Englemakerskene i Kristiania

Barn født utenfor ekteskap eller med foreldre som ikke så seg i stand til å forsørge barna sine, kunne bli overlatt til et privat pleiehjem og en såkalt «Englemakerske». Illustrasjonsfoto fra et pleiehjem: Digitaltmuseum / Oslo Byarkiv.
Barn født utenfor ekteskap eller med foreldre som ikke så seg i stand til å forsørge barna sine, kunne bli overlatt til et privat pleiehjem og en såkalt «Englemakerske». Illustrasjonsfoto fra et pleiehjem: Digitaltmuseum / Oslo Byarkiv.

Kvinnene skulle gjøre små barn om til engler. Da hjemmene ble ransaket, ble den grufulle hemmeligheten avslørt. Virksomheten til «Englemakerskene» førte til den største barnedrapssaken i norsk historie.

(Vi.no): Sommeren 1900 mottok politiet i Kristiania en anmeldelse fra en mann. Han hadde satt sønnen bort til pleie hos en kvinne som kalte seg «Madam Clausen».

Kvinnen påstod at hun bodde på Strømsgodset i Drammen, men da mannen forsøkte å oppsøke kvinnen, var hverken hun eller sønnen å finne.

Politiet begynte å lete.

Til slutt ble begge funnet på Nordstrand i Oslo. «Madam Clausen» innrømmet at hennes virkelige navn var Anna Mathea Johansen, og at hun hadde oppgitt falsk adresse til guttens far.

Politiet fortsatte etterforskningen av kvinnen da de mistenkte at hun hadde hatt flere barn i pleie.

Sannheten som ble avdekket, var mer grusom enn de noensinne kunne ha forestilt seg.

Les også: – Overraskende mange gikk til sak for mishandling og uteblitt lønn

Satte bort barna

Etter noen måneders etterforskning hadde politiet arrestert tre kvinner, mistenkt for «mislig Forhold med Hensyn til dem anbetroede Pleiebørn».

Siktelsen lød på «Falsk og Bedrageri», men da politiet fant to barnelik i pleiemødrenes hjem, ble siktelsen raskt utvidet til å gjelde mord.

Politiet ante likevel ikke hvor stort omfang saken skulle få.

– Det store krakket i Kristiania i 1899 førte til konkurser, fattigdom og masse-arbeidsløshet, forteller forfatter og historiker ved Oslo byarkiv, Aina Basso.

Mange fattige og fortvilte familier kunne ikke brødfø barna sine.

Enda verre var det for ugifte mødre som ikke fikk arbeidet nok for å tjene til livets opphold, og som bar på skam fordi de hadde barn utenom ekteskap.

Fattigvesenet hadde på den tiden det offentlige ansvaret for bortsetting av barn, som enten var foreldreløse eller måtte fjernes fra fattige og dårlige hjem.

Barna underlagt Fattigvesenets myndighet skulle forsørges på billigst mulig måte, og helst settes bort til familier på landet.

Hvis man satte bort barnet sitt gjennom Fattigvesenet ville Fattigvesenet at pleieforeldrene skulle ta barnet til seg som sitt eget, og det var ikke mulig for de biologiske mødrene å få barnet tilbake om man angret seg, sier Basso.

Det var ofte småkårsfolk på landet som ble pleieforeldre. I tillegg til betalingen fra Fattigvesenet, fikk de billig arbeidskraft på gården.

Pleiebarna fikk ofte mat av dårligste sort. Kombinert med mangelfull kunnskap om barnestell, urenslighet og overfylte boliger, var dødligheten høy blant de bortsatte barna.

En arbeiderkvinne sammen med to småbarn. Foto: Ukjent fotograf / Norsk Teknisk Museum.
En arbeiderkvinne sammen med to småbarn. Foto: Ukjent fotograf / Norsk Teknisk Museum.

Mellomkvinnen

Unge, ugifte mødre, som ville unngå skammen over at de hadde fått barn utenfor ekteskap, kunne også sette bort barna privat.

Det ble nemlig fort kjent i hjembygda dersom barnet ble overgitt til Fattigvesenet.

– En annen grunn til å sette bort barna privat, var at man hadde mulighet til å ta tilbake barnet dersom man ble gift senere. Men ikke alle hadde råd til det, forteller Basso.

