Meny

Da kjøleskap var rikmannsluksus

<p>Vigdis Antonsen vokste opp i det lille grønne huset ved isdammen.</p>
Vigdis Antonsen vokste opp i det lille grønne huset ved isdammen. Foto: Dagsavisen

Før kjøleskapets tid var is en av Norges aller største eksportartikler. På Isdammen på Årvoll i Oslo ble det skåret ut isblokker helt fram til vinteren 1968.

«Isen skal være så klar, at jeg kan lese The Times gjennom en meter tykk isblokk», skal Englands dronning Victoria (1819–1901) en gang ha sagt.

De kongelige i England brukte selvfølgelig is fra norske isdammer i gin and tonicen sin.

Og når man leverer is til kongelige drinker, må isen være den beste.

Og det hadde de i Norge, da isblokker var en stor eksportartikkel.

Salgsvare

Det kan være litt vanskelig å skjønne at naturis var noe som ble eksportert fra isdammer rundt Oslofjorden. Mesteparten ble sendt med skip over Nordsjøen til England, men is ble eksportert til land rundt både Middelhavet og Rødehavet. Selv over Atlanterhavet til New York ble det fraktet is – til amerikanske kjøleskap.

Produksjon av naturis var en stor industri fra midten av 1800-tallet og helt fram til 50-tallet, da kjøleskapet for alvor gjorde inntog i norske husholdninger.

Flere steder langs Oslofjorden fra svenskegrensa til Kragerø var det isanlegg hvor det ble det produsert is, som ble fraktet ned til ventende skuter, og sendt til land med varmere klima enn Norge.

På det meste ble det eksportert over 1.5 millioner kubikk i året med is. Kun trelasteksporten var større, med to millioner kubikk.

Hvordan isen ble oppbevart var viktig, og prisene var på sitt beste om sommeren, da behovet var størst.

Les også : Kva skal vi leve av etter is?

Oppvekst

På Isdammen ved Årvoll er Vigdis Antonsen på tur med barn fra Skauen barnehage. For Vigdis er dette et sted hun kjenner veldig godt.

– Jeg vokste opp i det lille grønne huset der borte, sier hun og peker.

Der bodde hun sammen med mor og far fra hun var seks måneder gammel, til hun var 13 år i 1970.

– Da flyttet vi og min da tre år gamle søster til en nybygd villa litt lenger ned i veien her, sier hun.

Overgangen fra den lille grønnmalte hytta til nybygd hus med innlagt vann og toalett var stor.

– Vi hadde verken innlagt vann eller toalett her. Vann hentet vi i dammen, og toalettet var en god gammeldags utedo, sier hun med et smil.

– Vi badet i en balje på kjøkkenet, og vannet måtte både hentes og kastes ut etter bruk, sier hun.

Det var Vigdis' besteforeldre Rolf og Olga Høvik, som drev isproduksjonen på Isdammen.

Vigdis far Ragnar var også sterkt delaktig i arbeidet.

– Jeg husker godt selve produksjonen. Isblokkene ble skjært ut i ca. 40 kilos blokker og på mål, 9 x 14 x 18 tommer, men måtte deles for å kunne passe inn i isskapene som var datidas kjøleskap.

Kun de rikeste hadde råd til kjøleskap før det ble vanlig på 50-tallet. – Isblokken ble plassert i det øverste rommet, sier Håkon Gøthesen. Foto: Dagsavisen
Kun de rikeste hadde råd til kjøleskap før det ble vanlig på 50-tallet. – Isblokken ble plassert i det øverste rommet, sier Håkon Gøthesen. Foto: Dagsavisen

Isskapene så ut som et kjøleskap med plass til en standard isblokk øverst i skapet. Smeltevannet ble samlet opp i bakkant, og rant ned til et kar i bunnen av skapet hvorfra smeltevannet kunne tømmes. Kulda denne isen avga gikk nedover i skapet, og holdt matvarene kalde.

– Siden vi hadde tilgang til is, så var vi vel blant de første her oppe med kjøleskap, sier hun.

En slik isblokk kunne vare i en ukes tid før den måtte erstattes med en ny.

Sagingen var tungt arbeid, selv der det etter hvert ble brukt motoriserte sager. Blokkene ble tatt opp av vannet med ishaker, for så å transporteres ut av damområdet. Noen steder ble det brukt «kjerrat», en mobil løfteanordning, for å få blokkene over i trerennene som tok blokkene siste veien til lageret eller utskipningshavnen.

