Mistet hele inntekten uten varsel eller vedtak: – Jeg var livredd for at vi skulle miste huset

<p>Kathrine og Jarle Amdal Tjensvoll havnet i et økonomisk uføre da Kathrine mistet hele inntekten i flere måneder. – Det kan ikke være sånn at folk skal gå gjennom en så stor påkjenning fordi Nav ikke gjør jobben sin.</p>
Kathrine og Jarle Amdal Tjensvoll havnet i et økonomisk uføre da Kathrine mistet hele inntekten i flere måneder. – Det kan ikke være sånn at folk skal gå gjennom en så stor påkjenning fordi Nav ikke gjør jobben sin. Foto: Jens Marius Sæther / Dagsavisen

Regjeringen har strammet inn regelverket for å motta arbeidsavklaringspenger. Det har ført til at mange har mistet hele inntekten uten varsel og vedtak fra Nav.

– Det var en enorm påkjenning. Jeg satt mange timer og gråt. Jeg var livredd for at vi skulle miste huset.

Kathrine Amdal Tjensvoll (27) fra Karmøy er en av mange som i år har opplevd at utbetalingen av arbeidsavklaringspenger (AAP) stoppet opp etter at regelverket ble endret.

– Jeg fikk verken varsel eller vedtak, sier Tjensvoll.

I begynnelsen av april tok hun kontakt med Nav for å dobbeltsjekke at hun fortsatt ville få arbeidsavklaringspenger. Hun har nådd makstiden, men har tidligere fått forlengelse. Tjensvoll, som har diagnosen ME, fikk til svar fra en lokal Nav-saksbehandler at det ikke ville bli noe problem fordi Nav skulle vurdere om hun oppfyller vilkårene for å søke om å bli uføretrygdet. Tjensvoll trodde derfor at hun ville få arbeidsavklaringspenger fram til et slikt vedtak ble fattet. Hun fikk beskjed om at Nav arbeid og ytelser, som fatter vedtakene, hadde fått beskjed om hennes bekymring. Like etter stoppet utbetalingene fra Nav. Tjensvoll fikk beskjed om å følge med på sin Nav-side. Der så hun at meldekortet, som AAP-mottakere må fylle ut hver 14. dag, var fjernet. Hun kunne derfor ikke foreta seg noe. Tjensvoll ble mer og mer desperat.

Les også: – Jeg ville bare komme meg ut av dette håpløse Nav-systemet og klare meg selv

– Hva ville du sagt?

Hun har to barn og familien har vært helt avhengig av hennes inntekt for å få det til å gå rundt. Tjensvoll skrev til Nav at familien måtte låne penger for å få råd til mat og for å få betalt regninger. Hun skrev at det var «ekstremt kritisk for oss som familie».

– Hva ville du sagt om du plutselig ikke fikk lønn uten noen forklaring? spør Tjensvoll.

I slutten av mai fikk hun beskjed fra sin lokale saksbehandler om at perioden med AAP likevel ikke kunne ikke forlenges «siden planen vår er at du skal vurderes som ufør».

– Nav tar ikke hensyn til den belastningen som påføres den enkelte. Dette skjer i hele landet. Systemet feiler, men det er vi som må ta konsekvensene, sier Tjensvoll.

Regelendringene

Tjensvoll sitter i en leilighet sammen med Elisabeth Thoresen, tidligere saksbehandler i Nav. Thoresen ble syk i 2009 og ble etter hvert AAP-mottaker. I dag er hun uføretrygdet. For to år siden opprettet hun Facebook-gruppa «Nav-spørsmål?». Gruppa har over 20.000 medlemmer. Hun har også vært med å starte Facebook-gruppa «Aksjon mot AAP forslag». Siden april har det strømmet inn meldinger fra personer som er fortvilet over at utbetalingene har stoppet opp.

– Det som skjedde med Kathrine er en direkte konsekvens av det nye AAP-regelverket. Med det gamle systemet ville hun fått en forlengelse mens Nav gjorde seg ferdig. Vi hadde aldri slike saker før regelendringene trådte i kraft. En sak skal være ferdigbehandlet to måneder før et vedtak går ut, sier Thoresen.

