PIACC-dataene, ser de stor variasjon mellom land. Dette viser at resultatene må ses i sammenheng med blant annet et lands undervisningssystem og pensjonssystem.

Det som blir til tall i en tabell, er i tillegg basert på et gjennomsnitt av deltakerne. Da går man glipp av at det er stor individuell variasjon mellom eldre.

I tillegg må det tas hensyn til det forskerne kaller kohort-effekter, for eksempel at dagens seniorer i arbeidslivet har en annen kompetanse enn de yngre. De har for eksempel ikke lært seg digitale ferdigheter i grunnskolen. Derfor kan man heller ikke sammenlikne eldre og yngre på dette området, mener Desjardins.

Les også : Åtte myter om hjernen

Gode nyheter

Den gode nyheten er at det er fullt mulig å redusere og forsinke kognitiv svekkelse på grunn av alder.

Dette finner forskerne når de kobler PIACC-data til annen forskning. Her betyr utdanning og opplæring mye. Økt formell utdanning etter fylte 36 år øker sannsynligheten for bedre kognitive ferdigheter, finner studien.

Utdanning øker også sannsynligheten for at folk vil jobbe i høy alder.

Jobber lenger med økt utdanning

Forskerne Tove Midtsundstad og Roy Nilsen ved Fafo har funnet at det å ha ta en høyere utdanning etter fylte 40 år øker antall dager vi er i arbeid.

Utdanning er en sentral faktor på mange områder, sa Midtsundstad på seminaret.

Utdanning har sammenheng med hva slags jobb du får, noe som igjen har betydning for inntekt og arbeidsmiljø du får og hva slags utdanningsmuligheter du får på jobben.

Utdanning avler utdanning

Det er også sånn at utdanning avler utdanning, finner forskerne.

Jo mer utdanning du har, jo mer interessert er du i mer utdanning. Om vi ikke får gjort noe for å motivere dem med veldig lav kompetanse til å oppdatere seg, kan det øke ulikhetene i samfunnet, sa Midtsundstad på NIFU-seminaret.

For livslang læring er ikke bare viktig for at vi skal få opprettholdt velferdsstaten. Utdanning er også koblet til hvor god helse du har og hvor mye du deltar i det sosiale livet.

– Læring er viktig for å være fullt og helt med i samfunnslivet, sa Midtsundstad.

Færre eldre går på kurs

Dorothy Sutherland Olsen, forsker ved NIFU, mener at eldre arbeidstakere er tøffere til å prioritere hva de synes er nyttig og ikke i jobben. Foto: Siw Ellen Jakobsen / Forskning.no
Dorothy Sutherland Olsen, forsker ved NIFU, mener at eldre arbeidstakere er tøffere til å prioritere hva de synes er nyttig og ikke i jobben. Foto: Siw Ellen Jakobsen / Forskning.no

Mye ligger til rette for at vi kan utdanne oss gjennom hele livet her i Norge, sier Dorothy Sutherland Olsen, forsker ved NIFU. Hun leder prosjektet.

– Denne muligheten er ikke til stede i mange andre land. I Japan er de for eksempel svært opptatt av eldrebølgen. Men de har ikke et utdanningssystem som gjør det mulig å fortsette å utdanne seg senere i livet.

Det er for eksempel gode muligheter for voksne i Norge å ta et fagbrev og det finnes flere måter for voksne å ta fagbrev på, avhengig av utdanning og arbeidserfaring.

Likevel viser all statistikk at det er færre blant de over 60 år som deltar på kurs og andre former for etterutdanning på jobben. Deltakelsen begynner å falle fra 50-årsalderen.

Olsen har ledet et delprosjekt hvor forskerne har gjort case-studier på seks ulike arbeidsplasser. Forskerne var interessert i å vite hvorfor de eldste ikke deltok på kurs og etterutdanning. Fikk de ikke tilbud? Eller ville de ikke?

Da de begynte å intervjue folk, fikk de bekreftet det statistikken viser: Seniorene deltar ikke så ofte på kurs.

Men bildet er mye mer komplisert enn at de ikke får lov eller at de ikke vil.

Opplevde ikke kurs som nyttig

Hun intervjuet blant annet folk over 55 år og lederen deres i en avdeling innen offentlig administrasjon. Lederen der hadde en positiv holdning til seniorene, fant forskerne. Seniorene, som hadde høy kompetanse, fikk selv lov til å bestemme hvilke prosjekter de skulle jobbe med. De var ganske fornøyde med jobben. De fikk gå på kurs og utvikle seg om de ville.