– Det var tungt arbeid. Tre mann var med på hele prosessen fra skjæring til lagring, sier hun.

Lageret hvor isen ble oppbevart besto av tre vegger, og var uten tak. Her ble blokkene stablet oppå hverandre i søyler, med mellomrom mellom blokkene slik at de ikke skulle fryse sammen. Et tykt lag med sagflis ble så lagt mellom isen og veggen, og på toppen av søylene, slik at det ikke skulle komme luft til.

– På denne måten kunne isen vare til en ny kuldeperiode kom, forteller Vigdis Antonsen.

– Skulle man få blank stålis måtte vannet være klart. All snø måtte måkes vekk, og om sommeren og høsten ble dammen rensket for gress og planter, minnes hun.

Mens mange av isdammene rundt Oslofjorden skipet isen nedover i Europa, var det Oslo som var hjemmemarkedet for Isdammen på Årvoll.

Les også : Spill mot draug og Trump

Ragnar Høvik i hardt arbeid. Foto: Grorud historielag
Ragnar Høvik i hardt arbeid. Foto: Grorud historielag

Sykehus og hoteller

– Vi hadde kunder som Ullevål og Aker sykehus, Grand Hotel, restaurantene Renebart og Cecil, Nesoddbåtene, fiskebutikker som stort sett fikk knust is, og noen private husholdninger, sier Vigdis Antonsen.

Salget foregikk over telefon, og Høvik kjørte ut til kundene med sine to lastebiler.

– Utkjøring foregikk hele året, men det var om sommeren behovet var størst, sier hun.

For småjenta Vigdis Antonsen var det spennende å følge isskjæringen fra stuevinduet.

– Jeg har mange timer med nesa mot glasset, hvor jeg fulgte isblokkenes vei fra isen til lageret, sier hun og peker.

Selv om det er 50 år siden isproduksjonen ble lagt ned på Årvoll, er det et historisk sus over området.

Alle bygningene er tatt vare på, restaurert og gjort om til tidsminner.

– Jeg bor rett nedi veien her, og er ofte her oppe med ungene i barnehagen hvor jeg jobber. Og det kjennes på kroppen når jeg ser isdammen, byggene, og redskapen på området her. Minnene strømmer på fra barndommen, sier hun.

Les også : Karin fikk sparken fordi hun giftet seg. Det nektet hun å godta.

Isskapene så ut som et kjøleskap med plass til en isblokk i et rom øverst. Foto: Mimsy Møller
Isskapene så ut som et kjøleskap med plass til en isblokk i et rom øverst. Foto: Mimsy Møller

Opprinnelig myr

Da ekteparet Rolf og Olga Høvik startet med isproduksjon på Øvre isdam på Årvoll i 1937, hadde det allerede vært isproduksjon her siden 20-tallet.

Dammen var opprinnelig en myr, som ble gjort om til dam, sannsynligvis rundt 1920.

– Myra ble gravd ut og renset. Selve dammen får litt tilsig fra en liten bekk som munner ut i dammen, sier Vigdis og peker.

Rundt dammen er det flere bygg som er bygd opp etter hvert som man fikk tak i materialer.

– Det er det grønne huset, hvor jeg vokste opp. Damstua hvor mine besteforeldre bodde. Hønsehuset, hvor Ingvald Haraldsen Melås bodde. Han var skytebas i steinbruddet ved Huldrefjellet, og jobbet med å skjære is når det var behov for det, sier Vigdis Antonsen.

– Da skytebasen bodde her, som vår nærmeste nabo, var det enkle kår. Papirsekker og aviser ble brukt som isolasjon i veggene, og dynamittkasser gjort om til panel. Det var en ovn i huset, men Ingvald Haraldsen Melås var av den litt gjerrige sorten, og syntes ikke det var verdt å bruke ved før det var absolutt nødvendig.

Det var først etter skytebasen flyttet ut at skuret ble brukt som hønsehus, og fikk sitt navn.

Tidlig på 60-tallet ble det oppført et naust helt nede ved dammen. Naustet ble brukt til oppbevaring av maskiner og utstyr.

– Huset ble bygd av trekasser som de russiske bilene Moskvitch kom i, sier Vigdis, og viser oss rundt.

