Meny

Lyden av dommedag: Hvordan lydforurensing hvert år dreper tusener

Et British Airways 747 går inn for landing ved Heathrow-flyplassen i London. Arkivfoto fra 2015: Scanpix/AFP.

Fra hjertesykdom til type 2 diabetes – støy har alvorlige innvirkninger på folks helse. Hvem er mest utsatt, hva kan vi gjøre med det – og kan du beskytte deg selv?

Kort tid etter at jeg satte meg ned for å lese om helseeffekter av støy i det medisinske tidsskriftet the Lancet begynte boringen – et hissig, hvinende, periodisk vanvidd av metall mot gips. Naboene under oss har pusset opp leiligheten de siste åtte ukene; fjernet tak, vegger og enhver hjemlig glede for oss ovenpå.

Jeg gikk på kafé. Espressomaskinen og opplæringen av nyansatte kunne jeg bære over med. Det var den kronisk løpende og skrikende treåringen som til slutt fikk meg til å flykte.

Jeg dro til biblioteket. Husker du da biblioteket var sånn at du måtte være stille der? I dag er de blitt vertskap for Youtube-generasjonen og endeløse økter med infernalske barnesanger. «Sauen Shaun … Sjå Sauen Shaun … ikkje vær flau … du likar sau …» Argh!

Jeg lovte meg selv at jeg aldri skulle bli den personen som ble sint på grunn av støy. Men det er noe med støy som gjør deg til den personen. En av de tingene som gjorde at familien vår flyttet fra London til Bristol var øyeblikket treåringen gikk ned gata vår, Green Lanes i Haringey, og plutselig sier: «Det bråker så fælt!»

Det handler ikke bare om at støy akselererer gretten gammel mann-prosessen. Støy er forurensning med veldokumenterte innvirkninger på flere aspekter av både fysisk og psykisk helse, fra hjerte-og karsykdommer til depresjon.

Studerte norske tilfeller

«Vi har solide bevis på at trafikkstøy fører til hjerteinfarkt,» sier dr. Yutong Samuel Cai, en epidemiolog ved Imperial College London. Han analyserte nylig helsedataene for 356.000 mennesker i Storbritannia og Norge og fant at langsiktig eksponering for trafikkstøy påvirker vårt blodbiokjemi, utover effekten av eksosgasser.

– Støy- og luftforurensning eksisterer ofte side om side, men vi kan justere den statistiske modellen for å fjerne effektene av luftforurensning. Støy synes å ha sin egen effekt på det kardiovaskulære systemet.

En annen studie fra Barts og London School of Medicine har knyttet lydforurensning fra vegtrafikk til forekomster av type 2 diabetes. Cai understreker at det er behov for flere studier, blant annet for å kvantifisere helsemessige konsekvenser av konstant lavfrekvent støy (som en motorvei) og periodisk overeksponering (naboen spiller Techno klokken 3 om natten).

– Det er for eksempel få undersøkelser som dokumenterer konsekvensene av jernbanestøy eller flyplasstøy, men dette er et voksende forskningsområde.

Verdens helseorganisasjon har beregnet at minst 1 million friske livsår går tapt hvert år i vesteuropeiske land på grunn av miljøstøy, hvor kardiovaskulær sykdom bidrar til de aller fleste av disse dødsfallene, særlig høyt blodtrykk, hjerteinfarkt og hjertesykdom.

Det antas at støy utløser stresshormonet kortisol som skader blodårene over tid. Mennesker utviklet hørselen vår for millioner av år siden da vi var byttedyr og måtte lokalisere rovdyr. Derfor er det ikke rart at vi finner støy stressende. Det er slik vi er programmert. En ledende akustikkingeniør, Trevor Cox, mener at de lydene som er mest stressende for oss er nødrop – skrik karakterisert av ukontrollert frykt som lages av vokalfoldenes vibrasjoner når noen virkelig er redd.

