Meny

Maia og Mathias får løn under utdanning

Mathias visste ikkje så mykje om fengselsvesenet før praksisåret som startar andre semester. Foto: Andrea Rygg Nøttveit

Kvart år søkjer over 1100 personar fengselsbetjentutdanninga. Nålauga er trangt og vegen ut er kort.

– Eg var ikkje førebudd på at det skulle vere så mykje rollespel. Det er litt utanfor mi komfortsone, smilar Maia (23).

Framtida.no møter ho og medstudent Mathias (23) i øvingsfengselet i kjellaren på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) i Lillestrøm.

Her har fengselsbetjentaspirantane mellom anna øvd seg på å møta innsette med riktig kroppsspråk i truverdige omgjevnadar. Det kan mellom anna vera med tanke på sjølvmord, som det er auka risiko for dei to første dagane.

Fengselsbetjentaspirantane vert filma og går igjennom seansen etterpå.

– Det kan vera litt kleint, medgjev Mathias.

Trongt nålauge

– Eg tenkjer veldig mykje på det at om du stryk på eksamen to gonger, så er du ute, seier Maia.

Ho fortel at studiet er meir krevjande enn ho hadde sett føre seg på førehand.

Fengselsbetjentutdanninga består av ei toårig utdanning og eitt obligatorisk pliktår før dei ferdig utdanna aspirantane kan gå ut i jobb.

Opptaket til fengselsbetjentutdanninga går ikkje gjennom Samordna opptak, men vert lyst ut som ei vanleg stilling gjennom jobbnorge.no.

Søkjarane, som får løn under utdanning, vert valt ut på bakgrunn av både karakterar og yrkeserfaring. I tillegg vert det stilt høge krav til god psykisk og fysisk helse, samt vandel og motivasjon.

I år har 1134 personar søkt den toårige fengselsbetjentutdanninga i Noreg, eit tal som har halde seg ganske stabilt dei siste åra. Av desse vert dei 500 best kvalifiserte invitert til opptak som består av fysiske testar, ein skriftleg prøve og intervju.

Les også: Caroline Piasecka fekk betalt utdanning med idrettsstipend i USA

– Du er jo dritnervøs

No er dei kring halvvegs i dei 17 opptaksdagane, før neste års kull får beskjed om dei får plass på utdanninga som startar i januar 2019.

Frå januar startar òg KRUS for første gong opp ei eittårig vidareutdanning i straffegjennomføring, som gjev studentane ein full bachelorgrad.

Maia og Mathias var blant dei som kom gjennom nålauga i 2017 og er i gang med sitt siste semester før det obligatoriske pliktåret.

Maia trur difor det skal ein del til å kome inn på nytt dersom ein først har stryke.

– Korleis var opptaksprøvane?

– Heilt jævleg, ler Maia.

– Du er jo dritnervøs, så veit du at det er så mykje press. For det er så få som kjem inn i forhold til dei som søker. Ein gruar seg jo veldig til intervju, men eg hadde ei veldig god oppleving, forsikrar ho.

Les også: – Eg sa høgt og tydeleg at pappa sat i fengsel

Fengselsbetjentdraumen

Men kva er det eigentleg som får nokon til å villa bli fengselsbetjent?

For Maia starta det allereie i niandeklasse. Då hospiterte ho på ein matbutikk og fekk sjå ein betjent frå kvinnefengselet i Sandefjord.

– På det tidspunktet ville eg eigentleg bli politi, men så såg eg den uniformen. Då eg kom heim søkte eg på fengselsbetjent og så bestemte eg meg berre. Så eg har vore ganske målretta frå niandeklasse.

Mathias på si side fann ikkje ut av det like tidleg, men felles for dei begge er at dei har lyst til å hjelpa menneske i ein vanskeleg situasjon ut att i kvardagen.

– Eg har lyst å jobba med menneske, men òg noko spanande. Dei kjem jo inn i krise, veldig mange av dei, så det er veldig spanande og utfordrande å kunne jobba med desse menneska, seier Mathias.

