Meny

Han ble avskydd av befolkningen. I lovens navn ble han dømt til å drepe på grufullt vis

YRKE SOM DRAPSMANN: En skarpretter var vanligvis en person som var dømt for en kriminell handling. Han ble benådet hvis han takket ja til stillingen som bøddel. Yrket bestod av å torturere og henrette på grusomste vis. Foto: Illustrasjonsbilde: Peyker / Shutterstock / NTB scanpix

En «Mestermann» fikk oppgaven ingen andre ville ha.

(Vi.no): «Dersom du ikke bekjenner hva du kan, da skal skarpretteren pine deg først på vannet og deretter på strekkbenken og med glødende tenger».

Dommeren i rettssalen i Finnmark snakker til den unge kvinnen ved navnet Ragnhild. I mars 1663 blir hun pågrepet av myndighetene mistenkt for å være en trollkvinne.

Ragnhild er livredd. Om hun bedyrer sin uskyld eller om hun tilstår å være en «heks», spiller ingen rolle. Hun vet at hun uansett snart skal dø på den verst tenkelige måten. Først tortureres, så brennes på bålet.

I rettsprotokollene står det at Ragnhild svarer:

«Før jeg utsetter meg for den pinsel, da vil jeg heller lyge på meg selv slik at mitt liv kan forkortes. Det jeg har sagt, har jeg sagt av redsel».

Det blir likevel som Ragnhild tenker. Og det er Thor Oluffsen som får æren av å pine og drepe henne. Han er «mestermann», en av de mest beryktede skarprettere i Finnmark. Han dreper mistenkte kriminelle for å redde sitt eget skinn.

Les også : «Fille-Matias», «Ræva Lars», «Slimaalen» og «Papirhanen» hadde én ting felles

– Tok for seg

Thor Oluffsen var en simpel tyv som hadde fått en dødsdom i Hammerfest. Men han skulle bli benådet av amtmannen selv - hvis han takket ja til stillingen som skarpretter. Oluffsen ble ansatt som skarpretter i 1662, og da tar Norges verste menneskeforfølgelse til.

Det forteller Rune Blix Hagen, førsteamanuensis i historie ved Norges arktiske universitet (UiT).

RUNE BLIX HAGEN: Førsteamanuensis i historie ved Norges arktiske universitet (UiT). Foto: Trine Lise Halmøy

Skarpretter var den offisielle norske betegnelsen for en person som foretok avlivninger av personer etter straffeloven, bedre kjent som bøddel. Yrket ble ellers omtalt som «mestermann» eller «kjøtt-maker».

– Mellom 1662 og 1663 ble 30 kvinner forhørt og dømt for trolldom, og 20 av disse ble henrettet av Thor Oluffsen. De 10 andre som ikke ble dømt var pikebarn under 12 år og unge kvinner som var gravid. Men en del av disse ble torturert på det groveste av Oluffsen. To av kvinnene ble torturert til døde før de fikk endelig dom.

Bødlene måtte jobbe med dette resten av livet, og valgte de ikke å gjøre det, ble de dømt og henrettet for opprinnelige forbrytelse.

Det var derfor Oluffsen var så ivrig i tjenesten.

– Han tok seg til rette med både djevleutdrivelse og overgrep mot kvinner og pikebarna som satt innesperra for dommer. Det var svært stygge saker. Oluffsen ble godt mottatt av den lokale øvrighet, særlig av amtmannen, sier Hagen videre.

Les også : Den beryktede straffemetoden ble brukt i Norge

TORTUR OG DRAP: Alle visste hvem skarpretteren var i den enkelte by. Ingen av dem hadde et spesielt godt rykte. Foto: Wikipedia

Beryktede bødler

Det var på 1600- til 1800-tallet at dødsstraff utført av bødler var det vanlige.

TORGRIM SØRNES: Lege og forfatter av fire bøker som tar for seg norske henrettelser i perioden 1765 - 1876. Foto: Privat

Fra begynnelsen av, var skarpretterne altså ofte dømte kriminelle som fikk valget mellom å selv bli henrettet eller å overta jobben som bøddel, opplyser Torgrim Sørnes, lege og forfatter av fire bøker som tar for seg norske henrettelser i perioden 1765 - 1876.

