Krev forbod mot jomfruhinnesjekk

Generalsekretær i LIM (Likestilling, integrering, mangfold) Dana Manouchehri, Jan Bøhler (Ap), forskar Halima El Abassi, Guro Angell Gimse (H) og leiar for førebyggjande eining i Sør-Aust politidistrikt, Nina Karstensen Bjørlo vil alle ha ein slutt på såkalla jomfrusjekkar.
Generalsekretær i LIM (Likestilling, integrering, mangfold) Dana Manouchehri, Jan Bøhler (Ap), forskar Halima El Abassi, Guro Angell Gimse (H) og leiar for førebyggjande eining i Sør-Aust politidistrikt, Nina Karstensen Bjørlo vil alle ha ein slutt på såkalla jomfrusjekkar.

Ingen veit kor utbreidd såkalla jomfruhinnesjekk er i Noreg. Fleire etterlyser eit eksplisitt forbod.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Me veit altfor lite om dette med jomfrusjekk, men me veit at det eksisterer i stort omfang og at det er eit stort mørketal på desse felta, seier sosionom og forskar Halima El Abassi.

Ho arbeider med ei doktorgrad om æresrelatert vald og konfliktar og har snakka med spesielt mødrer i Noreg, Danmark og Marokko.

El Abassi var ein av innleiarane under debatten «Jomfru nok?» arrangert av LIM (Likestilling, integrering, mangfold) og Født fri, som vart arrangert tysdag forrige veke.

Myten om jomfruhinna

I Danmark vert eit forbod mot jomfrusjekk og rekonstruksjon av jomfruhinna debattert, noko El Abassi er tydeleg på at burde ha vore på plass for lenge sidan.

– Det er eit overgrep mot mange jenter og familiar at me ikkje har eit forbod mot jomfrusjekk og jomfruoperasjonar, men det kan ikkje stå åleine. Mange familiar har ikkje eit alternativ. Dette er ei førestelling dei har hatt i generasjonar, som ikkje kan endrast frå ein dag til ein annan, seier ho.

El Abassi er difor oppteken av at ein må fokusera på både forbod og førebygging retta inn mot både foreldra og ungdommane.

Les intervju med Iram Haq: – Det er frykt som driv sosial kontroll vidare

Danske Halima El Abassi arbeider med ei doktorgrad om æresrelatert vald og konfliktar ved Oslo Met.
Danske Halima El Abassi arbeider med ei doktorgrad om æresrelatert vald og konfliktar ved Oslo Met.

Ikkje norske verdiar

Det er framleis mange myter knytt til den såkalla jomfruhinna. Jomfruhinna er nemleg ikkje noko hinne, men ein sirkelforma krans ved inngangen til skjeden. I fjor valte Store Norske Leksikon å endre namnet til skjedekrans i sin artikkel om emnet, meldte NRK.

– I skjedekransen er det allereie eit hol som gjer at menstruasjonsblodet kan koma ut. Ein kan ikkje sjå eller merka på ei kvinne om ho er jomfru. Ein lege kan heller ikkje konstatera det, så kvifor desse jomfrusjekkane eksisterer er faktisk litt uforståeleg, seier El Abassi.

Den danske forskaren understrekar at det er uforeineleg med norske verdiar at unge kvinner og jenters seksualitet og privatliv skal kontrollerast på denne måten.

– Det er ei overtyding om at kvinnas seksualitet har betydning for om familien er god nok. Det er eit veldig stort ansvar mange minoritetskvinner ber og som ikkje har noko som helst med verkelegheita å gjere, seier El Abassi.

Les også: Lege vil ha betre seksualundervisning etter jomfruhinnedebatt

Generalsekretær Dana Manouchehri i LIM (Likestilling, integrering, mangfold) meiner jomfrusjekkar er eit overgrep som burde opprøra fleire.
Generalsekretær Dana Manouchehri i LIM (Likestilling, integrering, mangfold) meiner jomfrusjekkar er eit overgrep som burde opprøra fleire.

Jomfruhinne på liv og død

Jomfruhinnesjekk er ein av dei yttarste konsekvensane av den sosiale kontrollen som vert utøvd over minoritetskvinner og ein praksis organisasjonen LIM (Likestilling, integrering, mangfold) vil til livs.