Bygget er nå restaurert, blant annet med ny grunnmur, men fortsatt kan man skimte russiske bokstaver i veggene.

Les også : Ville ut i jobb, endte på sosialen: – I år har vi ikke råd til julegaver

Isdammen på Årvoll, var opprinnelig en myr. Foto: Dagsavisen
Isdammen på Årvoll, var opprinnelig en myr. Foto: Dagsavisen

Lagt ut for salg

Da virksomheten ved isdammen ble lagt ned i 1968, ble Rolf og Olga Høvik boende i Damstua.

– Vi flyttet til nybygd villa i 1970 med innlagt vann og eget bad, noe som var en stor overgang fra de enkle forholdene i huset ved Isdammen, minnes Vigdis Antonsen.

– Etter at vi flyttet overtok Ragnars søster Ingrid huset. Hun bodde der sammen med sin datter Cathrine i rundt 10 år, sier hun.

Etter at Rolf døde, ble enken Olga boende i Damstua fram til hun kom på sykehjem i 2003. Hun gikk bort i 2005, 93 år gammel.

I flere år sto stedet og forfalt, før skogoppsynsmann Håvard Pedersen ved en tilfeldighet ble gjort oppmerksom på at stedet nå lå ute til salgs for over 12 millioner kroner.

– Det var en av de yngste søstrene til Ragnar som overtok, men hun hadde flyttet til Kongsvinger. Så overraskelsen var stor da jeg ble gjort oppmerksom på at alt var til salgs, sier Håvard Pedersen.

– Det var enkle kår da skytebas Ingvald Haraldsen Melås bodde her forteller Håkon Gøthesen, som har hatt ansvaret for rehabiliteringen av bygningene. Foto: Dagsavisen
– Det var enkle kår da skytebas Ingvald Haraldsen Melås bodde her forteller Håkon Gøthesen, som har hatt ansvaret for rehabiliteringen av bygningene. Foto: Dagsavisen

– Da ble det liv og røre i bydelen. Skrekken var at noen private skulle kjøpe det, og gjerde det inn. Men problemet for en eventuell kjøper er at isdammen ligger innenfor markagrensen, noe som begrenser utviklingsmulighetene. Det kunne ikke bygges verken nye boliger eller utvikles til næringsformål, sier Pedersen.

Han er oppvokst i området, og hadde Isdammen som en av sine barndoms opplevelser.

– Jeg husker godt at de drev med isproduksjon her. For oss barna var det spennende å se på, sier han til Dagsavisen.

Les også : Har du hørt om «virkelighetens Onkel Skrue» eller «Ondskapens dronning»?

Aksjon mot beboergrupper

Håvard har en lang yrkeskarriere bak seg som skogoppsynsmann, en jobb han hadde til han gikk av med pensjon i våres.

Men fortsatt brukes han mye som kjentmann og foredragsholder om Lillomarka.

Da det ble kjent at Isdammen og bygningene skulle selges, gikk flere lokale foreninger og organisasjoner sammen for å redde Isdammen.

– Vi fikk til en aksjon av beboergrupper, Lillomarkas venner, Bydel Bjerke, Speideren, Oslo elveforum og flere andre. Sammen gikk vi til Oslo kommune for å få dem til å kjøpe området, slik at det fortsatt kunne være åpent for allmennheten, sier Pedersen.

Men svaret fra kommune var blankt nei.

– Men vi ga oss ikke, sier Pedersen med et smil.

De fikk med seg representanter for byens politiske partier på befaring, og 22. desember 2010 fikk de det endelige svaret, om at Oslo kommune kjøpte stedet.

– Jeg husker det var nysnø den dagen. Men jeg satte ikke spor. Jeg svevde. Så glad var jeg, ler Håvard Pedersen.

Hvor mye kommunen måtte gi for området er ukjent.

– Men det var langt under prisantydning på 12 millioner kroner. De var flinke til å prute, sier han.

Denne issagen ble brukt til å sage ut isblokker til de ga seg i 1968. Foto: Mimsy Møller
Denne issagen ble brukt til å sage ut isblokker til de ga seg i 1968. Foto: Mimsy Møller

Forfall

Problemet var at bygningene hadde fått forfalle i mange år. Det var heller ikke satt av penger til rehabilitering og vedlikehold.

– Men ved hjelp av penger fra Groruddalssatsingen og Sparebankstiftelsen kunne vi sette i gang rehabiliteringen spiker for spiker, sier Pedersen.

