Meny

Hva skal vi gjøre med alt nett-innholdet vårt når vi dør?

Illustrasjonsfoto: Facebook og Twitter-logoer på et butikkvindu i Spania. NTB Scanpix/Reuters.
Illustrasjonsfoto: Facebook og Twitter-logoer på et butikkvindu i Spania. NTB Scanpix/Reuters.

Om 50 år kan det være flere døde enn levende mennesker på Facebook. Hva skjer egentlig med profilene og innholdet vårt når vi dør?

Ifølge en ny analyse gjort av forskere ved Oxford Internet Institute, kan det være flere døde enn levende på Facebook innen 50 år. Det kan få store konsekvenser for hvordan vi behandler vår digitale arv, mener forskerne.

Analysen viser at minst 1,4 milliarder folk bak Facebook-profiler vil være døde innen 2100. Blir det slik, kan de døde overstige de levende i 2070.

Internett-brukere legger igjen enorme mengder med data når de går bort ­– ofte kalt digitale levninger.

– Denne statistikken fører oss til nye og vanskelige spørsmål rundt hvem som har rett på disse dataene, hvordan de skal forvaltes i beste interesse for de avdødes familie og venner, og hvordan fremtidige historikere kan bruke disse for å forstå fortiden, sier hovedforskeren bak studien, Carl Öhman i en pressemelding.

– På samfunnsnivå har vi nettopp begynt å stille disse spørsmålene, og vi har en lang vei å gå. Håndteringen av våre digitale levninger vil etter hvert påvirke alle som bruker sosiale medier, siden vi alle en dag skal dø og forlate dataene våre.

Han sier at Facebook-profilene våre er, eller vil i det minste bli, en del av vår digitale arv.

Tidenes største arkiv

David Watson, som også var med å gjorde den nye analysen, sier i en pressemelding at det aldri før i historien har eksistert et så stort arkiv med menneskelig atferd og kultur samlet på ett sted.

– Å kontrollere dette arkivet vil, på én måte, bli som å kontrollere vår historie.

Han sier at det vil bli viktig å sikre at tilgangen til disse historiske dataene ikke blir begrenset til noen få kommersielle firmaer.

– Det er viktig å sikre at fremtidige generasjoner kan bruke vår digitale arv til å forstå historien, sier Watson.

Hvordan behandle et digitalt dødsbo på Facebook?

Slette egen profil: På Facebook-profilen din kan du gå til innstillinger og velge at profilen din skal slettes dersom du dør. Et annet alternativ er å velge en «legacy contact».

Velg en «legacy contact»: På Facebook-profilen din kan du gå til innstillinger og velge en tillitsperson. Personen får rett til å administrere kontoen din hvis du skulle dø. En vil ikke kunne slette bilder, innlegg eller venner, og heller ikke lese meldinger, men en kan publisere nye bilder og innlegg, og godta venneforespørsler.

Lage en minneside: Vil en opprette en minneside for den avdøde, må en kontakte Facebook om dødsfallet. Har avdøde valgt en «legacy contact» fra før, er det denne personen som vil kunne administrere minnesiden. Profilen vil få teksten «Til minne om» foran navnet. Profilen vil ikke synes på andres Facebook-vegg, men venner vil kunne publisere innlegg og bilder på veggen.

Slette avdødes profil: Dersom den avdøde ikke selv har gitt beskjed om å slette profilen etter døden, må etterlatte sende inn en dødsattest til Facebook.

(Kilde: Facebook)

Forskerne setter opp to mulige scenarioer. Forskerne argumenterer for at fremtidens situasjon vil falle et sted imellom de to.

Det første scenarioet forutsetter at det ikke lages nye Facebook-profiler etter 2018. I så fall øker Asias andel døde brukere raskt til å utgjøre nesten 44 prosent ved slutten av århundret. Nesten halvparten av profilene kommer fra India og Indonesia ­– disse utgjør 279 millioner døde Facebook-brukere innen 2100.

Det andre scenarioet forutsetter at Facebook fortsetter å vokse med dagens hastighet – 13 prosent økning hvert år. I så fall vil Afrika utgjøre en økende andel av døde brukere. Spesielt Nigeria blir viktig, og står for over 6 prosent av totale dødsfall. Blant vestlige land vil bare USA befinne seg blant topp ti.

Facebook bare en stikkprøve

Öhman forklarer at resultatene ikke skal tolkes som en fremtidsprognose, men heller som en kommentar på dagens utvikling. Det gir oss en mulighet til å forme hvilken fremtid vi er på vei mot.