Det var etterspørsel etter private utsettelser av barn. Det var slik Anna Mathea Johansen og hennes medhjelpere kunne iverksette det som senere skulle bli kjent som en grotesk virksomhet.

Det var dyrt for Englemakerskene å sørge for at alle barna fikk nok mat. Om barna døde etter kort tid, var det penger spart. Illustrasjonsfoto: Digitaltmuseum / Oslo Byarkiv.
Det var dyrt for Englemakerskene å sørge for at alle barna fikk nok mat. Om barna døde etter kort tid, var det penger spart. Illustrasjonsfoto: Digitaltmuseum / Oslo Byarkiv.

– Severine Pettersen Hochst var jordmoren som drev sin egen fødselsklinikk i hovedstaden. Det var hun som var mellomkvinnen mellom de fortvilte mødrene og pleiemødrene som fikk barna. Blant annet skal hun ha overlatt åtte spedbarn til Anna Mathea. Jordmoren forsikret mødrene om at hun skulle sette barna bort til bønder på landet, slik Fattigvesenet gjorde. I stedet tok hun 50 kroner i egen lomme, og ga 150 kroner til pleiemødre på østkanten i Kristiania, forteller Basso.

De ga slett ikke barna den pleien de unge, fattige og ugifte mødrene kanskje forventet.

Les også: «Fille-Matias», «Ræva Lars», «Slimaalen» og «Papirhanen» hadde én ting til felles

Anna Mathea samarbeidet med andre kvinner som kjente hverandre, enten gjennom slektskap, vennskap, eller hadde arbeidet sammen.

To av disse kvinnene var Martha Kristine Andresen og Pauline Olsen.

– Kvinnene ble kalt «Englemakersker» fordi de gjorde små barn om til «engler». Men i England ble englemakerske kalt «baby farmer», noe som egentlig bare betydde at man tok til seg et spedbarn mot betaling, forteller Basso.

Anna Mathea Johansen var på dette tidspunktet 35 år. Hun virket troverdig i rollen som omsorgsfull pleiemor.

Gjennom avisannonser fikk hun tak i de fleste av barna. Hun fortalte mødrene at hun ønsket barn for sin egen del og ikke for fortjenesten, fordi hun var så glad i barn og ikke kunne få noen selv. Barna skulle attpåtil arve henne.

Alt var løgn.

Noen fattige mødre, gjerne ugifte, så seg nødt til å gi fra seg barnet sitt til privat pleiersker. Det skjedde ofte via slike annonser, som stod på trykk i 1911. Foto: Nasjonalbiblioteket.
Noen fattige mødre, gjerne ugifte, så seg nødt til å gi fra seg barnet sitt til privat pleiersker. Det skjedde ofte via slike annonser, som stod på trykk i 1911. Foto: Nasjonalbiblioteket.

Hun møtte mødrene, oppga falskt navn og avtalte betaling, enten 14-20 kroner månedlig, eller en engangssum på 150-200 kroner.

Det var kun i starten hun gikk med på å få månedlig betaling kontra en større engangssum for barna, for: «da hun saa, hvor daarligt det gik med Børnene, forstod hun, at hun vilde tjene bedre paa disse sidste Betalingsvilkaar.»

Englemakeri:
  • En «Englemakerske» var en kvinne som sørget for at ungen fikk så lite mat og pleie at barnet til slutt døde som følge av grov omsorgssvikt.
  • Englemakerskene mottok pleiebarn mot betaling, og med forsett forsømme eller mishandle dem slik at de omkom.
  • På 1800-1900-tallet hendte det at nyfødte barn, som var født utenfor ekteskap eller som foreldrene ikke så seg i stand til å forsørge, ble overlatt til et privat pleiehjem og en såkalt «Englemakerske».
  • Englemakerskens jobb var å ta vare på barnet til etter konfirmasjonen. For dette fikk de en liten sum av moren, som ikke dekket de virkelige kostnadene. Derfor ble flere englemakersker fristet til å ta livet av ungene, for deretter å ta inn en ny.
  • Hensikten var imidlertid oppnådd: Barnet var omskapt til en engel, og foreldrene fri for enda en munn å mette.

