Maia og Mathias får løn under utdanning

Mathias visste ikkje så mykje om fengselsvesenet før praksisåret som startar andre semester.
Mathias visste ikkje så mykje om fengselsvesenet før praksisåret som startar andre semester. Foto: Andrea Rygg Nøttveit

Kvart år søkjer over 1100 personar fengselsbetjentutdanninga. Nålauga er trangt og vegen ut er kort.

– Eg var ikkje førebudd på at det skulle vere så mykje rollespel. Det er litt utanfor mi komfortsone, smilar Maia (23).

Framtida.no møter ho og medstudent Mathias (23) i øvingsfengselet i kjellaren på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) i Lillestrøm.

Her har fengselsbetjentaspirantane mellom anna øvd seg på å møta innsette med riktig kroppsspråk i truverdige omgjevnadar. Det kan mellom anna vera med tanke på sjølvmord, som det er auka risiko for dei to første dagane.

Fengselsbetjentaspirantane vert filma og går igjennom seansen etterpå.

– Det kan vera litt kleint, medgjev Mathias.

Trongt nålauge

– Eg tenkjer veldig mykje på det at om du stryk på eksamen to gonger, så er du ute, seier Maia.

Ho fortel at studiet er meir krevjande enn ho hadde sett føre seg på førehand.

Fengselsbetjentutdanninga består av ei toårig utdanning og eitt obligatorisk pliktår før dei ferdig utdanna aspirantane kan gå ut i jobb.

Opptaket til fengselsbetjentutdanninga går ikkje gjennom Samordna opptak, men vert lyst ut som ei vanleg stilling gjennom jobbnorge.no.

Søkjarane, som får løn under utdanning, vert valt ut på bakgrunn av både karakterar og yrkeserfaring. I tillegg vert det stilt høge krav til god psykisk og fysisk helse, samt vandel og motivasjon.

I år har 1134 personar søkt den toårige fengselsbetjentutdanninga i Noreg, eit tal som har halde seg ganske stabilt dei siste åra. Av desse vert dei 500 best kvalifiserte invitert til opptak som består av fysiske testar, ein skriftleg prøve og intervju.

Les også: Caroline Piasecka fekk betalt utdanning med idrettsstipend i USA

– Du er jo dritnervøs

No er dei kring halvvegs i dei 17 opptaksdagane, før neste års kull får beskjed om dei får plass på utdanninga som startar i januar 2019.

Frå januar startar òg KRUS for første gong opp ei eittårig vidareutdanning i straffegjennomføring, som gjev studentane ein full bachelorgrad.

Maia og Mathias var blant dei som kom gjennom nålauga i 2017 og er i gang med sitt siste semester før det obligatoriske pliktåret.

Maia trur difor det skal ein del til å kome inn på nytt dersom ein først har stryke.

– Korleis var opptaksprøvane?

– Heilt jævleg, ler Maia.

– Du er jo dritnervøs, så veit du at det er så mykje press. For det er så få som kjem inn i forhold til dei som søker. Ein gruar seg jo veldig til intervju, men eg hadde ei veldig god oppleving, forsikrar ho.

Les også: – Eg sa høgt og tydeleg at pappa sat i fengsel

Fengselsbetjentdraumen

Men kva er det eigentleg som får nokon til å villa bli fengselsbetjent?

For Maia starta det allereie i niandeklasse. Då hospiterte ho på ein matbutikk og fekk sjå ein betjent frå kvinnefengselet i Sandefjord.

– På det tidspunktet ville eg eigentleg bli politi, men så såg eg den uniformen. Då eg kom heim søkte eg på fengselsbetjent og så bestemte eg meg berre. Så eg har vore ganske målretta frå niandeklasse.

Mathias på si side fann ikkje ut av det like tidleg, men felles for dei begge er at dei har lyst til å hjelpa menneske i ein vanskeleg situasjon ut att i kvardagen.

– Eg har lyst å jobba med menneske, men òg noko spanande. Dei kjem jo inn i krise, veldig mange av dei, så det er veldig spanande og utfordrande å kunne jobba med desse menneska, seier Mathias.

Foto: Andrea Rygg Nøttveit
Foto: Andrea Rygg Nøttveit

Vald og truslar

Etter eit halvt år i utdanning var dei eitt år ute i praksis og fekk kjenna på arbeidskvardagen som ventar. Dei siste åra har nemleg fengselsbetjentar vorte utsette for stadig meir vold og truslar.