– Småpiker får ikkje ein gong sykle, fordi det kan sprekke jomfruhinna. Og i nokre miljø vert den syltynne, elastiske hinna sin tilstand spørsmål om liv og død, seier generalsekretær Dana Manouchehri i si innleiing.

I 2016 meldte medier over heile verda om 19 år gamle Khanzadi Lashari, som vart kvalt på bryllaupsnatta. I avhør med pakistansk politi skal ektemannen ha sagt at motivet var at han mistenkte at ho ikkje var jomfru, ifølgje The Daily Mail.

– Det triste er at dette skjer i Noreg no. Me får høyre det gjennom jentene sjølv, men òg legar som ikkje ynskjer å gjera dette, fortel Manouchehri, som etterlyser meir kunnskap om temaet.

Les også: Mona og Hilde vil ha gutane med i kampen mot sosial kontroll

Rekonstruksjon av jomfruhinna

Halima El Abassi viser til undersøkingar som viser at under halvparten av kvinner blør under første samleie, eit teikn som gjerne vert sett på som sikkert bevis på at kvinna er jomfru.

For å sikra at det kjem blod på lakenet under første samleie vel nokre kvinner å gjennomføra ein såkalla rekonstruksjon av jomfruhinna.

I 2002 vart praksisen med rekonstruksjon av jomfruhinna behandla av Rådet for legeetikk, som vurderte at det kunne forsvarast i tilfelle der kvinna var alvorleg trua om ho ikkje hadde inntakt jomfruhinne. Rådet samanlikna inngrepet med andre kosmetiske kirurgiske inngrep, men «anser likevel jomfruhinneplastikk som særlig betenkelig, fordi inngrepet foretas for å løse et kulturelt problem».

I 2006 vart den siste rekonstruksjonen av ei jomfruhinne gjennomført i Noreg, men framleis reiser kvinner til utlandet for å få gjennomført inngrepet.

I oktober publiserte KK eit intervju med anonyme «Nahid», som fortel at ho reiste utanlands for å kjøpe jomfruhinne slik at ho skulle blø på bryllaupsnatta etter sitt arrangerte ekteskap.

– Eg var heilt tilfreds og kunne pusta letta ut; eg hadde til punkt og prikke oppfylt dei forventningane som var blitt stilt til meg sidan eg var fødd! uttalar den 26 år gamle kvinna til kvinnebladet.

Og på nettsidene til Ung.no kan ein lese denne desperate meldinga frå ei tenåringsjente:

Usikre reglar

LIM har vore i kontakt med Pasientombodet for å høyra om praksisen med jomfrusjekk er lovleg i Noreg, noko dei synest var vanskeleg å gje eit eintydig svar på.

Då LIM vidare søkte juridisk rettleiing fekk dei vete at barn under 16 år er umyndige i helsespørsmål, men at ein skal ta omsyn til barnets ønske om det er over 12 år.

– Norske legar skal ikkje vere ein del av kontrollregimet som minoritetsjenter utsetjast for. Me må setja ein stopp for dette, seier Manouchehri.

Ho meiner legar som vert kontakta for å gjennomføra slike sjekkar bør kontakta barnevernet og etterlyser eit klokkeklart lovverk som forhindrar slike overgrep. Det er ho ikkje åleine om.

Leiar for førebyggjande eining i Sør-Aust politidistrikt, Nina Karstensen Bjørlo, var i 2005 med å etterforska dei første sakene der nokon vart domfelt for tvangsekteskap. Ho etterlyser forbod òg mot jomfrusjekk.
Leiar for førebyggjande eining i Sør-Aust politidistrikt, Nina Karstensen Bjørlo, var i 2005 med å etterforska dei første sakene der nokon vart domfelt for tvangsekteskap. Ho etterlyser forbod òg mot jomfrusjekk.

Politileiar vil ha forbod

– Me må ha eit forbod – diverre – fordi det er ein så inngrodd tradisjon, seiar leiar for førebyggjande eining i Sør-Aust politidistrikt, Nina Karstensen Bjørlo.