Kilde: Wikipedia.

Kvalte barna med puter

Anna Mathea, Martha Kristine og Pauline tok til seg over 20 spedbarn til sammen.

Barna ble grovt vanskjøttet, blant annet i form av lite og feil ernæring, samt uhygieniske forhold. Så syke ble barna at de aller fleste til slutt døde.

Og når barna døde, ble det færre unger å brødfø. Slik sparte kvinnene penger, og fortsatte å tjene mer.

– Etter hvert kan det virke som om kvinnene hardnet. De ble mer skjødesløse med stellet av dem og begynte å ta livet av barna. Slik ble de kvitt barna og kunne ta til seg flere barn, forteller Basso.

Les også: Den beryktede straffemetoden ble også brukt i Norge

150 kroner per barn tilsvarte nesten en årslønn for en løsarbeider, og når disse kvinnene tok til seg 20 barn på ett år, ble det 3000 kroner. Det var en svært anselig sum i 1900, legger historikeren til.

Hos Englemakerskene ble barnet var omskapt til en «engel», og foreldrene fri for enda en munn å mette. Disse fotografiene er fra Åkebergveien barnehjem hvor det ikke ble bedrevet englemakeri. Illustrasjonsfoto: Digitaltmuseum / Oslo Byarkiv.
Hos Englemakerskene ble barnet var omskapt til en «engel», og foreldrene fri for enda en munn å mette. Disse fotografiene er fra Åkebergveien barnehjem hvor det ikke ble bedrevet englemakeri. Illustrasjonsfoto: Digitaltmuseum / Oslo Byarkiv.

Før de tok livet av barna, brukte englemakerskene flere metoder for å få barna til å slutte å gråte. Tunge puter ble lagt over ansiktet på barna, ofte så lenge at noen av dem ble kvalt. Ett av barna ble druknet.

Blant annet ga Anna Mathea babyene skummet melk, fordi de skulle få magesyke og dø. Hun ga også barna kaffe og bayersk øl, og oppfordret Pauline til å gjøre det samme, siden det ville fremskynde døden.

Barna fikk ikke mat til bestemte tider, men bare når de skrek.

De døde barna var derfor utmagrede, og bar preg av at Anna Mathea bare skiftet på dem to ganger om dagen.

– Jeg vil tro at fattigdom og nød var grunnen til at kvinnene gjorde dette, sier Basso.

Les også: Norgeshistoriens verste psykopater

Fant barnelik

Anna Mathea tok til seg 19 pleiebarn i løpet av ett år. Av disse døde 16 hjemme hos henne, mens ett ble drept hos Pauline, og puttet i en vadsekk. Barnet lå fremdeles i vadsekken i Paulines leilighet da hun ble arrestert tre måneder senere.

Barna som ble overlatt var som oftest spedbarn. Disse fotografiene er fra Åkebergveien barnehjem hvor det ikke ble bedrevet englemakeri. Illustrasjonsfoto: Digitaltmuseum /Oslo Byarkiv.
Barna som ble overlatt var som oftest spedbarn. Disse fotografiene er fra Åkebergveien barnehjem hvor det ikke ble bedrevet englemakeri. Illustrasjonsfoto: Digitaltmuseum /Oslo Byarkiv.

Ett av de barna som overlevde var fire år gammelt og hadde vært hos Anna Mathea i mellom to til fire måneder. Barnet var helt avmagret.

Dette ledet til at Anna Mathea Johansen, Martha Kristine Andresen og Pauline Olsen, i november 1901, ble arrestert for bedragerske forhold og falsknerier.

Da kvinnenes hjem ble ransaket ble det funnet barnelik, både i hjemmet til Pauline og i leiligheten der Anna Mathea og Martha Kristine bodde sammen.

Tiltalen ble raskt utvidet til å gjelde vanrøkt og mishandling, og endte til sist med tiltale for mord.

– Etter at politiet i Kristiania hadde gjort sine undersøkelser, ble til sammen seks pleiemødre eller hjelpere tiltalt for å ha medvirket til at over tjue barn døde, forteller Basso.