– Du har jo utagerande innsette på cella som som knuser og herjer og skal drepa deg. Så må du flytte dei frå cella, fordi dei er til fare for deg eller andre. Då utset ein jo seg sjølv for fare, men ein har beskyttelsesutstyr, forklarar Mathias.

Han understrekar at dei vert følgt opp med samtalar i etterkant av slike hendingar.

– Kva er det viktigaste for å verta ein god fengselsbetjent?

– Respektere folk, kjem det kontant frå Maia.

– Ein møter mange folk som har gjort mykje stygt og grufullt. Så ein må på ein måte skilje det dei har gjort og det dei er. Eg har møtt mange folk i løpet av praksisåret mitt som har sett litt spor i meg. Det er bra menneske. Mange har hatt det tøft.

Også Mathias ser på gode haldningar og verdiar som eit grunnelement.

– Å vere engasjert og profesjonell i arbeidet du utfører, legg han til.

Les også: Ronny omgåast valdtektsmenn dagleg

– Du blir lei av å stryke skjorta. Men eg synest det er deilig, seier Mathias om uniformsplikta. Foto: Andrea Rygg Nøttveit
– Du blir lei av å stryke skjorta. Men eg synest det er deilig, seier Mathias om uniformsplikta. Foto: Andrea Rygg Nøttveit

– Det handlar ikkje om å vere stor og sterk

Rekrutteringsansvarleg i KRUS, Camilla Hansen, fortel at dei lyt vektlegge kandidatar som er modne og eigna til arbeidet.

– Det å jobbe som fengselsbetjent krev mykje av deg, fordi du skal drive med omsorg og grensesetting og ivareta sikkerheita. Det er ein hårfin balanse til tider, seier ho.

– I den eine augneblinken er du den som skal visitere innsette, visitere cella, ta urinprøver. Du låser opp og igjen dører. Du har veldig mykje makt. I den andre augneblinken skal du bistå med det praktiske, vere ein motivator for å få innsette til å gjere noko med både livet sitt og soningstida si, forklarar ho.

Personar med relevant yrkeserfaring drar gjerne nytte av dette og plar difor å gjere det godt på opptaksprøvane.

Ho meiner kommunikasjonsevner er ein nøkkelkvalifikasjon for å nå fram til den samansette gruppa som innsette er. Alt frå mannen i gata som klarar seg bra, til dei som er ressurssvake, har store rusproblem, har psykiske lidingar og utanlandske innbyggjarar.

– Det handlar ikkje om å vere stor og sterk, men du skal våga å vere sjølvstendig, våga å setja grenser og våga seie nei. Du skal våga å stå i situasjonar, men gjera dette på ein omsorgsfull måte.

Les også: Korleis er det i fengsel?

Snittalder på 26 år

Sidan aldersgrensa for å kome inn på Fengselsskolen er 20 år har Maia rokke å jobbe som både personleg assistent og vektar etter vidaregåande, medan Mathias har vore i Forsvaret og arbeidd i psykiatrien.

Kvinnedelen på utdanninga har ligge ganske jamt på 48 prosent og snittalderen på studiet er 26 år.

At utdanninga er løna meiner Maia er særleg viktig for dei eldre studentane, som bidreg med viktig livserfaring.

Men 23-åringane er begge einige om at det tel positivt at dei får løn under utdanning.

– Det er jo ei gratis høgskuleutdanning, der ein ikkje sit at med noko studielån etterpå, understrekar Mathias.

Fengselsbetjentaspirantane har uniformsplikt frå 8-15 kvar dag. Skjorta må vere stroken, sokkane høge og hårstrikken i same farge som håret. To strekar signaliserer at ein er andreårsaspirant. Foto: Andrea Rygg Nøttveit
Fengselsbetjentaspirantane har uniformsplikt frå 8-15 kvar dag. Skjorta må vere stroken, sokkane høge og hårstrikken i same farge som håret. To strekar signaliserer at ein er andreårsaspirant. Foto: Andrea Rygg Nøttveit

Fleire nye i vikariat

Kor mange som vert tekne opp på utdanninga er politisk styrt og kan variere frå år til år. I forslaget til statsbudsjett for 2019 er det sett av 150 studieplassar, som er ein reduksjon på 25 frå tidlegare år.

