Meny

NRK viste eldre kvinne som døde

Luftambulansens helikopter kjøres ut på rampe fra hallen på Tiller, Trondheim. NB: Illustrasjonsfoto fra 2017. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
I programmet «113» følger NRK-teamet akuttberedskapen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Søndag viste NRK episode 2, der seerne i en sekvens blir vist en eldre, dement kvinne som dør ved ankomst på sykehuset.

Kvinnen fra Sørreisa var antatt å ha blodforgiftning, og blir først hentet i luftambulanse. Ved ankomst til sykehuset mister kvinnen bevisstheten, og dør mens NRK-teamet filmer.

Den avdøde kvinnen navngis i programmet, og det oppgis hvor hun bodde.

I avslutningen til programmet heter det at: «Alle pasienter som medvirker i denne serien har gitt samtykke til sin deltagelse».

– Det vi gjør med situasjoner som denne er å vise episoden til pårørende, som så må gi sitt samtykke for at vi skal kunne vise det. I dette tilfellet ga nærmeste pårørende, datteren, i tillegg samtykke til at vi kunne filme situasjonen i utgangspunktet, sier programsjef Tone Lein i NRK Nord-Norge, som leder avdelingen som har laget «113», til ABC Nyheter.

Hun forteller at kun ansatte, pasienter og pårørende som aksepterer deltakelse blir vist i serien.

– Det er vårt ansvar å sørge for at de medvirkende får tilstrekkelig informasjon til at de med rimelighet kan forventes å forstå hva medvirkning i serien innebærer på kort og lang sikt.

Lein forklarer at NRK Nord-Norge har fått hjelp av helsepersonell til å innhente «kompetent samtykke» før situasjoner filmes. De medvirkende får mulighet til å se seg selv før de blir med i en episode, og kan takke nei til å være med.

– Hvordan kan pasienter i akuttsituasjoner gi samtykke til filming?

– De etiske reglene vi forholder oss til er at pårørende må ta beslutningen.

– Blir det flere tilsvarende sekvenser senere i programmet?

– Det er mange episoder som er sterke på forskjellige måter. Det vil alltid være medvirkende eller pårørende som gir endelig samtykke før sending.

– Vi har ikke filmet der vi ikke har fått samtykke av dem som er til stede. De episodene vi velger å vise gir vi pårørende mulighet til å se igjen. I situasjoner hvor vi mener det kreves ekstra varsomhet påser vi at de ser episoden sammen med oss. I den omtalte situasjonen dro vi hjem til pårørende, viste episoden og satt sammen med dem for å forsikre oss med kontrollspørsmål at de syntes dette var ok å vise. I tillegg har vi vist det til legen og annet personell som var til stede, for å sikre at de også synes det var forsvarlig å vise situasjonen, sier programsjefen.

Programmet ble sendt søndag 6. januar (lenke til progammet på NRKs nettsider).

Vær varsom

I Vær varsom-plakatens punkt 3.9 heter det blant annet at «mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre».

– Da vi var hjemme hos pårørende og viste frem episoden hadde det gått nesten et halvt år siden hendelsen. Derfor vurderer vi at familien ikke var i sjokk, selv om de fremdeles er i sorg. Godkjennelsen vi først får på stedet er ikke den endelige vurderingen vi bruker for eventuell visning, sier Lein.

– Grunnen til at vi vil vise dødsfall er fordi det er en del av hverdagen til dem som jobber i akuttmedisinsk beredskap. Som legen som var med i episode 2 forteller, er han til stede ved mellom 10 og 20 dødsfall per år. Det er sterkt, men jeg føler at det er gjort på en respektfull måte jeg kan stå inne for.

– Etikk, ikke jus

Advokat Vidar Strømme ved advokatfirmaet Schjødt har representert de fleste større mediehus, blant annet i saker om ærekrenkelser og privatlivets fred. Han sier han ikke kjenner noen helt tilsvarende sak som har blitt behandlet i Pressens faglige utvalg (PFU), og understreker at spørsmålet nok dreier seg om presseetikk, ikke jus.

Partner ved advokatfirmaet Schjødt Vidar Strømme. Foto: Schjodt.no

– Det foreligger noen avgjørelser om publisering av bilder av avdøde etter ulykker, og det har man også en egen bestemmelse om i Vær Varsom-plakaten. Det sies gjerne at det må være «ekstraordinære» grunner til å vise bilder av avdøde, skriver advokaten i en epost til ABC Nyheter.

Han trekker blant annet frem at Dagsavisen ble felt i PFU for å ha vist et bilde av en avdød person etter 22. juli, men det ble knyttet til at de pårørende kanskje ikke var varslet. Det har også vært fellelser om trafikkulykker. PFU er Norsk Presseforbunds klageorgan, med formål å fremme den etiske og faglige standarden i norsk presse.

– Slike vurderinger er gjerne knyttet til om de pårørende har samtykket, og om fremstilling har en verdig form. Det virker ivaretatt her, og det er ikke noe støtende ved fremstillingen. Tvert om vil mange mene at det er en verdig og rolig fremstilling. Fremstillingen viser virkeligheten slik den er, og det er et sterkt argument for at dette må passere, skriver Strømme;

– Det som står igjen er vernet om avdødes egen private sfære. Jeg mener at avdøde selv har et pressetisk vern, uavhengig av samtykke og måten publiseringen skjer på. Om denne etiske vurderingen er riktig vil jeg altså ikke mene noe endelig om.

Legen: – Taktfullt

Anestilege Jan Harald Nilsen, som er vist i innslaget, gir honnør til NRKs tilnærming under produksjonen av programmet:

– NRK var veldig taktfulle å ha med seg ut og i måten de viser det som skjer. Jeg valgte selv å bli med i programmet fordi jeg tror det er spennende og bra for folk flest å få et innblikk i en arbeidshverdag som er litt lukket og mystisk, sier legen til Dagbladet i en forhåndsomtale av programmet.

– Viktig å fortelle om

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening Arne Jensen. Foto: nored.no.

– Dette er svært sensitivt og personlig for dem det gjelder. Samtidig viser det jo en viktig del av norsk helsevesen, som det er vesentlig å dokumentere og fortelle om. Den sentrale presseetiske vurderingen handler om hvordan man håndterer forholdet til pasientene og deres pårørende, skriver generalsekretær Arne Jensen i Norsk redaktørforening i en epost til ABC Nyheter.

– Mediene har i tillegg et selvstendig ansvar for å ta hensyn til mennesker som er i sjokk eller sorg, og som kanskje vil ha vanskelig for å vurdere konsekvensene av hva man sier ja til. I dette tilfellet er det jo snakk om ganske lang tid fra opptak til publisering, og dermed har også de pårørende fått god tid på seg, noe som selvsagt gjør det lettere, sier generalsekretæren.

Les også: PFU: ABC Nyheter har opptrådt kritikkverdig

Helse og livsstil
Populært