Meny

Vi kan takke disse kvinnene for velferdsstaten

Nanna Broch (t.v.) og Katti Anker Møller er to av de fremste forkjemperne for velferdsstaten vi nyter godt av i dag. Foto: Ukjent/Norsk Folkemuseum
Nanna Broch (t.v.) og Katti Anker Møller er to av de fremste forkjemperne for velferdsstaten vi nyter godt av i dag. Foto: Ukjent/Norsk Folkemuseum

«Vi gir oss ikke før alle kjellere er stengt, før alle råtne rønner og elendige bordhytter er revet, før alle barn vokser opp i gode hjem».

(Vi.no): Vi har det godt i Norge, og har flere å takke for at vi har kommet dit.

De norske kvinnene Nanna Broch og Katti Anker Møller er to av dem.

Kjempet mot elendige boforhold

«Vi gir oss ikke før alle kjellere er stengt, og alle bakgårder er jevnet med jorden, før alle gamle råtne rønner, og alle små, elendige bordhytter er revet, før alle barn vokser opp i gode hjem.»

Nanna Brochs sitat er hentet fra boken hun senere ble hedret med: «Nanna Broch - For boligsak og hjemmets trivsel», utgitt i 1959.

Nanna Broch ble ansatt som boliginspektør ved Oslo helseråd i 1919 - en stilling hun hadde i 26 år.

Gjennom denne jobben avdekket Broch de elendige boforholdene på Oslos østkant, og dette ble bakgrunnen for hennes sterke engasjement i boligsaken, og i arbeidet for å bedre folks levekår.

Nanna Broch (1879-1971)
 • Boliginspektør ved Oslo helseråd.
 • Hun ble født i Horten, og det sosiale engasjementet var en del av hennes oppvekstmiljø og familiearv.
 • Utdanning var høyt prioritert i familien. Nanna ble en av de første jentene som tok middelskolen i Horten.
 • Hun ble student 1901 og gikk videre på en skole for sosialt arbeid i Berlin.
 • På et tidspunkt jobbet hun for fabrikkinspektør Betzy Kjelsberg, og under den første verdenskrig for Provianteringsrådet. Da det ble lagt ned, begynte hun ved Kristiania Helseråd som boliginspektør. Fra da, viet hun livet sitt til boligsaken.
 • Hun satset særlig på arbeiderkvinnene, og jobbet ivrig for å få dem til å stille krav til sine boliger.
 • På 80-årsdagen ble hun hedret med boken Nanna Broch – For boligsak og hjemmets trivsel.
 • Hun levde ugift og døde i januar 1971, 91 år gammel.

Kilde: Store Norske leksikon / Arkivportalen

– Elendigheten var i stor grad knyttet til tuberkulosen som var et stort problem i Nanna Brochs tid. Overbefolkede rom, flere personer i samme seng og manglende tilgang til rent vann, ren melk, og nok og riktig mat, sier Elisabeth Haavet, professor og historiker ved Universitetet i Bergen.

– Mange barnerike familier bodde i kjellerleiligheter med veldig dårlige fasiliteter. De færreste eide egen bolig og mange ble kastet ut hvis de ikke klarte husleien, legger hun til.

Les også: Bjørn Harald ble lenket fast til sykehussengen som 2-åring. Der lå han i 10 år

En rekke sosiale problemer i hovedstaden hang sammen med bolignøden: helse, familieliv, skolegang og lekemiljø, sykepleie og eldreomsorg, rusproblemer og kvinnemishandling.

Slik konstaterte Broch bolignøden i Oslo på 1920- og 30-tallet.

Ifølge folketellingen 1920, bodde over 20 prosent av Oslos innbyggere i overbefolkede leiligheter.

En fjerdedel av Oslos innbyggerne bodde i ettromsleiligheter, der det var gjennomsnittlig 3,5 personer i hver.

1200 kjellere var bebodd, halvparten erklært ubeboelige.

(Saken fortsetter under)

Nanna Broch avdekket elendige boligforhold i små, overbefolkede leiligheter. Her fra en småbarnsfamilies leilighet i Oslo. Foto: Nanna Broch / Norsk Folkemuseum
Nanna Broch avdekket elendige boligforhold i små, overbefolkede leiligheter. Her fra en småbarnsfamilies leilighet i Oslo. Foto: Nanna Broch / Norsk Folkemuseum

Haavet forteller at Oslo Helseråd var en viktig aktør i arbeidet for å bedre forholdene i arbeiderhjemmene.

