Maia og Mathias får løn under utdanning

Mathias visste ikkje så mykje om fengselsvesenet før praksisåret som startar andre semester.
Mathias visste ikkje så mykje om fengselsvesenet før praksisåret som startar andre semester. Foto: Andrea Rygg Nøttveit

Kvart år søkjer over 1100 personar fengselsbetjentutdanninga. Nålauga er trangt og vegen ut er kort.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Eg var ikkje førebudd på at det skulle vere så mykje rollespel. Det er litt utanfor mi komfortsone, smilar Maia (23).

Framtida.no møter ho og medstudent Mathias (23) i øvingsfengselet i kjellaren på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) i Lillestrøm.

Her har fengselsbetjentaspirantane mellom anna øvd seg på å møta innsette med riktig kroppsspråk i truverdige omgjevnadar. Det kan mellom anna vera med tanke på sjølvmord, som det er auka risiko for dei to første dagane.

Fengselsbetjentaspirantane vert filma og går igjennom seansen etterpå.

– Det kan vera litt kleint, medgjev Mathias.

Trongt nålauge

– Eg tenkjer veldig mykje på det at om du stryk på eksamen to gonger, så er du ute, seier Maia.

Ho fortel at studiet er meir krevjande enn ho hadde sett føre seg på førehand.

Fengselsbetjentutdanninga består av ei toårig utdanning og eitt obligatorisk pliktår før dei ferdig utdanna aspirantane kan gå ut i jobb.

Opptaket til fengselsbetjentutdanninga går ikkje gjennom Samordna opptak, men vert lyst ut som ei vanleg stilling gjennom jobbnorge.no.

Søkjarane, som får løn under utdanning, vert valt ut på bakgrunn av både karakterar og yrkeserfaring. I tillegg vert det stilt høge krav til god psykisk og fysisk helse, samt vandel og motivasjon.

I år har 1134 personar søkt den toårige fengselsbetjentutdanninga i Noreg, eit tal som har halde seg ganske stabilt dei siste åra. Av desse vert dei 500 best kvalifiserte invitert til opptak som består av fysiske testar, ein skriftleg prøve og intervju.

Les også: Caroline Piasecka fekk betalt utdanning med idrettsstipend i USA

– Du er jo dritnervøs

No er dei kring halvvegs i dei 17 opptaksdagane, før neste års kull får beskjed om dei får plass på utdanninga som startar i januar 2019.

Frå januar startar òg KRUS for første gong opp ei eittårig vidareutdanning i straffegjennomføring, som gjev studentane ein full bachelorgrad.

Maia og Mathias var blant dei som kom gjennom nålauga i 2017 og er i gang med sitt siste semester før det obligatoriske pliktåret.

Maia trur difor det skal ein del til å kome inn på nytt dersom ein først har stryke.

– Korleis var opptaksprøvane?

– Heilt jævleg, ler Maia.

– Du er jo dritnervøs, så veit du at det er så mykje press. For det er så få som kjem inn i forhold til dei som søker. Ein gruar seg jo veldig til intervju, men eg hadde ei veldig god oppleving, forsikrar ho.

Les også: – Eg sa høgt og tydeleg at pappa sat i fengsel

Fengselsbetjentdraumen

Men kva er det eigentleg som får nokon til å villa bli fengselsbetjent?

For Maia starta det allereie i niandeklasse. Då hospiterte ho på ein matbutikk og fekk sjå ein betjent frå kvinnefengselet i Sandefjord.

– På det tidspunktet ville eg eigentleg bli politi, men så såg eg den uniformen. Då eg kom heim søkte eg på fengselsbetjent og så bestemte eg meg berre. Så eg har vore ganske målretta frå niandeklasse.

Mathias på si side fann ikkje ut av det like tidleg, men felles for dei begge er at dei har lyst til å hjelpa menneske i ein vanskeleg situasjon ut att i kvardagen.

– Eg har lyst å jobba med menneske, men òg noko spanande. Dei kjem jo inn i krise, veldig mange av dei, så det er veldig spanande og utfordrande å kunne jobba med desse menneska, seier Mathias.

Foto: Andrea Rygg Nøttveit
Foto: Andrea Rygg Nøttveit

Vald og truslar

Etter eit halvt år i utdanning var dei eitt år ute i praksis og fekk kjenna på arbeidskvardagen som ventar. Dei siste åra har nemleg fengselsbetjentar vorte utsette for stadig meir vold og truslar.