Rekrutteringsansvarleg ved KRUS, Camilla Hansen, forklarar at det er ein ganske dramatisk nedgang frå fjoråret – då 275 søkjarar fekk tilbod om plass.

– Me hadde eit ekstraopptak i fjor fordi dei held på å byggje nye fengsel i Agder. I samband med at dei skal stå ferdig i 2020, fekk me ta opp hundre ekstra i fjor, forklarar ho.

Tidlegare har fengselsbetjentutdanninga vore ein sikker veg til jobb, men utsiktene framover er ikkje like trygge. I forslag til årets statsbudsjett vil regjeringa leggje ned sju fengselstilbod. Regjeringa vil kutte 250 plassar i fengsel med låg sikkerheit, noko som betyr at 190 personar kan miste jobben.

– Me brukar jo i snitt ein million på ein aspirant, så me ønskjer ikkje å utdanna dei til arbeidsløyse. Det har vore ein ganske sikker utdanningsveg å ta, men dei siste to åra har det vorte vanskelegare for dei nyutdanna å få seg fast jobb etter plikttenesta, forklarar Hansen.

Spesielt i fylka Vestfold og Telemark, samt på Vestlandet er det vanskeleg å få seg jobb som nyutdanna.

– Jobb er det, men det er ikkje fast jobb. Dei aller fleste er i fast jobb eller vikariat, men kanskje ein må rekne med å flytte litt på seg den første tida.

Les også: Stig (27) slutta i fast jobb og begynte på ny utdanning

Kritisk til kuttforslag

– Fast jobb er eigentleg draumejobben, ler Maia og får støtte frå medstudenten sin.

Fengselsbetjentar kan etter enda utdanning jobba i fengsel med ulik sikkerheit eller i Friomsorgen, som har ansvaret for dei som er under open soning. I 2017 var første året fleire sona straffa si i samfunnet, då flest med fotlenkje, enn i fengsel.

Dette er grunnen til at regjeringa no vil leggja ned sju fengselsavdelingar med 250 soningsplassar som går under kategorien lågsikkerheit.

Maia og Mathias er kritisk til forslaget fordi dei meiner dette kan bety ein bråare overgang tilbake til samfunnet.

– Lågare sikkerheit er noko som har vist seg å fungera veldig godt i Noreg, med tanke på at me har veldig låg prosent tilbakefall. Så det vert veldig dumt å kutte mange av dei plassane. Det har vist seg at det å sleppe innsette rett ut frå høgsikkerheitsfengsel ikkje funkar best, seier Mathias.

Saka var først publisert i Framtida.no.

– Det er nokon som trur at alle har plastikkbestikk og oransje dressar, men det er jo ikkje slik det er, ler Maia. Foto: Andrea Rygg Nøttveit
– Det er nokon som trur at alle har plastikkbestikk og oransje dressar, men det er jo ikkje slik det er, ler Maia. Foto: Andrea Rygg Nøttveit