Ho er forundra over at ein i dag ikkje har kome lenger og viser til at både kjønnslemlesting og tvangsekteskap framleis føregår trass i at desse praksisane er forbode i Noreg.

Arbeidarpartipolitikar Jan Bøhler trur det er grunn til å vera uroa over omfanget og er klokkeklar på at praksisen må bli ulovleg.

– Om me skal ha eit samfunn med ein viss moral i behold og stilla opp for desse jentene, så må me ha eit forbod, seier Bøhler, som har møtt jenter i Groruddalen som fortalte om fenomenet.

I 2016 svara helseminister Bent Høie til NRK at jomfrusjekk er ulovleg i Noreg med heimel i helsepersonellovas forsvarlegheitsplikt.

Dette meiner Bøhler ikkje er konkret nok.

– Det er ein type psykisk press om at ein kan bli stempla for all framtid, som desse jentene kan bli utsett for, seier Arbeidarpartipolitikar Jan Bøhler, som vil den negative sosiale kontrollen til livs.
– Det er ein type psykisk press om at ein kan bli stempla for all framtid, som desse jentene kan bli utsett for, seier Arbeidarpartipolitikar Jan Bøhler, som vil den negative sosiale kontrollen til livs.

Skal sjå på dagens lovgjeving

Tidlegare i år føreslo Bøhler saman med fleire Arbeidarpartipolitikarar å endra lova for å gje kvinner vern mot såkalla ærbarheitsattestar og uskuldskontrollar, uansett om det vert gjort av helsepersonell eller andre.

Forslaget fekk støtte av Ap, Raudt og regjeringspartiet Frp. Forslaget fekk ikkje fleirtal i Stortinget, noko Bøhler stiller seg uforståande til.

Medlem i justiskomiteen på Stortinget, Guro Angell Gimse (H), presiserer at det vart vedtatt at regjeringa skal vurdera i kva grad dagens straffelovgjeving rammar ærbarheitsattestar og uskuldskontrollar, slik at ein eventuelt kan utvida lovverket.

– Det er ikkje ein konklusjon på at ein skal gjere det, men ein skal vurdera om straffelova råkar det og om ikkje skal ein koma tilbake med forslag. Eg meiner jo at ein er langt på veg når det kjem til å sjå på problemstillinga, understrekar Gimse, som vil følgja utviklinga i saka.