Foto: Andrea Rygg Nøttveit

Vald og truslar

Etter eit halvt år i utdanning var dei eitt år ute i praksis og fekk kjenna på arbeidskvardagen som ventar. Dei siste åra har nemleg fengselsbetjentar vorte utsette for stadig meir vold og truslar.

– Du har jo utagerande innsette på cella som som knuser og herjer og skal drepa deg. Så må du flytte dei frå cella, fordi dei er til fare for deg eller andre. Då utset ein jo seg sjølv for fare, men ein har beskyttelsesutstyr, forklarar Mathias.

Han understrekar at dei vert følgt opp med samtalar i etterkant av slike hendingar.

– Kva er det viktigaste for å verta ein god fengselsbetjent?

– Respektere folk, kjem det kontant frå Maia.

– Ein møter mange folk som har gjort mykje stygt og grufullt. Så ein må på ein måte skilje det dei har gjort og det dei er. Eg har møtt mange folk i løpet av praksisåret mitt som har sett litt spor i meg. Det er bra menneske. Mange har hatt det tøft.

Også Mathias ser på gode haldningar og verdiar som eit grunnelement.

– Å vere engasjert og profesjonell i arbeidet du utfører, legg han til.

Les også: Ronny omgåast valdtektsmenn dagleg

– Du blir lei av å stryke skjorta. Men eg synest det er deilig, seier Mathias om uniformsplikta. Foto: Andrea Rygg Nøttveit

– Det handlar ikkje om å vere stor og sterk

Rekrutteringsansvarleg i KRUS, Camilla Hansen, fortel at dei lyt vektlegge kandidatar som er modne og eigna til arbeidet.

– Det å jobbe som fengselsbetjent krev mykje av deg, fordi du skal drive med omsorg og grensesetting og ivareta sikkerheita. Det er ein hårfin balanse til tider, seier ho.

– I den eine augneblinken er du den som skal visitere innsette, visitere cella, ta urinprøver. Du låser opp og igjen dører. Du har veldig mykje makt. I den andre augneblinken skal du bistå med det praktiske, vere ein motivator for å få innsette til å gjere noko med både livet sitt og soningstida si, forklarar ho.

Personar med relevant yrkeserfaring drar gjerne nytte av dette og plar difor å gjere det godt på opptaksprøvane.

Ho meiner kommunikasjonsevner er ein nøkkelkvalifikasjon for å nå fram til den samansette gruppa som innsette er. Alt frå mannen i gata som klarar seg bra, til dei som er ressurssvake, har store rusproblem, har psykiske lidingar og utanlandske innbyggjarar.

– Det handlar ikkje om å vere stor og sterk, men du skal våga å vere sjølvstendig, våga å setja grenser og våga seie nei. Du skal våga å stå i situasjonar, men gjera dette på ein omsorgsfull måte.

Les også: Korleis er det i fengsel?

Snittalder på 26 år

Sidan aldersgrensa for å kome inn på Fengselsskolen er 20 år har Maia rokke å jobbe som både personleg assistent og vektar etter vidaregåande, medan Mathias har vore i Forsvaret og arbeidd i psykiatrien.

Kvinnedelen på utdanninga har ligge ganske jamt på 48 prosent og snittalderen på studiet er 26 år.

At utdanninga er løna meiner Maia er særleg viktig for dei eldre studentane, som bidreg med viktig livserfaring.

Men 23-åringane er begge einige om at det tel positivt at dei får løn under utdanning.

– Det er jo ei gratis høgskuleutdanning, der ein ikkje sit at med noko studielån etterpå, understrekar Mathias.

Fengselsbetjentaspirantane har uniformsplikt frå 8-15 kvar dag. Skjorta må vere stroken, sokkane høge og hårstrikken i same farge som håret. To strekar signaliserer at ein er andreårsaspirant. Foto: Andrea Rygg Nøttveit

Fleire nye i vikariat

Kor mange som vert tekne opp på utdanninga er politisk styrt og kan variere frå år til år. I forslaget til statsbudsjett for 2019 er det sett av 150 studieplassar, som er ein reduksjon på 25 frå tidlegare år.

