Mistet hele inntekten uten varsel eller vedtak: – Jeg var livredd for at vi skulle miste huset

<p>Kathrine og Jarle Amdal Tjensvoll havnet i et økonomisk uføre da Kathrine mistet hele inntekten i flere måneder. – Det kan ikke være sånn at folk skal gå gjennom en så stor påkjenning fordi Nav ikke gjør jobben sin.</p>
Kathrine og Jarle Amdal Tjensvoll havnet i et økonomisk uføre da Kathrine mistet hele inntekten i flere måneder. – Det kan ikke være sånn at folk skal gå gjennom en så stor påkjenning fordi Nav ikke gjør jobben sin. Foto: Jens Marius Sæther / Dagsavisen

Regjeringen har strammet inn regelverket for å motta arbeidsavklaringspenger. Det har ført til at mange har mistet hele inntekten uten varsel og vedtak fra Nav.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Det var en enorm påkjenning. Jeg satt mange timer og gråt. Jeg var livredd for at vi skulle miste huset.

Kathrine Amdal Tjensvoll (27) fra Karmøy er en av mange som i år har opplevd at utbetalingen av arbeidsavklaringspenger (AAP) stoppet opp etter at regelverket ble endret.

– Jeg fikk verken varsel eller vedtak, sier Tjensvoll.

I begynnelsen av april tok hun kontakt med Nav for å dobbeltsjekke at hun fortsatt ville få arbeidsavklaringspenger. Hun har nådd makstiden, men har tidligere fått forlengelse. Tjensvoll, som har diagnosen ME, fikk til svar fra en lokal Nav-saksbehandler at det ikke ville bli noe problem fordi Nav skulle vurdere om hun oppfyller vilkårene for å søke om å bli uføretrygdet. Tjensvoll trodde derfor at hun ville få arbeidsavklaringspenger fram til et slikt vedtak ble fattet. Hun fikk beskjed om at Nav arbeid og ytelser, som fatter vedtakene, hadde fått beskjed om hennes bekymring. Like etter stoppet utbetalingene fra Nav. Tjensvoll fikk beskjed om å følge med på sin Nav-side. Der så hun at meldekortet, som AAP-mottakere må fylle ut hver 14. dag, var fjernet. Hun kunne derfor ikke foreta seg noe. Tjensvoll ble mer og mer desperat.

Les også: – Jeg ville bare komme meg ut av dette håpløse Nav-systemet og klare meg selv

– Hva ville du sagt?

Hun har to barn og familien har vært helt avhengig av hennes inntekt for å få det til å gå rundt. Tjensvoll skrev til Nav at familien måtte låne penger for å få råd til mat og for å få betalt regninger. Hun skrev at det var «ekstremt kritisk for oss som familie».

– Hva ville du sagt om du plutselig ikke fikk lønn uten noen forklaring? spør Tjensvoll.

I slutten av mai fikk hun beskjed fra sin lokale saksbehandler om at perioden med AAP likevel ikke kunne ikke forlenges «siden planen vår er at du skal vurderes som ufør».

– Nav tar ikke hensyn til den belastningen som påføres den enkelte. Dette skjer i hele landet. Systemet feiler, men det er vi som må ta konsekvensene, sier Tjensvoll.

Regelendringene

Tjensvoll sitter i en leilighet sammen med Elisabeth Thoresen, tidligere saksbehandler i Nav. Thoresen ble syk i 2009 og ble etter hvert AAP-mottaker. I dag er hun uføretrygdet. For to år siden opprettet hun Facebook-gruppa «Nav-spørsmål?». Gruppa har over 20.000 medlemmer. Hun har også vært med å starte Facebook-gruppa «Aksjon mot AAP forslag». Siden april har det strømmet inn meldinger fra personer som er fortvilet over at utbetalingene har stoppet opp.

– Det som skjedde med Kathrine er en direkte konsekvens av det nye AAP-regelverket. Med det gamle systemet ville hun fått en forlengelse mens Nav gjorde seg ferdig. Vi hadde aldri slike saker før regelendringene trådte i kraft. En sak skal være ferdigbehandlet to måneder før et vedtak går ut, sier Thoresen.