Elisabeth Thoresen forteller at mange AAP-mottakere har havnet i en fortvilet situasjon. Foto: Jens Marius Sæther / Dagsavisen
Elisabeth Thoresen forteller at mange AAP-mottakere har havnet i en fortvilet situasjon. Foto: Jens Marius Sæther / Dagsavisen

Reglene for å få arbeidsavklaringspenger ble strammet inn 1. januar i år. Stønadsperioden ble redusert fra fire til tre år. Vilkårene ble også skjerpet. I tillegg ble det satt en begrensning på to år for hvor lenge man kan forlenge perioden med AAP. For å motta AAP skal man ha minst 50 prosent nedsatt arbeidsevne.

Ved utgangen av tredje kvartal i år mottok 128.800 personer arbeidsavklaringspenger i Norge, dette utgjorde en nedgang på 7.700 personer fra andre kvartal. Ifølge Nav må nedgangen ses i sammenheng med regelendringene som trådte i kraft 1. januar.

Les også: – Snart har jeg ikke annet valg enn å gå på sosialkontoret

– Det er ulovlig

Thoresen har sendt brev til Arbeids- og velferdsetaten, Arbeids- og sosialdepartementet og Sivilombudsmannen. De første brevene sendte hun i vår. Hun mener Nav bryter loven og ikke følger egne arbeidsrutiner. Thoresen viser blant annet til forvaltningslovens paragraf 16 som omhandler forhåndsvarsling.

– AAP er en løpende ytelse. Det skal gis varsel i god tid dersom AAP opphører. Det skal også fattes vedtak om stans før utbetalingene stoppes, sier hun og legger til:

– Det er utrolig mange som har havnet i en fortvilet situasjon fordi de har mistet arbeidsavklaringspengene uten varsel og vedtak. For noen har vedtaket kommet flere måneder etter at utbetalingene har stoppet opp. Det er ulovlig. AAP-mottakere mister sin rettssikkerhet med denne praksisen, slår Thoresen fast.

Hun mener Nav ikke var godt nok forberedt på å møte de nye regelendringene.

– Det kan ikke være slik at syke mennesker må ta konsekvensene av at Nav ikke gjør jobben sin, sier Thoresen.

Det løste seg til slutt for Kathrine Amdal Tjensvoll. Rett før sommerferien fikk hun beskjed om at saken hennes var avklart. I brevet fra Nav sto det at vedtaket var endret og at hun får arbeidsavklaringspenger fra 9. april 2018 til 11. februar 2019 mens «vi vurderer om du har rett til uføretrygd». Nå har hun også fått innvilget søknaden om å bli uføretrygdet.

– Det ordnet seg for meg. Men det kan ikke være sånn at folk skal gå gjennom en så stor påkjenning fordi Nav ikke gjør jobben sin. Dette skjedde fordi Nav ikke var ferdige med papirarbeidet. Vi var heldige som hadde noen som kunne hjelpe oss, sier Tjensvoll.

Les også: – Må gjøre noe med inntektene til uføre

– Økonomisk sosialhjelp

Elisabeth Thoresen forventer at myndighetene tar grep snarest.

– Nav må forstå hvilken påkjenning det er for den enkelte når utbetalingene stopper opp. Greier du ikke å betale regningene dine, raser alt sammen. Jeg er redd vi kommer til å se at mange tidligere AAP-mottakere ender opp med å søke økonomisk sosialhjelp i kommunene. Da gir man kommunene en oppgave de ikke er forberedt på å løse.

Hun er også sterkt kritisk til at regjeringen har redusert stønadsperioden fra fire til tre år.

– Det er veldig mange som ikke blir avklart på fire år fordi det er lange køer i helsevesenet. Dette gjelder særlig sykdommer med diffuse plager, som ME og muskelsykdommer. Lang ventetid kombinert med lang saksbehandlingstid i Nav, vil føre til at mange ikke blir ferdig utredet innenfor de fristene som er satt, sier Thoresen.

Nav: – Ikke lovbrudd

Nav beklager at noen har mistet sin inntekt før forlengelse av AAP er vurdert, men tilbakeviser at det er snakk om lovbrudd.

– At vi ikke varsler om at AAP ikke utbetales etter sluttdato, er ikke et brudd på forvaltningsloven. Vi vil likevel beklage at noen har opplevd at de ikke lenger får utbetalt AAP før vi har fått vurdert om de får forlenget AAP eller ikke.