I dag er det Eiendoms- og byutviklingsetaten i kommunen som eier området, men det driftes av Bydel Bjerke.

Ansvaret for arbeidet med restaureringen gikk til Håkon Gøthesen. Han har brukt all sin arbeidstid her siden 2010.

– Alt hadde stått og forfalt siden Olga Høvik flyttet herfra i 2003. Så det var en formidabel oppgave jeg gikk løs på. Å rive et hus for gjenbruk er en kunst. En ting var bygningene som var falleferdige. Uteområdene så ikke ut og var fulle av søppel. Her var det ikke kastet noen ting, sier han med et smil.

– Nå har jeg ikke gjort alt alene. Vi har fått en del arbeidskraft gjennom Nav, for å få folk i arbeidstrening. Noe som har vært vellykket, sier han.

– Damhuset hvor Olga og Rolf Høvik bodde, var i rimelig grei forfatning, selv om det var mye som måtte byttes ut. Hønsehuset var fullt av hønemøkk, så her måtte vi fjerne hele gulvet. I dag er Hønsehuset 99 prosent slik det opprinnelig var, da skytebasen bodde her. Mye var skadet og råttent, men vi greide å ta vare på og gjenbruke det meste, sier han.

Inne i Hønsehuset er det akkurat slik som det var da Ingvald Haraldsen Melås bodde der. Postsekker er brukt som putevar. Selv de tomme brennevinsflaskene i den enkle hytta som er tømt av skytebasen.

Les også : Fem år og skolejente i 1997

Håkon Gøthesen (t.v.) og Håvard Pedersen har hatt mye å si for rehabiliteringen av isdammen og bygningene rundt. Foto: Dagsavisen
Håkon Gøthesen (t.v.) og Håvard Pedersen har hatt mye å si for rehabiliteringen av isdammen og bygningene rundt. Foto: Dagsavisen

Utfartssted

– Huset er bygd av gjenbruksmaterialer, noe vi kan se av vinduene som er hentet fra to forskjellige hus. Det var nok dette huset som var i dårligst forfatning da vi tok over, sier Gøthesen.

Det grønne huset, der Vigdis og familien bodde i sine barneår, var et såkalt lemhus, det vil si at det er satt sammen av moduler og lemmer de fikk tak i rundt omkring.

– I dag brukes huset som museum og undervisningslokale, sier Gøthesen.

– Området har blitt et yndet utfartssted, og det er stadig arrangementer her oppe, sier Håvard Pedersen.

Fortsatt finnes det mye utstyr og verktøy som han håper å få på plass så det kan bli synlig for folk.

– Blant annet finnes det en maskin som knuste is. Og knust is til særlig fiskehandlere var et av kjerneområdene til familien Høvik, sier Gøthesen.