– Hygienespørsmålet var veldig viktig, og det ble gjort en boligkartlegging på denne tiden som blant annet målte tilgangen til frisk luft i leilighetene målt i kubikkmeter per person som bodde der. Frykten for tuberkulosen var knyttet både til tilgangen på frisk luft og god ernæring, forteller historikeren.

Les også: De grusomme «englemakerskene»

Østkant versus vestkant

Velferdstat
 • En stat som i betydelig grad garanterer samfunnets medlemmer hjelp hvis de skulle komme ut for helsesvikt, sosial nød eller tap av inntekt.
 • En stat som legger til rette for gode utdanningsinstitusjoner.
 • En stat som sikrer familiepolitiske ordninger som barnetrygd, foreldrepermisjon og barnehager.

Kilde: Store Norske Leksikon

På sine lange turer til fots rundt i kjeller- og kvistleiligheter, fotograferte Nanna Broch grelle boligforhold for arbeiderklassen.

På denne måten gav hun mellomkrigstidens bolignød et ansikt.

Hun avdekket samtidig vesentlige forskjeller mellom Oslos bydeler på øst- og vestkanten.

– Det var i det store og hele mangelvare på østkanten, mens leiligheter og hus på vestkanten ble bygget med stor takhøyde for å få god tilgang på luft, forteller Haavet videre.

Nanna Broch var en veldig viktig brikke i arbeidet for bedre og sunnere hjem for folk flest, understreker Haavet.

Les også: Svartedauden lever fortsatt

(Saken fortsetter under)

Nanna Broch fotograferte grelle boligforhold for arbeiderklassen, på denne måten gav hun mellomkrigstidens bolignød et ansikt. Her har hun tatt bilde av et skur som tilsynelatende fungerer som et hjem i 1920-årene. Foto: Nanna Broch / Norsk Folkemuseum
Nanna Broch fotograferte grelle boligforhold for arbeiderklassen, på denne måten gav hun mellomkrigstidens bolignød et ansikt. Her har hun tatt bilde av et skur som tilsynelatende fungerer som et hjem i 1920-årene. Foto: Nanna Broch / Norsk Folkemuseum

Stilte ut virkeligheten

Resultatene av Brochs arbeid var en rystende sosial dokumentasjon som hun la frem i 1920-årene, både i form av fotoutstillinger, statistikk, en rekke artikler, foredrag og kurs om sosiale og politiske spørsmål.

Hun opprettet utstillingsplattformen Østkantutstillingen på Ankertorget i Oslo i 1928, hvor hun blant annet viste frem bildene sine.

Østkantutstillingen ble arbeiderhjemmenes eget kultursenter.

Østkantutstillingens hus rommet en toværelses leilighet som i skiftende utstillinger ble møblert for forskjellige familietyper.

Til sammen arrangerte hun 90 ulike utstillinger her, og blant de mest kjente var «Flaskeberget» fra 1936 om alkoholisme.

En daglig ølflaske kostet like mye som et ekstra rom, beregnet hun.

«Vasshølet» fra 1939 tok opp slitet med kvinnenes vannbæring til hjemmene.

– I utstillingene viste hun for eksempel hvordan boforholdene kunne bli bedre hvis folk fikk bedre lys og luft, sier Hilde Sandvik, historiker og professor ved Universitetet i Oslo.

Nanna Broch lærte arbeiderne hvordan de skulle skape pene, praktiske hjem med godt kosthold og mindre sykdom.

Ved å fokusere på hjemmenes vilkår viste hun dem at politikk og arbeiderbevegelse ikke bare var noe som gjaldt menn og forholdene på arbeidsplassene, men også for kvinner og barn hjemme.

Professor Sandvik mener at Nanna Broch er en av de viktigste kvinnene som har jobbet for et bedre velferdssamfunn i Norge.

– Hun viste blant annet hvor viktig materielle vilkår er for å kunne dra nytte av samfunnets formelle likhet - for eksempel hvor vanskelig det var å gjøre lekser og bli flink på skolen i små leiligheter eller skur der klesvasken hang til tørk, forteller Sandvik.

