Meny

Englemakerskene i Kristiania

Barn født utenfor ekteskap eller med foreldre som ikke så seg i stand til å forsørge barna sine, kunne bli overlatt til et privat pleiehjem og en såkalt «Englemakerske». Illustrasjonsfoto fra et pleiehjem: Digitaltmuseum / Oslo Byarkiv.
Barn født utenfor ekteskap eller med foreldre som ikke så seg i stand til å forsørge barna sine, kunne bli overlatt til et privat pleiehjem og en såkalt «Englemakerske». Illustrasjonsfoto fra et pleiehjem: Digitaltmuseum / Oslo Byarkiv.

Kvinnene skulle gjøre små barn om til engler. Da hjemmene ble ransaket, ble den grufulle hemmeligheten avslørt. Virksomheten til «Englemakerskene» førte til den største barnedrapssaken i norsk historie.

(Vi.no): Sommeren 1900 mottok politiet i Kristiania en anmeldelse fra en mann. Han hadde satt sønnen bort til pleie hos en kvinne som kalte seg «Madam Clausen».

Kvinnen påstod at hun bodde på Strømsgodset i Drammen, men da mannen forsøkte å oppsøke kvinnen, var hverken hun eller sønnen å finne.

Politiet begynte å lete.

Til slutt ble begge funnet på Nordstrand i Oslo. «Madam Clausen» innrømmet at hennes virkelige navn var Anna Mathea Johansen, og at hun hadde oppgitt falsk adresse til guttens far.

Politiet fortsatte etterforskningen av kvinnen da de mistenkte at hun hadde hatt flere barn i pleie.

Sannheten som ble avdekket, var mer grusom enn de noensinne kunne ha forestilt seg.

Les også: – Overraskende mange gikk til sak for mishandling og uteblitt lønn

Satte bort barna

Etter noen måneders etterforskning hadde politiet arrestert tre kvinner, mistenkt for «mislig Forhold med Hensyn til dem anbetroede Pleiebørn».

Siktelsen lød på «Falsk og Bedrageri», men da politiet fant to barnelik i pleiemødrenes hjem, ble siktelsen raskt utvidet til å gjelde mord.

Politiet ante likevel ikke hvor stort omfang saken skulle få.

– Det store krakket i Kristiania i 1899 førte til konkurser, fattigdom og masse-arbeidsløshet, forteller forfatter og historiker ved Oslo byarkiv, Aina Basso.

Mange fattige og fortvilte familier kunne ikke brødfø barna sine.

Enda verre var det for ugifte mødre som ikke fikk arbeidet nok for å tjene til livets opphold, og som bar på skam fordi de hadde barn utenom ekteskap.

Fattigvesenet hadde på den tiden det offentlige ansvaret for bortsetting av barn, som enten var foreldreløse eller måtte fjernes fra fattige og dårlige hjem.

Barna underlagt Fattigvesenets myndighet skulle forsørges på billigst mulig måte, og helst settes bort til familier på landet.

Hvis man satte bort barnet sitt gjennom Fattigvesenet ville Fattigvesenet at pleieforeldrene skulle ta barnet til seg som sitt eget, og det var ikke mulig for de biologiske mødrene å få barnet tilbake om man angret seg, sier Basso.

Det var ofte småkårsfolk på landet som ble pleieforeldre. I tillegg til betalingen fra Fattigvesenet, fikk de billig arbeidskraft på gården.

Pleiebarna fikk ofte mat av dårligste sort. Kombinert med mangelfull kunnskap om barnestell, urenslighet og overfylte boliger, var dødligheten høy blant de bortsatte barna.

En arbeiderkvinne sammen med to småbarn. Foto: Ukjent fotograf / Norsk Teknisk Museum.
En arbeiderkvinne sammen med to småbarn. Foto: Ukjent fotograf / Norsk Teknisk Museum.

Mellomkvinnen

Unge, ugifte mødre, som ville unngå skammen over at de hadde fått barn utenfor ekteskap, kunne også sette bort barna privat.

Det ble nemlig fort kjent i hjembygda dersom barnet ble overgitt til Fattigvesenet.