Dataene fra Facebook er bare en stikkprøve.

– Facebook er bare et eksempel på hva som kan være i vente for en plattform med lignende tilkobling og global rekkevidde, sier han.

Watson legger til at Facebook bør invitere historikere, arkivarer, arkeologer og etikere til å delta i prosessen med å ivareta den enorme mengden data som vi etterlater oss når vi dør.

– Det handler ikke bare om å finne løsninger som vil være bærekraftige for de neste par årene, men muligens i mange tiår framover, sier han.

Kulturelle forskjeller

Astrid Waagstein er digital rådgiver og ansatt ved IT-Universitetet i København.

Hun mener at Öhman og Watson kommer med en viktig studie. Hun sier at det har vært snakk om profilene til døde brukere en stund, men ingen har undersøkt det vitenskapelig før nå.

– Det er interessant med et samfunnsøkonomisk perspektiv på problematikken, da det ofte er jussen som danner rammene for diskusjonen, sier hun.

Hun synes videre at det er interessant at flesteparten av de avdøde Facebook-brukerne globalt sett vil tilhøre ikke-vestlige brukere mot år 2100. Forskningen på området har nemlig hittil gjerne fokusert på USA og Europa.

– Dette er brukbar viten i forhold til å rette forskningen bredere ut. Store kulturelle forskjeller er vesentlige å ta i betraktning, fordi det er store forskjeller på hvordan vi ser på og håndterer døden globalt sett – og dermed også̊ hvordan vi håndterer digital informasjon post mortem – etter døden, sier hun.

En diskusjon om hensyn og ansvar

– Blir det gjort nok forskning på digital arv?

– Nei, det mener jeg ikke det gjør. Det forundrer meg litt, når man tenker på at utfordringen med avdøde brukere på sosiale medier kun vil vokse i fremtiden. Det er vel å merke uansett om plattformen heter Facebook, Twitter eller noe annet, sier hun.

Waagstein mener at vi har bruk for mer kunnskap om hvilke type dataer vi etterlater oss, hvilken verdi den har for de involverte partene, og ikke minst hvordan de avdødes data skal håndteres hensiktsmessig og data-etisk.

For skal lov og praksis sikre individet post mortem-selvbestemmelse?

Eller skal hensynet ligge hos de etterlatte?

Med andre ord, skal vi sikre adgangen til sentimentale verdier som bilder og beskjeder, selv om det kan være en overtredelse av avdødes rett til privatliv.

– Og hvis vi hever det over individnivå: er det kommersielle virksomheter som fortsatt bør ha lov til å utarbeide retningslinjene for post mortem-datahåndtering? Eller bør vi snarere innrette oss mer etter hva som er i samfunnets interesse? spør Waagstein seg.

Hun mener at vi trenger en grundig diskusjon om hvor hensyn og ansvar bør ligge, og ikke minst hvordan håndtering av post mortem-data muliggjøres i praksis.

Big data-verdi

– Hvordan kan Facebook-profilene være viktige for fremtiden?

– Det er ikke de enkelte Facebook-profilene, men summen av dem, som har verdi i dette tilfellet. Selv om man kan forestille seg at individuelle profiler kommer til å utgjøre mikrohistorier, som kan gjøre oss klokere på tiden vi lever i.

Hun forteller at de i Danmark innsamler og bevarer data fra de største private og offentlige virksomhetene gjennom det offentlige Riksarkivet.

– Disse dokumentene er med på å fortelle en historie om hvordan samfunnet har fungert og agert, sier hun.

I Norge har vi den samme ordningen gjennom Arkivverket.

– For eksempel samlet Riksarkivet offentlig tilgjengelige data fra både Twitter og Facebook i forbindelse med terrorangrepet ved Krudttønden i København. En kan dermed si at sosiale nettverksmedier utgjør historiske kilder, som på sikt vil bidra til vår kulturarv, sier hun.

Les også: Hva skjer i kroppen når du får angst?

Lag et digitalt testamente

– Du har uttalt at folk bør tenke over sin digitale arv før det er for sent. Hva bør folk tenke igjennom?

– Helt konkrete råd om håndtering av data ved ens død, er gitt ut fra den kunnskapen vi har på området her og nå. Den er mangelfull og går ikke overens med eksisterende lovgivning, sier hun.