Les også: Etter 30 år i jungelen ble soldaten funnet. Han hadde ikke fått med seg at krigen var slutt

«Pleiemødre-Sagen»

Saken om «Englemageri i Hovedstaden», ble omtalt i flere aviser. Foto: Flekkefjordposten, 11.12.1900 / Nasjonalbiblioteket.
Saken om «Englemageri i Hovedstaden», ble omtalt i flere aviser. Foto: Flekkefjordposten, 11.12.1900 / Nasjonalbiblioteket.

Saken ble i avisene omtalt som «Pleiemødre-Sagen», og går inn i historien som Norges største barnedrapssak.

– Kvinnene påstod at de ikke hadde drept barna med vilje, men at ungene døde av seg selv, forteller Basso.

I løpet av rettssaken innrømmet de derimot å ha lagt puter på barna for å få dem til ikke å skrike, og gitt dem både konjakk, kaffe og naftalin i melken for å gjøre dem søvnige, opplyser historikeren.

- Kvinnene ga dem også skummet melk fordi de mente at det heller var de voksne som trengte næringen i den fete melken mer enn ungene, noe som førte til at de overlevende barna var svært avmagret, sier Basso videre.

Anna Mathea ble ansett for å være hovedpersonen i saken. Under rettssaken kom det frem at hun etter barnas død krevde mødrene for månedsbetaling. Hun gikk etter hvert bort fra å kreve månedlige betalinger, da hun innså at det var mer fordelaktig å kreve en større engangssum når hun tok barna til seg.

De andre tiltalte i «Pleiemødre-Sagen»:
  • Severine Pettersen Hochst: En jordmor som drev sin egen fødselsklinikk i hovedstaden. Hun skal ha overlatt åtte spedbarn til Anna Mathea, og ble tiltalt for å ha lovet to barnemødre at barna deres var bortsatt til «velstaaende bondefolk for 200 kroner», mens de i virkeligheten var overlatt til Anna Mathea for 150 kroner. Jordmoren påsto i retten at hun stolte på at Anna Mathea hadde overlatt barna til de velstående bøndene og at hun ikke ante noe om barnas skjebne. Jordmoren ble dømt til fengsel på vann og brød i åtte dager, fordi hun hadde villedet to mødre til å tro at barna deres var blitt tatt godt hånd om. Hun ble også dømt for å ha beholdt 50 kroner av mødrenes betaling.
  • Karoline Mathilde Vennerskoug: Martha Kristine Andresens søster. Hun var tiltalt for å ha «bragt tilside et barnelig for Anna Johansen». Anna Mathea ba om hjelp fra Karoline til å bli kvitt et barnelik. Etter Karoline Mathildes forslag, ble liket fraktet til Vestre Aker og lagt i Gaustadbækken. Karoline Mathilde ble dømt til fengsel på vann og brød i åtte dager. Hun tilsto forbrytelsen hun var siktet for, og ble derfor fritatt fra å betale saksomkostninger.
  • Helga Mathilde Røed: Anna Matheas svigerinne. Hun hadde hjulpet Anna Mathea med å «pleie» barna. I likhet med Martha, bodde også hun hos Anna Mathea. Hun tok til seg fem barn i tiden hun bodde der, og ble tiltalt for vanrøkt av disse. Helga Mathilde ble dømt til fengsel på vann og brød i tjuefem dager. Retten mente at hun hadde hatt en underordnet rolle i «virksomheten».

Dømt på livstid

Martha Kristine skal ha hjulpet til med å «pleie» 14 av barna, og hadde selv ni barn i forpleining.

Anna Mathea og Martha Kristine ble begge tiltalt for mord på fem barn, og vanrøkt av henholdsvis 19 og 23 barn.

Begge kvinnene ble dømt for mord og til straffarbeid på livstid.

Ingen av dem tilsto å ha gjort seg skyldig i overlagt drap.

Kvinnene hadde to biologiske barn hver, men disse barnas skjebne antas å være ukjent.

Pauline ble av retten beskrevet som Anna Matheas kompanjong, og skal ha hjulpet til med å anskaffe pleiebarn. Pauline tilsto å ha drept ett barn, men døde i kretsfengselet før dommen falt.

Ifølge Basso førte denne barnedrapssaken til lovendring og sterk offentlig forargelse.