Men ikke alle ville.

De skulle for eksempel lære et nytt saksbehandlingssystem. Da ville ledelsen at alle skulle gå på kurs for å lære seg det. Men mange seniorer sa nei.

«Skal vi gå på kurs og lære at F1-tasten gjør det og at F2-tasten gjør noe annet, og så vet du ikke hvordan det skal brukes i hverdagen? Vi må relatere det til egen arbeidssituasjon. Det får vi ikke gjort fra klasserommet», var det en som sa.

– Eldre er mer ærlige

Olsen tror seniorene tør å si nei til kurs i større grad enn de yngre arbeidstakerne.

– Når sjefen ber ansatte om å delta på kurs, tør ikke de yngste å si nei. Men eldre tør. Mange føler at det ikke er så nyttig for dem å gå på kurs. De vi intervjuet valgte heller å lære på andre måter. De brukte kolleger og nettverket sitt, og de visste selv hvor de skulle søke etter informasjon for å få ting gjort, sier Olsen.

Det var ikke sånn at de eldste trakk seg tilbake fra IKT, mener hun.

– De bruker systemene, og de mente selv at de kunne det like godt som yngre kolleger, men hadde lært å bruke dem på andre måter.

Dette bidrar til å forstå at det er færre seniorer som deltar på kurs og etterutdanning, mener Olsen.

Yngre og eldre lærer av hverandre

Forskerne besøkte også en ingeniørbedrift som drev med roboter. Der hadde ledelsen satt sammen team med to over 50 år og to som nettopp var ferdig med lærlingperioden. Denne ordningen var de svært fornøyd med. De yngre var raske med teknologien og omprogrammerte maskinene. Seniorene lærte teknologi av dem.

Men når maskinen stoppet opp av en eller annen grunn, visste ikke de yngre hvordan de skulle fikse den.

– Da var det seniorene som visste hva de skulle gjøre. Noe som betydde at maskinen kunne fortsette å gå i timevis. Da leverandøren av programvaren skulle utvikle neste utgave av roboten, inviterte de en av de som var over 50 år for hjelpe dem. De så at deres kompetanse hadde stor verdi, forteller Olsen.

Prester deler kunnskap med hverandre

Et annen case-studie var blant prester. Dette er et yrke hvor det er stor mangel på arbeidskraft og hvor gjennomsnittsalderen er veldig høy.

Arbeidsgiveren hadde høyt trykk på videreutdanning, fant forskerne. Men mange av prestene hadde opptil to akademiske grader. De så derfor ikke helt poenget med å gå tilbake til skolebenken, men hadde litt dårlig samvittighet for det.

– Men da vi spurte om hva de gjorde, fant vi ut at det skjedde mye uformell læring. Kolleger møttes jevnlig og fortalte om egne erfaringer og praksiser. Da ble kolleger inspirert og prøvde ut det samme på sin jobb.

Mye av læringen blant eldre skjer nettopp uformelt, mener forskeren.

– Eldre ser ut til å være friere til å ta avgjørelser selv om hva som er nyttig og relevant for dem. De bruker mer tid på det de har lyst til å gjøre og prioriterer tøffere mellom hva de vil og hva de ikke vil.

Referanse:

European Journal of Education, Volume 54, Issue 1 Special Issue: Active ageing and older learners – skills, employability and continued learning, mars 2019