– Du har jo utagerande innsette på cella som som knuser og herjer og skal drepa deg. Så må du flytte dei frå cella, fordi dei er til fare for deg eller andre. Då utset ein jo seg sjølv for fare, men ein har beskyttelsesutstyr, forklarar Mathias.

Han understrekar at dei vert følgt opp med samtalar i etterkant av slike hendingar.

– Kva er det viktigaste for å verta ein god fengselsbetjent?

– Respektere folk, kjem det kontant frå Maia.

– Ein møter mange folk som har gjort mykje stygt og grufullt. Så ein må på ein måte skilje det dei har gjort og det dei er. Eg har møtt mange folk i løpet av praksisåret mitt som har sett litt spor i meg. Det er bra menneske. Mange har hatt det tøft.

Også Mathias ser på gode haldningar og verdiar som eit grunnelement.

– Å vere engasjert og profesjonell i arbeidet du utfører, legg han til.

Les også: Ronny omgåast valdtektsmenn dagleg

– Du blir lei av å stryke skjorta. Men eg synest det er deilig, seier Mathias om uniformsplikta. Foto: Andrea Rygg Nøttveit
– Du blir lei av å stryke skjorta. Men eg synest det er deilig, seier Mathias om uniformsplikta. Foto: Andrea Rygg Nøttveit

– Det handlar ikkje om å vere stor og sterk

Rekrutteringsansvarleg i KRUS, Camilla Hansen, fortel at dei lyt vektlegge kandidatar som er modne og eigna til arbeidet.

– Det å jobbe som fengselsbetjent krev mykje av deg, fordi du skal drive med omsorg og grensesetting og ivareta sikkerheita. Det er ein hårfin balanse til tider, seier ho.

– I den eine augneblinken er du den som skal visitere innsette, visitere cella, ta urinprøver. Du låser opp og igjen dører. Du har veldig mykje makt. I den andre augneblinken skal du bistå med det praktiske, vere ein motivator for å få innsette til å gjere noko med både livet sitt og soningstida si, forklarar ho.

Personar med relevant yrkeserfaring drar gjerne nytte av dette og plar difor å gjere det godt på opptaksprøvane.

Ho meiner kommunikasjonsevner er ein nøkkelkvalifikasjon for å nå fram til den samansette gruppa som innsette er. Alt frå mannen i gata som klarar seg bra, til dei som er ressurssvake, har store rusproblem, har psykiske lidingar og utanlandske innbyggjarar.

– Det handlar ikkje om å vere stor og sterk, men du skal våga å vere sjølvstendig, våga å setja grenser og våga seie nei. Du skal våga å stå i situasjonar, men gjera dette på ein omsorgsfull måte.

Les også: Korleis er det i fengsel?

Snittalder på 26 år

Sidan aldersgrensa for å kome inn på Fengselsskolen er 20 år har Maia rokke å jobbe som både personleg assistent og vektar etter vidaregåande, medan Mathias har vore i Forsvaret og arbeidd i psykiatrien.

Kvinnedelen på utdanninga har ligge ganske jamt på 48 prosent og snittalderen på studiet er 26 år.

At utdanninga er løna meiner Maia er særleg viktig for dei eldre studentane, som bidreg med viktig livserfaring.

Men 23-åringane er begge einige om at det tel positivt at dei får løn under utdanning.

– Det er jo ei gratis høgskuleutdanning, der ein ikkje sit at med noko studielån etterpå, understrekar Mathias.

Fengselsbetjentaspirantane har uniformsplikt frå 8-15 kvar dag. Skjorta må vere stroken, sokkane høge og hårstrikken i same farge som håret. To strekar signaliserer at ein er andreårsaspirant. Foto: Andrea Rygg Nøttveit
Fengselsbetjentaspirantane har uniformsplikt frå 8-15 kvar dag. Skjorta må vere stroken, sokkane høge og hårstrikken i same farge som håret. To strekar signaliserer at ein er andreårsaspirant. Foto: Andrea Rygg Nøttveit

Fleire nye i vikariat

Kor mange som vert tekne opp på utdanninga er politisk styrt og kan variere frå år til år. I forslaget til statsbudsjett for 2019 er det sett av 150 studieplassar, som er ein reduksjon på 25 frå tidlegare år.