Det skriver Kjersti Monland, ytelsesdirektør i Nav, i en e-post til Dagsavisen. Ifølge Monland har en person som mottar AAP allerede fått et vedtak som inneholder en sluttdato. Hun skriver også at den enkelte skal ha fått oppfølging og informasjon av sin veileder.

Ekstra ressurser

Nav viser til at det er et stort antall saker som må gjennom «en omfattende vurdering» etter at regelendringene trådte i kraft: «I sum betyr dette at vi ikke har klart å fatte vedtak i alle saker før forrige vedtak har løpt ut». Nav viser blant annet til at det tar lengre tid å saksbehandle en del saker fordi det nå stilles strengere krav for å få utvidet AAP.

Monland skriver at Nav har egne rutiner for håndtering av AAP-saker.

– Nav-kontoret bør være klar med sin vurdering av brukers videre rett til AAP omtrent to måneder før bruker har mottatt AAP i maksimal ordinær periode. Innføring av nytt regelverk har dessverre medført at vi ikke klarer å overholde denne målsettingen i rutinene våre, skriver Monland.

Ifølge Nav er det satt inn ekstra ressurser for å få saksbehandlingstiden ned.

– Vi har bedt enhetene som behandler disse sakene om å prioritere dem. I forbindelse med innføringen av de nye reglene, har vi gitt lik opplæring over hele landet og fulgt opp med en rekke avklaringsmøter. Vi jobber for å styrke kompetansen blant saksbehandlerne ytterligere.

– Ble ikke endret med nye regler

Når det gjelder personer som har mottatt AAP og som søker om uføretrygd, skriver Monland at «de kan ha rett til å motta AAP i inntil åtte måneder til».

– Før denne perioden starter å løpe, må Nav-kontoret gjøre en vurdering av om personens arbeidsevne er å anse som varig nedsatt, samt at personen må ha satt fram søknad om uføretrygd, skriver hun og legger til:

– Dersom Nav har vurdert at en person har varig nedsatt arbeidsevne, oppfyller personen som hovedregel ikke samtidig vilkårene for å motta AAP under arbeidsavklaring i en forlenget periode. Dette ble ikke endret med de nye reglene som trådde i kraft 1. januar 2018.

Les også: Nav-systemets uføre

Dagsavisen har også vært i kontakt med Sivilombudsmannen, som bekrefter at de har mottatt en rekke klager. Sivilombudsmannen har sendt brev til Arbeids- og velferdsdirektoratet med en rekke spørsmål knyttet til problemstillingene som klagerne har tatt opp. Brevet ble sendt 29. oktober. Arbeids- og velferdsdirektoratet må svare innen 10. desember.