– Generelt kan man si det er en god idé å informere om hva du ønsker skal skje med hele eller deler av din digitale portefølje, og lage et slags digitalt testamente, hvis du bare vil ha litt innflytelse på hva som skal skje med din personlige informasjon ved død.

På hvilken ekstern harddisk eller cloud-service ligger det bilder som du ønsker å gi videre? Skal PCen formateres ved død, skal Facebook slettes, eller skal profilen fortsette som en minneprofil?

– Snakker vi om sosiale medier er mulighetene for en håndtering av profiler og konti forskjellig fra plattform til plattform. Du kan for eksempel innstille Facebooks legacy contact, forteller hun.

Videre kan du dele iCloud eller Dropbox-mappen din.

– Ved at det du deler, vil folk som oftest ha adgang her og nå og ikke når du først er død – simpelthen fordi systemene ikke er smartere bygget ennå. Del derfor kun med personer du betror deg til, og overvei om det finnes materiale som pårørende ikke skal ha adgang til, sier hun.

Les også: Dansk forsker: – Meningsmålinger kan være nokså misvisende, men de bør ikke forbys

Virksomhetene bestemmer

Waagstein forteller at størstedelen av de sosiale nettverkene og skyene som Linkedin, Snapchat, Dropbox, Twitter, iCloud, ikke har noen standardisert prosess for håndtering av avdødes data.

Mer om studien

Analysene i forskningsstudien er basert på tall fra De forente nasjoner som har en oversikt over forventede dødsfall, og over lands befolkning fordelt etter alder. De har også brukt data fra Facebooks egen Publikumsinnsikt. Forskerne bak studien bemerker at datasettet har flere begrensninger, men det er det mest omfattende estimatet av Facebooks størrelse og brukere i dag.

Pårørende må da kontakte hver enkelt virksomhet, be om å lukke profilen og innsende en rekke dokumentasjon på dødsfallet. Samtidig er brukerne underlagt de retningslinjene og prosedyrene som virksomhetene velger å tilby.

– Det vil si: det er i dag opp til virksomheten å tillate eller begrense sletting, nedlasting eller bevaring av data, sier hun.

Les også: – Nå angår Abel-prisen plutselig mange flere

Bør lage data-etiske retningslinjer

– Hvem, hvis noen, bør ha rett på å arve informasjonen vi legger igjen?

– Det er et komplisert spørsmål. Men jeg kan i hvert fall si at det er problematisk, som forskerne også påpeker, at det i dag er de kommersielle virksomhetene, som skaper retningslinjene for det jeg kaller post-mortem datahåndtering: det vil si avgjør hva som skal skje med datene våre når vi dør.

– Hvilke tiltak bør iverksettes for at folk skal ta et grep om sin digitale arv?

– Mere forskning og viten på området for nettopp å kunne kartlegge hvilke tiltak det er behov for. Vi trenger en oppdatert lovgivning på området.

Hun mener også at det bør komme krav fra politisk hold om at virksomheter, som har med brukerdata å gjøre, følger dataetiske standarder for håndtering av postmortem-data.

– Vel å merke som gir brukerne flere rettigheter og bedre handlemuligheter enn de har i dag, sier hun.

Referanse:

Carl J Öhman m.fl, Big Data & Society: Are the dead taking over Facebook? A Big Data approach to the future of death online, 23. april 2019, doi: https://doi.org/10.1177/2053951719842540