Likevel:

– Dessverre førte ikke lovendringen om bedre tilsyn med private pleiehjem til at tilsynet faktisk ble bedre, forteller Basso.

Mørketall

– De tydeligste seriemordere som vi har hatt i Norge, har vært kvinner som har tatt livet av sine barn, en etter en, etterhvert som de ble født. En særlig undergruppe av dem var «Englemakerskene».

Lege og forfatter av fire bøker som tar for seg norske henrettelser i perioden 1765 - 1876. Foto: Privat.
Lege og forfatter av fire bøker som tar for seg norske henrettelser i perioden 1765 - 1876. Foto: Privat.

Det forteller Torgrim Sørnes, lege og forfatter av fire bøker som tar for seg norske henrettelser i perioden 1765 - 1876.

Et fellestrekk ved alle barnemordere og englemakere, var at de ikke var i stand til å se på sine medmennesker som likeverdige vesener, ifølge Sørnes.

– De manglet evnen til å sette seg inn i andre menneskers liv, sier han.

Det er høy sannsynlighet for at det finnes mørketall blant barnedrap utført gjennom englemakeri.

Ifølge Sørnes ble de fleste av «Englemakerskene» aldri rettslig forfulgt:

– Sannsynligvis fordi man da ville måtte gripe an et sosialt problem samfunnet ikke var rede til å ta ansvar for.

Saken er først publisert på Vi.no - ny nettavis for godt voksne.

Kilder:

Englemakerskene i Kristiania / Ann-Christin Gjersøe, 2016 / Serieliv.

Englemakerskene / Aina Basso, 2012 / Tobias Tidsskrift for Oslohistorie.