Saken er først publisert hos forskning.no.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
12:23 Det politiske kaoset i Israel fortsetter12:09 Italiensk opposisjonsleder etterforskes for maktmisbruk12:08 Ansettelsesstopp hos Nordea11:43 Nordlie: – Det ville vært en ære å få fortsette11:39 Slutt for Drammen travbane etter 64 år11:29 Presidentvalg til store protester i Algerie11:28 Seks menn og to kvinner terrorsiktes i Danmark11:03 To politibetjenter avhørt etter å ha skutt kvinne i Halden11:02 Valget som vil avgjøre Storbritannias framtid10:44 Hergeirsson kan tangere Marit Breivik10:43 Seier over Spania gir norsk OL-jackpot10:43 Flyteknikere kan ha funnet ambulansefly-feilen10:19 To siktede erkjenner å være involvert i drapet i Sola10:16 Trygg Trafikk advarer mot kjøring i bakrus i julestria10:09 Drapssiktet mann i Kristiansand fremstilles for varetekt10:01 Brann på russisk hangarskip i Murmansk09:59 Sjåfør døde etter påkjørsel på E6 i Trondheim09:46 Syklist påkjørt i Stavanger09:29 Nav legger fram rapport om trygdeskandalen09:26 To menn skadd i arbeidsulykke i Sande – luftambulanse på stedet09:00 – Liten grunn til moralsk panikk etter #MeToo08:33 Norske allmennleger mer fornøyd med jobben enn utenlandske kolleger08:05 USA og Sverige har gjort det allerede – følger Ola-Kari etter?07:06 Fiasko-satsing: Derfor havnet Elbil-Sverige i bakleksa06:57 Verdens eldste jegertegninger funnet i hule06:55 Zlatan-statue vandalisert igjen – sto i fare for å velte06:34 Solbergs suksessoppskrift: Slik skal hun holde VM-løpet og sikre norsk gull06:30 Videregående skoler i Hedmark og Møre og Romsdal bidrar mest til at elevene fullfører06:00 Cubanere tar hesten i arbeid igjen06:00 Venstre-kamp for langt mer liberal asylpolitikk05:56 Feilaktige Nav-anmeldelser for 36 millioner kroner05:52 Dette skjer i dag05:45 EU-toppmøte med ny president og uten Boris Johnson05:31 Dette skjedde i natt05:19 Levninger på vulkanøy på New Zealand hentes fredag05:01 USA advarer Nord-Korea om konsekvensene av våpentest05:00 Motstandere vil stanse brexit med taktisk stemmegivning04:59 20-åring tiltalt for å ha delt samleievideo på Snapchat04:22 To bilbranner i Sandefjord – politiet mistenker ildspåsettelse03:41 NHH beklager – private sensorkommentarer lekket til studenter03:21 Colombia ber om erstatning fra supermarkedkjede02:21 Vulkanskadde sendes til Australia for å få behandling02:02 New Jersey-skyttere mistenkt i en annen drapssak01:36 De konservatives forsprang til Labour krymper00:56 SSB-forsker vil finne ut hvorfor krona svekkes00:38 Israel utskriver nok et nyvalg00:20 Haaland i samtaler med Dortmund00:01 To menn i 20-åra siktet etter påkjørsel i Sandnes23:50 Supertalentet Felix bidro til Atletico-avansement23:48 Bayern ubeseiret gjennom gruppespillet, Elabdellaoui til europaligaen23:43 Jesus-målrush snudde kampen for City23:40 PSG-stjernene lekte seg mot Galatasaray23:29 Helse Nord: Babcock kan ikke lastes for alle hendelser alene23:25 Prisdobbel til Warholm, Grøvdal ble årets forbilde23:24 Bayern ubeseiret gjennom gruppespillet, Elabdellaoui til europaligaen22:56 Supertalentet Felix bidro til Atletico-avansement22:56 PSG-stjernene lekte seg mot Galatasaray22:47 Vrakrester funnet i søk etter savnet militærfly i Chile22:33 New York Times: Enighet om forlik på 227 millioner kroner i Weinstein-saken22:04 Lørenskog-saken: – Folk sier de har sett henne21:35 To nedrykk for Nordlie på en drøy måned21:16 Sju siktet i to grove kidnappingssaker21:03 LSK rykket ned etter vanvittig drama - Start klar for Eliteserien20:54 Jesus-målrush snudde kampen for City20:24 Fannemel operert igjen, fikk gode nyheter20:09 Dinosaurene hadde også sine plageånder19:59 Helse Nord-sjefen vil ha to sykehus på Helgeland19:44 Høie på tur i nord: – Befolkningen er forbannet19:20 Ranssiktet 15-åring varetektsfengslet