Haavet er enig:

– Broch er en viktig brikke i utbyggingen av den velferdsstaten kvinner i dag nyter godt av, og bør forsvare, sier hun.

Les også: Derfor klatret man i kjole og dress før i tiden

Mødrenes forkjemper

Ved å demonstrere at noen brydde seg om de fattigste og deres leveforhold, mener Haavet også at Broch skapte større selvtillit og kampvilje hos arbeiderklassens kvinner.

Katti Anker Møller (1868-1945)
 • Kvinnesaksforkjemper og sosial- og helsepolitiker.
 • Født på Hamar. Moren hennes døde 50 år gammel, etter å ha født 10 barn. Livet hennes var de siste årene preget av angst for nye graviditeter, og dette ble en viktig bakgrunn for Kattis engasjement for seksualopplysning og prevensjon.
 • Hun var opptatt av vilkårene for mødre i Norge. Hun gikk inn for å heve status for morsarbeidet, bedre leveforhold og rettigheter for mor og barn og gi mødre mulighet til personlig utvikling.
 • Sammen med sin svoger og Venstremann Johan Castberg arbeidet hun for en revisjon av lovverket på området, noe som resulterte i De Castbergske barnelover i 1915.
 • I 1919 holdt hun foredraget «Kvindernes fødselspolitik», der hun fremmet forslag om at kvinner med barn skulle få mødrelønn fra Staten.
 • Hun mottok krass kritikk for dette fra flere hold. Forslaget om mødrelønn fikk likevel oppslutning fra flere andre hold, og Det norske Arbeiderpartiet nedsatte i 1923 en mødrelønkomité for å utrede spørsmålet.
 • Møllers forslag om mødrelønn var et initiativ som noen tiår senere ble realisert som barnetrygden.
 • En annen hjertesak var prevensjonsveiledning, og hun sto bak opprettelsen av det første mødrehygienekontoret i 1924.
 • Møller arbeidet sterkt for å få abort avkriminalisert. Hun fikk støtte fra arbeiderkvinnene, men ikke fra Arbeiderpartiet, og det kom ingen lovendring i hennes levetid.
 • Ikke før i 1964 kom en lov som gjorde legal abort mulig under visse betingelser.
 • I 1969 ble det fremmet forslag om at loven om svangerskapsavbrudd måtte endres slik at kvinner selv fikk fatte avgjørelse om abort.
 • I 1978 ble loven om selvbestemt abort vedtatt av Stortinget.

Kilde: Store Norske leksikon / Wikipedia

Hun engasjerte seg sterkt for kvinnenes stilling i samfunnet.

– Broch tilhørte en kvinnesaks-bevisst familie, og kvinners vilkår var nok en av hennes motivasjonsfaktorer, sier Haavet.

– Hun jobbet på dette feltet med samme målsetting og motivasjon som Katti Anker Møller gjorde for fattige mødre, legger historikeren til.

Katti Anker Møller er gått inn i historien som en av Norges store kvinnesaksforkjempere.

Hun arbeidet som sosial- og helsepolitiker, og for henne var kvinners og barns levekår viktig.

Hun omtales blant annet som mødrenes forkjemper.

– I 1916 arrangerte hun Barselhjemutstillingen der det såkalte «elendighetsrommet» viste eksempel på fødeforholdene i arbeiderklassen, forteller Haavet.

I utstillingen ble det satt opp en rekonstruksjon av en fødsel i et «elendighetsrom» og i en topp moderne fødestue.

Hensikten med utstillingen var å formidle kunnskap om ernæring, hygiene, fødsler og barnestell.

Målet var også å få opprettet kommunale føde- og barselhjem.

Møller mente at alle fødsler burde skje på klinikk.

Barselhjemsutstillingen var en publikumssuksess.

Med bidrag fra staten ble den senere sendt på turné til byer over hele landet.

Møller var med som leder, foredragsholder og inspirator.

– Østkantutstillingen fortsatte med dette dokumentasjonsarbeidet, og utstillingene ble viktige sosialpolitiske vekkere, opplyser Haavet.

Les også: Dette var de mest trendy måtene å feriere på

Fra mødreforsikring til barnetrygd

Møller fikk også åpnet mødrehjem for ugifte kvinner og barselhjem for fattige gifte, med bakgrunn i de elendige boforholdene.