– En annen grunn til å sette bort barna privat, var at man hadde mulighet til å ta tilbake barnet dersom man ble gift senere. Men ikke alle hadde råd til det, forteller Basso.

Det var etterspørsel etter private utsettelser av barn. Det var slik Anna Mathea Johansen og hennes medhjelpere kunne iverksette det som senere skulle bli kjent som en grotesk virksomhet.

Det var dyrt for Englemakerskene å sørge for at alle barna fikk nok mat. Om barna døde etter kort tid, var det penger spart. Illustrasjonsfoto: Digitaltmuseum / Oslo Byarkiv.
Det var dyrt for Englemakerskene å sørge for at alle barna fikk nok mat. Om barna døde etter kort tid, var det penger spart. Illustrasjonsfoto: Digitaltmuseum / Oslo Byarkiv.

– Severine Pettersen Hochst var jordmoren som drev sin egen fødselsklinikk i hovedstaden. Det var hun som var mellomkvinnen mellom de fortvilte mødrene og pleiemødrene som fikk barna. Blant annet skal hun ha overlatt åtte spedbarn til Anna Mathea. Jordmoren forsikret mødrene om at hun skulle sette barna bort til bønder på landet, slik Fattigvesenet gjorde. I stedet tok hun 50 kroner i egen lomme, og ga 150 kroner til pleiemødre på østkanten i Kristiania, forteller Basso.

De ga slett ikke barna den pleien de unge, fattige og ugifte mødrene kanskje forventet.

Les også: «Fille-Matias», «Ræva Lars», «Slimaalen» og «Papirhanen» hadde én ting til felles

Anna Mathea samarbeidet med andre kvinner som kjente hverandre, enten gjennom slektskap, vennskap, eller hadde arbeidet sammen.

To av disse kvinnene var Martha Kristine Andresen og Pauline Olsen.

– Kvinnene ble kalt «Englemakersker» fordi de gjorde små barn om til «engler». Men i England ble englemakerske kalt «baby farmer», noe som egentlig bare betydde at man tok til seg et spedbarn mot betaling, forteller Basso.

Anna Mathea Johansen var på dette tidspunktet 35 år. Hun virket troverdig i rollen som omsorgsfull pleiemor.

Gjennom avisannonser fikk hun tak i de fleste av barna. Hun fortalte mødrene at hun ønsket barn for sin egen del og ikke for fortjenesten, fordi hun var så glad i barn og ikke kunne få noen selv. Barna skulle attpåtil arve henne.

Alt var løgn.

Noen fattige mødre, gjerne ugifte, så seg nødt til å gi fra seg barnet sitt til privat pleiersker. Det skjedde ofte via slike annonser, som stod på trykk i 1911. Foto: Nasjonalbiblioteket.
Noen fattige mødre, gjerne ugifte, så seg nødt til å gi fra seg barnet sitt til privat pleiersker. Det skjedde ofte via slike annonser, som stod på trykk i 1911. Foto: Nasjonalbiblioteket.

Hun møtte mødrene, oppga falskt navn og avtalte betaling, enten 14-20 kroner månedlig, eller en engangssum på 150-200 kroner.

Det var kun i starten hun gikk med på å få månedlig betaling kontra en større engangssum for barna, for: «da hun saa, hvor daarligt det gik med Børnene, forstod hun, at hun vilde tjene bedre paa disse sidste Betalingsvilkaar.»

Englemakeri:
  • En «Englemakerske» var en kvinne som sørget for at ungen fikk så lite mat og pleie at barnet til slutt døde som følge av grov omsorgssvikt.
  • Englemakerskene mottok pleiebarn mot betaling, og med forsett forsømme eller mishandle dem slik at de omkom.
  • På 1800-1900-tallet hendte det at nyfødte barn, som var født utenfor ekteskap eller som foreldrene ikke så seg i stand til å forsørge, ble overlatt til et privat pleiehjem og en såkalt «Englemakerske».
  • Englemakerskens jobb var å ta vare på barnet til etter konfirmasjonen. For dette fikk de en liten sum av moren, som ikke dekket de virkelige kostnadene. Derfor ble flere englemakersker fristet til å ta livet av ungene, for deretter å ta inn en ny.
  • Hensikten var imidlertid oppnådd: Barnet var omskapt til en engel, og foreldrene fri for enda en munn å mette.