i Trondheim19:17 Signalfeil på Gardermobanen rettet18:57 Gattuso erstatter Ancelotti: – Han er som en far for meg18:34 Fiskebåteiere avviser kvotekritikken: – Stemmer ikke18:33 – Du må være rik, jævlig rik, for å bli fisker18:33 Svensk eksminister frikjent for seksuell trakassering18:32 Tusenvis av reisende må kjøpe to togbilletter istedenfor én fra søndag av18:32 Drapet i Sola ble sannsynligvis forsøkt skjult18:04 Ferguson leder Everton mot Solskjærs United17:57 Et av kunsthistoriens store mysterier kan være løst17:53 Norsk friski-profil på sykehus i Beijing17:50 Infantino avviser FIFA-støtte til ny superliga i fotball17:50 Jordras tok med seg to naust i Trøndelag17:17 Senterpartiet faller markert på ny måling16:59 19-åring dømt til tolv års forvaring for Varhaug-drapet16:42 EUs klimagiv får norsk skryt16:22 Kvinne skutt av politiet16:13 Lance sitter fortsatt fast i isen16:10 Utvannet pensjonsreform blidgjør ikke fransk fagbevegelse16:08 11. ETG: Årtusenets julekalender: Velkommen til år 200815:37 20 personer pågrepet i Danmark i forbindelse med terrorplanlegging15:33 «Ekstremt vanskelig» å finne alle ofrene for trygdeskandalen15:17 Anders Mol kåret til verdens beste sandvolleyballspiller15:16 FIFA vil ha tilbake 18 millioner kroner fra Platini14:36 Store protester mot at Sydney kveles14:35 Viggo Kristiansens advokat: – Vi vil stå på til siste slutt14:34 Fire ekstra ambulansefly satt inn14:12 – Når begynner det svake rundt oss å slå inn i norsk økonomi? Svaret er nå13:56 Norge til VM-semifinale etter Tyskland-drama13:43 Midt-Norge får det fineste været til helgen13:02 Time: Greta Thunberg er «årets person»12:54 Boko Haram har tatt livet av minst 275 i Kamerun i år
Siste nytt
12:23PolitikkDet politiske kaoset i Israel fortsetter12:09PolitikkItaliensk opposisjonsleder etterforskes for maktmisbruk12:08PengerAnsettelsesstopp hos Nordea11:43SportNordlie: – Det ville vært en ære å få fortsette11:39SportSlutt for Drammen travbane etter 64 år11:29PolitikkPresidentvalg til store protester i Algerie11:28VerdenSeks menn og to kvinner terrorsiktes i Danmark11:03NorgeTo politibetjenter avhørt etter å ha skutt kvinne i Halden11:02PolitikkValget som vil avgjøre Storbritannias framtid10:44SportHergeirsson kan tangere Marit Breivik10:43SportSeier over Spania gir norsk OL-jackpot10:43NorgeFlyteknikere kan ha funnet ambulansefly-feilen10:19NorgeTo siktede erkjenner å være involvert i drapet i Sola10:16Helse og livsstilTrygg Trafikk advarer mot kjøring i bakrus i julestria10:09NorgeDrapssiktet mann i Kristiansand fremstilles for varetekt10:01VerdenBrann på russisk hangarskip i Murmansk09:59NorgeSjåfør døde etter påkjørsel på E6 i Trondheim09:46NorgeSyklist påkjørt i Stavanger09:29NorgeNav legger fram rapport om trygdeskandalen09:26NorgeTo menn skadd i arbeidsulykke i Sande – luftambulanse på stedet09:00Helse og livsstil– Liten grunn til moralsk panikk etter #MeToo08:33Helse og livsstilNorske allmennleger mer fornøyd med jobben enn utenlandske kolleger08:05NorgeUSA og Sverige har gjort det allerede – følger Ola-Kari etter?07:06MotorFiasko-satsing: Derfor havnet Elbil-Sverige i bakleksa06:57VerdenVerdens eldste jegertegninger funnet i hule06:55SportZlatan-statue vandalisert igjen – sto i fare for å velte06:34SportSolbergs suksessoppskrift: Slik skal hun holde VM-løpet og sikre norsk gull06:30NorgeVideregående skoler i Hedmark og Møre og Romsdal bidrar mest til at elevene fullfører06:00PengerCubanere tar hesten i arbeid igjen06:00PolitikkVenstre-kamp for langt mer liberal asylpolitikk05:56PolitikkFeilaktige Nav-anmeldelser for 36 millioner kroner05:52NorgeDette skjer i dag05:45PolitikkEU-toppmøte med ny president og uten Boris Johnson05:31NorgeDette skjedde i natt05:19VerdenLevninger på vulkanøy på New Zealand hentes fredag05:01VerdenUSA advarer Nord-Korea om