Det bortsatte barnet / Oslo Byarkiv / Digitalt Museum

Oslobilder.no

Englemakeri / Nasjonalbiblioteket

Fattigvesenet / Wikipedia

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
02:26 Pence vil ikke gi dokumenter til Representantenes hus02:24 Demokratene holder ikke formell avstemning om riksrettsetterforskning02:04 Topp-demokrater møtes til debatt01:25 NVE-analyse: Motstand i folket kan føre til stans i norsk vindkraftutbygging01:16 Erdogan: Tyrkisk soldat drept av syriske styrker i Manbij01:10 Innbytterne berget Norge på overtid, Sørloth nikket inn 1-1 i Romania00:58 Canada stanser våpeneksport til Tyrkia00:54 Leger frykter for beredskap – ustabil ambulanseflytjeneste00:50 Erdogan: Tyrkia vil ikke erklære våpenhvile i Syria00:46 Landslagsledelsen om UEFA-reaksjon mot rumensk rasisme: Null straff00:26 Ny undersøkelse: Kontantstøtte mest brukt av vårbarn på vent00:01 Sørloth gir ikke opp før sjansen er null23:39 SOHR: To syriske soldater drept av tyrkiskvennlige opprørere23:36 Sverige hadde Spania i kne23:08 Politiet rykket ut til melding om bråk – viste seg å være ivrige landskamp-supportere22:48 Sverige hadde Spania i kne22:44 Innbytterne berget Norge på overtid, Sørloth nikket inn 1-1 i Romania22:22 De sju voldtektssiktede i Hønefoss fremstilles trolig for varetektsfengsling onsdag22:21 Ny smell for Solskjær, United-keeperen ut med skade22:10 Nye protester i Barcelona etter fengselsdommer mot politikere21:59 Fox News: Nærkontakt mellom amerikanske styrker og tyrkiskstøttede opprørere i Syria21:42 Demokratene vurderer formell avstemning om riksrettsetterforskning21:29 E-tjenesten: En forverring av forholdene i IS-leirer hvor nordmenn holdes21:16 Byggesteiner for primitivt liv funnet i is fra Saturn-måne21:04 23-åring tiltalt for grov vold på hotellrom20:58 Tyrkia fortsetter offensiven i Syria20:54 – Kjørte over seg selv i trafikkulykke20:29 Øredøvende tribunelyd fra barna i Bucuresti20:22 Kallmyr slår opp telt for å forhindre flyktningstrøm til Norge19:10 Utkast til brexitavtale nærmer seg, melder flere medier19:10 Demonstrasjon mot Turkish Airlines på Gardermoen19:07 Pence drar til Tyrkia på kort varsel18:34 Soldater er sinte og frustrerte etter Trump-avgjørelse: – Jeg skammer meg18:33 Flere i Venstre vil ha Sveinung Rotevatn som ny partileder18:14 Henrik Ingebrigtsen opererte sin trøblete tå18:03 Gutt (2) sendt til sykehus etter alvorlig trafikkulykke17:47 Aftenposten trekker journalister ut av Syria17:06 Follo-spiller utestenges i sju kamper etter å ha skallet motstander17:04 Mann forstyrret isbjørn – fikk 15.000 kroner i bot15:35 IMF venter laveste vekst siden finanskrisen15:35 Lekkasje ved Tine Meierier15:28 Kvinnelig imam tildeles menneskerettighetspris i Oslo15:27 Bulgarias fotballpresident går av etter «rasismekampen»15:07 XXL vil hente 500 millioner kroner i emisjoner15:05 Spania venter flere rasende protester i Barcelona15:04 76-åring dømt seksuelt overgrep ett år etter forrige dom14:22 Hvis Trump og Pence blir dømt, blir hun president14:13 Mer motgang for sykkel-VM i Bergen14:06 FN: 85 sivile drept i forbindelse med valget i Afghanistan13:38 Ras av sykmeldinger i Morgenbladet13:14 Merkel og Solberg med felles appell til Tyrkia: Stopp offensiven12:49 Pastor tiltalt for voldtekt av barn – aktor vil ha fire og et halvt års fengsel12:47 Krever merking av raske elsparkesykler12:36 Målløst i historisk VM-oppgjør i Nord-Korea12:36 Tour-feltet får en tøff start neste år12:13 Elbilforeningen mener nye avgifter er lite klimavennlige12:06 Strengere krav til vinterdekk for tunge kjøretøy12:05 Mulig regelendring i Norge: Fotballspillerne kan eie seg selv12:05 Russland med klar advarsel til Tyrkia12:03 Merkel og Solberg med felles appell til Tyrkia: Stopp offensiven11:54 Skiskyting: Russland fortsatt ute i dopingkulden11:53 Nye toppsjefer til Rema 100011:31 Mette-Marit-feber i Tyskland11:23 To menn dømt for gruppevoldtekt av 15-åring11:19 Disse fuglene vet veien hjem, men husker ikke hindringene før de ser dem11:17 Isbreene i Sveits har