– I 1924 stiftet hun sammen med arbeiderkvinnene Oslo mødrehygienekontor, som skulle hjelpe familiene med å unngå for mange barn, og dermed overbefolkning, forteller Haavet videre.

– Sosialt arbeid tidlig på 1900-tallet var ofte et samarbeid mellom ulike filantropiske foreninger som for eksempel avholdsforeningene Hvite baand og Blå kors, og aktive ildsjeler som Katti Anker Møller og Nanna Broch. Elendighetsbeskrivelser var en metode for å vekke politikerne, sier professoren.

(Saken fortsetter under)

Her er Barselhjemsutstillingen i 1916 fotografert. Kvinnen oppe på podiet er en barnepleier som demonstrerer moderne barnestell. Foto: Norsk Teknisk Museum
Her er Barselhjemsutstillingen i 1916 fotografert. Kvinnen oppe på podiet er en barnepleier som demonstrerer moderne barnestell. Foto: Norsk Teknisk Museum

Møller drev et utstrakt opplysningsarbeid og tok initiativ til en rekke sosialpolitiske reformer.

En av de viktigste var de Castbergske barnelovene som ble vedtatt i 1915.

Målet var å likestille barn født utenfor ekteskap med de ektefødte, opplyser Haavet.

– Dette skapte stor oppmerksomhet og debatt, og førte blant annet til at Oslo kommune vedtok kommunal trygd til enslige mødre i 1919. Omkring 1920 var kommunene og til dels staten kommet inn som aktører i sosialt arbeid i større grad, særlig i hovedstaden, forteller Haavet.

De Castbergske barnelover var i alt seks lover vedtatt av Stortinget. Lovene sikret barn født utenfor ekteskap arverett til sine fedre.

Fedrene fikk også plikt til å vedkjenne seg farskap og betale barnebidrag.

En form for mødrelønn på statlig nivå ble realisert i form av barnetrygden, som ble innført i 1946. Denne trygden gikk til alle barn, og ble utbetalt til mødrene.

Katti Anker Møller (f.h.) var med på stiftelsen av Norske kvinners nasjonalråd. Bildet er fra stiftelsen i 1904. De andre kvinnene på bildet er Karen Grude Koht (f.v.), Fredrikke Marie Qvam, Gina Krog og Betzy Kjelsberg. Foto: Ukjent/Nasjonalbiblioteket
Katti Anker Møller (f.h.) var med på stiftelsen av Norske kvinners nasjonalråd. Bildet er fra stiftelsen i 1904. De andre kvinnene på bildet er Karen Grude Koht (f.v.), Fredrikke Marie Qvam, Gina Krog og Betzy Kjelsberg. Foto: Ukjent/Nasjonalbiblioteket

Kilder: Arkivportalen ,Store Norske leksikon: Nanna Broch / Katti Anker Møller , Digitalt Museum , Norsk folkemuseum , Wikipedia