Artikkelen ble først publisert av Framtida.no.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
09:09 Erna Solberg glad for å ha oljefondet i krisen: Vi er i en veldig gunstig posisjon08:49 Coronakrisen: «Firerbanden» på Stortinget kvesser knivene08:09 Helt i det blå om coronakrisen rammer sommerferien08:08 Ingen mistenkt etter bilbrann i Oslo07:58 Forsvaret i Canada vil verne landet mot virus07:39 Etterforskningen av overgrepssiktet idrettsdommer er ferdig07:00 Melby utreder utvidet skoleåpning06:50 Legendarisk borgerrettsforkjemper i USA er død06:00 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt04:45 3.845 registrerte koronatilfeller i Norge – opp 26404:43 Serbisk mann fengslet i tre år for å ha brutt isolasjon04:20 70–80 personer isolert etter steinras i Sauda04:12 Ingen lokalt smittede i Kina02:22 Seks nordmenn på koronafritt kontinent02:01 Kombinert-ansatte permitteres01:39 Syrelekkasje stopper ikke Kavlis produksjon01:33 Omfattende politisperringer rundt Finlands hovedstad00:54 Tidligere general i Venezuela har meldt seg etter amerikansk narkosiktelse22:51 Lampard: – Vanskelig for Chelsea-spillerne å være motiverte i denne krisen22:39 Over 100.000 registrerte smittetilfeller i USA22:14 Trump tyr til krigslov: – Avgjørende for nasjonen21:51 Trump har signert omfattende krisepakke21:45 Ahus med nye retningslinjer for behandling av coronapasienter i livets siste fase21:21 Skolenes landsforbund ber kunnskapsministeren utsette innføring av skolereform: – Uansvarlig20:56 AUF: Norge må hente 3.500 Moria-flyktninger20:26 Fem nye coronadødsfall meldt i Norge fredag20:18 Svensk syklist vil avlyse Tour de France om rittet går uten tilskuere19:37 Fire døde på nederlandsk cruiseskip19:21 Oddbjørn overlevde norgeshistoriens verste arbeidsulykke: – Venner ble delt i to19:13 EU-rådgiver ut mot corona-strategien: – Vi skyver epidemien foran oss18:36 Serviceteknikere i Coca-Cola vant: Reisetid er arbeidstid, slår Høyesterett fast18:23 Mann dømt til 45 dagers fengsel etter kollisjon med Sigvart Dagsland18:18 Derfor er dødstallene i Sverige og Danmark høyere enn i Norge17:40 Historisk høy oppslutning om Trump17:39 Syklist omkom etter påkjørsel i Holmestrand17:14 «Supermennesker»: Slik vi forskere utnytte de som er friske fra corona17:13 Märtha Louise åpner om sorgen: – Vanskeligste vi har vært gjennom16:45 Ødegaards lagkompis om viruskrisen i Spania: – Blir verre og verre16:40 Giske raser mot Raja: – Virker helt misforstått16:33 Oljeprisen på det laveste siden 200316:22 Norge henter ikke hjem soldater16:02 WHO starter coronastudie i Norge15:39 Skiforbundet permitterer 96 ansatte, har tapt 30 millioner på få uker15:35 Italienske aviser hardt ut mot «stygt» og «dødt» EU15:32 Gamletreneren om Haaland-overgangen: – Erling var usikker14:58 Nytt system for distribusjon av verneutstyr14:48 Høyesterett ga økt samvær i barnevernssak – foreldre vant fram med anke i en annen sak14:38 Økende vilje hos toppklubbene til å stoppe Premier League-sesongen14:21 Nkom vil regulere mobilmarkedet strengere14:21 Jensen-saken tatt opp til doms14:19 Coronaviruset har spredt seg til nesten alle verdens land14:15 Yngste døde i Norge var 69 år – yngste på intensiv er 14 år14:01 Sverige forbyr ansamlinger av flere enn 50 personer14:01 Avsporing på Dovrebanen13:50 Kina stenger grensene for utlendinger13:31 Narkobandene håndhever portforbudet – bryter du det, kan du bli drept12:57 Nye datoer for utsatt sommer-OL kommer innen tre uker12:56 Budsjettunderskuddet øker med over 135 milliarder kroner12:46 Dødstallet i Spania stiger12:45 Solberg: Kunne ikke unngått de mest inngripende tiltakene12:31 Boris Johnson er smittet av coronaviruset12:20 Regjeringen hjelper pakkereiseselskaper12:19 Regjeringen forlenger dagpengeperioden11:57 Høy luftforurensning til tross for coronatiltak11:46 Kvinne tiltalt for uaktsomt drap etter