Elisabeth Thoresen forteller at mange AAP-mottakere har havnet i en fortvilet situasjon. Foto: Jens Marius Sæther / Dagsavisen
Elisabeth Thoresen forteller at mange AAP-mottakere har havnet i en fortvilet situasjon. Foto: Jens Marius Sæther / Dagsavisen

Reglene for å få arbeidsavklaringspenger ble strammet inn 1. januar i år. Stønadsperioden ble redusert fra fire til tre år. Vilkårene ble også skjerpet. I tillegg ble det satt en begrensning på to år for hvor lenge man kan forlenge perioden med AAP. For å motta AAP skal man ha minst 50 prosent nedsatt arbeidsevne.

Ved utgangen av tredje kvartal i år mottok 128.800 personer arbeidsavklaringspenger i Norge, dette utgjorde en nedgang på 7.700 personer fra andre kvartal. Ifølge Nav må nedgangen ses i sammenheng med regelendringene som trådte i kraft 1. januar.

Les også: – Snart har jeg ikke annet valg enn å gå på sosialkontoret

– Det er ulovlig

Thoresen har sendt brev til Arbeids- og velferdsetaten, Arbeids- og sosialdepartementet og Sivilombudsmannen. De første brevene sendte hun i vår. Hun mener Nav bryter loven og ikke følger egne arbeidsrutiner. Thoresen viser blant annet til forvaltningslovens paragraf 16 som omhandler forhåndsvarsling.

– AAP er en løpende ytelse. Det skal gis varsel i god tid dersom AAP opphører. Det skal også fattes vedtak om stans før utbetalingene stoppes, sier hun og legger til:

– Det er utrolig mange som har havnet i en fortvilet situasjon fordi de har mistet arbeidsavklaringspengene uten varsel og vedtak. For noen har vedtaket kommet flere måneder etter at utbetalingene har stoppet opp. Det er ulovlig. AAP-mottakere mister sin rettssikkerhet med denne praksisen, slår Thoresen fast.

Hun mener Nav ikke var godt nok forberedt på å møte de nye regelendringene.

– Det kan ikke være slik at syke mennesker må ta konsekvensene av at Nav ikke gjør jobben sin, sier Thoresen.

Det løste seg til slutt for Kathrine Amdal Tjensvoll. Rett før sommerferien fikk hun beskjed om at saken hennes var avklart. I brevet fra Nav sto det at vedtaket var endret og at hun får arbeidsavklaringspenger fra 9. april 2018 til 11. februar 2019 mens «vi vurderer om du har rett til uføretrygd». Nå har hun også fått innvilget søknaden om å bli uføretrygdet.

– Det ordnet seg for meg. Men det kan ikke være sånn at folk skal gå gjennom en så stor påkjenning fordi Nav ikke gjør jobben sin. Dette skjedde fordi Nav ikke var ferdige med papirarbeidet. Vi var heldige som hadde noen som kunne hjelpe oss, sier Tjensvoll.

Les også: – Må gjøre noe med inntektene til uføre

– Økonomisk sosialhjelp

Elisabeth Thoresen forventer at myndighetene tar grep snarest.

– Nav må forstå hvilken påkjenning det er for den enkelte når utbetalingene stopper opp. Greier du ikke å betale regningene dine, raser alt sammen. Jeg er redd vi kommer til å se at mange tidligere AAP-mottakere ender opp med å søke økonomisk sosialhjelp i kommunene. Da gir man kommunene en oppgave de ikke er forberedt på å løse.

Hun er også sterkt kritisk til at regjeringen har redusert stønadsperioden fra fire til tre år.

– Det er veldig mange som ikke blir avklart på fire år fordi det er lange køer i helsevesenet. Dette gjelder særlig sykdommer med diffuse plager, som ME og muskelsykdommer. Lang ventetid kombinert med lang saksbehandlingstid i Nav, vil føre til at mange ikke blir ferdig utredet innenfor de fristene som er satt, sier Thoresen.

Nav: – Ikke lovbrudd

Nav beklager at noen har mistet sin inntekt før forlengelse av AAP er vurdert, men tilbakeviser at det er snakk om lovbrudd.

– At vi ikke varsler om at AAP ikke utbetales etter sluttdato, er ikke et brudd på forvaltningsloven. Vi vil likevel beklage at noen har opplevd at de ikke lenger får utbetalt AAP før vi har fått vurdert om de får forlenget AAP eller ikke.