– Én kjent bøddel var Kristoffer Størkerson i Lofoten. Han var opprinnelig dømt til henging for tyveri, men det var ingen til å henge ham akkurat da – dermed fikk han tilbudet om å slippe henrettelse mot å overta bøddel-jobben, noe han takket ja til. Han fungerte som skarpretter i Lofoten i årevis. Det var også han som utførte en av de siste heksebrenningene i Norge. Det gjorde også bøddelen Steffen Paulsen i Stavanger.

Men den skarpretteren som det gikk mest rykter om, var Mathias Fliegenring, ifølge Sørnes.

Bøddel og skarpretter

  • Bøddel: En person som fullbyrdet dødsdommer. Man kunne være bøddel i en selvstendig stilling, eller opptre som bøddel som følge av at man var i en annen stilling, for eksempel fengselsbetjent eller soldat.
  • Skarpretter: En bøddel som brukte øks eller sverd som arbeidsredskap. Skarpretter var den offisielle norske betegnelsen for en person for foretok avlivninger av folk etter straffeloven. Yrket ble i Norge omtalt som «mestermann» eller «kjøtt-maker».

Kilde: Wikipedia.

Han var bøddel i Trondheim i 1719-29 men ble sinnssyk, myrdet sin egen datter med en bordkniv og døde i rådhuskjelleren under det nåværende biblioteket. Etterpå kjeppjaget rasende naboer hans kone og barn ut av landet.

– Om Samsom Isberg fra Odda, skarpretter på midten av 1800-tallet, gikk det alle slags historier. Han skal ved et tilfelle ha sagt til en tjenestepike: «Hver gang du går forbi huset, synger det i øksene mine». Hun var da gravid og planla barnemord, forteller Sørnes.

Les også : Norges verste psykopater

Kirurger på dagtid

Alle visste hvem skarpretteren var i den enkelte by. Ingen av dem hadde et spesielt godt rykte.

På 1600-tallet var bøddelen hjertelig avskydd – hvis han tok på noe på markedet, måtte han kjøpe det, ingen andre ville ta i noe han hadde tatt i. På vertshusene hadde han eget glass som ingen andre ville drikke av. I kirken ble han gjerne plassert rett under orgelet.

Men på 1700- og 1800-tallet ble lønnen bedre, utdannelsen bedre, og dermed steg også anseelsen. De større byene begynte etter hvert å ansette litt mer profesjonelle folk, dette fordi henrettelsene ble mer kunstferdige og krevde mer håndverk av utøveren, ifølge Sørnes.

Bøddelen i Christiania var en så opptatt mann at han ikke hadde tid til annet før på 1800-tallet, da August Lædel fungerte som snekker ved siden av jobben som skarpretter.

Før dette drev skarpretterne mye med kirurgi, alle de bergenske og trondhjemske bødlene var kirurger ved siden av bøddel-jobben, og var godt besøkt av pasienter. Denne kirurgien var på en måte deres vei inn i respektabiliteten. Kristiansands siste bøddel var dyrlege, mens den siste skarpretteren i Norge, Theodor Larsen, var ansatt på Rikshospitalet som labassistent på dagtid i Oslo, forteller Sørnes videre.

På 1700-tallet var alle bødler i Norge fra Trondheim og sørover, Danmark ned til Hamburg, Nord-Tyskland og Sør-Sverige i slekt med hverandre – det var dynastier av skarprettere som giftet seg med hverandres døtre, enker og utgjorde en eneste stor familie.

– Når den ene skarpretteren døde, sto det gjerne en sønn til rådighet som var ferdig opplært av sin far. Hvis ikke, hadde skarpretteren en knekt, altså en lærling, som kunne overta. Av og til sviktet det også, og da ble det alltid masse styr. Da Mathias Fliegenring døde i 1729 uten verken voksne barn eller læregutt, ble fangene sittende og vente på henrettelsene mens Trondheims øvrighet forsøkte å skaffe en ny.

Kvinnelige skarprettere eksisterte ikke.

– Når en bøddel døde, giftet gjerne hans hustru seg raskt på nytt med en ny bøddel som så kunne overta tjenesten. På den måten sparte samfunnet både utgifter til hennes pensjon og til å avertere etter ny bøddel. Det var her fru Fliegenring var for treg, hun klarte å skaffe en ny og ung bøddel, men han nektet plent å gifte seg med den gamle enken, og hun måtte forlate landet, opplyser Sørnes.