Rekrutteringsansvarleg ved KRUS, Camilla Hansen, forklarar at det er ein ganske dramatisk nedgang frå fjoråret – då 275 søkjarar fekk tilbod om plass.

– Me hadde eit ekstraopptak i fjor fordi dei held på å byggje nye fengsel i Agder. I samband med at dei skal stå ferdig i 2020, fekk me ta opp hundre ekstra i fjor, forklarar ho.

Tidlegare har fengselsbetjentutdanninga vore ein sikker veg til jobb, men utsiktene framover er ikkje like trygge. I forslag til årets statsbudsjett vil regjeringa leggje ned sju fengselstilbod. Regjeringa vil kutte 250 plassar i fengsel med låg sikkerheit, noko som betyr at 190 personar kan miste jobben.

– Me brukar jo i snitt ein million på ein aspirant, så me ønskjer ikkje å utdanna dei til arbeidsløyse. Det har vore ein ganske sikker utdanningsveg å ta, men dei siste to åra har det vorte vanskelegare for dei nyutdanna å få seg fast jobb etter plikttenesta, forklarar Hansen.

Spesielt i fylka Vestfold og Telemark, samt på Vestlandet er det vanskeleg å få seg jobb som nyutdanna.

– Jobb er det, men det er ikkje fast jobb. Dei aller fleste er i fast jobb eller vikariat, men kanskje ein må rekne med å flytte litt på seg den første tida.

Les også: Stig (27) slutta i fast jobb og begynte på ny utdanning

Kritisk til kuttforslag

– Fast jobb er eigentleg draumejobben, ler Maia og får støtte frå medstudenten sin.

Fengselsbetjentar kan etter enda utdanning jobba i fengsel med ulik sikkerheit eller i Friomsorgen, som har ansvaret for dei som er under open soning. I 2017 var første året fleire sona straffa si i samfunnet, då flest med fotlenkje, enn i fengsel.

Dette er grunnen til at regjeringa no vil leggja ned sju fengselsavdelingar med 250 soningsplassar som går under kategorien lågsikkerheit.

Maia og Mathias er kritisk til forslaget fordi dei meiner dette kan bety ein bråare overgang tilbake til samfunnet.

– Lågare sikkerheit er noko som har vist seg å fungera veldig godt i Noreg, med tanke på at me har veldig låg prosent tilbakefall. Så det vert veldig dumt å kutte mange av dei plassane. Det har vist seg at det å sleppe innsette rett ut frå høgsikkerheitsfengsel ikkje funkar best, seier Mathias.

Saka var først publisert i Framtida.no.

– Det er nokon som trur at alle har plastikkbestikk og oransje dressar, men det er jo ikkje slik det er, ler Maia. Foto: Andrea Rygg Nøttveit
– Det er nokon som trur at alle har plastikkbestikk og oransje dressar, men det er jo ikkje slik det er, ler Maia. Foto: Andrea Rygg Nøttveit