Denne saken ble først publisert av Dagsavisen.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
16:54 Syriske kurdere sier kampen mot IS er gjenopptatt16:20 Amerikanske demokrater vil ha norske nynazister på terrorliste15:15 Barcelonas borgermester maner til ro14:21 Gutt siktet for Dagbladet-hacking14:17 Jakob Ingebrigtsen satte ny norgesrekord14:03 Innbruddstyv med eget knep herjet i Norge i 19 dager – nå er han tatt13:31 Tyrkia og SDF anklager hverandre for avtalebrudd13:09 Mange omkom da demning brøt sammen i Russland13:07 Helseminister Høie kraftig ut mot homohets12:54 Fem barn involvert i frontkollisjon i Tromsø12:17 Redningsaksjon i Kragerø avsluttet uten funn11:49 NRK: Over 9.000 brudd på arbeidsmiljøloven i helseetaten i Oslo de fire siste årene11:46 Hva er det med diktatorer og hester?11:01 Politiet advarer mot utpressingsmail10:02 Bevegelser i jordskjelvforkastning i California skaper bekymring09:52 USA skjerper sanksjonene mot Cuba09:45 Edel-Marie Haukland valgt til leder i KrFU09:34 Europris tilbakekaller tyggebein til hund etter plastfunn08:22 LO slår alarm: Piloter jobber halve døgnet08:02 Solberg: Oslo-regionen er overrepresentert i offentlige utvalg og styrer08:02 Broren til Honduras' president dømt for narkotikasmugling08:00 Tarik i intens svensk gullkamp: – Det er helt åpent07:53 Politiet søker etter tre personer etter voldshendelse på Ammerud07:31 Mange omkom da demning brøt sammen i Russland07:20 Trump håper å få i havn handelsavtale med Kina i november07:05 Rapport: Sivilforsvaret vil ikke kunne gjennomføre evakuering ved krig06:35 Unntakstilstand i Santiago etter voldsomme demonstrasjoner06:13 Nytt Brexit-nederlag for Johnson06:07 Dette skjer i dag05:40 Kvinne slått og ranet i Oslo05:30 Dette skjedde i natt04:40 Arbeidstilsynet skal møte Espresso House04:14 Fellesforbundet vil trekke støtten til Tankesmien Agenda03:29 Politiet: Mye uprovosert vold i Oslo03:15 Demokratene vil stoppe Trumps G7-planer på privat golfklubb03:11 Mann til sykehus etter voldshendelse i Eidsvoll02:43 Biden gjør byks på måling02:11 Perry vil ikke overlevere dokumenter i riksrettssaken01:53 Vestland må kutte en halv milliard01:38 Fire menn skadd i trafikkulykke i Bergen01:29 Opptøyer i Libanon: Utløst av forslag om daglig avgift på 1,8 kroner00:30 FN fordømmer angrep under fredagsbønn i Afghanistan00:29 Flere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis00:03 Trump har nominert ny energiminister22:28 Flere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis21:47 Kina kritiserer Venstre-topp for å ha nominert Hongkong-demonstranter til fredsprisen21:45 Kvinne dømt for drapsforsøk på datterens kjæreste21:42 Ny avtale med EU gjør det lettere å utlevere norske forbrytere20:41 Dokument antyder at Boeing-pilot oppdaget Max-problemer i 201620:39 Bulgarias trener gir seg etter rasismeskandalen20:38 Macron langer ut mot NATOs håndtering av Tyrkias militæroffensiv20:36 Mann i 20-årene fengslet etter funn av overgrepsmateriale19:44 Flesket til mot rødgrønne: «Vil helst bo i huler, spise gress og slutte med sex»19:20 Britta (65) skal ha svindlet for 140 millioner – feriehuset tvangssolgt for småpenger19:01 Skogsområdet hadde stått i fred i om lag 130 år. I løpet av tre dager ble det snauhogd18:45 Mann dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt beruset kollega18:40 Hundretusenvis protesterer i Barcelona17:45 Tyrkia anklages for krigsforbrytelser og brudd på våpenhvile17:31 Kjedekollisjon på E18 i Asker: Fire biler involvert17:17 Tollere gjorde storbeslag av piller på Gardermoen17:08 Senterpartiet rykker fram blant LO-medlemmer17:03 Pastor dømt til fengsel for overgrep mot 13-åring16:42 Kvinnelige astronauter skaper historie med sin første romvandring16:15 Kong Harald til Old Trafford, skal se Manchester United – Liverpool15:48 Tilbakekaller karbonadedeig etter plastfunn15:45 Tusk: Våpenhvile i Syria er et krav om kurdisk kapitulasjon15:44 Sælnes suspendert, Shenzhen i fritt fall i Kina15:32 Redaktørforeningen: – Märtha Louise