Artikkelen er opprinnelig publisert hos Forskning.no

Facebook-skiltet og logo i Menlo Park, California. NTB Scanpix/AFP.
Facebook-skiltet og logo i Menlo Park, California. NTB Scanpix/AFP.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
23:18 Trump anklager New York Times for forræderi22:31 Lastebil i grøfta – har flere tonn propan i lasten22:27 Franske bønder og vingårder hardt rammet av uvær21:54 Tredje strake ligaseier for Rosenborg21:42 Toryer i TV-krangel om brexit-scenarioer21:39 NHO Reiseliv vil ha begrensninger i cruisetrafikken21:19 Høiland-stunt provoserte publikum på Åråsen21:15 Væpnet ran av frisørsalong - to pågrepet på toget21:05 Boeing-sjef erkjenner feil i håndteringen av varselsystemer21:01 Netanyahu innviet Trump-bosetning20:28 Mann pågrepet etter politikerdrap i Tyskland20:14 Glimt nedkjempet bunnlaget Strømsgodset20:13 Omdiskutert utvisning ødela for Lillestrøm mot Viking20:11 Tenåring med skuddshow mot Odd20:08 Diop reddet Kristiansunds rekke uten tap19:52 Botswana åpner for elefantjakt igjen - utløser store diskusjoner19:51 Molde-seier over Ranheim19:50 Brann risikerer bot etter at supportere fyrte opp bluss19:49 34 personer drept i angrep mot to landsbyer i Nord-Nigeria18:52 Legenden Eggen hyllet og æret med statue18:41 Demonstrerte mot retur av Abbasi-familien til Afghanistan18:39 I 350 år holdt den stand mot Atlanteren. Så gravde byen et hull i sitt eget forsvarsverk18:28 Sælid fikk skuespiller-Hedda18:06 Grønn Ungdom vil innføre kvote på tre flyreiser i året18:05 Christiansen på fjerdeplass i Barcelona17:22 Espen Klouman Høiner fikk første Heddapris17:03 Sjokkrapport for kjøttelskere16:59 Human-Etisk Forbund: Kirkevalget bør skilles fra kommunevalget15:42 Smitten i Askøy skyldes trolig avføring fra dyr15:33 To menn tok seg inn på hotellrommet – nå er de dømt15:32 Carrie Lam ber Hongkong om unnskyldning15:31 Sarri forlater Chelsea, Juventus neste15:30 Svensk forsvarstopp tiltalt for hallikvirksomhet14:23 Mann i 70-årene alvorlig skadd i drukningsulykke i Oslofjorden14:09 Netanyahus kone dømt for misbruk av offentlige midler14:05 Iran mener USA kan ha stått bak tankskip-hendelsene13:56 Millioner rammet av strømbrudd i Sør-Amerika13:52 Charter-Svein får sommerjobb av TV 213:47 Bolighus i Finnmark er overtent13:29 Grande: Venstres målinger er «ræva»13:18 Forskere vil kartlegge Doggerland - det forsvunnede landet i Nordsjøen11:25 Skjøt kona i hodet, skjulte liket og senket det i Glomma10:46 Blinkskudd: Her slår lynet ned i Øresundsbroen10:31 130 kunder har klaget til flyklagenemnda etter SAS-streiken10:07 Middelhavsland vil spore opp savnede migranter09:07 Kommunen avgjør neste uke: Er Nordkapp norsk eller svensk?08:24 Norske ordførere har i snitt 2,8 millioner kroner i formue08:15 Drømmefengsel for drapsmenn og smuglere08:08 To menn pågrepet etter brann i Agder08:01 Hongkongs leder sier unnskyld under ny masseprotest06:19 Over 300 evakuert etter brann på hotell i Ålesund05:50 Dette skjer i dag05:46 Dette skjedde i natt05:19 USA hevder Iran prøvde å skyte ned amerikansk drone04:57 Verdens største fly til salgs for knapt 3,5 milliarder kroner04:24 62 norske kommuner med kokevarsel på halvannet år04:22 Hovland fremdeles likt med Tiger Woods etter tredje runde i US Open03:52 Mann siktet for å ha satt i gang stor redningsaksjon i Telemark03:31 Tsunamivarsel avblåst etter kraftig jordskjelv nordøst for New Zealand03:08 Argentina tapte 0-2 for Colombia i Copa America-åpningen01:49 Fly skled av rullebanen da dekkene eksploderte under landing01:06 – Vi blir diskriminert med statlig velsignelse. Det er hårreisende01:02 Saudi-Arabias kronprins anklager Iran for angrep på tankskip00:48 New York fjerner unntak fra meslingvaksine etter utbrudd00:13 15-åring omkom etter badeulykke i Oslo23:05 Britenes forsvarsminister advarer partifeller mot