Det skriver Kjersti Monland, ytelsesdirektør i Nav, i en e-post til Dagsavisen. Ifølge Monland har en person som mottar AAP allerede fått et vedtak som inneholder en sluttdato. Hun skriver også at den enkelte skal ha fått oppfølging og informasjon av sin veileder.

Ekstra ressurser

Nav viser til at det er et stort antall saker som må gjennom «en omfattende vurdering» etter at regelendringene trådte i kraft: «I sum betyr dette at vi ikke har klart å fatte vedtak i alle saker før forrige vedtak har løpt ut». Nav viser blant annet til at det tar lengre tid å saksbehandle en del saker fordi det nå stilles strengere krav for å få utvidet AAP.

Monland skriver at Nav har egne rutiner for håndtering av AAP-saker.

– Nav-kontoret bør være klar med sin vurdering av brukers videre rett til AAP omtrent to måneder før bruker har mottatt AAP i maksimal ordinær periode. Innføring av nytt regelverk har dessverre medført at vi ikke klarer å overholde denne målsettingen i rutinene våre, skriver Monland.

Ifølge Nav er det satt inn ekstra ressurser for å få saksbehandlingstiden ned.

– Vi har bedt enhetene som behandler disse sakene om å prioritere dem. I forbindelse med innføringen av de nye reglene, har vi gitt lik opplæring over hele landet og fulgt opp med en rekke avklaringsmøter. Vi jobber for å styrke kompetansen blant saksbehandlerne ytterligere.

– Ble ikke endret med nye regler

Når det gjelder personer som har mottatt AAP og som søker om uføretrygd, skriver Monland at «de kan ha rett til å motta AAP i inntil åtte måneder til».

– Før denne perioden starter å løpe, må Nav-kontoret gjøre en vurdering av om personens arbeidsevne er å anse som varig nedsatt, samt at personen må ha satt fram søknad om uføretrygd, skriver hun og legger til:

– Dersom Nav har vurdert at en person har varig nedsatt arbeidsevne, oppfyller personen som hovedregel ikke samtidig vilkårene for å motta AAP under arbeidsavklaring i en forlenget periode. Dette ble ikke endret med de nye reglene som trådde i kraft 1. januar 2018.

Les også: Nav-systemets uføre

Dagsavisen har også vært i kontakt med Sivilombudsmannen, som bekrefter at de har mottatt en rekke klager. Sivilombudsmannen har sendt brev til Arbeids- og velferdsdirektoratet med en rekke spørsmål knyttet til problemstillingene som klagerne har tatt opp. Brevet ble sendt 29. oktober. Arbeids- og velferdsdirektoratet må svare innen 10. desember.