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
19:59 Helse Nord-sjefen vil ha to sykehus på Helgeland19:44 Høie på tur i nord: – Befolkningen er forbannet19:20 Ranssiktet 15-åring varetektsfengslet i Trondheim19:17 Forsinkelser i togtrafikken på grunn av signalfeil på Gardermobanen18:57 Gattuso erstatter Ancelotti: – Han er som en far for meg18:34 Fiskebåteiere avviser kvotekritikken: – Stemmer ikke18:33 – Du må være rik, jævlig rik, for å bli fisker18:33 Svensk eksminister frikjent for seksuell trakassering18:32 Tusenvis av reisende må kjøpe to togbilletter istedenfor én fra søndag av18:32 Drapet i Sola ble sannsynligvis forsøkt skjult18:04 Ferguson leder Everton mot Solskjærs United17:57 Gartner gjorde sensasjonelt funn – kan ha løst kunstmysterium17:53 Norsk friski-profil på sykehus i Beijing17:50 Infantino avviser FIFA-støtte til ny superliga i fotball17:50 Jordras tok med seg to naust i Trøndelag17:17 Senterpartiet faller markert på ny måling16:59 19-åring dømt til tolv års forvaring for Varhaug-drapet16:42 EUs klimagiv får norsk skryt16:22 Kvinne skutt av politiet16:13 Lance sitter fortsatt fast i isen16:10 Utvannet pensjonsreform blidgjør ikke fransk fagbevegelse15:37 20 personer pågrepet i Danmark i forbindelse med terrorplanlegging15:33 «Ekstremt vanskelig» å finne alle ofrene for trygdeskandalen15:17 Anders Mol kåret til verdens beste sandvolleyballspiller15:16 FIFA vil ha tilbake 18 millioner kroner fra Platini14:36 Store protester mot at Sydney kveles14:35 Viggo Kristiansens advokat: – Vi vil stå på til siste slutt14:34 Fire ekstra ambulansefly satt inn14:12 NHO: – Sannsynlig at renten kuttes13:56 Norge til VM-semifinale etter Tyskland-drama13:43 Midt-Norge får det fineste været til helgen13:02 Time: Greta Thunberg er «årets person»12:54 Boko Haram har tatt livet av minst 275 i Kamerun i år12:53 Drapssiktet mann i Kristiansand erkjenner ikke straffskyld12:40 Tenåring med kniv og ammunisjon pågrepet ved skole12:12 Eldre kvinne døde i påkjørsel i Vindafjord11:42 Ferge grunnstøtte i Fedje11:41 Dansk håndballfiasko i VM, får ikke spille OL11:09 Epstein-offer frykter for livet: – Onde krefter ønsker å se meg stilnet11:06 Roxette-vokalist Marie Fredriksson begraves i stillhet10:44 Kritisk Solbakken etterlyser sunn fornuft10:43 Suu Kyi: Folkemordsaken mot Myanmar er ukorrekt10:19 Thunberg: Verdens ledere mangler innsikt10:17 Oversikt: Drapssaker i Norge i 201910:16 To ambulanser krasjet i Tønsberg10:12 Saudi-Arabias oljeselskap på børs09:09 Israel går mot nok et nyvalg09:06 Fluor-saken: Salget av pustemasker har eksplodert09:02 Norge må ha poeng mot Tyskland for å gå videre09:01 Stor måling peker mot tory-seier09:01 Bil heves fra sjøen etter drap i Sola08:55 Erna Solberg møtte fredsprisvinner Abiy Ahmed Ali08:42 Sundby sier nei til langløpskarriere08:40 New Zealand bestiller hud i store mengder etter vulkanutbrudd08:07 Kina fengsler flest journalister08:02 Norske foreldre er mindre fornøyde med skolene07:41 Elfly for første gang satt inn i ordinær trafikk07:28 «Notre-Dame» årets mest populære Google-søk07:02 4000 norske muslimer åpner for vold: – Normalt, mener ekspert06:41 Bill Cosby fikk ikke medhold i ankedomstolen06:36 Solbergs VM-maraton: – Jeg føler meg sterk nå06:32 Fem ble drept i hotellangrep i Somalia06:01 Tøffe værforhold i Sør-Norge05:58 Dette skjer i dag05:52 Bougainville vil løsrive seg fra Papa Ny-Guinea05:51 Dette skjedde i natt05:38 Minnesota Wild tapte på straffeslag på overtid mot Anaheim Ducks05:27 Homoterapiforslag debatteres i Stortinget onsdag05:24 Domstol i USA stopper Trumps milliardbevilling til Mexico-mur05:05 Distré kvinne innser ikke drivstoff-tabben05:00 Nå skal Viggo Kristiansens ønske om en ny Baneheia-rettssak vurderes04:41 Høyres integreringsminister og Oslo Høyre har ulikt syn på SFO-overnattingstilbud04:09 Demonstranter ber Tsjekkias