Kilde: Wikipedia.

Kvalte barna med puter

Anna Mathea, Martha Kristine og Pauline tok til seg over 20 spedbarn til sammen.

Barna ble grovt vanskjøttet, blant annet i form av lite og feil ernæring, samt uhygieniske forhold. Så syke ble barna at de aller fleste til slutt døde.

Og når barna døde, ble det færre unger å brødfø. Slik sparte kvinnene penger, og fortsatte å tjene mer.

– Etter hvert kan det virke som om kvinnene hardnet. De ble mer skjødesløse med stellet av dem og begynte å ta livet av barna. Slik ble de kvitt barna og kunne ta til seg flere barn, forteller Basso.

Les også: Den beryktede straffemetoden ble også brukt i Norge

150 kroner per barn tilsvarte nesten en årslønn for en løsarbeider, og når disse kvinnene tok til seg 20 barn på ett år, ble det 3000 kroner. Det var en svært anselig sum i 1900, legger historikeren til.

Hos Englemakerskene ble barnet var omskapt til en «engel», og foreldrene fri for enda en munn å mette. Disse fotografiene er fra Åkebergveien barnehjem hvor det ikke ble bedrevet englemakeri. Illustrasjonsfoto: Digitaltmuseum / Oslo Byarkiv.
Hos Englemakerskene ble barnet var omskapt til en «engel», og foreldrene fri for enda en munn å mette. Disse fotografiene er fra Åkebergveien barnehjem hvor det ikke ble bedrevet englemakeri. Illustrasjonsfoto: Digitaltmuseum / Oslo Byarkiv.

Før de tok livet av barna, brukte englemakerskene flere metoder for å få barna til å slutte å gråte. Tunge puter ble lagt over ansiktet på barna, ofte så lenge at noen av dem ble kvalt. Ett av barna ble druknet.

Blant annet ga Anna Mathea babyene skummet melk, fordi de skulle få magesyke og dø. Hun ga også barna kaffe og bayersk øl, og oppfordret Pauline til å gjøre det samme, siden det ville fremskynde døden.

Barna fikk ikke mat til bestemte tider, men bare når de skrek.

De døde barna var derfor utmagrede, og bar preg av at Anna Mathea bare skiftet på dem to ganger om dagen.

– Jeg vil tro at fattigdom og nød var grunnen til at kvinnene gjorde dette, sier Basso.

Les også: Norgeshistoriens verste psykopater

Fant barnelik

Anna Mathea tok til seg 19 pleiebarn i løpet av ett år. Av disse døde 16 hjemme hos henne, mens ett ble drept hos Pauline, og puttet i en vadsekk. Barnet lå fremdeles i vadsekken i Paulines leilighet da hun ble arrestert tre måneder senere.

Barna som ble overlatt var som oftest spedbarn. Disse fotografiene er fra Åkebergveien barnehjem hvor det ikke ble bedrevet englemakeri. Illustrasjonsfoto: Digitaltmuseum /Oslo Byarkiv.
Barna som ble overlatt var som oftest spedbarn. Disse fotografiene er fra Åkebergveien barnehjem hvor det ikke ble bedrevet englemakeri. Illustrasjonsfoto: Digitaltmuseum /Oslo Byarkiv.

Ett av de barna som overlevde var fire år gammelt og hadde vært hos Anna Mathea i mellom to til fire måneder. Barnet var helt avmagret.

Dette ledet til at Anna Mathea Johansen, Martha Kristine Andresen og Pauline Olsen, i november 1901, ble arrestert for bedragerske forhold og falsknerier.

Da kvinnenes hjem ble ransaket ble det funnet barnelik, både i hjemmet til Pauline og i leiligheten der Anna Mathea og Martha Kristine bodde sammen.

Tiltalen ble raskt utvidet til å gjelde vanrøkt og mishandling, og endte til sist med tiltale for mord.