Rekrutteringsansvarleg ved KRUS, Camilla Hansen, forklarar at det er ein ganske dramatisk nedgang frå fjoråret – då 275 søkjarar fekk tilbod om plass.

– Me hadde eit ekstraopptak i fjor fordi dei held på å byggje nye fengsel i Agder. I samband med at dei skal stå ferdig i 2020, fekk me ta opp hundre ekstra i fjor, forklarar ho.

Tidlegare har fengselsbetjentutdanninga vore ein sikker veg til jobb, men utsiktene framover er ikkje like trygge. I forslag til årets statsbudsjett vil regjeringa leggje ned sju fengselstilbod. Regjeringa vil kutte 250 plassar i fengsel med låg sikkerheit, noko som betyr at 190 personar kan miste jobben.

– Me brukar jo i snitt ein million på ein aspirant, så me ønskjer ikkje å utdanna dei til arbeidsløyse. Det har vore ein ganske sikker utdanningsveg å ta, men dei siste to åra har det vorte vanskelegare for dei nyutdanna å få seg fast jobb etter plikttenesta, forklarar Hansen.

Spesielt i fylka Vestfold og Telemark, samt på Vestlandet er det vanskeleg å få seg jobb som nyutdanna.

– Jobb er det, men det er ikkje fast jobb. Dei aller fleste er i fast jobb eller vikariat, men kanskje ein må rekne med å flytte litt på seg den første tida.

Les også: Stig (27) slutta i fast jobb og begynte på ny utdanning

Kritisk til kuttforslag

– Fast jobb er eigentleg draumejobben, ler Maia og får støtte frå medstudenten sin.

Fengselsbetjentar kan etter enda utdanning jobba i fengsel med ulik sikkerheit eller i Friomsorgen, som har ansvaret for dei som er under open soning. I 2017 var første året fleire sona straffa si i samfunnet, då flest med fotlenkje, enn i fengsel.

Dette er grunnen til at regjeringa no vil leggja ned sju fengselsavdelingar med 250 soningsplassar som går under kategorien lågsikkerheit.

Maia og Mathias er kritisk til forslaget fordi dei meiner dette kan bety ein bråare overgang tilbake til samfunnet.

– Lågare sikkerheit er noko som har vist seg å fungera veldig godt i Noreg, med tanke på at me har veldig låg prosent tilbakefall. Så det vert veldig dumt å kutte mange av dei plassane. Det har vist seg at det å sleppe innsette rett ut frå høgsikkerheitsfengsel ikkje funkar best, seier Mathias.

Saka var først publisert i Framtida.no.

– Det er nokon som trur at alle har plastikkbestikk og oransje dressar, men det er jo ikkje slik det er, ler Maia. Foto: Andrea Rygg Nøttveit