tapt 10 prosent av sitt volum10:58 Nilsson blir hjemme og trener med gutta på snø10:57 Lesertallene synker på papir – øker digitalt09:53 Frelimo favoritt ved valget i Mosambik09:53 Russer nektet straffskyld for knivstikking på Kiwi09:49 Russland avholder militærøvelse09:31 Hellas: Flere knivstukket på overfylt asylmottak09:30 Uniteds lønnsbudsjett runder trolig 3 milliarder09:14 Tidligere Trump-rådgiver vitner om kaos i Det hvite hus09:14 230 ansatte i Årdal kan bli permittert08:54 Barnier: – Brexitavtale fortsatt mulig denne uken08:37 Sju pågrepet i grov voldtektssak08:20 Skryt til Norge i rumensk avis08:19 Sky News: Oppkjøpsfond med nytt forsøk på å kjøpe Ving08:12 Russere tiltalt for å forsøke å lure 27 ukrainske bygningsarbeidere inn i Norge07:54 Forsvarets nye jagerfly vil øke utslippene med 207 prosent07:48 Staten lokker marokkanere med penger for å reise hjem07:33 Flere metoo-saker i Forsvaret07:13 – Tyrkia burde vært hardere straffet enn Russland07:10 Carlsen nær 100-barrieren: – Bare flaks og stayerevne reddet meg06:58 Eks-homofil skal «hjelpe» folk vekk fra homofil praksis i Bergen06:43 Mings møtt med apelyder, Bulgarias trener «hørte ingenting»06:42 13 politifolk drept i bakholdsangrep i Mexico06:30 Salget av middagsmat på boks ned 30 prosent på ti år06:26 Norge kan møte Romania igjen i finale om EM-plass06:00 Dette skjer i dag05:55 Jostein Gaarder: – Hent barnet i Syria og moren hjem05:34 Dette skjedde i natt05:31 Oslo og 14 andre byer kutter kjøtt for ansatte05:30 Frode Berg-saken kaster skygge over 75-årsmarkering05:15 Influensa-påminnelse til gravide og unge i risikogrupper05:11 Dødstallet stiger i Japan etter tyfon05:07 Drapstrusseldømt far dømt for å kontakte barna05:04 BBC: EU vurderer å holde nytt krisemøte for å lande en brexitavtale05:00 Bankene frykter nytt EU-forslag vil gi dyrere boliglån
Siste nytt
02:26VerdenPence vil ikke gi dokumenter til Representantenes hus02:24VerdenDemokratene holder ikke formell avstemning om riksrettsetterforskning02:04VerdenTopp-demokrater møtes til debatt01:25NorgeNVE-analyse: Motstand i folket kan føre til stans i norsk vindkraftutbygging01:16VerdenErdogan: Tyrkisk soldat drept av syriske styrker i Manbij01:10SportInnbytterne berget Norge på overtid, Sørloth nikket inn 1-1 i Romania00:58VerdenCanada stanser våpeneksport til Tyrkia00:54NorgeLeger frykter for beredskap – ustabil ambulanseflytjeneste00:50VerdenErdogan: Tyrkia vil ikke erklære våpenhvile i Syria00:46SportLandslagsledelsen om UEFA-reaksjon mot rumensk rasisme: Null straff00:26NorgeNy undersøkelse: Kontantstøtte mest brukt av vårbarn på vent00:01SportSørloth gir ikke opp før sjansen er null23:39VerdenSOHR: To syriske soldater drept av tyrkiskvennlige opprørere23:36SportSverige hadde Spania i kne23:08NorgePolitiet rykket ut til melding om bråk – viste seg å være ivrige landskamp-supportere22:48SportSverige hadde Spania i kne22:44SportInnbytterne berget Norge på overtid, Sørloth nikket inn 1-1 i Romania22:22NorgeDe sju voldtektssiktede i Hønefoss fremstilles trolig for varetektsfengsling onsdag22:21SportNy smell for Solskjær, United-keeperen ut med skade22:10VerdenNye protester i Barcelona etter fengselsdommer mot politikere21:59VerdenFox News: Nærkontakt mellom amerikanske styrker og tyrkiskstøttede opprørere i Syria21:42VerdenDemokratene vurderer formell avstemning om riksrettsetterforskning21:29NorgeE-tjenesten: En forverring av forholdene i IS-leirer hvor nordmenn holdes21:16VerdenByggesteiner for primitivt liv funnet i is fra Saturn-måne21:04Norge23-åring tiltalt for grov vold på hotellrom20:58VerdenTyrkia fortsetter offensiven i Syria20:54Norge– Kjørte over seg selv i trafikkulykke20:29SportØredøvende tribunelyd fra barna i Bucuresti20:22PolitikkKallmyr slår opp telt for å forhindre flyktningstrøm til Norge19:10PolitikkUtkast til brexitavtale nærmer seg, melder flere medier19:10NorgeDemonstrasjon mot Turkish Airlines på Gardermoen19:07VerdenPence drar til Tyrkia på kort varsel18:34VerdenSoldater er sinte og frustrerte etter