badedødsfall i omsorgsbolig11:37 Nødhjelpsordningen: Slik blir søknadsprosessen11:36 Tallet på døde øker i Iran11:25 Storsponsor forlenger ikke millionavtale med norsk langrenn11:19 Mann i 40-årene siktet for overgrep mot barn11:18 Titusener av turister strandet i Asia10:54 Over 1.000 coronasmittede i Russland10:53 Norway Chess utsatt til oktober10:52 Krekars familie fortviler: – Han ble brutalt frarøvet oss av den norske stat10:48 India kutter renten for å stimulere økonomien10:42 Oppfordrer til brannøvelse i hjemmet10:42 Nesten 300.000 har søkt om dagpenger siden 12. mars10:25 Politet: Mer råkjøring under virusutbruddet10:07 Solid børsoppgang i Tokyo10:07 Oslo Børs faller fredag10:06 23-åring døde i kajakkulykke på Mjøsa09:44 Kunde fikk ikke kjøpt truser fordi de ligger på belgisk side09:14 Jordmorforbundet beroliger gravide som har corona-frykt09:13 To barn og en mann funnet døde i brennende bil i Sverige09:11 Regjeringen vil dekke en andel av faste utgifter for bedrifter09:10 FA avbryter seriespill og annullerer resultater09:08 NHO-sjefen: – En tsunami over norske bedrifter09:07 LO: – Viktig å sikre arbeid og tryggheten til vanlige folk09:07 Listhaug: Krisepakke gir for lite svar09:06 Vedum vil ha mer langvarig kriseordning09:05 Bankene får ansvar for å fordele krisepenger07:49 Coronakrisen kan gi restskatt neste år07:07 Roper varsko over tapt pengestøtte06:54 Neppe VM-kamp for Carlsen i desember06:43 Maduro advarer USA etter siktelse om narkosmugling06:14 Hareide positiv til SVs postforslag06:11 Trondheim forbyr utleie av bysykler og elsykler – andre byer tilskynder bruk05:50 Dette skjer i dag05:44 16-åring i Frankrike død etter koronasmitte05:42 Norge dømt i Leila Bayat-saken
Siste nytt
09:09NorgeErna Solberg glad for å ha oljefondet i krisen: Vi er i en veldig gunstig posisjon08:49NorgeCoronakrisen: «Firerbanden» på Stortinget kvesser knivene08:09ReiseHelt i det blå om coronakrisen rammer sommerferien08:08NorgeIngen mistenkt etter bilbrann i Oslo07:58VerdenForsvaret i Canada vil verne landet mot virus07:39NorgeEtterforskningen av overgrepssiktet idrettsdommer er ferdig07:00NorgeMelby utreder utvidet skoleåpning06:50VerdenLegendarisk borgerrettsforkjemper i USA er død06:00NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt04:45Norge3.845 registrerte koronatilfeller i Norge – opp 26404:43VerdenSerbisk mann fengslet i tre år for å ha brutt isolasjon04:20Norge70–80 personer isolert etter steinras i Sauda04:12VerdenIngen lokalt smittede i Kina02:22NorgeSeks nordmenn på koronafritt kontinent02:01SportKombinert-ansatte permitteres01:39NorgeSyrelekkasje stopper ikke Kavlis produksjon01:33VerdenOmfattende politisperringer rundt Finlands hovedstad00:54VerdenTidligere general i Venezuela har meldt seg etter amerikansk narkosiktelse22:51SportLampard: – Vanskelig for Chelsea-spillerne å være motiverte i denne krisen22:39VerdenOver 100.000 registrerte smittetilfeller i USA22:14NorgeTrump tyr til krigslov: – Avgjørende for nasjonen21:51NorgeTrump har signert omfattende krisepakke21:45NorgeAhus med nye retningslinjer for behandling av coronapasienter i livets siste fase21:21VerdenSkolenes landsforbund ber kunnskapsministeren utsette innføring av skolereform: – Uansvarlig20:56NorgeAUF: Norge må hente 3.500 Moria-flyktninger20:26NorgeFem nye coronadødsfall meldt i Norge fredag20:18NorgeSvensk syklist vil avlyse Tour de France om rittet går uten tilskuere19:37VerdenFire døde på nederlandsk cruiseskip19:21Helse og livsstilOddbjørn overlevde norgeshistoriens verste arbeidsulykke: – Venner ble delt i to19:13Helse og livsstilEU-rådgiver ut mot corona-strategien: – Vi skyver epidemien foran oss18:36NorgeServiceteknikere i Coca-Cola vant: Reisetid er arbeidstid, slår Høyesterett fast18:23NorgeMann dømt til 45 dagers fengsel etter kollisjon med Sigvart Dagsland18:18NorgeDerfor er dødstallene i Sverige og