– Etter at politiet i Kristiania hadde gjort sine undersøkelser, ble til sammen seks pleiemødre eller hjelpere tiltalt for å ha medvirket til at over tjue barn døde, forteller Basso.

Les også: Etter 30 år i jungelen ble soldaten funnet. Han hadde ikke fått med seg at krigen var slutt

«Pleiemødre-Sagen»

Saken om «Englemageri i Hovedstaden», ble omtalt i flere aviser. Foto: Flekkefjordposten, 11.12.1900 / Nasjonalbiblioteket.
Saken om «Englemageri i Hovedstaden», ble omtalt i flere aviser. Foto: Flekkefjordposten, 11.12.1900 / Nasjonalbiblioteket.

Saken ble i avisene omtalt som «Pleiemødre-Sagen», og går inn i historien som Norges største barnedrapssak.

– Kvinnene påstod at de ikke hadde drept barna med vilje, men at ungene døde av seg selv, forteller Basso.

I løpet av rettssaken innrømmet de derimot å ha lagt puter på barna for å få dem til ikke å skrike, og gitt dem både konjakk, kaffe og naftalin i melken for å gjøre dem søvnige, opplyser historikeren.

- Kvinnene ga dem også skummet melk fordi de mente at det heller var de voksne som trengte næringen i den fete melken mer enn ungene, noe som førte til at de overlevende barna var svært avmagret, sier Basso videre.

Anna Mathea ble ansett for å være hovedpersonen i saken. Under rettssaken kom det frem at hun etter barnas død krevde mødrene for månedsbetaling. Hun gikk etter hvert bort fra å kreve månedlige betalinger, da hun innså at det var mer fordelaktig å kreve en større engangssum når hun tok barna til seg.

De andre tiltalte i «Pleiemødre-Sagen»:
  • Severine Pettersen Hochst: En jordmor som drev sin egen fødselsklinikk i hovedstaden. Hun skal ha overlatt åtte spedbarn til Anna Mathea, og ble tiltalt for å ha lovet to barnemødre at barna deres var bortsatt til «velstaaende bondefolk for 200 kroner», mens de i virkeligheten var overlatt til Anna Mathea for 150 kroner. Jordmoren påsto i retten at hun stolte på at Anna Mathea hadde overlatt barna til de velstående bøndene og at hun ikke ante noe om barnas skjebne. Jordmoren ble dømt til fengsel på vann og brød i åtte dager, fordi hun hadde villedet to mødre til å tro at barna deres var blitt tatt godt hånd om. Hun ble også dømt for å ha beholdt 50 kroner av mødrenes betaling.
  • Karoline Mathilde Vennerskoug: Martha Kristine Andresens søster. Hun var tiltalt for å ha «bragt tilside et barnelig for Anna Johansen». Anna Mathea ba om hjelp fra Karoline til å bli kvitt et barnelik. Etter Karoline Mathildes forslag, ble liket fraktet til Vestre Aker og lagt i Gaustadbækken. Karoline Mathilde ble dømt til fengsel på vann og brød i åtte dager. Hun tilsto forbrytelsen hun var siktet for, og ble derfor fritatt fra å betale saksomkostninger.
  • Helga Mathilde Røed: Anna Matheas svigerinne. Hun hadde hjulpet Anna Mathea med å «pleie» barna. I likhet med Martha, bodde også hun hos Anna Mathea. Hun tok til seg fem barn i tiden hun bodde der, og ble tiltalt for vanrøkt av disse. Helga Mathilde ble dømt til fengsel på vann og brød i tjuefem dager. Retten mente at hun hadde hatt en underordnet rolle i «virksomheten».

Dømt på livstid

Martha Kristine skal ha hjulpet til med å «pleie» 14 av barna, og hadde selv ni barn i forpleining.

Anna Mathea og Martha Kristine ble begge tiltalt for mord på fem barn, og vanrøkt av henholdsvis 19 og 23 barn.

Begge kvinnene ble dømt for mord og til straffarbeid på livstid.

Ingen av dem tilsto å ha gjort seg skyldig i overlagt drap.