Les også : Griser ble dynket i tjære, satt fyr på og jaget til motstanderen

BØDDEL-DYNASTI: På 1700-tallet var alle bødler i Norge fra Trondheim og sørover, Danmark ned til Hamburg, Nord-Tyskland og Sør-Sverige i slekt med hverandre – det var dynastier av skarprettere som giftet seg med hverandres døtre, enker og utgjorde en eneste stor familie. Foto: Wikipedia

Godt betalt

Bødlene var fryktet og avskydd av befolkningen. Det var altså et såpass stigma ved yrket at de måtte gifte seg innenfor sin egen yrkesgruppe.

Dette endret seg ved overgangen til 1800-tallet, ifølge Sørnes.

– Da begynte skarpretterne å søke ektemaker utenfor sin egen krets. Samtidig fikk de også lov til å flytte inn til byene der de før var blitt henvist til å bo utenfor byporten. Den Bergenske bøddelen var den første som fikk lov til dette, de andre etterpå, forteller han.

Å være skarpretter ble etter hvert et svært godt betalt yrke, opplyser historiker Hagen.

Ifølge norske regnskapskilder var lønnen for en henrettelse to riksdaler, noe som var mye penger på den tiden, sier Hagen.

Skarpretterne fikk en fast sum av den byen som hadde ansatt dem, i tillegg et minst like stort beløp av fogderiene på landet. Videre fikk skarprettere betalt per henrettelse, pluss fri skyss og diett for hver reise de måtte foreta seg. Så fikk de tillatelse til å gå julebukk hvert år og presse penger ut av borgerne for den samme summen.

Les også: Psykopatens trekk blir verre med alderen

Grusomme drapsmetoder

Loven på 1700-tallet hadde dødsstraff for omtrent femti forskjellige forbrytelser i Norge. Hver paragraf var formet slik at det ble spesifisert en egen måte å dø på.

Tyver skulle henges, mordere halshogges, barnemordere skulle få hodet på stake, dyreskjendere skulle brennes levende, det samme skulle hekser.

– Noen av straffene var utrolig detaljerte. Hvis man myrdet en av sine foreldre skulle man trekkes på nattmannens sluffe med tau rundt halsen og bakbundne hender, uten hatt, i simple klær, rundt fra gjerningsstedet til retterstedet. Underveis skulle bøddelen knipe morderen med glødende tenger fem ganger, deretter halshogge ham eller henne med øks. Hodet skulle så på stake, kroppen surres til et vognhjul og heises opp på en stake det også, utdyper Sørnes.

Majestetsfornærmelser ble avstraffet med partering, enkelte militære forbrytelser med radbrekking.

– Dette siste var enda mer komplisert, morderen skulle piskes ukentlig i ni uker før han levende ble lagt på et vognhjul. Skarpretteren skulle så knuse knoklene hans uten å ta livet av ham, så skulle forbryteren ligge der til han kreperte av smerte og sjokk. Det kunne ta flere dager, og den dyktige bøddel skulle se til at det tok så lang tid som mulig. Rekorden fra Tyskland er ni dager, forteller Sørnes.

Det å grave ned de hodeløse kroppene, spikre hodene opp på staker eller slokke ilden de var blitt brent opp på, var «rakkerens» jobb. Unntaket var hvis forbryteren skulle parteres. Ellers strakk bøddelens oppgave seg bare til dødens port.

– Når forbryteren var død, var skarpretterens verv forbi, avslutter Sørnes.