Danmark høyere enn i Norge17:40NorgeHistorisk høy oppslutning om Trump17:39NorgeSyklist omkom etter påkjørsel i Holmestrand17:14Helse og livsstil«Supermennesker»: Slik vi forskere utnytte de som er friske fra corona17:13NorgeMärtha Louise åpner om sorgen: – Vanskeligste vi har vært gjennom16:45SportØdegaards lagkompis om viruskrisen i Spania: – Blir verre og verre16:40PengerGiske raser mot Raja: – Virker helt misforstått16:33NorgeOljeprisen på det laveste siden 200316:22NorgeNorge henter ikke hjem soldater16:02NorgeWHO starter coronastudie i Norge15:39SportSkiforbundet permitterer 96 ansatte, har tapt 30 millioner på få uker15:35VerdenItalienske aviser hardt ut mot «stygt» og «dødt» EU15:32SportGamletreneren om Haaland-overgangen: – Erling var usikker14:58Helse og livsstilNytt system for distribusjon av verneutstyr14:48NorgeHøyesterett ga økt samvær i barnevernssak – foreldre vant fram med anke i en annen sak14:38SportØkende vilje hos toppklubbene til å stoppe Premier League-sesongen14:21PengerNkom vil regulere mobilmarkedet strengere14:21NorgeJensen-saken tatt opp til doms14:19Helse og livsstilCoronaviruset har spredt seg til nesten alle verdens land14:15NorgeYngste døde i Norge var 69 år – yngste på intensiv er 14 år14:01Helse og livsstilSverige forbyr ansamlinger av flere enn 50 personer14:01NorgeAvsporing på Dovrebanen13:50VerdenKina stenger grensene for utlendinger13:31VerdenNarkobandene håndhever portforbudet – bryter du det, kan du bli drept12:57SportNye datoer for utsatt sommer-OL kommer innen tre uker12:56PengerBudsjettunderskuddet øker med over 135 milliarder kroner12:46VerdenDødstallet i Spania stiger12:45PolitikkSolberg: Kunne ikke unngått de mest inngripende tiltakene12:31PolitikkBoris Johnson er smittet av coronaviruset12:20ReiseRegjeringen hjelper pakkereiseselskaper12:19PengerRegjeringen forlenger dagpengeperioden11:57NorgeHøy luftforurensning til tross for coronatiltak11:46NorgeKvinne tiltalt for uaktsomt drap etter badedødsfall i omsorgsbolig11:37PengerNødhjelpsordningen: Slik blir søknadsprosessen11:36VerdenTallet på døde øker i Iran11:25SportStorsponsor forlenger ikke millionavtale med norsk langrenn11:19NorgeMann i 40-årene siktet for overgrep mot barn11:18ReiseTitusener av turister strandet i Asia10:54VerdenOver 1.000 coronasmittede i Russland10:53SportNorway Chess utsatt til oktober10:52PolitikkKrekars familie fortviler: – Han ble brutalt frarøvet oss av den norske stat10:48PengerIndia kutter renten for å stimulere økonomien10:42NorgeOppfordrer til brannøvelse i hjemmet10:42PengerNesten 300.000 har søkt om dagpenger siden 12. mars10:25MotorPolitet: Mer råkjøring under virusutbruddet10:07PengerSolid børsoppgang i Tokyo10:07PengerOslo Børs faller fredag10:06Norge23-åring døde i kajakkulykke på Mjøsa09:44VerdenKunde fikk ikke kjøpt truser fordi de ligger på belgisk side09:14Helse og livsstilJordmorforbundet beroliger gravide som har corona-frykt09:13VerdenTo barn og en mann funnet døde i brennende bil i Sverige09:11PengerRegjeringen vil dekke en andel av faste utgifter for bedrifter09:10SportFA avbryter seriespill og annullerer resultater09:08PengerNHO-sjefen: – En tsunami over norske bedrifter09:07PengerLO: – Viktig å sikre arbeid og tryggheten til vanlige folk09:07PolitikkListhaug: Krisepakke gir for lite svar09:06PolitikkVedum vil ha mer langvarig kriseordning09:05PengerBankene får ansvar for å fordele krisepenger07:49PengerCoronakrisen kan gi restskatt neste år07:07PengerRoper varsko over tapt pengestøtte06:54SportNeppe VM-kamp for Carlsen i desember06:43VerdenMaduro advarer USA etter siktelse om narkosmugling06:14NorgeHareide positiv til SVs postforslag06:11NorgeTrondheim forbyr utleie av bysykler og elsykler – andre byer tilskynder bruk05:50NorgeDette skjer i dag05:44Verden16-åring i Frankrike død etter koronasmitte05:42NorgeNorge dømt i Leila Bayat-saken
Populært