konsekvensene av våpentest05:00PolitikkMotstandere vil stanse brexit med taktisk stemmegivning04:59Kultur20-åring tiltalt for å ha delt samleievideo på Snapchat04:22NorgeTo bilbranner i Sandefjord – politiet mistenker ildspåsettelse03:41NorgeNHH beklager – private sensorkommentarer lekket til studenter03:21VerdenColombia ber om erstatning fra supermarkedkjede02:21VerdenVulkanskadde sendes til Australia for å få behandling02:02VerdenNew Jersey-skyttere mistenkt i en annen drapssak01:36PolitikkDe konservatives forsprang til Labour krymper00:56PengerSSB-forsker vil finne ut hvorfor krona svekkes00:38PolitikkIsrael utskriver nok et nyvalg00:20SportHaaland i samtaler med Dortmund00:01NorgeTo menn i 20-åra siktet etter påkjørsel i Sandnes23:50SportSupertalentet Felix bidro til Atletico-avansement23:48SportBayern ubeseiret gjennom gruppespillet, Elabdellaoui til europaligaen23:43SportJesus-målrush snudde kampen for City23:40SportPSG-stjernene lekte seg mot Galatasaray23:29NorgeHelse Nord: Babcock kan ikke lastes for alle hendelser alene23:25SportPrisdobbel til Warholm, Grøvdal ble årets forbilde23:24SportBayern ubeseiret gjennom gruppespillet, Elabdellaoui til europaligaen22:56SportSupertalentet Felix bidro til Atletico-avansement22:56SportPSG-stjernene lekte seg mot Galatasaray22:47VerdenVrakrester funnet i søk etter savnet militærfly i Chile22:33PengerNew York Times: Enighet om forlik på 227 millioner kroner i Weinstein-saken22:04NorgeLørenskog-saken: – Folk sier de har sett henne21:35SportTo nedrykk for Nordlie på en drøy måned21:16NorgeSju siktet i to grove kidnappingssaker21:03NorgeLSK rykket ned etter vanvittig drama - Start klar for Eliteserien20:54SportJesus-målrush snudde kampen for City20:24SportFannemel operert igjen, fikk gode nyheter20:09VerdenDinosaurene hadde også sine plageånder19:59NorgeHelse Nord-sjefen vil ha to sykehus på Helgeland19:44NorgeHøie på tur i nord: – Befolkningen er forbannet19:20NorgeRanssiktet 15-åring varetektsfengslet i Trondheim19:17NorgeSignalfeil på Gardermobanen rettet18:57SportGattuso erstatter Ancelotti: – Han er som en far for meg18:34PengerFiskebåteiere avviser kvotekritikken: – Stemmer ikke18:33Politikk– Du må være rik, jævlig rik, for å bli fisker18:33VerdenSvensk eksminister frikjent for seksuell trakassering18:32PengerTusenvis av reisende må kjøpe to togbilletter istedenfor én fra søndag av18:32NorgeDrapet i Sola ble sannsynligvis forsøkt skjult18:04SportFerguson leder Everton mot Solskjærs United17:57KulturEt av kunsthistoriens store mysterier kan være løst17:53SportNorsk friski-profil på sykehus i Beijing17:50SportInfantino avviser FIFA-støtte til ny superliga i fotball17:50NorgeJordras tok med seg to naust i Trøndelag17:17PolitikkSenterpartiet faller markert på ny måling16:59Norge19-åring dømt til tolv års forvaring for Varhaug-drapet16:42NorgeEUs klimagiv får norsk skryt16:22NorgeKvinne skutt av politiet16:13NorgeLance sitter fortsatt fast i isen16:10VerdenUtvannet pensjonsreform blidgjør ikke fransk fagbevegelse16:08Kultur11. ETG: Årtusenets julekalender: Velkommen til år 200815:37Verden20 personer pågrepet i Danmark i forbindelse med terrorplanlegging15:33Penger«Ekstremt vanskelig» å finne alle ofrene for trygdeskandalen15:17SportAnders Mol kåret til verdens beste sandvolleyballspiller15:16SportFIFA vil ha tilbake 18 millioner kroner fra Platini14:36VerdenStore protester mot at Sydney kveles14:35NorgeViggo Kristiansens advokat: – Vi vil stå på til siste slutt14:34NorgeFire ekstra ambulansefly satt inn14:12Penger– Når begynner det svake rundt oss å slå inn i norsk økonomi? Svaret er nå13:56SportNorge til VM-semifinale etter Tyskland-drama13:43NorgeMidt-Norge får det fineste været til helgen13:02VerdenTime: Greta Thunberg er «årets person»12:54VerdenBoko Haram har tatt livet av minst 275 i Kamerun i år
Populært