Denne saken ble først publisert av Dagsavisen.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
06:25 Statens vegvesen advarer om glatte veier på Østlandet06:13 Strømleverandør må ut med 120 milliarder i forlik etter branner i California06:02 Hergeirsson innrømmer feilvurdering, Gigstad Fauske kan bli VM-joker05:55 Flere naust totalskadd i brann i Arna05:53 Samoa hever portforbud etter massevaksinasjon05:50 Dette skjer i dag05:41 Bilbrann i Oslo05:39 Dette skjedde i natt05:08 Pilene peker nedover for Ap05:04 Utålmodig kø-sniker fikk som fortjent04:53 Trump avviser at han vil møte til høringer om riksrett04:42 Dale forsvarer ferjefri E3902:27 Høyesterett i USA stanser regjeringens plan om å gjenoppta føderale dødsdommer02:27 VG: 14 mistenkte i svindel av Telenor-bank i Pakistan01:53 Fotgjenger omkom i trafikkulykke på Randaberg i Rogaland01:29 Polfarerne og hjelperne har møtt hverandre på isen01:09 Ericsson betaler 9 milliarder i bot etter korrupsjonssak00:46 Elon Musk frifunnet for ærekrenkelser mot grottedykker23:53 Lie kjørte inn til karrierebeste i utfor21:40 Trump ber høyesterett nekte Kongressen innsyn i finansopplysninger21:33 Politiet utelukker ikke flere pågripelser etter skyting i Trondheim21:07 Listhaug avskriver staten: – Kan bidra til at folk blir mindre ensomme20:40 Pearson blir Watfords tredje manager denne sesongen20:23 Mann omkom i ulykke på Randaberg i Rogaland20:10 Christiansen tok EM-sølv og satte nordisk rekord20:07 Kilde sikret sesongens første pallplass med strålende løp i USA20:05 Drapsforsøk med sparkesykkel opp for lagmannsretten19:09 Aktor krever femdoblet kausjon for Weinstein19:07 Hvas tok EM-sølv og smadret den nordiske rekorden på 200 meter medley18:57 Lørenskog-saken: Kan ha låst seg inn i huset18:27 Mann omkom i snøscooterulykke i Alta18:19 Forsvarer drapstiltalt nordmann: Tok ikke uprovosert kvelertak på mannen18:09 Greta Thunberg: – De hører oss, men handler ikke15:59 Merkel bøyde hodet for nazistenes ofre15:32 Konkurrentene faller som fluer rundt Johaug15:29 Bosnia vil tømme sterkt kritisert teltleir15:13 Saudiaraber skal ha stått bak skyting på amerikansk militærbase15:13 Tennisspilleren Caroline Wozniacki legger opp14:44 Frp-topp ut mot Carl I. Hagens NRK-tirade14:25 Pasient fikk overført feil blodtype under operasjon14:24 Mann funnet død i Trondheim13:53 VM-smell for Norge mot Nederland13:50 Gasseksplosjon i Iran krevde mange liv13:49 Thorhild Widvey er ny styreleder for Festspillene i Bergen13:43 Sundby: – Tror ikke på et mirakel13:04 Oslo-bussene forsinket hver dag – byrådet skylder på bilene12:32 Chelsea kan handle spillere i januar12:31 Senterpartiet vil ha billigere gang- og sykkelveier12:14 Narkoaksjon med utspring i Norge: 4 tonn hasj beslaglagt12:06 Finansselskaper satser flere tusen milliarder på kull11:50 Turistenes meldinger i sanden setter sinnene i kok11:44 Norsk hopper på vei til Russland etter visumkluss11:38 Solskjær om avisforside: – Det verste jeg har sett11:19 Tre menn mistenkt etter drapet på Wilma (17) i Sverige11:01 Partene i atomavtalen med Iran møtes for å redde stumpene11:00 Mann siktet for medvirkning til drapsforsøk etter skyting i Trondheim10:55 Politiet etterlyser vitne etter Tromsø-tragedien10:09 Ljungberg: – Spillerne så redde ut10:08 Svært glatte veier på Østlandet09:55 Frankrike gjør seg klar for ny dag med streikekaos09:53 Mot verdensrekord i Bergen - snart går hver femte bil på strøm09:29 Greta Thunberg framme i Madrid09:27 Eldre kvinner og innvandrere er overrepresentert blant dem med dårlig råd09:01 Ny rekordoppslutning for Jimmy Åkessons sverigedemokrater08:59 Politiet bevæpner seg i hele Trøndelag etter skyting08:40 Lagerbäck vil ha mer moro med Norge08:15 Fireåringen fra Tromsø døde av drukning07:37 Petter Dass-prisen til Arne Viste07:31 Vegvesenet får samme muligheter som Nye Veier07:24 Kasparov: – Trumps USA er et ekko fra sovjettiden07:24 