Les også : «Englemakerskers» virksomhet var grusom

Denne saken ble først publisert på Vi.no - ny nettavis for godt voksne.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
18:01 Motorsykkel kolliderte med bil i Larvik18:00 Ny lakseavtale mellom Norge og Kina17:49 Komponist Alfred Janson er død17:33 Flere sitter fast i berg-og-dal-bane i Sverige16:32 Trafikkulykke i Aust-Agder: Bil kjørte i fjellvegg – én person omkom16:09 Tidligere fylkesmann Signe Marie Stray Ryssdal er død15:55 Bombe mot turistbuss ved pyramidene i Egypt14:54 Varsel til Madonna og mulig straff til Island for Palestina-flagg14:41 Syklist kolliderte med bil på Voss14:31 Samferdselsministeren i bompengekrangel med byrådslederen i Bergen14:04 Dykkere fant død person i Stavanger13:28 Vil du ha en jobb med mye makt? Bli politiker13:24 Nyvalg i Østerrike i september13:23 Saudi-Arabia klar til å forsvare seg mot Iran12:56 Ni migranter stanset av fransk kystvakt på vei til Storbritannia12:55 Prinsessen og Verrett gjester i rojalt bryllup12:24 Tysk utsending i samtale med Taliban-leder12:21 Brasils miljøminister: – Norges milliardbidrag i Amazonas-fondet er bortkastet12:20 Syklist kolliderte med bil på Voss11:48 100 år etter: Bildene som endret vårt syn på universet11:23 Dekkene på tankbilen tok fyr – sjåføren hylles som helt10:47 Juncker freser mot dumme journalister10:22 Syklist kjørt til sykehus etter sykkelritt-ulykke ved Hønefoss09:31 War of Will vant Preakness Stakes09:22 Regjeringen vil styrke fagskolene09:17 Wondolowski satte MLS-rekord med stil09:02 Norge på plass i Polen før U20-VM: – Vi tar kamp for kamp08:50 Arnold Schwarzenegger ble sparket bakfra under hoppetau-arrangement08:46 Selvmord blant unge øker i USA – jenter tar igjen gutter08:29 – Å innføre røykeloven er noe av det tøffeste jeg har gjort07:56 Tidligere tingrettsdommer møter i retten tiltalt for overgrep mot barn06:47 Trump maner til republikansk samhold i abortsaken06:13 Dette skjer i dag05:57 Sveits stemmer over våpenlover på linje med EU05:35 Dette skjedde i natt05:04 Brann i rekkehus i Tromsø slukket04:42 Fem omkom i flyulykke i Honduras04:18 Saudi-Arabia avviser trussel mot aktivist i Norge04:18 Tyrkia samarbeider med Russland om nytt rakettforsvarsanlegg03:33 Femteplass i Eurovision: – Keiino er kommet for å bli03:26 Boeing erkjenner feil ved 737 MAX-simulator02:48 Mann omkom i trafikkulykke i Oppland01:34 Nye luftangrep fra Israel mot mål i Syria01:05 Dette sier Jean-Claude Juncker01:00 Juncker freser mot dumme journalister00:49 Reklametavle på Times Square i New York i full fyr00:37 Saudi-Arabia kaller inn til krisemøter00:37 Norge ga flest poeng til Tsjekkia00:31 Mol og Sørum til finale i Brasil00:16 Monaco nesten berget i Ligue 100:08 Madonna med munkekor i Eurovision-pausen00:03 Tre Kronor vant VM-finalereprisen23:39 Hegerberg: – Savner å spille for landet mitt22:28 Keiino møtt av massiv klapping – stiger på oddslistene22:06 Mann omkom i trafikkulykke i Oppland21:26 Denne papyrus-biten forteller en historie fra begynnelsen til den kristne kirken21:13 Kurz vil ha nyvalg i Østerrike etter korrupsjonsskandale20:21 Vanvittig drama og ekstraomganger da Vipers tok første stikk20:16 Den røde eller den blå fare?20:11 Manchester City lekte seg til nytt trofé med 6-0-seier i FA-cupfinalen20:06 Hegerberg med hattrick da Lyon vant mesterligaen med 4-1 over Barcelona19:32 Uvedkommende kom seg inn på lukket Eurovision-område – medier frykter for sikkerheten19:06 Mann i 20-årene dømt til fengsel for en rekke grove trusler19:06 Norske artister spiller på protestkonsert mot Eurovision i Betlehem18:35 Norge sikret plassen i elite-VM med festhockey mot Italia og 7-1-seier18:27 Kunstneren Peter Dahl er død17:41 USA utsteder advarsel til flyselskaper om Persiabukta17:22 John Arne Riise har kontaktet