Kvinnene hadde to biologiske barn hver, men disse barnas skjebne antas å være ukjent.

Pauline ble av retten beskrevet som Anna Matheas kompanjong, og skal ha hjulpet til med å anskaffe pleiebarn. Pauline tilsto å ha drept ett barn, men døde i kretsfengselet før dommen falt.

Ifølge Basso førte denne barnedrapssaken til lovendring og sterk offentlig forargelse.

Likevel:

– Dessverre førte ikke lovendringen om bedre tilsyn med private pleiehjem til at tilsynet faktisk ble bedre, forteller Basso.

Mørketall

– De tydeligste seriemordere som vi har hatt i Norge, har vært kvinner som har tatt livet av sine barn, en etter en, etterhvert som de ble født. En særlig undergruppe av dem var «Englemakerskene».

Lege og forfatter av fire bøker som tar for seg norske henrettelser i perioden 1765 - 1876. Foto: Privat.
Lege og forfatter av fire bøker som tar for seg norske henrettelser i perioden 1765 - 1876. Foto: Privat.

Det forteller Torgrim Sørnes, lege og forfatter av fire bøker som tar for seg norske henrettelser i perioden 1765 - 1876.

Et fellestrekk ved alle barnemordere og englemakere, var at de ikke var i stand til å se på sine medmennesker som likeverdige vesener, ifølge Sørnes.

– De manglet evnen til å sette seg inn i andre menneskers liv, sier han.

Det er høy sannsynlighet for at det finnes mørketall blant barnedrap utført gjennom englemakeri.

Ifølge Sørnes ble de fleste av «Englemakerskene» aldri rettslig forfulgt:

– Sannsynligvis fordi man da ville måtte gripe an et sosialt problem samfunnet ikke var rede til å ta ansvar for.

Saken er først publisert på Vi.no - ny nettavis for godt voksne.

Kilder:

Englemakerskene i Kristiania / Ann-Christin Gjersøe, 2016 / Serieliv.

Englemakerskene / Aina Basso, 2012 / Tobias Tidsskrift for Oslohistorie.