statsminister om å trekke seg04:06 Nordmenn vil bruke over 6.200 hver på julegaver03:53 Den britiske regjeringsadvokaten jobbet for svindelsiktet i Danmark03:12 Vår Energi er blitt Norges nest største oljeselskap02:37 Fortsatt for farlig å finne savnede på vulkanøy på New Zealand02:10 Ni personer evakuert fra tre hus etter mye nedbør02:04 FN: Flere utenlandske væpnede grupper involvert i Libya-konflikten01:03 Trump advarer Russland mot innblanding i valget00:59 Babcock kan få hele regningen etter beredskapskrisen00:36 Britisk måling: Labour-framgang, men tory-ledelse00:05 Ancelotti fikk sparken etter å ha ledet Napoli videre i mesterligaen23:53 Chelsea videre i mesterligaen med seier mot Lille23:44 Depay frelste Lyon i mesterligadrama23:33 Fati tidenes yngste Champions League-scorer da Barcelona slo ut Inter23:31 Drapssiktet i Kristiansand nekter skyld23:01 Lukaku scoret, men sløste da Inter røk ut av mesterligaen23:00 Chelsea videre i mesterligaen med seier mot Lille22:40 Over 300.000 demonstrerte mot Macrons pensjonsreform22:38 Studenter ved Oslo Met fikk samme eksamen som i fjor – eksamenen annullert22:31 Tak på næringsbygg blåste av – Alle aktører i sving mot uværet i Hordaland21:57 Mystisk bil ved Hagens hus fanget på video21:52 Milik skjøt Napoli videre, mareritt for Berges 17-årige lagkamerat21:39 Riksadvokaten bes rydde opp i saker der flyktninger er dømt for å ha brukt falske papirer21:23 Grønt lys for Trumps frihandelsavtale med naboene21:16 Nesten halvparten bestilte kjøtt på forhånd - folket ville ha gjort det samme20:58 Flere drept i skytedrama i by i New Jersey20:49 Fløibanen kjørte på et tre20:47 Mesterligaeventyret over for Haaland og Salzburg med tap for Liverpool
Siste nytt
19:59NorgeHelse Nord-sjefen vil ha to sykehus på Helgeland19:44NorgeHøie på tur i nord: – Befolkningen er forbannet19:20NorgeRanssiktet 15-åring varetektsfengslet i Trondheim19:17NorgeForsinkelser i togtrafikken på grunn av signalfeil på Gardermobanen18:57SportGattuso erstatter Ancelotti: – Han er som en far for meg18:34PengerFiskebåteiere avviser kvotekritikken: – Stemmer ikke18:33Politikk– Du må være rik, jævlig rik, for å bli fisker18:33VerdenSvensk eksminister frikjent for seksuell trakassering18:32PengerTusenvis av reisende må kjøpe to togbilletter istedenfor én fra søndag av18:32NorgeDrapet i Sola ble sannsynligvis forsøkt skjult18:04SportFerguson leder Everton mot Solskjærs United17:57VerdenGartner gjorde sensasjonelt funn – kan ha løst kunstmysterium17:53SportNorsk friski-profil på sykehus i Beijing17:50SportInfantino avviser FIFA-støtte til ny superliga i fotball17:50NorgeJordras tok med seg to naust i Trøndelag17:17PolitikkSenterpartiet faller markert på ny måling16:59Norge19-åring dømt til tolv års forvaring for Varhaug-drapet16:42NorgeEUs klimagiv får norsk skryt16:22NorgeKvinne skutt av politiet16:13NorgeLance sitter fortsatt fast i isen16:10VerdenUtvannet pensjonsreform blidgjør ikke fransk fagbevegelse15:37Verden20 personer pågrepet i Danmark i forbindelse med terrorplanlegging15:33Penger«Ekstremt vanskelig» å finne alle ofrene for trygdeskandalen15:17SportAnders Mol kåret til verdens beste sandvolleyballspiller15:16SportFIFA vil ha tilbake 18 millioner kroner fra Platini14:36VerdenStore protester mot at Sydney kveles14:35NorgeViggo Kristiansens advokat: – Vi vil stå på til siste slutt14:34NorgeFire ekstra ambulansefly satt inn14:12PengerNHO: – Sannsynlig at renten kuttes13:56SportNorge til VM-semifinale etter Tyskland-drama13:43NorgeMidt-Norge får det fineste været til helgen13:02VerdenTime: Greta Thunberg er «årets person»12:54VerdenBoko Haram har tatt livet av minst 275 i Kamerun i år12:53NorgeDrapssiktet mann i Kristiansand erkjenner ikke straffskyld12:40NorgeTenåring med kniv og ammunisjon pågrepet ved skole12:12NorgeEldre kvinne døde i påkjørsel i Vindafjord11:42NorgeFerge