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
02:54 Guvernøren i Missouri undertegnet streng abortlov02:26 Verdens dyreste medisin godkjent i USA02:23 800.000 flere fisk er døde av dødsalgen01:55 Mann alvorlig skadd – to MC-medlemmer pågrepet01:19 Helsedepartementet vurderer vaksinasjonsprogram for voksne00:37 Halve Norge tror østeuropeisk arbeidsinnvandring presser ned lønninger23:43 Trump selger våpen til Saudi-Arabia uten Kongressens godkjennelse22:55 Godt utgangspunkt for Ødegaard og Vitesse22:40 Nedtur i Norges åpningskamp i U20-VM22:19 Giske tror han hadde gitt seg i politikken uten Sofies versjon21:48 Beskylder Trump for å dikte opp sykdom for å slippe å delta i Vietnamkrigen21:36 Messi: – Liverpool-kampen en av de verste opplevelsene i karrieren21:35 Minst 19 tenåringer omkom i brann i India21:13 Elyounoussi scoret i sin femte kamp på rad21:13 73-åring dømt for å ha mishandlet kona i 40 år20:45 26-åring tiltalt for overgrep mot seks år gammel gutt20:10 Bråslakter laks – må rekke det for den dør20:09 Spetalen kan ha gått glipp av 8 milliarder20:06 To pågrepet etter at to barn ble funnet døde i England19:49 Mann siktet i 25 år gammel overgrepssak19:49 Riksrevisjonen skal gå gjennom Kielland-ulykken19:14 Oljefondet selger cannabis-aksjene18:54 – Rødt snur ting på hodet. EU har styrket norsk trafikksikkerhet18:51 Kronprinsen holdt to klimataler i Berlin18:22 Eksplosjon i sentrum av Lyon etterforskes som terror18:07 XXLs Sverige-sjef går av etter Facebook-innlegg om Greta Thunberg17:51 Chelsea har lagt inn bud på Reiten17:44 Frykter journalister vil bli rettsforfulgt i kjølvannet av Assange17:34 Motorsyklist omkom i ulykke17:23 Donald Trump om seg selv: – Jeg er et ekstremt stabilt geni17:15 Fastlimte klimaaktivister fjernet fra Norges Bank16:39 Mann tiltalt for å ha lurt til seg åtte biler og 2,8 millioner kroner i lån16:39 Kenyanske dommere nekter å avkriminalisere homofili16:26 Solberg forstår Mays avgang16:15 Folk advares mot å spise abbor fra Tyrifjorden16:05 Penelope Lea og klimastreikerne hyllet på MDG-landsmøtet15:59 Charles Finch ble dømt til døden i 1976 – løslatt 41 år etter15:17 Mattilsynets direktør går av etter avsløring15:00 Kyrgios trekker seg fra Roland-Garros: – Turneringen suger14:37 Tvedt: – Jeg ble spyttet etter på gata14:32 Hermstad: Vi er ved et veiskille14:22 Unike bilder: – Du kan knapt tro at det virkelig er henne13:46 Ingen streik i staten – enighet i meklingen13:38 Presidentkampen igang med brede smil13:09 Norsk toppfotball går med overskudd13:06 Klimaprotester i Europa, Australia og Europa12:29 Bombe mot moske under fredagsbønn12:02 Thailand vurderer å innføre ny turistavgift11:51 Tidligere Bendtner-sjef venter interesse11:51 Nord-Korea stiller ultimatum til USA11:28 MDG-politiker så engler – nå roser han Märtha Louise11:27 Bertel O. Steen kutter 200 jobber11:07 Manipulert video av Pelosi går viralt11:06 Laksedøden gir høyere priser10:51 PostNord bygger ut for å møte veksten i netthandel10:50 Trump med ny milliardgave til amerikanske bønder09:52 Mount Everest har krevd sju liv på en uke09:41 283.700 liter olje ut i sjøen etter fregatthavariet09:37 Nær halvparten av varebilene brukes privat09:36 Modi starter samtaler for å danne ny indisk regjering09:00 Lippi blir landslagssjef for Kina – igjen.08:52 Skuespiller vant rekordsøksmål mot avis08:50 Frp vil kutte norsk bistand til Palestina08:49 Fire polakker i arresten etter trusler på fly08:45 Bare én ting kan redde Norge: – Innrøm at dere ble lurt08:24 Wenger: – Ikke sikkert jeg kommer tilbake som manager08:15 Sykkeltyverier utføres sjelden av proffe bander07:58 Brasils høyesterett kriminaliserer homofobi06:20 Rundt 10.000 elever streiker 31 steder i Norge