Det bortsatte barnet / Oslo Byarkiv / Digitalt Museum

Oslobilder.no

Englemakeri / Nasjonalbiblioteket

Fattigvesenet / Wikipedia

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
14:33 Sylvi Listhaug til Askøy etter drikkevannsskandalen14:15 Ny rapport: Farligere og mer moderne atomvåpen12:27 Vy tapte sju norske tostrekninger til svenskene11:52 Mine fra 2. verdenskrig sprenges i Østersjøen11:38 Mann siktet for uaktsomt drap etter dødsfall i Trondheim11:38 Trump mener jobben bare er halvgjort og vil ha fire år til11:37 Lekkasje i hydrogentank var årsak til eksplosjon i Sandvika11:36 30 drept i selvmordsangrep i Nigeria11:24 Famling i mørket etter forklaring på strømbrudd i Sør-Amerika11:20 Iran: Atomavtalen brytes innen ti dager11:13 Inn i midnattssolas rike10:58 Golfforbundet jubler etter US Open-bragden: – Fryser på ryggen10:43 Equinor fant olje i Norskehavet10:29 Advarte mot Ludvigsen: Ikke la han være alene med beboere10:25 Mattilsynet fant færre brudd på dyrevelferdsloven etter flere tilsyn10:17 Huaweis grunnlegger venter milliardtap10:16 Paraply-aktivist løslatt før tiden – slutter seg til Hongkong-demonstrantene10:06 Tutta hyller Hovland etter US Open-bragden09:43 LSK-profil ute i flere uker09:42 Økt satsing på kvinnene i hoppsporten09:29 Drapstiltalt 17-åring erkjenner ikke straffskyld09:16 Jemtland-saken: Ektemannen erkjenner ikke skyld09:13 Ettåring i Askøy døde av blodforgiftning – hadde to bakterietyper09:11 Veksten i eiendomsskatten stanser opp09:02 Pakistansk aktivist drept08:51 Casper Ruud falt én plass på rankingen08:49 – Solskjær fast bestemt på at Pogba blir i United08:40 Hovland klatret 324 plasser på verdensrakingen i golf08:35 Mann tiltalt for incest og overgrep mot to sønner08:17 VM-spillerne nyter VM-stemningen i Reims07:56 Tolv sivile skal ha blitt drept av opprørere i Syria07:46 – Synlige ører på pass bryter med religionsfriheten07:40 Undersøkelse: Fire av ti nordmenn har sett barn med berusede voksne i Syden07:34 Danske blir borgermester i tyske Rostock07:05 Mesterskapsspilleren Minde runder 100 kamper06:53 Gold Cup fotball menn søndag06:47 VG: RBK-bud på Haugesunds Wadji06:27 Her er alternativene for Norge i fotball-VM06:15 Nyland kan få knallhard konkurransen fra "rekordmann" Butland06:10 Tidligere NSB-sjef: Politikere lider av konkurransehysteri05:55 Dette skjer i dag05:44 Dette skjedde i natt05:30 Vinstra-drapet: Aktor legger fram filmmanus som bevis05:24 Protestleder løslatt fra fengsel i Hongkong04:56 Mann kjørte flere kilometer i motsatt kjørefelt i Oslo04:54 Fylkesnes ut mot regjeringen etter aksjesalg i Entra04:48 Valgdagsmåling: Tidligere førstedame leder an i Guatemalas presidentvalg04:43 Viktor Hovland hylles etter amatørrekord og 12. plass i US Open03:42 Babe Ruth-drakt satte auksjonsrekord - solgt for 49 millioner03:39 Huawei spår salgssvikt i utlandet03:37 Mann slått med flaske på pub i Sandefjord03:05 Bondeorganisasjoner forhandler med staten om klimaavtale02:09 Homoaktivister: Nynazister kartlegger oss02:05 Trump anklager New York Times for forræderi01:44 Dugnad leverte 101 tips om arbeidslivskrim i Oslo00:14 Biltrafikken øker i Kristiansand23:18 Trump anklager New York Times for forræderi22:31 Lastebil i grøfta – har flere tonn propan i lasten22:27 Franske bønder og vingårder hardt rammet av uvær21:54 Tredje strake ligaseier for Rosenborg21:42 Toryer i TV-krangel om brexit-scenarioer21:39 NHO Reiseliv vil ha begrensninger i cruisetrafikken21:19 Høiland-stunt provoserte publikum på Åråsen21:15 Væpnet ran av frisørsalong - to pågrepet på toget21:05 Boeing-sjef erkjenner feil i håndteringen av varselsystemer21:01 Netanyahu innviet Trump-bosetning20:28 Mann pågrepet etter politikerdrap i Tyskland20:14 Glimt nedkjempet bunnlaget