Høyre-topp får Politi-Bolstad til å se rødt: – Jeg er utrolig sint og forbanna06:53 Zuccarello matchvinner for Wild mot Tampa Bay06:38 Uber melder om 6.000 overgrep på to år i USA06:19 Brrrr, iskald VM-oppladning for Oftedal og håndballjentene06:02 Fire indiske menn siktet for voldtekt, skutt av politiet06:00 Nav må gå gjennom nesten 5.000 saker06:00 Norsk monster-fasit i OL, VM og EM parkerer de andre05:57 Politiet jakter minst en gjerningsperson etter skyting05:50 Dette skjer i dag05:44 Enorme skogbranner omringer Australias største by05:33 Dette skjedde i natt05:05 To på strømmen: Syklet over 300 mil på seks uker05:00 SPD velger ny ledelse: Trøbbel for Merkels storkoalisjon04:23 SAS planlegger nytt selskap – pilotene steiler04:11 Fire drept da ranere stjal budbil og startet skuddveksling med politiet i Miami04:06 Ny avtale om Nordkapplatået gir millionøkning i leieinntekter03:02 Helikopter med tre om bord styrtet i Minnesota02:56 En omkommet og en hardt skadd i trafikkulykke i Svolvær02:37 Vaksinemotstander arrestert på Samoa02:15 En kvinne i 80-årene er død og en kvinne i 40-årene er hardt skadd etter en trafikkulykke i Svolvær02:09 Én av ti sykepleiere har sett overgrep01:42 Mann til sykehus med stikkskader01:23 Bloomberg vil gå inn for skjerpet våpenkontroll i USA00:02 Putin håper på fornying av nedrustningsavtale før nyttår23:57 Flere fjelloverganger åpnet igjen23:35 Arsenal-marerittet fortsetter – tapte på hjemmebane mot Brighton23:15 Frankrike lammet da hundretusener protesterte mot pensjonsreform23:14 Nytt Arsenal-mareritt – tapte på hjemmebane mot Brighton22:23 Facebook med søksmål etter svindelannonser22:11 Mann utga seg for å jobbe i barnevernet for å komme i kontakt med alenemor – dømt for overgrep
Siste nytt
06:25NorgeStatens vegvesen advarer om glatte veier på Østlandet06:13VerdenStrømleverandør må ut med 120 milliarder i forlik etter branner i California06:02SportHergeirsson innrømmer feilvurdering, Gigstad Fauske kan bli VM-joker05:55NorgeFlere naust totalskadd i brann i Arna05:53VerdenSamoa hever portforbud etter massevaksinasjon05:50NorgeDette skjer i dag05:41NorgeBilbrann i Oslo05:39NorgeDette skjedde i natt05:08NorgePilene peker nedover for Ap05:04VerdenUtålmodig kø-sniker fikk som fortjent04:53VerdenTrump avviser at han vil møte til høringer om riksrett04:42NorgeDale forsvarer ferjefri E3902:27VerdenHøyesterett i USA stanser regjeringens plan om å gjenoppta føderale dødsdommer02:27NorgeVG: 14 mistenkte i svindel av Telenor-bank i Pakistan01:53NorgeFotgjenger omkom i trafikkulykke på Randaberg i Rogaland01:29NorgePolfarerne og hjelperne har møtt hverandre på isen01:09VerdenEricsson betaler 9 milliarder i bot etter korrupsjonssak00:46VerdenElon Musk frifunnet for ærekrenkelser mot grottedykker23:53SportLie kjørte inn til karrierebeste i utfor21:40VerdenTrump ber høyesterett nekte Kongressen innsyn i finansopplysninger21:33NorgePolitiet utelukker ikke flere pågripelser etter skyting i Trondheim21:07PolitikkListhaug avskriver staten: – Kan bidra til at folk blir mindre ensomme20:40SportPearson blir Watfords tredje manager denne sesongen20:23NorgeMann omkom i ulykke på Randaberg i Rogaland20:10SportChristiansen tok EM-sølv og satte nordisk rekord20:07SportKilde sikret sesongens første pallplass med strålende løp i USA20:05NorgeDrapsforsøk med sparkesykkel opp for lagmannsretten19:09VerdenAktor krever femdoblet kausjon for Weinstein19:07SportHvas tok EM-sølv og smadret den nordiske rekorden på 200 meter medley18:57NorgeLørenskog-saken: Kan ha låst seg inn i huset18:27NorgeMann omkom i snøscooterulykke i Alta18:19VerdenForsvarer drapstiltalt nordmann: Tok ikke uprovosert kvelertak på mannen18:09VerdenGreta Thunberg: – De hører oss, men handler ikke15:59VerdenMerkel bøyde hodet for nazistenes ofre15:32SportKonkurrentene faller som fluer rundt Johaug15:29VerdenBosnia vil tømme sterkt kritisert