fredag06:19 Julian Assange tiltalt for brudd på spionasjeloven i USA06:05 Akademikerne varsler markering etter brudd i Oslo-meklingen06:00 Dette er favorittene til å overta etter May05:51 23-åring dømt til tre år i fengsel for voldtekt av 13-åring05:50 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:20 Mekling utover formiddagen i statsoppgjøret05:15 Stiv kuling i MDG-debatt om vindkraft05:11 Første homofile ekteskap inngått på Taiwan04:48 Flere svenske barn i varetekt04:42 Lakseoppdrettere frykter ledighet etter algekrisen03:13 Enighet om forlik på 400 millioner i Weinstein-saken02:58 Fire pågrepet for trusler på fly02:39 Bompengetopper avviser Støres løsning02:15 USA: Flyforbud mot Boeings 737 MAX-fly til slutten av juni01:15 New Jersey forbyr røyking på stranda00:40 Politiet har etterforsket rykter i forsvinningssaken på Lørenskog00:05 Trump hevder at Huawei kan bli omfattet av en handelsavtale med Kina22:56 Israel herjet av branner under hetebølge22:54 Tre Kronor utslått av Finland i ishockey-VM22:27 Brakseier for Modi i India22:23 Unicef-leder ber Norge hente hjem barn av IS-krigere22:22 Omfattende tiltale mot Julian Assange i USA22:02 Enighet mellom Unio og KS - kommunestreik avverget21:26 Russland lover gjengjeldelse om Vardø-radaren oppgraderes21:02 Dagbladet: Bendtner forsvinner fra Rosenborg i sommer20:48 Slutt med kvakksalveriet og bli en verdig prinsesse!20:29 Pelosi stiller spørsmål om Trumps helse19:54 Manchester United møter Kristiansund på Ullevaal, stolt Solskjær19:26 Inviterer Durek og prinsessen hjem til sjamanens familiehus18:59 Adressa: – RBK-spillerne lei særbehandling av Bendtner
Siste nytt
02:54VerdenGuvernøren i Missouri undertegnet streng abortlov02:26VerdenVerdens dyreste medisin godkjent i USA02:23Norge800.000 flere fisk er døde av dødsalgen01:55NorgeMann alvorlig skadd – to MC-medlemmer pågrepet01:19NorgeHelsedepartementet vurderer vaksinasjonsprogram for voksne00:37NorgeHalve Norge tror østeuropeisk arbeidsinnvandring presser ned lønninger23:43VerdenTrump selger våpen til Saudi-Arabia uten Kongressens godkjennelse22:55SportGodt utgangspunkt for Ødegaard og Vitesse22:40SportNedtur i Norges åpningskamp i U20-VM22:19PolitikkGiske tror han hadde gitt seg i politikken uten Sofies versjon21:48VerdenBeskylder Trump for å dikte opp sykdom for å slippe å delta i Vietnamkrigen21:36SportMessi: – Liverpool-kampen en av de verste opplevelsene i karrieren21:35VerdenMinst 19 tenåringer omkom i brann i India21:13SportElyounoussi scoret i sin femte kamp på rad21:13Norge73-åring dømt for å ha mishandlet kona i 40 år20:45Norge26-åring tiltalt for overgrep mot seks år gammel gutt20:10NorgeBråslakter laks – må rekke det for den dør20:09PengerSpetalen kan ha gått glipp av 8 milliarder20:06VerdenTo pågrepet etter at to barn ble funnet døde i England19:49NorgeMann siktet i 25 år gammel overgrepssak19:49NorgeRiksrevisjonen skal gå gjennom Kielland-ulykken19:14PengerOljefondet selger cannabis-aksjene18:54Politikk– Rødt snur ting på hodet. EU har styrket norsk trafikksikkerhet18:51NorgeKronprinsen holdt to klimataler i Berlin18:22VerdenEksplosjon i sentrum av Lyon etterforskes som terror18:07PengerXXLs Sverige-sjef går av etter Facebook-innlegg om Greta Thunberg17:51SportChelsea har lagt inn bud på Reiten17:44VerdenFrykter journalister vil bli rettsforfulgt i kjølvannet av Assange17:34NorgeMotorsyklist omkom i ulykke17:23PolitikkDonald Trump om seg selv: – Jeg er et ekstremt stabilt geni17:15NorgeFastlimte klimaaktivister fjernet fra Norges Bank16:39NorgeMann tiltalt for å ha lurt til seg åtte biler og 2,8 millioner kroner i lån16:39VerdenKenyanske dommere nekter å avkriminalisere homofili16:26PolitikkSolberg forstår Mays