Strømsgodset20:13 Omdiskutert utvisning ødela for Lillestrøm mot Viking20:11 Tenåring med skuddshow mot Odd20:08 Diop reddet Kristiansunds rekke uten tap19:52 Åpner for elefantjakt igjen - utløser store diskusjoner19:51 Molde-seier over Ranheim19:50 Brann risikerer bot etter at supportere fyrte opp bluss19:49 34 personer drept i angrep mot to landsbyer i Nord-Nigeria18:52 Legenden Eggen hyllet og æret med statue18:41 Demonstrerte mot retur av Abbasi-familien til Afghanistan18:39 I 350 år holdt den stand mot Atlanteren. Så gravde byen et hull i sitt eget forsvarsverk18:28 Sælid fikk skuespiller-Hedda18:06 Grønn Ungdom vil innføre kvote på tre flyreiser i året18:05 Christiansen på fjerdeplass i Barcelona17:22 Espen Klouman Høiner fikk første Heddapris17:03 Sjokkrapport for kjøttelskere16:59 Human-Etisk Forbund: Kirkevalget bør skilles fra kommunevalget15:42 Smitten i Askøy skyldes trolig avføring fra dyr15:33 To menn tok seg inn på hotellrommet – nå er de dømt15:32 Carrie Lam ber Hongkong om unnskyldning15:31 Sarri forlater Chelsea, Juventus neste15:30 Svensk forsvarstopp tiltalt for hallikvirksomhet14:23 Mann i 70-årene alvorlig skadd i drukningsulykke i Oslofjorden14:09 Netanyahus kone dømt for misbruk av offentlige midler14:05 Iran mener USA kan ha stått bak tankskip-hendelsene13:56 Millioner rammet av strømbrudd i Sør-Amerika13:52 Charter-Svein får sommerjobb av TV 213:47 Bolighus i Finnmark er overtent13:29 Grande: Venstres målinger er «ræva»13:18 Forskere vil kartlegge Doggerland - det forsvunnede landet i Nordsjøen11:25 Skjøt kona i hodet, skjulte liket og senket det i Glomma10:46 Blinkskudd: Her slår lynet ned i Øresundsbroen10:31 130 kunder har klaget til flyklagenemnda etter SAS-streiken
Siste nytt
14:33Helse og livsstilSylvi Listhaug til Askøy etter drikkevannsskandalen14:15VerdenNy rapport: Farligere og mer moderne atomvåpen12:27PengerVy tapte sju norske tostrekninger til svenskene11:52VerdenMine fra 2. verdenskrig sprenges i Østersjøen11:38NorgeMann siktet for uaktsomt drap etter dødsfall i Trondheim11:38VerdenTrump mener jobben bare er halvgjort og vil ha fire år til11:37NorgeLekkasje i hydrogentank var årsak til eksplosjon i Sandvika11:36Verden30 drept i selvmordsangrep i Nigeria11:24VerdenFamling i mørket etter forklaring på strømbrudd i Sør-Amerika11:20VerdenIran: Atomavtalen brytes innen ti dager11:13ReiseInn i midnattssolas rike10:58SportGolfforbundet jubler etter US Open-bragden: – Fryser på ryggen10:43PengerEquinor fant olje i Norskehavet10:29NorgeAdvarte mot Ludvigsen: Ikke la han være alene med beboere10:25NorgeMattilsynet fant færre brudd på dyrevelferdsloven etter flere tilsyn10:17VerdenHuaweis grunnlegger venter milliardtap10:16VerdenParaply-aktivist løslatt før tiden – slutter seg til Hongkong-demonstrantene10:06SportTutta hyller Hovland etter US Open-bragden09:43SportLSK-profil ute i flere uker09:42SportØkt satsing på kvinnene i hoppsporten09:29NorgeDrapstiltalt 17-åring erkjenner ikke straffskyld09:16NorgeJemtland-saken: Ektemannen erkjenner ikke skyld09:13NorgeEttåring i Askøy døde av blodforgiftning – hadde to bakterietyper09:11NorgeVeksten i eiendomsskatten stanser opp09:02VerdenPakistansk aktivist drept08:51SportCasper Ruud falt én plass på rankingen08:49Sport– Solskjær fast bestemt på at Pogba blir i United08:40SportHovland klatret 324 plasser på verdensrakingen i golf08:35NorgeMann tiltalt for incest og overgrep mot to sønner08:17SportVM-spillerne nyter VM-stemningen i Reims07:56VerdenTolv sivile skal ha blitt drept av opprørere i Syria07:46Norge– Synlige ører på pass bryter med religionsfriheten07:40LivetUndersøkelse: Fire av ti nordmenn har sett barn med berusede voksne i Syden07:34VerdenDanske blir borgermester i tyske Rostock07:05SportMesterskapsspilleren