populisme i ledervalg22:48 Motorsyklist kritisk skadd etter å ha kjørt av veien22:25 Norges speidere reiser Frankrike rundt22:01 Britenes ambassadør i Iran innkalt på teppet21:36 Tenåring kritisk skadd etter badeulykke21:19 To pågrepet etter brann i Agder21:09 Avis: Pogba villig til å strike seg bort20:53 Erkebiskop bar hjelm under messe i Notre-Dame20:44 Ukraina snudde finalen og vant U20-VM20:29 RBK-leder: – Et teater som du føler deg veldig fremmedgjort i19:55 Poengdeling mellom Haugesund og Brann19:43 Start-kollaps etter pause mot Kongsvinger19:40 Front Altair-mannskap på plass i Dubai18:44 Tørke tvinger Namibia til å selge 1.000 villdyr18:35 Eksplosjon i Damaskus18:20 Tenåring tiltalt for overfallsvoldtekt i Oslo18:10 – Kaster meg utfor et stup, og vet ikke hvor eller hvordan jeg lander17:54 Beskjeden Kristoff-start i Sveits17:24 Uvær utløste flere branner i Sør-Sverige17:05 Amanda Knox tilbake i Italia16:42 Kokepåbud av drikkevann i Krødsherad opphevet16:41 Over 80 til behandling etter Birkebeinerløpet16:34 Hjelmseth gir seg selv om Norge kommer til OL16:20 Politiet stoppet SIAN-demonstrasjon da Koranen ble kastet i bakken16:02 Simen Bondevik om den tunge høsten: – Jeg var veldig sliten15:55 Minst åtte drept i bombeangrep i Mogadishu15:52 Haavi til VM-laget: – Skaff OL-plass, så sees vi i Tokyo15:32 – Nynazister kartlegger oss14:26 En person skadd i paragliderulykke i Buskerud11:01 Forsker: – Et skritt nærmere krig mellom Iran og USA10:45 Flere i KrF er kritiske til at Ropstad ikke går i Pride-paraden10:42 Benkeforslag mot Giske på Folkets Hus i Trondheim09:58 Hongkongs leder skrinlegger omstridt lovforslag som har utløst store demonstrasjoner09:43 Folkeaksjonen nei til bompenger har en hemmelig plan09:21 Politiet: Advarer mot sterk ecstasy
Siste nytt
23:18VerdenTrump anklager New York Times for forræderi22:31NorgeLastebil i grøfta – har flere tonn propan i lasten22:27VerdenFranske bønder og vingårder hardt rammet av uvær21:54SportTredje strake ligaseier for Rosenborg21:42PolitikkToryer i TV-krangel om brexit-scenarioer21:39ReiseNHO Reiseliv vil ha begrensninger i cruisetrafikken21:19SportHøiland-stunt provoserte publikum på Åråsen21:15NorgeVæpnet ran av frisørsalong - to pågrepet på toget21:05VerdenBoeing-sjef erkjenner feil i håndteringen av varselsystemer21:01PolitikkNetanyahu innviet Trump-bosetning20:28VerdenMann pågrepet etter politikerdrap i Tyskland20:14SportGlimt nedkjempet bunnlaget Strømsgodset20:13SportOmdiskutert utvisning ødela for Lillestrøm mot Viking20:11SportTenåring med skuddshow mot Odd20:08SportDiop reddet Kristiansunds rekke uten tap19:52PolitikkBotswana åpner for elefantjakt igjen - utløser store diskusjoner19:51SportMolde-seier over Ranheim19:50SportBrann risikerer bot etter at supportere fyrte opp bluss19:49Verden34 personer drept i angrep mot to landsbyer i Nord-Nigeria18:52SportLegenden Eggen hyllet og æret med statue18:41NorgeDemonstrerte mot retur av Abbasi-familien til Afghanistan18:39VerdenI 350 år holdt den stand mot Atlanteren. Så gravde byen et hull i sitt eget forsvarsverk18:28SportSælid fikk skuespiller-Hedda18:06PolitikkGrønn Ungdom vil innføre kvote på tre flyreiser i året18:05SportChristiansen på fjerdeplass i Barcelona17:22NorgeEspen Klouman Høiner fikk første Heddapris17:03Helse og livsstilSjokkrapport for kjøttelskere16:59PolitikkHuman-Etisk Forbund: Kirkevalget bør skilles fra kommunevalget15:42NorgeSmitten i Askøy skyldes trolig avføring fra dyr15:33SportTo menn tok seg inn på hotellrommet – nå er de dømt15:32PolitikkCarrie Lam ber Hongkong om unnskyldning15:31SportSarri forlater Chelsea, Juventus neste15:30VerdenSvensk forsvarstopp tiltalt for hallikvirksomhet14:23NorgeMann i 70-årene alvorlig skadd i drukningsulykke i Oslofjorden14:09VerdenNetanyahus kone dømt for misbruk av offentlige midler14:05VerdenIran