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
14:47 Solskjær er presset: – Han må gi blaffen14:35 Labradoren «Jed» fant 10 kilo amfetamin i en skoeske13:09 Bompenge-generalen tapte og vant strid i Oslo12:37 Mattilsynet har fått seks nye meldinger om syke hunder12:24 Svensk tankskip frigitt i Iran12:11 – Utbruddet vil komme om kort tid12:06 Mann pågrepet etter bombetrussel mot Jessheim Storsenter11:58 PST har oversendt sin innstilling for mulig tiltale av Waras samboer11:10 Hanne fortviler etter avlyst ferie: – De kunne i hvert fall sendt en SMS10:54 Arbeiderpartiet vil gi utviklingshemmede en jobbgaranti09:42 Hellas ber om hjelp etter at leir på Lesvos stengte porten for nye asylsøkere09:40 Sju elever omkom da skole raste sammen i Kenya09:30 Kinesisk storeier skuffet over Thomas Cook-konkurs09:19 Ving: Jobber intensivt for at alle skal komme hjem raskt09:19 Halvparten av luftambulanseoppdragene er i nord09:05 Tyske Condor flyr videre til tross for konkurs09:00 Ving-kunder i Trøndelag må bli hjemme08:57 Norges avtale nesten i boks – avtalen med EU amazonas-blokkert08:36 Analytiker: Flere grunner til Thomas Cook-konkurs08:25 Menneskerettsadvokat pågrepet i Egypt08:11 Tornado-fly mistet to drivstofftanker08:03 Johnson ville ikke komme Thomas Cook til unnsetning07:44 Reisegarantifondet: Har kontroll på hvor folk oppholder seg07:37 Krisemøter i Ving07:37 Boris Johnson gir Iran skylden for oljeangrep i Saudi-Arabia07:36 «Game of Thrones» tronet under Emmy-utdelingen07:09 Leger Uten Grenser anklager WHO for rasjonering av ebolavaksine i Kongo07:00 Ny statistikkbase: Oslo og Finnmark på voldstoppen06:03 Thomas Cook slått konkurs – hundretusener av turister rammes05:50 Dette skjer i dag05:47 Dette skjedde i natt05:30 Arbeiderpartiet vil gi utviklingshemmede en jobbgaranti04:56 Flyktninger reiser tilbake til Eritrea04:48 Demokrater vil stille Trump for riksrett04:24 Tre Emmy-priser til «Chernobyl»03:40 Flere på fulltid i byggebransjen03:06 Emmy åpnet med priser til «Mrs. Maisel»02:43 Van Gogh-verk solgt på auksjon i Belgia02:03 Gründere ber om fiskeforbud ved undervannsrestaurant01:31 Italia tar imot 182 mennesker reddet i Middelhavet01:15 Danske pensjonsselskaper øremerker 350 milliarder til grønn omstilling00:27 Ny uke med storstreik i amerikansk bilindustri23:40 Skrantende Thomas Cook får ingen løfter av britenes regjering23:33 Fare for sykehusstreik fra tirsdag22:48 Egypt advarer journalister som dekker demonstrasjonene mot presidenten22:17 Her begraver de isbreen21:59 Rosenborg snudde og vant mot Mjøndalen21:46 2015-2019: Varmeste femårsperiode på 150 år21:44 Bendtner hyllet i hjemmedebuten, men 0-0 i toppkampen21:26 To personer reddet fra synkende seilbåt i Rogaland21:17 Kallmyr toner ned dronetrusselen mot norsk olje og gass20:43 For første gang leder Elizabeth Warren over Biden20:21 18-åring i storform da Odd vant over Sarpsborg20:19 Viking ydmyket Vålerenga, vant 4-0 i Oslo20:18 Strømsgodset tok viktig borteseier mot Tromsø20:17 Opptur for Lillestrøm, nedtur for Kristiansund etter 1-120:16 Bunnlaget Ranheim satte kjepper i hjulene for gulljagende Glimt19:46 Dette er fotavtrykket til en neandertaler19:29 Liverpool fortsatte den perfekte sesongstarten med seier over Chelsea19:01 Mann i 40-årene påkjørt i fotgjengerfelt i Lyngdal18:57 Svenskeid tankskip blir frigitt i Iran18:54 Solberg om plass i Sikkerhetsrådet: – Det er bare Norge som kan ivareta norske interesser18:08 Kjedekollisjon på E617:39 Arbeidsrettsadvokat mener Felleskjøpet-streiken er lovlig17:30 Havarikommisjonen skal undersøke båtulykke i Harstad17:25 Start ble ydmyket og tapte for første gang siden juni17:17 Hvordan klarer et så lite parti å krangle så mye?16:58 Trump har ingen intensjon om å møte iranere16:56 Manchester United senket av et effektivt West Ham16:51 Celtic og Ajer vendte til ny seier16:43 