teltleir15:13VerdenSaudiaraber skal ha stått bak skyting på amerikansk militærbase15:13SportTennisspilleren Caroline Wozniacki legger opp14:44PolitikkFrp-topp ut mot Carl I. Hagens NRK-tirade14:25Helse og livsstilPasient fikk overført feil blodtype under operasjon14:24NorgeMann funnet død i Trondheim13:53SportVM-smell for Norge mot Nederland13:50VerdenGasseksplosjon i Iran krevde mange liv13:49KulturThorhild Widvey er ny styreleder for Festspillene i Bergen13:43SportSundby: – Tror ikke på et mirakel13:04NorgeOslo-bussene forsinket hver dag – byrådet skylder på bilene12:32SportChelsea kan handle spillere i januar12:31PolitikkSenterpartiet vil ha billigere gang- og sykkelveier12:14NorgeNarkoaksjon med utspring i Norge: 4 tonn hasj beslaglagt12:06PengerFinansselskaper satser flere tusen milliarder på kull11:50ReiseTuristenes meldinger i sanden setter sinnene i kok11:44SportNorsk hopper på vei til Russland etter visumkluss11:38SportSolskjær om avisforside: – Det verste jeg har sett11:19VerdenTre menn mistenkt etter drapet på Wilma (17) i Sverige11:01VerdenPartene i atomavtalen med Iran møtes for å redde stumpene11:00NorgeMann siktet for medvirkning til drapsforsøk etter skyting i Trondheim10:55NorgePolitiet etterlyser vitne etter Tromsø-tragedien10:09SportLjungberg: – Spillerne så redde ut10:08NorgeSvært glatte veier på Østlandet09:55VerdenFrankrike gjør seg klar for ny dag med streikekaos09:53MotorMot verdensrekord i Bergen - snart går hver femte bil på strøm09:29VerdenGreta Thunberg framme i Madrid09:27PengerEldre kvinner og innvandrere er overrepresentert blant dem med dårlig råd09:01PolitikkNy rekordoppslutning for Jimmy Åkessons sverigedemokrater08:59NorgePolitiet bevæpner seg i hele Trøndelag etter skyting08:40SportLagerbäck vil ha mer moro med Norge08:15NorgeFireåringen fra Tromsø døde av drukning07:37NorgePetter Dass-prisen til Arne Viste07:31NorgeVegvesenet får samme muligheter som Nye Veier07:24VerdenKasparov: – Trumps USA er et ekko fra sovjettiden07:24PolitikkHøyre-topp får Politi-Bolstad til å se rødt: – Jeg er utrolig sint og forbanna06:53SportZuccarello matchvinner for Wild mot Tampa Bay06:38VerdenUber melder om 6.000 overgrep på to år i USA06:19SportBrrrr, iskald VM-oppladning for Oftedal og håndballjentene06:02VerdenFire indiske menn siktet for voldtekt, skutt av politiet06:00NorgeNav må gå gjennom nesten 5.000 saker06:00SportNorsk monster-fasit i OL, VM og EM parkerer de andre05:57NorgePolitiet jakter minst en gjerningsperson etter skyting05:50NorgeDette skjer i dag05:44VerdenEnorme skogbranner omringer Australias største by05:33NorgeDette skjedde i natt05:05NorgeTo på strømmen: Syklet over 300 mil på seks uker05:00PolitikkSPD velger ny ledelse: Trøbbel for Merkels storkoalisjon04:23PengerSAS planlegger nytt selskap – pilotene steiler04:11VerdenFire drept da ranere stjal budbil og startet skuddveksling med politiet i Miami04:06PengerNy avtale om Nordkapplatået gir millionøkning i leieinntekter03:02VerdenHelikopter med tre om bord styrtet i Minnesota02:56NorgeEn omkommet og en hardt skadd i trafikkulykke i Svolvær02:37Helse og livsstilVaksinemotstander arrestert på Samoa02:15NorgeEn kvinne i 80-årene er død og en kvinne i 40-årene er hardt skadd etter en trafikkulykke i Svolvær02:09NorgeÉn av ti sykepleiere har sett overgrep01:42NorgeMann til sykehus med stikkskader01:23PolitikkBloomberg vil gå inn for skjerpet våpenkontroll i USA00:02VerdenPutin håper på fornying av nedrustningsavtale før nyttår23:57NorgeFlere fjelloverganger åpnet igjen23:35SportArsenal-marerittet fortsetter – tapte på hjemmebane mot Brighton23:15VerdenFrankrike lammet da hundretusener protesterte mot pensjonsreform23:14SportNytt Arsenal-mareritt – tapte på hjemmebane mot Brighton22:23KulturFacebook med søksmål etter svindelannonser22:11NorgeMann utga seg for å jobbe i barnevernet for å komme i kontakt med alenemor – dømt for overgrep
Populært