mener USA kan ha stått bak tankskip-hendelsene13:56VerdenMillioner rammet av strømbrudd i Sør-Amerika13:52NorgeCharter-Svein får sommerjobb av TV 213:47NorgeBolighus i Finnmark er overtent13:29PolitikkGrande: Venstres målinger er «ræva»13:18NorgeForskere vil kartlegge Doggerland - det forsvunnede landet i Nordsjøen11:25NorgeSkjøt kona i hodet, skjulte liket og senket det i Glomma10:46VerdenBlinkskudd: Her slår lynet ned i Øresundsbroen10:31Reise130 kunder har klaget til flyklagenemnda etter SAS-streiken10:07VerdenMiddelhavsland vil spore opp savnede migranter09:07NæringslivKommunen avgjør neste uke: Er Nordkapp norsk eller svensk?08:24PengerNorske ordførere har i snitt 2,8 millioner kroner i formue08:15Helse og livsstilDrømmefengsel for drapsmenn og smuglere08:08NorgeTo menn pågrepet etter brann i Agder08:01VerdenHongkongs leder sier unnskyld under ny masseprotest06:19NorgeOver 300 evakuert etter brann på hotell i Ålesund05:50NorgeDette skjer i dag05:46NorgeDette skjedde i natt05:19VerdenUSA hevder Iran prøvde å skyte ned amerikansk drone04:57PengerVerdens største fly til salgs for knapt 3,5 milliarder kroner04:24Norge62 norske kommuner med kokevarsel på halvannet år04:22SportHovland fremdeles likt med Tiger Woods etter tredje runde i US Open03:52NorgeMann siktet for å ha satt i gang stor redningsaksjon i Telemark03:31VerdenTsunamivarsel avblåst etter kraftig jordskjelv nordøst for New Zealand03:08SportArgentina tapte 0-2 for Colombia i Copa America-åpningen01:49VerdenFly skled av rullebanen da dekkene eksploderte under landing01:06Reise– Vi blir diskriminert med statlig velsignelse. Det er hårreisende01:02VerdenSaudi-Arabias kronprins anklager Iran for angrep på tankskip00:48VerdenNew York fjerner unntak fra meslingvaksine etter utbrudd00:13Norge15-åring omkom etter badeulykke i Oslo23:05PolitikkBritenes forsvarsminister advarer partifeller mot populisme i ledervalg22:48NorgeMotorsyklist kritisk skadd etter å ha kjørt av veien22:25SportNorges speidere reiser Frankrike rundt22:01PolitikkBritenes ambassadør i Iran innkalt på teppet21:36NorgeTenåring kritisk skadd etter badeulykke21:19NorgeTo pågrepet etter brann i Agder21:09SportAvis: Pogba villig til å strike seg bort20:53VerdenErkebiskop bar hjelm under messe i Notre-Dame20:44SportUkraina snudde finalen og vant U20-VM20:29SportRBK-leder: – Et teater som du føler deg veldig fremmedgjort i19:55SportPoengdeling mellom Haugesund og Brann19:43SportStart-kollaps etter pause mot Kongsvinger19:40VerdenFront Altair-mannskap på plass i Dubai18:44VerdenTørke tvinger Namibia til å selge 1.000 villdyr18:35VerdenEksplosjon i Damaskus18:20NorgeTenåring tiltalt for overfallsvoldtekt i Oslo18:10Livet– Kaster meg utfor et stup, og vet ikke hvor eller hvordan jeg lander17:54SportBeskjeden Kristoff-start i Sveits17:24VerdenUvær utløste flere branner i Sør-Sverige17:05VerdenAmanda Knox tilbake i Italia16:42NorgeKokepåbud av drikkevann i Krødsherad opphevet16:41SportOver 80 til behandling etter Birkebeinerløpet16:34SportHjelmseth gir seg selv om Norge kommer til OL16:20NorgePolitiet stoppet SIAN-demonstrasjon da Koranen ble kastet i bakken16:02PolitikkSimen Bondevik om den tunge høsten: – Jeg var veldig sliten15:55VerdenMinst åtte drept i bombeangrep i Mogadishu15:52SportHaavi til VM-laget: – Skaff OL-plass, så sees vi i Tokyo15:32Norge– Nynazister kartlegger oss14:26NorgeEn person skadd i paragliderulykke i Buskerud11:01VerdenForsker: – Et skritt nærmere krig mellom Iran og USA10:45PolitikkFlere i KrF er kritiske til at Ropstad ikke går i Pride-paraden10:42PolitikkBenkeforslag mot Giske på Folkets Hus i Trondheim09:58PolitikkHongkongs leder skrinlegger omstridt lovforslag som har utløst store demonstrasjoner09:43PengerFolkeaksjonen nei til bompenger har en hemmelig plan09:21NorgePolitiet: Advarer mot sterk ecstasy
Populært