Strømsgodset om ledig trenerjobb16:53 Fant 370.000 tannbørster på øde øy16:35 Tusener krever at Østerrikes regjering må gå16:33 Bombedømt russisk 19-åring sendt ut av Norge15:04 Keiino strålte under siste prøve før Eurovision-finalen14:45 Boris Johnson ligger best an til å etterfølge Theresa May14:36 Mann måtte amputere armen etter saluttulykke i Mysen14:23 Syklist mistet livet i Nordland14:05 Skiløper omkom etter fallulykke i Jotunheimen13:47 Jevnere enn ventet i Australia13:42 Mann omkom i ulykke på Hvaler13:39 MC-fører skadd i ulykke på Siljan13:39 Strache går av som visestatsminister i Østerrike12:40 Norsk sjaman om «Shaman Durek»: – Henger ikke helt med12:34 MC-fører alvorlig skadd i ulykke på Siljan12:29 Rødt vil stanse ny postlov12:23 Prinsesse Märtha Louise avlyser pressekonferanse og vil ikke snakke med journalister12:16 Hund hylles som helt etter å ha reddet begravd baby12:05 To menn i retten etter sparkesykkel-vold i Oslo12:03 Harsem ikke fornøyd med å bli vraket11:55 Nordmenn storhandlet på og før 17. mai11:22 Guardiola svarte om anklagene: – Vi er uskyldige til det motsatte er bevist10:50 Ibrahim forlenget med Pafos10:31 Valgdagsmåling: Opposisjonen ligger an til å vinne valget i Australia10:22 Kilder: Kurz utelukker videre samarbeid med FPÖ-lederen10:01 Zlatan utestengt etter nakkegrep på keeper09:18 Rekkehusbrann i Bergen slokket09:14 Arsenal oppgitt over fansens reisekrise09:00 Facebook utestenger israelsk selskap for valgpåvirkning08:59 Australsk stiftelse: Koalaen kan være praktisk talt utryddet08:58 Bolig overtent i Sigdal – nabohus evakuert08:20 Politiet jakter gjerningspersoner etter voldshendelse i Oslo08:17 – Våre demokratiske organer har spilt klima-falitt. Vi må finne på noe annet
Siste nytt
18:01NorgeMotorsykkel kolliderte med bil i Larvik18:00PengerNy lakseavtale mellom Norge og Kina17:49NorgeKomponist Alfred Janson er død17:33VerdenFlere sitter fast i berg-og-dal-bane i Sverige16:32NorgeTrafikkulykke i Aust-Agder: Bil kjørte i fjellvegg – én person omkom16:09NorgeTidligere fylkesmann Signe Marie Stray Ryssdal er død15:55VerdenBombe mot turistbuss ved pyramidene i Egypt14:54VerdenVarsel til Madonna og mulig straff til Island for Palestina-flagg14:41NorgeSyklist kolliderte med bil på Voss14:31NorgeSamferdselsministeren i bompengekrangel med byrådslederen i Bergen14:04NorgeDykkere fant død person i Stavanger13:28PengerVil du ha en jobb med mye makt? Bli politiker13:24PolitikkNyvalg i Østerrike i september13:23VerdenSaudi-Arabia klar til å forsvare seg mot Iran12:56VerdenNi migranter stanset av fransk kystvakt på vei til Storbritannia12:55NorgePrinsessen og Verrett gjester i rojalt bryllup12:24VerdenTysk utsending i samtale med Taliban-leder12:21NorgeBrasils miljøminister: – Norges milliardbidrag i Amazonas-fondet er bortkastet12:20NorgeSyklist kolliderte med bil på Voss11:48Verden100 år etter: Bildene som endret vårt syn på universet11:23NorgeDekkene på tankbilen tok fyr – sjåføren hylles som helt10:47PolitikkJuncker freser mot dumme journalister10:22NorgeSyklist kjørt til sykehus etter sykkelritt-ulykke ved Hønefoss09:31SportWar of Will vant Preakness Stakes09:22NorgeRegjeringen vil styrke fagskolene09:17SportWondolowski satte MLS-rekord med stil09:02SportNorge på plass i Polen før U20-VM: – Vi tar kamp for kamp08:50VerdenArnold Schwarzenegger ble sparket bakfra under hoppetau-arrangement08:46VerdenSelvmord blant unge øker i USA – jenter tar igjen gutter08:29Helse og livsstil– Å innføre røykeloven er noe av det tøffeste jeg har gjort07:56NorgeTidligere tingrettsdommer møter i retten tiltalt for overgrep mot barn06:47VerdenTrump maner til republikansk samhold i abortsaken06:13NorgeDette skjer i dag05:57VerdenSveits stemmer over våpenlover på linje med EU05:35NorgeDette skjedde i natt05:04NorgeBrann i