Denne artikkelen ble først publisert på Dagsavisen.no.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
19:38 Nye bompengesamtaler avsluttet19:26 Sikkerhetshull: Her stikker tyvene av med million-Tesla på sekunder19:22 Frankrike etterforsker anklager om seksuelt misbruk knyttet til Jeffrey Epstein19:21 IS-kvinne med syk fireåring vil ikke gi fra seg barna til norske myndigheter19:15 Politiet etterforsker Ap-politiker for fiktive reiseregninger18:54 Etterlyser Plan B dersom Norge ikke lenger kan stole på USA i en krise18:37 Demonstrasjon utenfor Brasils ambassade etter Amazonas-branner17:55 Verdens beste: Norsk restaurant topper kåring17:29 30 år siden baltisk folkekjede-protest mot Sovjet17:12 Tiltak etter terrorangrep ved moské forlenges ut året17:08 Kripos bistår i drapssak i Bergen16:42 Teknisk feil på tre av de nye ambulanseflyene15:57 En av verdens rikeste er død15:54 Biff og soya er viktigere enn klodens overlevelse. Det er til å gråte av15:32 Russlands første flytende atomkraftverk på vei østover15:31 Kina trapper opp handelskrigen med USA15:22 Ber UD kreve garantier mot represalier: – Tyrkia skaper frykt i Norge15:20 NHL-stjerne får ikke spille landskamper på fire år15:20 Usikkert hvor lenge Liverpool-keeperen er ute15:06 Buss med skoleelever hang utfor veien14:50 Elleve og et halvt års fengsel for drap i Haugesund14:45 Maars Johnsen nær overgang til RBK14:20 Fakta før valget: Fem ting du bør vite om eiendomsskatt14:09 Død mann i Buskerud fortsatt ikke identifisert13:37 Henrik Larsson lei av å bli hetset – slutter som trener13:34 Isbjørn på vei tilbake til hytteområde på Svalbard13:13 Putin varsler svar på USAs rakettest13:11 Irland krever beskyttelse av Brasils regnskog – truer med å stemme mot handelsavtale13:03 Ulvekull i nytt revir i Elverum13:02 – Respektløst å la kronprins Haakon bli stående med hånden ut i løse luften12:42 Malta lar alle fra Ocean Viking gå i land12:36 Tidligere kunder saksøker Bitcoins Norge12:00 Godt billettsalg for kvinnenes kamp mot England11:45 Ber leasingselskaper sjekke om kunder har betalt for mye11:37 Solskjær etter rasismehendelsen: – Kan ikke tro at vi sitter i 2019 og snakker om dette11:35 Hareide må ta pause på grunn av infeksjon11:32 Politiet: Savnet nederlender omkom i padleulykke11:12 WHO: Kampen mot malaria har stagnert11:11 Ødegaard får spille kampene mot Real Madrid10:47 Vil fjerne begrensning for apotek10:46 Salpetersyre lekket ut på E6 i Østfold10:33 Jordens lunger brenner: – Meningsløst å se på at planeten vår forsvinner10:32 Forskning: Nattarbeid øker risikoen for kreft10:17 Aldri har andelen uføretrygdede kvinner vært større10:14 MDG mest fram på ny kommunemåling09:28 Abe anklager Sør-Korea for tillitsbrudd09:24 Nord-Koreas utenriksminister kaller Pompeo giftig09:21 Norsk kvinne funnet død i Stockholm – en person pågrepet09:12 Erna Solberg avlyser dagens programposter09:10 Russisk opposisjonsleder løslatt09:10 Færre europeere flytter til Storbritannia08:36 Strømprisen har gått ned08:26 Regjeringen etablerer eldreombud med kontor i Ålesund07:25 Viagra blir reseptfritt fra nyttår07:24 Sjanseløs mot sort hull: – Slukt og sluknet umiddelbart07:00 Vil i framtiden forby navn som Norec, Norad, Nkom og OsloMet06:56 Kjempehopp for Oslo Ap på meningsmåling siden juni06:56 Bil i full fyr på E18 ved Mysen06:30 Rapport: Teknologiselskaper setter verden i fare med drapsroboter06:29 Gunnarssons Palermo-mareritt: Fikk verken lønn eller spilletid06:11 Fem omkom under konsert i Algerie05:56 Dette skjedde i natt05:53 Mørklagte forhandlinger om bompenger05:51 UD advarer nordmenn om feriefavoritt05:50 Dette skjer i dag05:03 Indonesisk mann går baklengs for å stoppe avskoging04:56 Viktor Hovland med god åpningsrunde i Boise04:54 Gebyret for familiegjenforening er mer enn 17 ganger høyere enn i 200204:21 YouTube har stengt kontoer som forsøkte å påvirke situasjonen i Hongkong03:51 MDG suser fram på bergensmåling – kan sikre rødt byråd03:30 Bolsonaro mener Macron har mentalitet som en kolonialist03:08 Ikke egentlig så dyrt med tidenes høyeste boligpriser02:38 Boligbyggingen i Norge nesten halvert i år02:32 Interpol har utstedt arrestordre på tidligere geriljaleder fra Colombia01:51 Tutta åpnet ett slag under par i Canada01:47 Oslo-politiet vil ikke si om de fulgte ordre om å kontakte moskeer01:06 Svensk politi vil ikke gå med navn på tjenestekortet00:36 Småbarnsfar (27) i Bergen tar drapssiktelsen tungt00:28 Sjiraffen får status som beskyttet dyreart00:20 Frp-kilder: Venstre posisjonerer seg for å gå ut00:10 Sagøy til kvartfinale i parabadminton-VM23:41 Venstre hadde med seg tydelige krav til bompengemøte23:39 Senterpartiet puster Ap i nakken på ny måling23:31 Russisk robot bistår astronauter på ISS23:22 Spektakulært Bolly-mål gir Molde håp før returkampen23:12 Størseth på 5.-plass i EM paradressurridning23:07 Spektakulært Bolly-mål gir Molde-håp før returkampen, 1-2-tap i Beograd22:46 FCK slet, men tok langt steg mot europaligaen22:35 Brasiliansk påtalemyndighet gransker Amazonas-branner22:32 Fem døde i lynnedslag i Polen22:07 Hissig debatt: – Føler dette sterkt, jeg ble bestefar i dag21:56 FN-sjefen og Frankrikes president uroet over Amazonas-branner21:28 Kvinne fanget ørret med to munner: – Bisart vakker21:10 VG erkjenner brudd på fem punkter i Vær varsom-plakaten20:59 Sør-Korea bryter etterretningsavtale med Japan20:45 Hjemløse nordmenn utvandret: Fortsetter presset mot Jensen20:36 Italias president gir partiledere tid til å løse regjeringskrisen20:28 Rettssaken om Røkke-utpressing utsettes igjen20:24 Siv Jensen står på sitt – vil ikke forhandle mer om bompenger20:15 Ny måling: Velgerne flykter fra Ap og Høyre
Siste nytt
19:38PolitikkNye bompengesamtaler avsluttet19:26MotorSikkerhetshull: Her stikker tyvene av med million-Tesla på sekunder19:22VerdenFrankrike etterforsker anklager om seksuelt misbruk knyttet til Jeffrey Epstein19:21PolitikkIS-kvinne med syk fireåring vil ikke gi fra seg barna til norske myndigheter19:15PolitikkPolitiet etterforsker Ap-politiker for fiktive reiseregninger18:54NorgeEtterlyser Plan B dersom Norge ikke lenger kan stole på USA i en krise18:37PolitikkDemonstrasjon utenfor Brasils ambassade etter Amazonas-branner17:55ReiseVerdens beste: Norsk restaurant topper kåring17:29Verden30 år siden baltisk folkekjede-protest mot Sovjet17:12NorgeTiltak etter terrorangrep ved moské forlenges ut året17:08NorgeKripos bistår i drapssak i Bergen16:42Helse og livsstilTeknisk feil på tre av de nye ambulanseflyene15:57PengerEn av verdens rikeste er død15:54PengerBiff og soya er viktigere enn klodens overlevelse. Det er til å gråte av15:32VerdenRusslands første flytende atomkraftverk på vei østover15:31PengerKina trapper opp handelskrigen med USA15:22PolitikkBer UD kreve garantier mot represalier: – Tyrkia skaper frykt i Norge15:20SportNHL-stjerne får ikke spille landskamper på fire år15:20SportUsikkert hvor lenge Liverpool-keeperen er ute15:06NorgeBuss med skoleelever hang utfor veien14:50NorgeElleve og et halvt års fengsel for drap i Haugesund14:45SportMaars Johnsen nær overgang til RBK14:20PengerFakta før valget: Fem ting du bør vite om eiendomsskatt14:09NorgeDød mann i Buskerud fortsatt ikke identifisert13:37SportHenrik Larsson lei av å bli hetset – slutter som trener13:34NorgeIsbjørn på vei tilbake til hytteområde på Svalbard13:13VerdenPutin varsler svar på USAs rakettest13:11VerdenIrland krever beskyttelse av Brasils regnskog – truer med å stemme mot handelsavtale13:03NorgeUlvekull i nytt revir i Elverum13:02Norge– Respektløst å la kronprins Haakon bli stående med hånden ut i løse luften12:42VerdenMalta lar alle fra Ocean Viking gå i land12:36PengerTidligere kunder saksøker Bitcoins Norge12:00SportGodt billettsalg for kvinnenes kamp mot England11:45PengerBer leasingselskaper sjekke om kunder har betalt for mye11:37SportSolskjær etter rasismehendelsen: – Kan ikke tro at vi sitter i 2019 og snakker om dette11:35SportHareide må ta pause på grunn av infeksjon11:32NorgePolitiet: Savnet nederlender omkom i padleulykke11:12Helse og livsstilWHO: Kampen mot malaria har stagnert11:11SportØdegaard får spille kampene mot Real Madrid10:47PengerVil fjerne begrensning for apotek10:46NorgeSalpetersyre lekket ut på E6 i Østfold10:33VerdenJordens lunger brenner: – Meningsløst å se på at planeten vår forsvinner10:32Helse og livsstilForskning: Nattarbeid øker risikoen for kreft10:17PengerAldri har andelen uføretrygdede kvinner vært større10:14PolitikkMDG mest fram på ny kommunemåling09:28VerdenAbe anklager Sør-Korea for tillitsbrudd09:24VerdenNord-Koreas utenriksminister kaller Pompeo giftig09:21VerdenNorsk kvinne funnet død i Stockholm – en person pågrepet09:12PolitikkErna Solberg avlyser dagens programposter09:10PolitikkRussisk opposisjonsleder løslatt09:10VerdenFærre europeere flytter til Storbritannia08:36PengerStrømprisen har gått ned08:26PolitikkRegjeringen etablerer eldreombud med kontor i Ålesund07:25Helse og livsstilViagra blir reseptfritt fra nyttår07:24VerdenSjanseløs mot sort hull: – Slukt og sluknet umiddelbart07:00KulturVil i framtiden forby navn som Norec, Norad, Nkom og OsloMet06:56PolitikkKjempehopp for Oslo Ap på meningsmåling siden juni06:56NorgeBil i full fyr på E18 ved Mysen06:30VerdenRapport: Teknologiselskaper setter verden i fare med drapsroboter06:29SportGunnarssons Palermo-mareritt: Fikk verken lønn eller spilletid06:11VerdenFem omkom under konsert i Algerie05:56NorgeDette skjedde i natt05:53PolitikkMørklagte forhandlinger om bompenger05:51ReiseUD advarer nordmenn om feriefavoritt05:50NorgeDette skjer i dag05:03VerdenIndonesisk mann går baklengs for å stoppe avskoging04:56SportViktor Hovland med god åpningsrunde i Boise04:54NorgeGebyret for familiegjenforening er mer enn 17 ganger høyere enn i 200204:21VerdenYouTube har stengt kontoer som forsøkte å påvirke situasjonen i Hongkong03:51PolitikkMDG suser fram på bergensmåling – kan sikre rødt byråd03:30VerdenBolsonaro mener Macron har mentalitet som en kolonialist03:08PengerIkke egentlig så dyrt med tidenes høyeste boligpriser02:38PengerBoligbyggingen i Norge nesten halvert i år02:32VerdenInterpol har utstedt arrestordre på tidligere geriljaleder fra Colombia01:51SportTutta åpnet ett slag under par i Canada01:47NorgeOslo-politiet vil ikke si om de fulgte ordre om å kontakte moskeer01:06VerdenSvensk politi vil ikke gå med navn på tjenestekortet00:36NorgeSmåbarnsfar (27) i Bergen tar drapssiktelsen tungt00:28VerdenSjiraffen får status som beskyttet dyreart00:20NorgeFrp-kilder: Venstre posisjonerer seg for å gå ut00:10SportSagøy til kvartfinale i parabadminton-VM23:41PolitikkVenstre hadde med seg tydelige krav til bompengemøte23:39NorgeSenterpartiet puster Ap i nakken på ny måling23:31VerdenRussisk robot bistår astronauter på ISS23:22SportSpektakulært Bolly-mål gir Molde håp før returkampen23:12SportStørseth på 5.-plass i EM paradressurridning23:07SportSpektakulært Bolly-mål gir Molde-håp før returkampen, 1-2-tap i Beograd22:46SportFCK slet, men tok langt steg mot europaligaen22:35VerdenBrasiliansk påtalemyndighet gransker Amazonas-branner22:32VerdenFem døde i lynnedslag i Polen22:07Helse og livsstilHissig debatt: – Føler dette sterkt, jeg ble bestefar i dag21:56VerdenFN-sjefen og Frankrikes president uroet over Amazonas-branner21:28VerdenKvinne fanget ørret med to munner: – Bisart vakker21:10KulturVG erkjenner brudd på fem punkter i Vær varsom-plakaten20:59VerdenSør-Korea bryter etterretningsavtale med Japan20:45NorgeHjemløse nordmenn utvandret: Fortsetter presset mot Jensen20:36VerdenItalias president gir partiledere tid til å løse regjeringskrisen20:28NorgeRettssaken om Røkke-utpressing utsettes igjen20:24PolitikkSiv Jensen står på sitt – vil ikke forhandle mer om bompenger20:15PolitikkNy måling: Velgerne flykter fra Ap og Høyre
Populært