bør tenke seg om15:17 65.000 lovbrudd ved sykehjemmene i Oslo14:27 Norwegian selger fem Boeing-fly14:26 Ap-nestor vil samarbeide med MDG14:07 Sjåfør frifunnet etter at syklist omkom etter påkjørsel14:06 Kvinne dømt for 47 nettbedragerier14:01 Klopp spøkte om Solskjær før storkampen14:00 EU varsler mottiltak som svar på amerikansk straffetoll13:46 Oslo Venstre heier på Rotevatn og Melby13:45 Nær 30 drept i angrep mot afghansk moské13:44 Oljefondets verdi nærmer seg 10.000 milliarder13:33 Keshvari: – En av de mest skambelagte dagene i mitt liv13:11 Pengeregn i Kitzbühel: Jansrud og Kristoffersen kan tjene én million kroner hver12:55 El Clásico utsatt på grunn av uroligheter i Barcelona12:55 Islamist fikk skjerpet straff for trusler mot Abid Raja12:28 Fem ganger mer radioaktivitet i villrein på grunn av sopp12:27 Puigdemont har meldt seg for belgisk påtalemyndighet12:03 Mazyar Keshvari melder seg ut av Frp11:44 Katalanske demonstranter sperrer grenseoverganger11:42 Hemmelighetsfull Solskjær før Liverpool-duellen11:14 Åpner tilsyn mot Oslo kommune etter 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven11:10 Oslo: Minst fem gutter siktet etter knivstikking10:48 Klager på urin på Gardermoen: – Flau på nordmenns vegne10:28 Norske Skog tilbake på Oslo Børs10:14 Professor slakter Folkehelse­instituttets snusrapport09:49 Johnsons kamp om Parlamentet er i gang09:46 Kan utenlandske krefter ha påvirket det norske kommunevalget?09:40 Politiet sikrer spor etter mulig hackerangrep mot Dagbladet09:39 Amnesty anklager Tyrkia for krigsforbrytelser i Syria09:08 Ap-politiker mener Dale ignorerer henne08:53 DNB-tjenester fungerer igjen08:50 Gull til Norge: Historien om kommentatorene08:16 Semb så Ødegaard briljere allerede som 14-åring: – Han blir høyst trolig en europeisk toppstjerne
Siste nytt
16:54VerdenSyriske kurdere sier kampen mot IS er gjenopptatt16:20NorgeAmerikanske demokrater vil ha norske nynazister på terrorliste15:15VerdenBarcelonas borgermester maner til ro14:21NorgeGutt siktet for Dagbladet-hacking14:17SportJakob Ingebrigtsen satte ny norgesrekord14:03NorgeInnbruddstyv med eget knep herjet i Norge i 19 dager – nå er han tatt13:31VerdenTyrkia og SDF anklager hverandre for avtalebrudd13:09VerdenMange omkom da demning brøt sammen i Russland13:07NorgeHelseminister Høie kraftig ut mot homohets12:54NorgeFem barn involvert i frontkollisjon i Tromsø12:17NorgeRedningsaksjon i Kragerø avsluttet uten funn11:49NorgeNRK: Over 9.000 brudd på arbeidsmiljøloven i helseetaten i Oslo de fire siste årene11:46PolitikkHva er det med diktatorer og hester?11:01NorgePolitiet advarer mot utpressingsmail10:02VerdenBevegelser i jordskjelvforkastning i California skaper bekymring09:52VerdenUSA skjerper sanksjonene mot Cuba09:45PolitikkEdel-Marie Haukland valgt til leder i KrFU09:34NorgeEuropris tilbakekaller tyggebein til hund etter plastfunn08:22NorgeLO slår alarm: Piloter jobber halve døgnet08:02NorgeSolberg: Oslo-regionen er overrepresentert i offentlige utvalg og styrer08:02VerdenBroren til Honduras' president dømt for narkotikasmugling08:00SportTarik i intens svensk gullkamp: – Det er helt åpent07:53NorgePolitiet søker etter tre personer etter voldshendelse på Ammerud07:31VerdenMange omkom da demning brøt sammen i Russland07:20VerdenTrump håper å få i havn handelsavtale med Kina i november07:05NorgeRapport: Sivilforsvaret vil ikke kunne gjennomføre evakuering ved krig06:35VerdenUnntakstilstand i Santiago etter voldsomme demonstrasjoner06:13VerdenNytt Brexit-nederlag for Johnson06:07NorgeDette skjer i dag05:40NorgeKvinne slått og ranet i Oslo05:30NorgeDette skjedde i natt04:40NorgeArbeidstilsynet skal møte Espresso House04:14NorgeFellesforbundet vil trekke støtten til Tankesmien Agenda03:29NorgePolitiet: Mye uprovosert vold i Oslo03:15VerdenDemokratene vil stoppe Trumps G7-planer på privat golfklubb03:11NorgeMann til sykehus etter voldshendelse i Eidsvoll02:43VerdenBiden gjør byks på måling02:11VerdenPerry vil ikke overlevere dokumenter i riksrettssaken01:53NorgeVestland