rekkehus i Tromsø slukket04:42VerdenFem omkom i flyulykke i Honduras04:18NorgeSaudi-Arabia avviser trussel mot aktivist i Norge04:18VerdenTyrkia samarbeider med Russland om nytt rakettforsvarsanlegg03:33VerdenFemteplass i Eurovision: – Keiino er kommet for å bli03:26VerdenBoeing erkjenner feil ved 737 MAX-simulator02:48NorgeMann omkom i trafikkulykke i Oppland01:34VerdenNye luftangrep fra Israel mot mål i Syria01:05VerdenDette sier Jean-Claude Juncker01:00VerdenJuncker freser mot dumme journalister00:49VerdenReklametavle på Times Square i New York i full fyr00:37VerdenSaudi-Arabia kaller inn til krisemøter00:37VerdenNorge ga flest poeng til Tsjekkia00:31SportMol og Sørum til finale i Brasil00:16SportMonaco nesten berget i Ligue 100:08VerdenMadonna med munkekor i Eurovision-pausen00:03SportTre Kronor vant VM-finalereprisen23:39SportHegerberg: – Savner å spille for landet mitt22:28KulturKeiino møtt av massiv klapping – stiger på oddslistene22:06NorgeMann omkom i trafikkulykke i Oppland21:26VerdenDenne papyrus-biten forteller en historie fra begynnelsen til den kristne kirken21:13PolitikkKurz vil ha nyvalg i Østerrike etter korrupsjonsskandale20:21SportVanvittig drama og ekstraomganger da Vipers tok første stikk20:16PolitikkDen røde eller den blå fare?20:11SportManchester City lekte seg til nytt trofé med 6-0-seier i FA-cupfinalen20:06SportHegerberg med hattrick da Lyon vant mesterligaen med 4-1 over Barcelona19:32KulturUvedkommende kom seg inn på lukket Eurovision-område – medier frykter for sikkerheten19:06NorgeMann i 20-årene dømt til fengsel for en rekke grove trusler19:06NorgeNorske artister spiller på protestkonsert mot Eurovision i Betlehem18:35SportNorge sikret plassen i elite-VM med festhockey mot Italia og 7-1-seier18:27NorgeKunstneren Peter Dahl er død17:41VerdenUSA utsteder advarsel til flyselskaper om Persiabukta17:22SportJohn Arne Riise har kontaktet Strømsgodset om ledig trenerjobb16:53VerdenFant 370.000 tannbørster på øde øy16:35PolitikkTusener krever at Østerrikes regjering må gå16:33NorgeBombedømt russisk 19-åring sendt ut av Norge15:04NorgeKeiino strålte under siste prøve før Eurovision-finalen14:45VerdenBoris Johnson ligger best an til å etterfølge Theresa May14:36NorgeMann måtte amputere armen etter saluttulykke i Mysen14:23NorgeSyklist mistet livet i Nordland14:05NorgeSkiløper omkom etter fallulykke i Jotunheimen13:47VerdenJevnere enn ventet i Australia13:42NorgeMann omkom i ulykke på Hvaler13:39NorgeMC-fører skadd i ulykke på Siljan13:39VerdenStrache går av som visestatsminister i Østerrike12:40Helse og livsstilNorsk sjaman om «Shaman Durek»: – Henger ikke helt med12:34NorgeMC-fører alvorlig skadd i ulykke på Siljan12:29PolitikkRødt vil stanse ny postlov12:23NorgePrinsesse Märtha Louise avlyser pressekonferanse og vil ikke snakke med journalister12:16VerdenHund hylles som helt etter å ha reddet begravd baby12:05NorgeTo menn i retten etter sparkesykkel-vold i Oslo12:03SportHarsem ikke fornøyd med å bli vraket11:55PengerNordmenn storhandlet på og før 17. mai11:22SportGuardiola svarte om anklagene: – Vi er uskyldige til det motsatte er bevist10:50SportIbrahim forlenget med Pafos10:31VerdenValgdagsmåling: Opposisjonen ligger an til å vinne valget i Australia10:22VerdenKilder: Kurz utelukker videre samarbeid med FPÖ-lederen10:01SportZlatan utestengt etter nakkegrep på keeper09:18NorgeRekkehusbrann i Bergen slokket09:14SportArsenal oppgitt over fansens reisekrise09:00VerdenFacebook utestenger israelsk selskap for valgpåvirkning08:59VerdenAustralsk stiftelse: Koalaen kan være praktisk talt utryddet08:58NorgeBolig overtent i Sigdal – nabohus evakuert08:20NorgePolitiet jakter gjerningspersoner etter voldshendelse i Oslo08:17Politikk– Våre demokratiske organer har spilt klima-falitt. Vi må finne på noe annet
Populært