Les også: Graver du i slekten, er sjansen stor for at du finner en bråkmaker

Saken er først publisert på Vi.no - ny nettavis for godt voksne

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
22:55 Ny cupbombe: Aalesund slo ut Rosenborg på straffer22:15 Grøvdal VM-klar på 5000 meter21:47 Kaiplass for KNM Helge Ingstad koster tre millioner kroner21:17 Plutselig uvær: Løse kumlokk, mye vann og trær har falt ned20:52 Forsker om Trumps forhandlingsspill: – Bruker press og utvikler et personlig forhold20:29 Svensk næringslivsleder frifunnet i lagmannsretten20:28 Slik vil NATO svare på Putins nye raketter20:27 Kroatiske Marija Buric blir Jaglands etterfølger i Europarådet20:27 26-åring dømt til å betale millionerstatning for drapsforsøk20:26 Forskning: Skolebarn har godt av å ta en blund i løpet av formiddagen20:25 Ber Nav gjøre seg klar til å fastslå farskap for Syria-barna19:55 Brann fikk juling i cupens 4. runde – også Stabæk slått ut19:50 SV vil utvide boligmarkedet med allmenne boliger - hjelper ikke, mener forsker19:43 Drømmestart for Carlsen i Kroatia19:24 Kronprinsesse Mette-Marit gir ut bok19:09 Sjögren: – Vi respekterer England, frykter dem ikke18:37 Ny bunnrekord for Frp på måling18:22 Nederlands statsbaner betaler erstatning til jøder18:16 Milliardær tar DNA-sak til Strasbourg17:33 Klokke-stuntet: – Min håndtering ikke god nok17:27 NHST kjøper hele Fiskeribladet17:04 55.000 i Oslo får tilbake 250 millioner i eiendomsskatt17:02 – Arabere mindre religiøse16:37 Ti mistet livet da varebil krasjet nær grensen til Hellas16:32 Erna Solberg tror på løsning i bompengestriden16:15 Mexicansk dommer i Norges VM-kvartfinale16:14 Fireåring fikk i seg hasj på festival i Kvinesdal15:59 Norge bidrar med fregatt, ubåt og seks F-35-fly til nytt beredskapsinitiativ i NATO15:42 Karin Andersen (SV) krever at Høie fjerner legefirma fra internat på Trandum15:41 Danmarks neste statsminister møtt med jubel15:39 Solskjærs første signering er klar14:44 Kameraovervåking innføres i slakterier14:41 Sjögren etter treningssmell: – Ingen fare med Caro14:20 Sjakkprofiler ut mot Carlsen: – En stor tragedie13:52 Iran passerer grense for anriket uran13:51 Håpefulle demokrater møtes til debatt13:23 Hetebølge i Europa nærmer seg rekordvarme13:03 Nærmest maktesløse overfor elsparkesyklene12:57 Tottenham setter klubbrekord for å hente Lyon-spiller12:55 Kvinne til sykehus etter dresinulykke12:29 Drapssiktet mann løslatt i Florø12:28 Sykdomsutbrudd i Englands VM-tropp før Norge-møtet12:15 Hjelmeset gir seg som skiskytternes idrettssjef12:09 Politiet tror Anne-Elisabeth Hagen er blitt drept12:03 Laengen klar for Tour de France11:52 Menneskesmuglerbil krasjet i Tyrkia - minst ti døde11:20 Varmt sommervær i vente på Sør- og Østlandet11:18 Thorsnes ble inspirert av England11:15 Bilde av druknede flyktninger vekker sterke følelser i USA10:21 Brasils president trekker omstridt våpenlov10:13 NATO sikter mot verdensrommet10:12 REC Solar permitterer minst 100 ansatte09:41 45-åring innrømmer drap på tysk politiker09:41 Reddet stortingssalens opprinnelige riksvåpen fra søpla09:23 Hyrer inn jurister for å vurdere Carlsens stunt09:10 Kritisk for bussjåfør etter utforkjøring08:59 Flere kvinner enn menn får reseptbelagte legemidler08:58 Franske seertall: Kvinneandelen lavere enn i mennenes VM08:54 Erna oppsummerer halvår i strid motvind08:44 Migrantbarn flyttet tilbake til skandalemottak08:40 – Bussjåføren tar veldig stor risiko på andres vegne08:39 Kraftig jordskjelv rammet Mellom-Amerika08:15 Demonstranter i Hongkong ber om internasjonal støtte08:05 VM-laget scorer også på sosiale medier08:04 Svensk politi etterforsker eksplosjon08:02 Stadig flere misbruker kokain og opioider06:59 Krüger: – Utfordrende når folk forteller deg hva du skal være fornøyd med06:40 Mjelde vil