grunnstøtte i Fedje11:41SportDansk håndballfiasko i VM, får ikke spille OL11:09VerdenEpstein-offer frykter for livet: – Onde krefter ønsker å se meg stilnet11:06KulturRoxette-vokalist Marie Fredriksson begraves i stillhet10:44SportKritisk Solbakken etterlyser sunn fornuft10:43VerdenSuu Kyi: Folkemordsaken mot Myanmar er ukorrekt10:19VerdenThunberg: Verdens ledere mangler innsikt10:17NorgeOversikt: Drapssaker i Norge i 201910:16NorgeTo ambulanser krasjet i Tønsberg10:12PengerSaudi-Arabias oljeselskap på børs09:09PolitikkIsrael går mot nok et nyvalg09:06SportFluor-saken: Salget av pustemasker har eksplodert09:02SportNorge må ha poeng mot Tyskland for å gå videre09:01PolitikkStor måling peker mot tory-seier09:01NorgeBil heves fra sjøen etter drap i Sola08:55NorgeErna Solberg møtte fredsprisvinner Abiy Ahmed Ali08:42SportSundby sier nei til langløpskarriere08:40VerdenNew Zealand bestiller hud i store mengder etter vulkanutbrudd08:07KulturKina fengsler flest journalister08:02NorgeNorske foreldre er mindre fornøyde med skolene07:41ReiseElfly for første gang satt inn i ordinær trafikk07:28Kultur«Notre-Dame» årets mest populære Google-søk07:02Norge4000 norske muslimer åpner for vold: – Normalt, mener ekspert06:41KulturBill Cosby fikk ikke medhold i ankedomstolen06:36SportSolbergs VM-maraton: – Jeg føler meg sterk nå06:32VerdenFem ble drept i hotellangrep i Somalia06:01NorgeTøffe værforhold i Sør-Norge05:58NorgeDette skjer i dag05:52VerdenBougainville vil løsrive seg fra Papa Ny-Guinea05:51NorgeDette skjedde i natt05:38SportMinnesota Wild tapte på straffeslag på overtid mot Anaheim Ducks05:27NorgeHomoterapiforslag debatteres i Stortinget onsdag05:24VerdenDomstol i USA stopper Trumps milliardbevilling til Mexico-mur05:05VerdenDistré kvinne innser ikke drivstoff-tabben05:00NorgeNå skal Viggo Kristiansens ønske om en ny Baneheia-rettssak vurderes04:41NorgeHøyres integreringsminister og Oslo Høyre har ulikt syn på SFO-overnattingstilbud04:09VerdenDemonstranter ber Tsjekkias statsminister om å trekke seg04:06PengerNordmenn vil bruke over 6.200 hver på julegaver03:53VerdenDen britiske regjeringsadvokaten jobbet for svindelsiktet i Danmark03:12PengerVår Energi er blitt Norges nest største oljeselskap02:37VerdenFortsatt for farlig å finne savnede på vulkanøy på New Zealand02:10NorgeNi personer evakuert fra tre hus etter mye nedbør02:04VerdenFN: Flere utenlandske væpnede grupper involvert i Libya-konflikten01:03PolitikkTrump advarer Russland mot innblanding i valget00:59NorgeBabcock kan få hele regningen etter beredskapskrisen00:36VerdenBritisk måling: Labour-framgang, men tory-ledelse00:05SportAncelotti fikk sparken etter å ha ledet Napoli videre i mesterligaen23:53SportChelsea videre i mesterligaen med seier mot Lille23:44SportDepay frelste Lyon i mesterligadrama23:33SportFati tidenes yngste Champions League-scorer da Barcelona slo ut Inter23:31NorgeDrapssiktet i Kristiansand nekter skyld23:01SportLukaku scoret, men sløste da Inter røk ut av mesterligaen23:00SportChelsea videre i mesterligaen med seier mot Lille22:40VerdenOver 300.000 demonstrerte mot Macrons pensjonsreform22:38NorgeStudenter ved Oslo Met fikk samme eksamen som i fjor – eksamenen annullert22:31NorgeTak på næringsbygg blåste av – Alle aktører i sving mot uværet i Hordaland21:57NorgeMystisk bil ved Hagens hus fanget på video21:52SportMilik skjøt Napoli videre, mareritt for Berges 17-årige lagkamerat21:39NorgeRiksadvokaten bes rydde opp i saker der flyktninger er dømt for å ha brukt falske papirer21:23PengerGrønt lys for Trumps frihandelsavtale med naboene21:16Helse og livsstilNesten halvparten bestilte kjøtt på forhånd - folket ville ha gjort det samme20:58VerdenFlere drept i skytedrama i by i New Jersey20:49NorgeFløibanen kjørte på et tre20:47SportMesterligaeventyret over for Haaland og Salzburg med tap for Liverpool
Populært