Solberg ble vist Equinors havvindfelt i New York16:05 Spinnvill Ødegaard-assist da Real Sociedad vant igjen15:23 Russer frigjorde Finnmark som 15-åring – nå kan han få norsk medalje15:21 Supporterbråk før HamKam møtte Start15:10 Gresk politi har pågrepet angivelig flykaprer15:00 Båtbrann i Halden sentrum spredde seg til brygge og bil14:34 Kvikkleire funnet flere steder rundt rasstedet i Nittedal14:12 Nye sammenstøt mellom demonstranter og politi i Hongkong13:57 Virus drepte en halv milliard og ble utryddet. Nesten13:46 Minst fem skutt på swingersklubb i Kansas13:36 Solskjær med krystallklar beskjed - igjen: – Pogba går ingen steder12:45 Mistanke om russisk manipulasjon vil dominere mandagens WADA-styremøte12:38 Iran vil legge fram plan for Persiabukta12:08 Utagerende mann slo tilfeldig passasjer på Gardermoen12:00 Drillo: – Jeg fikk sparken som ubeseiret landslagssjef11:56 Friskmeldt Haaland med i Salzburg-troppen mot LASK11:44 Politiet gjør nye søk etter savnede Maja Herner10:33 De minste barna rammes oftest av grov vold09:58 Rapport: Sør-Sudans ledere plyndrer landet09:43 Stor svindelsak opp i Bergen tingrett09:15 Kjempekamp av Zuccarello, scoring og to målgivende i oppkjøringskamp09:13 Ferieparadis ble massegrav: – Det lukter fordervelse08:30 Forsker tror ikke norske kvinner vil innfri Solbergs ønske om flere barn08:02 22 omkom i bussulykke i Pakistan07:58 Hongkong forbereder seg på nye protester06:22 Kvinne reddet opp fra sjøen i Oslo – to personer sett løpe fra stedet06:21 Sri Lanka oppretter kommisjon som skal undersøke terrorangrepet05:50 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:20 Colombias president ber om ytterligere sanksjoner mot Venezuela
Siste nytt
14:47SportSolskjær er presset: – Han må gi blaffen14:35NorgeLabradoren «Jed» fant 10 kilo amfetamin i en skoeske13:09PolitikkBompenge-generalen tapte og vant strid i Oslo12:37NorgeMattilsynet har fått seks nye meldinger om syke hunder12:24VerdenSvensk tankskip frigitt i Iran12:11Verden– Utbruddet vil komme om kort tid12:06NorgeMann pågrepet etter bombetrussel mot Jessheim Storsenter11:58NorgePST har oversendt sin innstilling for mulig tiltale av Waras samboer11:10ReiseHanne fortviler etter avlyst ferie: – De kunne i hvert fall sendt en SMS10:54PolitikkArbeiderpartiet vil gi utviklingshemmede en jobbgaranti09:42VerdenHellas ber om hjelp etter at leir på Lesvos stengte porten for nye asylsøkere09:40VerdenSju elever omkom da skole raste sammen i Kenya09:30VerdenKinesisk storeier skuffet over Thomas Cook-konkurs09:19ReiseVing: Jobber intensivt for at alle skal komme hjem raskt09:19NorgeHalvparten av luftambulanseoppdragene er i nord09:05VerdenTyske Condor flyr videre til tross for konkurs09:00NorgeVing-kunder i Trøndelag må bli hjemme08:57PengerNorges avtale nesten i boks – avtalen med EU amazonas-blokkert08:36VerdenAnalytiker: Flere grunner til Thomas Cook-konkurs08:25VerdenMenneskerettsadvokat pågrepet i Egypt08:11VerdenTornado-fly mistet to drivstofftanker08:03VerdenJohnson ville ikke komme Thomas Cook til unnsetning07:44NorgeReisegarantifondet: Har kontroll på hvor folk oppholder seg07:37NorgeKrisemøter i Ving07:37VerdenBoris Johnson gir Iran skylden for oljeangrep i Saudi-Arabia07:36Verden«Game of Thrones» tronet under Emmy-utdelingen07:09VerdenLeger Uten Grenser anklager WHO for rasjonering av ebolavaksine i Kongo07:00NorgeNy statistikkbase: Oslo og Finnmark på voldstoppen06:03VerdenThomas Cook slått konkurs – hundretusener av turister rammes05:50NorgeDette skjer i dag05:47NorgeDette skjedde i natt05:30NorgeArbeiderpartiet vil gi utviklingshemmede en jobbgaranti04:56NorgeFlyktninger reiser tilbake til Eritrea04:48VerdenDemokrater vil stille Trump for riksrett04:24VerdenTre Emmy-priser til «Chernobyl»03:40NorgeFlere på fulltid i byggebransjen03:06VerdenEmmy åpnet med priser til «Mrs. Maisel»02:43VerdenVan