ha rett til å erte klubbvenninnene06:32 Europa mot USA i fotball-VM, harde bud i OL-kampen06:30 Friskmeldt og jobbsugen Erlandsen: – Aldri aktuelt å tenke at dette ikke går bra06:30 Kraftig økning i antall selvmord i USA06:20 Avgått OUS-direktør får ny jobb ved sykehuset06:15 Enighet om ny rød regjering i Danmark06:15 Betenkt over rolleblanding ved utsendelse av utlendinger05:55 Dette skjer i dag05:34 Dette skjedde i natt05:05 Enorm økning i mobbesaker etter lovendring05:03 San Francisco forbyr salg av e-sigaretter05:00 Skjebnedag for studiestedene Nesna og Sandnessjøen04:28 Mueller vitner for justiskomiteen 17. juli04:26 DNB er størst i Norden03:45 Stopper import kjøtt etter funn av falske sertifikater02:43 Omstridte svinebønder leverer ennå kjøtt01:30 Brasils høyesterett løslater ikke Lula01:22 17-åring voldtok søsterens 12 år gamle venninne00:31 Ikke noe kriminelt bak dødsfall i Bergen00:22 Hver sjette uttransportering i fjor avbrutt23:32 Kvinne slått og ranet i Sandnes - to pågrepet23:31 Slik spilles kvartfinalene i fotball-VM23:26 Den europeiske dominansen fortsetter i VM: Italia komfortabelt videre23:20 Tidsfri Sommarøy var PR-stunt fra Innovasjon Norge23:17 Løfter om nesten 1 milliard kroner til palestinerne23:16 Real Madrid bekrefter kvinnesatsing23:13 Fansen samles og markerer Michael Jackson tross overgrepsanklager23:09 Nederland til VM-kvartfinale etter straffedrama22:41 Migrantbarn flyttet fra forferdelige forhold på mottak i Texas22:23 Everton betalte 238 millioner for Barcelona-spiller21:53 «Episk bilde»: Kjempeedderkopp spiser pygmépungrotte i Australia21:44 Palestinerne trekker på skuldrene av Kushner og Trump21:38 Bollestad møter svinenæringen etter Brennpunkt-dokumentar
Siste nytt
22:55SportNy cupbombe: Aalesund slo ut Rosenborg på straffer22:15SportGrøvdal VM-klar på 5000 meter21:47NorgeKaiplass for KNM Helge Ingstad koster tre millioner kroner21:17NorgePlutselig uvær: Løse kumlokk, mye vann og trær har falt ned20:52VerdenForsker om Trumps forhandlingsspill: – Bruker press og utvikler et personlig forhold20:29NæringslivSvensk næringslivsleder frifunnet i lagmannsretten20:28PolitikkSlik vil NATO svare på Putins nye raketter20:27PolitikkKroatiske Marija Buric blir Jaglands etterfølger i Europarådet20:27Norge26-åring dømt til å betale millionerstatning for drapsforsøk20:26Helse og livsstilForskning: Skolebarn har godt av å ta en blund i løpet av formiddagen20:25PolitikkBer Nav gjøre seg klar til å fastslå farskap for Syria-barna19:55SportBrann fikk juling i cupens 4. runde – også Stabæk slått ut19:50PengerSV vil utvide boligmarkedet med allmenne boliger - hjelper ikke, mener forsker19:43SportDrømmestart for Carlsen i Kroatia19:24KulturKronprinsesse Mette-Marit gir ut bok19:09SportSjögren: – Vi respekterer England, frykter dem ikke18:37PolitikkNy bunnrekord for Frp på måling18:22VerdenNederlands statsbaner betaler erstatning til jøder18:16NorgeMilliardær tar DNA-sak til Strasbourg17:33NæringslivKlokke-stuntet: – Min håndtering ikke god nok17:27NæringslivNHST kjøper hele Fiskeribladet17:04Penger55.000 i Oslo får tilbake 250 millioner i eiendomsskatt17:02Livet– Arabere mindre religiøse16:37VerdenTi mistet livet da varebil krasjet nær grensen til Hellas16:32PolitikkErna Solberg tror på løsning i bompengestriden16:15SportMexicansk dommer i Norges VM-kvartfinale16:14NorgeFireåring fikk i seg hasj på festival i Kvinesdal15:59PolitikkNorge bidrar med fregatt, ubåt og seks F-35-fly til nytt beredskapsinitiativ i NATO15:42NorgeKarin Andersen (SV) krever at Høie fjerner legefirma fra internat på Trandum15:41PolitikkDanmarks neste statsminister møtt med jubel15:39SportSolskjærs første signering er klar14:44NorgeKameraovervåking innføres i slakterier14:41SportSjögren etter treningssmell: – Ingen fare med Caro14:20SportSjakkprofiler