Hva når vi ikke lenger orker? Hvem skal da være talerør for sønnene og døtrene våre?