Minde runder 100 kamper06:53SportGold Cup fotball menn søndag06:47SportVG: RBK-bud på Haugesunds Wadji06:27SportHer er alternativene for Norge i fotball-VM06:15SportNyland kan få knallhard konkurransen fra "rekordmann" Butland06:10NorgeTidligere NSB-sjef: Politikere lider av konkurransehysteri05:55NorgeDette skjer i dag05:44NorgeDette skjedde i natt05:30NorgeVinstra-drapet: Aktor legger fram filmmanus som bevis05:24VerdenProtestleder løslatt fra fengsel i Hongkong04:56NorgeMann kjørte flere kilometer i motsatt kjørefelt i Oslo04:54NorgeFylkesnes ut mot regjeringen etter aksjesalg i Entra04:48VerdenValgdagsmåling: Tidligere førstedame leder an i Guatemalas presidentvalg04:43SportViktor Hovland hylles etter amatørrekord og 12. plass i US Open03:42VerdenBabe Ruth-drakt satte auksjonsrekord - solgt for 49 millioner03:39VerdenHuawei spår salgssvikt i utlandet03:37NorgeMann slått med flaske på pub i Sandefjord03:05NorgeBondeorganisasjoner forhandler med staten om klimaavtale02:09NorgeHomoaktivister: Nynazister kartlegger oss02:05VerdenTrump anklager New York Times for forræderi01:44NorgeDugnad leverte 101 tips om arbeidslivskrim i Oslo00:14NorgeBiltrafikken øker i Kristiansand23:18VerdenTrump anklager New York Times for forræderi22:31NorgeLastebil i grøfta – har flere tonn propan i lasten22:27VerdenFranske bønder og vingårder hardt rammet av uvær21:54SportTredje strake ligaseier for Rosenborg21:42PolitikkToryer i TV-krangel om brexit-scenarioer21:39ReiseNHO Reiseliv vil ha begrensninger i cruisetrafikken21:19SportHøiland-stunt provoserte publikum på Åråsen21:15NorgeVæpnet ran av frisørsalong - to pågrepet på toget21:05VerdenBoeing-sjef erkjenner feil i håndteringen av varselsystemer21:01PolitikkNetanyahu innviet Trump-bosetning20:28VerdenMann pågrepet etter politikerdrap i Tyskland20:14SportGlimt nedkjempet bunnlaget Strømsgodset20:13SportOmdiskutert utvisning ødela for Lillestrøm mot Viking20:11SportTenåring med skuddshow mot Odd20:08SportDiop reddet Kristiansunds rekke uten tap19:52PolitikkÅpner for elefantjakt igjen - utløser store diskusjoner19:51SportMolde-seier over Ranheim19:50SportBrann risikerer bot etter at supportere fyrte opp bluss19:49Verden34 personer drept i angrep mot to landsbyer i Nord-Nigeria18:52SportLegenden Eggen hyllet og æret med statue18:41NorgeDemonstrerte mot retur av Abbasi-familien til Afghanistan18:39VerdenI 350 år holdt den stand mot Atlanteren. Så gravde byen et hull i sitt eget forsvarsverk18:28SportSælid fikk skuespiller-Hedda18:06PolitikkGrønn Ungdom vil innføre kvote på tre flyreiser i året18:05SportChristiansen på fjerdeplass i Barcelona17:22NorgeEspen Klouman Høiner fikk første Heddapris17:03Helse og livsstilSjokkrapport for kjøttelskere16:59PolitikkHuman-Etisk Forbund: Kirkevalget bør skilles fra kommunevalget15:42NorgeSmitten i Askøy skyldes trolig avføring fra dyr15:33SportTo menn tok seg inn på hotellrommet – nå er de dømt15:32PolitikkCarrie Lam ber Hongkong om unnskyldning15:31SportSarri forlater Chelsea, Juventus neste15:30VerdenSvensk forsvarstopp tiltalt for hallikvirksomhet14:23NorgeMann i 70-årene alvorlig skadd i drukningsulykke i Oslofjorden14:09VerdenNetanyahus kone dømt for misbruk av offentlige midler14:05VerdenIran mener USA kan ha stått bak tankskip-hendelsene13:56VerdenMillioner rammet av strømbrudd i Sør-Amerika13:52NorgeCharter-Svein får sommerjobb av TV 213:47NorgeBolighus i Finnmark er overtent13:29PolitikkGrande: Venstres målinger er «ræva»13:18NorgeForskere vil kartlegge Doggerland - det forsvunnede landet i Nordsjøen11:25NorgeSkjøt kona i hodet, skjulte liket og senket det i Glomma10:46VerdenBlinkskudd: Her slår lynet ned i Øresundsbroen10:31Reise130 kunder har klaget til flyklagenemnda etter SAS-streiken
Populært