ut mot Carlsen: – En stor tragedie13:52VerdenIran passerer grense for anriket uran13:51PolitikkHåpefulle demokrater møtes til debatt13:23HelseHetebølge i Europa nærmer seg rekordvarme13:03NorgeNærmest maktesløse overfor elsparkesyklene12:57SportTottenham setter klubbrekord for å hente Lyon-spiller12:55NorgeKvinne til sykehus etter dresinulykke12:29NorgeDrapssiktet mann løslatt i Florø12:28SportSykdomsutbrudd i Englands VM-tropp før Norge-møtet12:15SportHjelmeset gir seg som skiskytternes idrettssjef12:09NorgePolitiet tror Anne-Elisabeth Hagen er blitt drept12:03SportLaengen klar for Tour de France11:52VerdenMenneskesmuglerbil krasjet i Tyrkia - minst ti døde11:20NorgeVarmt sommervær i vente på Sør- og Østlandet11:18SportThorsnes ble inspirert av England11:15VerdenBilde av druknede flyktninger vekker sterke følelser i USA10:21VerdenBrasils president trekker omstridt våpenlov10:13VerdenNATO sikter mot verdensrommet10:12PengerREC Solar permitterer minst 100 ansatte09:41Politikk45-åring innrømmer drap på tysk politiker09:41PolitikkReddet stortingssalens opprinnelige riksvåpen fra søpla09:23SportHyrer inn jurister for å vurdere Carlsens stunt09:10NorgeKritisk for bussjåfør etter utforkjøring08:59Helse og livsstilFlere kvinner enn menn får reseptbelagte legemidler08:58SportFranske seertall: Kvinneandelen lavere enn i mennenes VM08:54PolitikkErna oppsummerer halvår i strid motvind08:44VerdenMigrantbarn flyttet tilbake til skandalemottak08:40Norge– Bussjåføren tar veldig stor risiko på andres vegne08:39VerdenKraftig jordskjelv rammet Mellom-Amerika08:15VerdenDemonstranter i Hongkong ber om internasjonal støtte08:05SportVM-laget scorer også på sosiale medier08:04VerdenSvensk politi etterforsker eksplosjon08:02Helse og livsstilStadig flere misbruker kokain og opioider06:59SportKrüger: – Utfordrende når folk forteller deg hva du skal være fornøyd med06:40SportMjelde vil ha rett til å erte klubbvenninnene06:32SportEuropa mot USA i fotball-VM, harde bud i OL-kampen06:30SportFriskmeldt og jobbsugen Erlandsen: – Aldri aktuelt å tenke at dette ikke går bra06:30Helse og livsstilKraftig økning i antall selvmord i USA06:20NorgeAvgått OUS-direktør får ny jobb ved sykehuset06:15PolitikkEnighet om ny rød regjering i Danmark06:15NorgeBetenkt over rolleblanding ved utsendelse av utlendinger05:55NorgeDette skjer i dag05:34NorgeDette skjedde i natt05:05NorgeEnorm økning i mobbesaker etter lovendring05:03Helse og livsstilSan Francisco forbyr salg av e-sigaretter05:00NorgeSkjebnedag for studiestedene Nesna og Sandnessjøen04:28VerdenMueller vitner for justiskomiteen 17. juli04:26PengerDNB er størst i Norden03:45VerdenStopper import kjøtt etter funn av falske sertifikater02:43NorgeOmstridte svinebønder leverer ennå kjøtt01:30VerdenBrasils høyesterett løslater ikke Lula01:22Norge17-åring voldtok søsterens 12 år gamle venninne00:31NorgeIkke noe kriminelt bak dødsfall i Bergen00:22NorgeHver sjette uttransportering i fjor avbrutt23:32NorgeKvinne slått og ranet i Sandnes - to pågrepet23:31SportSlik spilles kvartfinalene i fotball-VM23:26SportDen europeiske dominansen fortsetter i VM: Italia komfortabelt videre23:20NorgeTidsfri Sommarøy var PR-stunt fra Innovasjon Norge23:17VerdenLøfter om nesten 1 milliard kroner til palestinerne23:16SportReal Madrid bekrefter kvinnesatsing23:13VerdenFansen samles og markerer Michael Jackson tross overgrepsanklager23:09SportNederland til VM-kvartfinale etter straffedrama22:41VerdenMigrantbarn flyttet fra forferdelige forhold på mottak i Texas22:23SportEverton betalte 238 millioner for Barcelona-spiller21:53Verden«Episk bilde»: Kjempeedderkopp spiser pygmépungrotte i Australia21:44PolitikkPalestinerne trekker på skuldrene av Kushner og Trump21:38NorgeBollestad møter svinenæringen etter Brennpunkt-dokumentar
Populært