Gogh-verk solgt på auksjon i Belgia02:03NorgeGründere ber om fiskeforbud ved undervannsrestaurant01:31VerdenItalia tar imot 182 mennesker reddet i Middelhavet01:15VerdenDanske pensjonsselskaper øremerker 350 milliarder til grønn omstilling00:27VerdenNy uke med storstreik i amerikansk bilindustri23:40VerdenSkrantende Thomas Cook får ingen løfter av britenes regjering23:33NorgeFare for sykehusstreik fra tirsdag22:48PolitikkEgypt advarer journalister som dekker demonstrasjonene mot presidenten22:17VerdenHer begraver de isbreen21:59SportRosenborg snudde og vant mot Mjøndalen21:46Verden2015-2019: Varmeste femårsperiode på 150 år21:44NorgeBendtner hyllet i hjemmedebuten, men 0-0 i toppkampen21:26NorgeTo personer reddet fra synkende seilbåt i Rogaland21:17NorgeKallmyr toner ned dronetrusselen mot norsk olje og gass20:43PolitikkFor første gang leder Elizabeth Warren over Biden20:21Sport18-åring i storform da Odd vant over Sarpsborg20:19SportViking ydmyket Vålerenga, vant 4-0 i Oslo20:18SportStrømsgodset tok viktig borteseier mot Tromsø20:17SportOpptur for Lillestrøm, nedtur for Kristiansund etter 1-120:16SportBunnlaget Ranheim satte kjepper i hjulene for gulljagende Glimt19:46Helse og livsstilDette er fotavtrykket til en neandertaler19:29SportLiverpool fortsatte den perfekte sesongstarten med seier over Chelsea19:01NorgeMann i 40-årene påkjørt i fotgjengerfelt i Lyngdal18:57VerdenSvenskeid tankskip blir frigitt i Iran18:54PolitikkSolberg om plass i Sikkerhetsrådet: – Det er bare Norge som kan ivareta norske interesser18:08NorgeKjedekollisjon på E617:39PengerArbeidsrettsadvokat mener Felleskjøpet-streiken er lovlig17:30NorgeHavarikommisjonen skal undersøke båtulykke i Harstad17:25SportStart ble ydmyket og tapte for første gang siden juni17:17PolitikkHvordan klarer et så lite parti å krangle så mye?16:58VerdenTrump har ingen intensjon om å møte iranere16:56SportManchester United senket av et effektivt West Ham16:51SportCeltic og Ajer vendte til ny seier16:43PolitikkSolberg ble vist Equinors havvindfelt i New York16:05SportSpinnvill Ødegaard-assist da Real Sociedad vant igjen15:23NorgeRusser frigjorde Finnmark som 15-åring – nå kan han få norsk medalje15:21NorgeSupporterbråk før HamKam møtte Start15:10VerdenGresk politi har pågrepet angivelig flykaprer15:00NorgeBåtbrann i Halden sentrum spredde seg til brygge og bil14:34NorgeKvikkleire funnet flere steder rundt rasstedet i Nittedal14:12VerdenNye sammenstøt mellom demonstranter og politi i Hongkong13:57Helse og livsstilVirus drepte en halv milliard og ble utryddet. Nesten13:46VerdenMinst fem skutt på swingersklubb i Kansas13:36SportSolskjær med krystallklar beskjed - igjen: – Pogba går ingen steder12:45SportMistanke om russisk manipulasjon vil dominere mandagens WADA-styremøte12:38VerdenIran vil legge fram plan for Persiabukta12:08NorgeUtagerende mann slo tilfeldig passasjer på Gardermoen12:00Helse og livsstilDrillo: – Jeg fikk sparken som ubeseiret landslagssjef11:56SportFriskmeldt Haaland med i Salzburg-troppen mot LASK11:44NorgePolitiet gjør nye søk etter savnede Maja Herner10:33NorgeDe minste barna rammes oftest av grov vold09:58VerdenRapport: Sør-Sudans ledere plyndrer landet09:43NorgeStor svindelsak opp i Bergen tingrett09:15SportKjempekamp av Zuccarello, scoring og to målgivende i oppkjøringskamp09:13ReiseFerieparadis ble massegrav: – Det lukter fordervelse08:30NorgeForsker tror ikke norske kvinner vil innfri Solbergs ønske om flere barn08:02Verden22 omkom i bussulykke i Pakistan07:58VerdenHongkong forbereder seg på nye protester06:22NorgeKvinne reddet opp fra sjøen i Oslo – to personer sett løpe fra stedet06:21VerdenSri Lanka oppretter kommisjon som skal undersøke terrorangrepet05:50NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:20VerdenColombias president ber om ytterligere sanksjoner mot Venezuela
Populært