Trump-avgjørelse: – Jeg skammer meg18:33PolitikkFlere i Venstre vil ha Sveinung Rotevatn som ny partileder18:14SportHenrik Ingebrigtsen opererte sin trøblete tå18:03NorgeGutt (2) sendt til sykehus etter alvorlig trafikkulykke17:47NorgeAftenposten trekker journalister ut av Syria17:06SportFollo-spiller utestenges i sju kamper etter å ha skallet motstander17:04NorgeMann forstyrret isbjørn – fikk 15.000 kroner i bot15:35PengerIMF venter laveste vekst siden finanskrisen15:35NorgeLekkasje ved Tine Meierier15:28KulturKvinnelig imam tildeles menneskerettighetspris i Oslo15:27SportBulgarias fotballpresident går av etter «rasismekampen»15:07PengerXXL vil hente 500 millioner kroner i emisjoner15:05VerdenSpania venter flere rasende protester i Barcelona15:04Norge76-åring dømt seksuelt overgrep ett år etter forrige dom14:22StemmerHvis Trump og Pence blir dømt, blir hun president14:13SportMer motgang for sykkel-VM i Bergen14:06VerdenFN: 85 sivile drept i forbindelse med valget i Afghanistan13:38KulturRas av sykmeldinger i Morgenbladet13:14PolitikkMerkel og Solberg med felles appell til Tyrkia: Stopp offensiven12:49NorgePastor tiltalt for voldtekt av barn – aktor vil ha fire og et halvt års fengsel12:47PengerKrever merking av raske elsparkesykler12:36SportMålløst i historisk VM-oppgjør i Nord-Korea12:36SportTour-feltet får en tøff start neste år12:13MotorElbilforeningen mener nye avgifter er lite klimavennlige12:06MotorStrengere krav til vinterdekk for tunge kjøretøy12:05SportMulig regelendring i Norge: Fotballspillerne kan eie seg selv12:05VerdenRussland med klar advarsel til Tyrkia12:03PolitikkMerkel og Solberg med felles appell til Tyrkia: Stopp offensiven11:54SportSkiskyting: Russland fortsatt ute i dopingkulden11:53PengerNye toppsjefer til Rema 100011:31KulturMette-Marit-feber i Tyskland11:23NorgeTo menn dømt for gruppevoldtekt av 15-åring11:19VerdenDisse fuglene vet veien hjem, men husker ikke hindringene før de ser dem11:17VerdenIsbreene i Sveits har tapt 10 prosent av sitt volum10:58SportNilsson blir hjemme og trener med gutta på snø10:57KulturLesertallene synker på papir – øker digitalt09:53PolitikkFrelimo favoritt ved valget i Mosambik09:53NorgeRusser nektet straffskyld for knivstikking på Kiwi09:49VerdenRussland avholder militærøvelse09:31VerdenHellas: Flere knivstukket på overfylt asylmottak09:30SportUniteds lønnsbudsjett runder trolig 3 milliarder09:14PolitikkTidligere Trump-rådgiver vitner om kaos i Det hvite hus09:14Norge230 ansatte i Årdal kan bli permittert08:54PolitikkBarnier: – Brexitavtale fortsatt mulig denne uken08:37NorgeSju pågrepet i grov voldtektssak08:20SportSkryt til Norge i rumensk avis08:19PengerSky News: Oppkjøpsfond med nytt forsøk på å kjøpe Ving08:12NorgeRussere tiltalt for å forsøke å lure 27 ukrainske bygningsarbeidere inn i Norge07:54NorgeForsvarets nye jagerfly vil øke utslippene med 207 prosent07:48NorgeStaten lokker marokkanere med penger for å reise hjem07:33NorgeFlere metoo-saker i Forsvaret07:13Politikk– Tyrkia burde vært hardere straffet enn Russland07:10SportCarlsen nær 100-barrieren: – Bare flaks og stayerevne reddet meg06:58NorgeEks-homofil skal «hjelpe» folk vekk fra homofil praksis i Bergen06:43SportMings møtt med apelyder, Bulgarias trener «hørte ingenting»06:42Verden13 politifolk drept i bakholdsangrep i Mexico06:30Helse og livsstilSalget av middagsmat på boks ned 30 prosent på ti år06:26SportNorge kan møte Romania igjen i finale om EM-plass06:00NorgeDette skjer i dag05:55NorgeJostein Gaarder: – Hent barnet i Syria og moren hjem05:34NorgeDette skjedde i natt05:31Helse og livsstilOslo og 14 andre byer kutter kjøtt for ansatte05:30VerdenFrode Berg-saken kaster skygge over 75-årsmarkering05:15Helse og livsstilInfluensa-påminnelse til gravide og unge i risikogrupper05:11VerdenDødstallet stiger i Japan etter tyfon05:07NorgeDrapstrusseldømt far dømt for å kontakte barna05:04VerdenBBC: EU vurderer å holde nytt krisemøte for å lande en brexitavtale05:00PengerBankene frykter nytt EU-forslag vil gi dyrere boliglån
Populært