må kutte en halv milliard01:38NorgeFire menn skadd i trafikkulykke i Bergen01:29VerdenOpptøyer i Libanon: Utløst av forslag om daglig avgift på 1,8 kroner00:30VerdenFN fordømmer angrep under fredagsbønn i Afghanistan00:29NorgeFlere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis00:03VerdenTrump har nominert ny energiminister22:28PolitikkFlere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis21:47PolitikkKina kritiserer Venstre-topp for å ha nominert Hongkong-demonstranter til fredsprisen21:45NorgeKvinne dømt for drapsforsøk på datterens kjæreste21:42PolitikkNy avtale med EU gjør det lettere å utlevere norske forbrytere20:41VerdenDokument antyder at Boeing-pilot oppdaget Max-problemer i 201620:39SportBulgarias trener gir seg etter rasismeskandalen20:38VerdenMacron langer ut mot NATOs håndtering av Tyrkias militæroffensiv20:36NorgeMann i 20-årene fengslet etter funn av overgrepsmateriale19:44MotorFlesket til mot rødgrønne: «Vil helst bo i huler, spise gress og slutte med sex»19:20PengerBritta (65) skal ha svindlet for 140 millioner – feriehuset tvangssolgt for småpenger19:01NorgeSkogsområdet hadde stått i fred i om lag 130 år. I løpet av tre dager ble det snauhogd18:45NorgeMann dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt beruset kollega18:40VerdenHundretusenvis protesterer i Barcelona17:45VerdenTyrkia anklages for krigsforbrytelser og brudd på våpenhvile17:31NorgeKjedekollisjon på E18 i Asker: Fire biler involvert17:17NorgeTollere gjorde storbeslag av piller på Gardermoen17:08PolitikkSenterpartiet rykker fram blant LO-medlemmer17:03NorgePastor dømt til fengsel for overgrep mot 13-åring16:42VerdenKvinnelige astronauter skaper historie med sin første romvandring16:15SportKong Harald til Old Trafford, skal se Manchester United – Liverpool15:48NorgeTilbakekaller karbonadedeig etter plastfunn15:45VerdenTusk: Våpenhvile i Syria er et krav om kurdisk kapitulasjon15:44SportSælnes suspendert, Shenzhen i fritt fall i Kina15:32NorgeRedaktørforeningen: – Märtha Louise bør tenke seg om15:17Norge65.000 lovbrudd ved sykehjemmene i Oslo14:27PengerNorwegian selger fem Boeing-fly14:26PolitikkAp-nestor vil samarbeide med MDG14:07NorgeSjåfør frifunnet etter at syklist omkom etter påkjørsel14:06PengerKvinne dømt for 47 nettbedragerier14:01SportKlopp spøkte om Solskjær før storkampen14:00PengerEU varsler mottiltak som svar på amerikansk straffetoll13:46PolitikkOslo Venstre heier på Rotevatn og Melby13:45VerdenNær 30 drept i angrep mot afghansk moské13:44PengerOljefondets verdi nærmer seg 10.000 milliarder13:33PolitikkKeshvari: – En av de mest skambelagte dagene i mitt liv13:11SportPengeregn i Kitzbühel: Jansrud og Kristoffersen kan tjene én million kroner hver12:55SportEl Clásico utsatt på grunn av uroligheter i Barcelona12:55NorgeIslamist fikk skjerpet straff for trusler mot Abid Raja12:28NorgeFem ganger mer radioaktivitet i villrein på grunn av sopp12:27VerdenPuigdemont har meldt seg for belgisk påtalemyndighet12:03PolitikkMazyar Keshvari melder seg ut av Frp11:44VerdenKatalanske demonstranter sperrer grenseoverganger11:42SportHemmelighetsfull Solskjær før Liverpool-duellen11:14NorgeÅpner tilsyn mot Oslo kommune etter 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven11:10NorgeOslo: Minst fem gutter siktet etter knivstikking10:48ReiseKlager på urin på Gardermoen: – Flau på nordmenns vegne10:28PengerNorske Skog tilbake på Oslo Børs10:14Helse og livsstilProfessor slakter Folkehelse­instituttets snusrapport09:49PolitikkJohnsons kamp om Parlamentet er i gang09:46PolitikkKan utenlandske krefter ha påvirket det norske kommunevalget?09:40KulturPolitiet sikrer spor etter mulig hackerangrep mot Dagbladet09:39VerdenAmnesty anklager Tyrkia for krigsforbrytelser i Syria09:08PolitikkAp-politiker mener Dale ignorerer henne08:53NorgeDNB-tjenester fungerer igjen08:50SportGull til Norge: Historien om kommentatorene08:16SportSemb så Ødegaard briljere allerede som 14-åring: – Han blir høyst trolig en europeisk toppstjerne
Populært