Forsker med overraskende funn: De som bor i Oslo sentrum trives best

Artikkelen fortsetter under annonsen

Selv familier med barn trives bedre i nabolaget dersom de bor i Oslo sentrum istedenfor i en forstad 5-15 kilometer unna bykjernen, ifølge en ny studie.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Man skulle kanskje tro at ti ganger så mye plass og tre ganger så mange trær gjorde folk i Oslos forsteder lykkeligere enn de som bor i sentrum. Slik er det imidlertid ikke.

Innbyggere i bykjernen trives bedre i nabolaget sitt, med sitt sosiale liv og med sine hverdagsreiser, enn innbyggere i forstedene. Det gjelder også familier med barn. I tillegg er sentrumsbeboerne i bedre form.

Det viser en ny studie gjennomført av forsker Konstantinos Mouratidis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Han har gjennomført en spørreundersøkelse med 1344 deltakere fordelt på ulike nabolag i Oslo der befolkningstettheten var enten lav (forsteder) eller høy (sentrum). I tillegg har han gjennomført dybdeintervjuer med personer fra begge gruppene.

Studien er foreløpig ikke publisert. Den ble presentert på ByBy-konferansen 2018 i Oslo tirsdag, en konferanse i regi av Transportøkonomisk Instituttt for å presentere ny forskning om byutvikling.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Sentrumsliv mer miljøvennlig

Kan byer være både miljøvennlig og menneskevennlige? Det var spørsmålet Mouratidis stilte seg da han begynte med prosjektet.

Forsker ved NMBU, Konstantinos Mouratidis. Foto: NMBU
Forsker ved NMBU, Konstantinos Mouratidis. Foto: NMBU

– Man vet at byer med høy befolkningstetthet er mer miljøvennlige enn byer med lav befolkningstetthet. Hvorfor? Med lav befolkningstetthet bruker man mer plass, tar opp både potensielt jordbruksland og villmark, fjerner biologisk mangfold, krever mer ressurser - og det er høyere klimagassutslipp fordi det legges til rette for bilbruk, forklarer NMBU-forskeren fra scenen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Befolkningstette storbyer og bysentrum er med andre ord det mest miljøvennlige bostedet. Hvor godt mennesker trives tett-i-tett varierer mellom land og storbyer. Mouratidis ville undersøke tilstanden i Norges største by, Oslo.

– Det jeg fant var at det ikke var store forskjeller i livskvalitet mellom de som bodde i sentrum og de som bodde lengre utenfor. Et overraskende funn var imidlertid at de som flyttet fra et forsted og inn til sentrum opplevde en betydelig økning i opplevd livskvalitet. De som flyttet fra sentrum og ut til et forsted opplevde ingen endring, de var like lykkelige begge steder.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Utflyttingen fra Oslo øker kraftig

– Det viktigste momentet for et godt liv

I studien så Mouratidis på fem ulike faktorer: Tilfredshet med sosialt liv, tilfredhet med hverdagsreiser, tilfredshet med nabolaget, helse, og utfordringer knyttet til høy befolkningstetthet.

Sentrum og forsteder har ulike sosiale forutsetninger. I forstedene kjenner folk naboene og har kanskje et godt, lokalt nettverk. I byene er det flere mulige møteplasser og flere mennesker i nærheten.

– Gode relasjoner, familie og nære venner, er ett av de viktigste momentene for et godt liv. Ved første øyekast er det ikke så lett å se hvilket sted som fremmer sosialt liv best. Folk som bor i sentrum av Oslo rapporterte at de var betydelig mer fornøyd med sitt sosiale liv enn de som bodde lenger unna. De som bodde lengst unna sentrum var minst fornøyde i min undersøkelse, forteller forskeren.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Vennskap: Disse menneskene frarøver deg lykke

Overrasket over familiefunn

Kanskje ikke like overraskende at de som bor sentralt har kortere reisevei og flere transportmidler å velge mellom, også er de som er mest fornøyd med hverdagsreisene sine. Undersøkelsen viste det samme her, jo lenger unna sentrum man bor, jo mindre fornøyd er man med hverdagsreisene.

Bil var det transportmiddelet færrest foretrakk. Deltakerne liker best å gå til jobb, skole, butikken, osv, når det lar seg gjøre.

Det foretrukne fremkomstmiddelet til hverdagsreiser for deltakerne i undersøkelsen er å ta beina fatt. Foto: giedre vaitekune / Shutterstock / NTB scanpix
Det foretrukne fremkomstmiddelet til hverdagsreiser for deltakerne i undersøkelsen er å ta beina fatt. Foto: giedre vaitekune / Shutterstock / NTB scanpix

Funnet som overrasker forskeren selv mest, er det at sentrumsbeboere er mer fornøyd med nabolagene sine enn forstedsbeboere.

– Jeg gjorde en egen analyse for familier med barn. Vi ofte tenker at det ikke er ideelt for dem å bo i bykjernen på grunn av sikkerhet og mindre plass barna kan leke på. Overraskende nok påvirker ikke befolkningstetthet dette. Jo nærmere familien bor bykjernen, jo mer fornøyd er de. Det er konklusjonen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Lik grad av lykke

Noen negative faktorer er det imidlertid ved å bo i sentrum. Helsedelen av studien viser at sentrumsbeboere har best fysisk helse, sannsynligvis fordi de går mer. Men denne gruppen lider også i større grad av angst og stress.

– Hva årsakene til det er kan vi bare spekulere i. Kanskje er mennesker som velger å bosette seg i sentrum mer ambisiøse og har høyere forventninger til livet. Kanskje skyldes det mer støy, økt stimuli eller andre ytre faktorer, sier Mouratidis.

Sentrumsgruppen opplevde høyere grad av støy enn forstedsgruppen. I tillegg opplevde de omgivelsene sine som mindre rene og mindre trygge. En annen negativ faktor er at det er færre trær og grøntområder i sentrum.

Samlet sett opplevde begge gruppene lik grad av lykke og tilfredshet med livet.

Forskjeller: – Gener kan bidra til at noen land har lykkeligere folk enn andre