avgang16:15NorgeFolk advares mot å spise abbor fra Tyrifjorden16:05PolitikkPenelope Lea og klimastreikerne hyllet på MDG-landsmøtet15:59VerdenCharles Finch ble dømt til døden i 1976 – løslatt 41 år etter15:17PolitikkMattilsynets direktør går av etter avsløring15:00SportKyrgios trekker seg fra Roland-Garros: – Turneringen suger14:37SportTvedt: – Jeg ble spyttet etter på gata14:32PolitikkHermstad: Vi er ved et veiskille14:22VerdenUnike bilder: – Du kan knapt tro at det virkelig er henne13:46NorgeIngen streik i staten – enighet i meklingen13:38SportPresidentkampen igang med brede smil13:09SportNorsk toppfotball går med overskudd13:06VerdenKlimaprotester i Europa, Australia og Europa12:29VerdenBombe mot moske under fredagsbønn12:02ReiseThailand vurderer å innføre ny turistavgift11:51SportTidligere Bendtner-sjef venter interesse11:51VerdenNord-Korea stiller ultimatum til USA11:28PolitikkMDG-politiker så engler – nå roser han Märtha Louise11:27PengerBertel O. Steen kutter 200 jobber11:07PolitikkManipulert video av Pelosi går viralt11:06PengerLaksedøden gir høyere priser10:51PengerPostNord bygger ut for å møte veksten i netthandel10:50PengerTrump med ny milliardgave til amerikanske bønder09:52VerdenMount Everest har krevd sju liv på en uke09:41Norge283.700 liter olje ut i sjøen etter fregatthavariet09:37MotorNær halvparten av varebilene brukes privat09:36PolitikkModi starter samtaler for å danne ny indisk regjering09:00SportLippi blir landslagssjef for Kina – igjen.08:52KulturSkuespiller vant rekordsøksmål mot avis08:50PolitikkFrp vil kutte norsk bistand til Palestina08:49NorgeFire polakker i arresten etter trusler på fly08:45NorgeBare én ting kan redde Norge: – Innrøm at dere ble lurt08:24SportWenger: – Ikke sikkert jeg kommer tilbake som manager08:15NorgeSykkeltyverier utføres sjelden av proffe bander07:58VerdenBrasils høyesterett kriminaliserer homofobi06:20NorgeRundt 10.000 elever streiker 31 steder i Norge fredag06:19VerdenJulian Assange tiltalt for brudd på spionasjeloven i USA06:05NorgeAkademikerne varsler markering etter brudd i Oslo-meklingen06:00PolitikkDette er favorittene til å overta etter May05:51Norge23-åring dømt til tre år i fengsel for voldtekt av 13-åring05:50NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:20NorgeMekling utover formiddagen i statsoppgjøret05:15PolitikkStiv kuling i MDG-debatt om vindkraft05:11VerdenFørste homofile ekteskap inngått på Taiwan04:48VerdenFlere svenske barn i varetekt04:42PengerLakseoppdrettere frykter ledighet etter algekrisen03:13KulturEnighet om forlik på 400 millioner i Weinstein-saken02:58NorgeFire pågrepet for trusler på fly02:39MotorBompengetopper avviser Støres løsning02:15ReiseUSA: Flyforbud mot Boeings 737 MAX-fly til slutten av juni01:15VerdenNew Jersey forbyr røyking på stranda00:40NorgePolitiet har etterforsket rykter i forsvinningssaken på Lørenskog00:05PengerTrump hevder at Huawei kan bli omfattet av en handelsavtale med Kina22:56VerdenIsrael herjet av branner under hetebølge22:54SportTre Kronor utslått av Finland i ishockey-VM22:27VerdenBrakseier for Modi i India22:23NorgeUnicef-leder ber Norge hente hjem barn av IS-krigere22:22VerdenOmfattende tiltale mot Julian Assange i USA22:02NorgeEnighet mellom Unio og KS - kommunestreik avverget21:26NorgeRussland lover gjengjeldelse om Vardø-radaren oppgraderes21:02SportDagbladet: Bendtner forsvinner fra Rosenborg i sommer20:48StemmerSlutt med kvakksalveriet og bli en verdig prinsesse!20:29PolitikkPelosi stiller spørsmål om Trumps helse19:54SportManchester United møter Kristiansund på Ullevaal, stolt Solskjær19:26NorgeInviterer Durek og prinsessen hjem til sjamanens familiehus18:59SportAdressa: – RBK-spillerne lei særbehandling av Bendtner
Populært