De mest stressende frekvensene ligner de arketypiske fryktlydene våre; fingre som skraper ned en tavle eller en kappskive som kverner seg gjennom en gipsplate.

Svekker kognitive evner

Støyeksponering knyttes også til svekkede kognitive evner og atferdsproblemer hos barn, i tillegg til de mer åpenbare søvnforstyrrende og hørselsskadende effektene. Det europeiske miljøbyrået knytter 10.000 for tidlige dødsfall, 43.000 sykehusinnleggelser og 900 .000 tilfeller av høyt blodtrykk i Europa til støy. Den mest gjennomgripende kilden er trafikkstøy. 125 millioner europeere opplever nivåer over 55 desibel, noe som antas å være helseskadelig – dag, kveld og natt. Flystøy og jernbanestøy forårsaker imidlertid flere klager. Hacan, en kampanjeorganisasjon for innbyggere som bor under innflygningen til Heathrow, hevder at 620.000 til 920 000 mennesker er rammet av støy fra flyplassen – mye mer enn for en hvilken som helst annen flyplass i Europa.

Mens epidemiologer fortsatt kvantifiserer de ulike effektene av støysjenans, finnes det visse juridiske forskjeller, ifølge Tony Lewis fra Chartered Institute of Environmental Health. Støy fra biler og fly er i en annen kategori enn «støyplage» - som defineres som «ulovlig forstyrrelse av en persons bruk eller nytte av land, rett over det eller i forbindelse med det» i the Environmental Protection Act fra 1990.

– Veitrafikk kan per definisjon ikke være en støyplage, sier han.

Støy er subjektivt: folk har forskjellige terskler av hvor mye de tåler. Det er også nært forbundet med sosiale relasjoner. Folk har en tendens til å bli mer plaget av lyder som kommer fra uforutsigbare menneskelige kilder (høy musikk, samtaler på takterrasser og fulle Tottenham-supportere) enn forutsigbare upersonlige kilder (veier).

Lov, rett og støy

I forhold til støyplager er faktisk folk bedre beskyttet enn de tror, sier Lewis. I eksempelvis Storbritannia finnes det lovverk som sikrer retten til å slippe visse former for støy:

– Du har rett til et forholdsvis stille miljø. Så, du kan klage til naboen din, til kommunen eller til og med direkte til den lokale rettsinstansen.

Hvis du leverer en gyldig klage er de lovpliktig til å handle – vanligvis ved å pålegge et krav om støyreduksjon.

– Din nabo må da vise hvilke tiltak de har tatt for å hindre støyen. Det kan være å begrense arbeidstiden. Det kan være å stoppe arbeidet helt. Det kan være å innføre en grense for tillatt støy. Det kan være å iverksette tiltak for å isolere en eiendom fra en annen. Det finnes alternativer. Du skal ikke måtte bekymre deg for det. Gi problemet til din lokale myndighet – det er det de er der for.

Mange gjør det; i England ble over en halv million klager på støy meldt inn til diverse byråd bare i fjor.

– Byråd mottar flere klager om støy enn noe annet, sier Lewis.

– Og det er et voksende problem.

Kensington og Chelsea i London mottok mest: her ble 13.790 klager levert i 2016, noe som tilsvarer mer enn 87 klager for hver 1000 innbyggere. Kjellerutvidelser og gatemusikk var de vanligste problemene; jeg pleide å jobbe på Kensington High Street og jeg er ganske sikker på at jeg ville kunne identifisere den ansvarlige gatemusikanten.

Ikke overraskende er de mest bråkete områdene i byer. Det er godt etablert at jo tettere befolket et område er, desto flere klager vil det ha. Storbritannias urbane befolkning stiger raskt, og det samme gjelder forventningene deres.

– Det har mye å gjøre med eiendomspriser, sier David O'Neill, direktør for ION Acoustics i Bristol, som rådgiver klienter om hvordan man skal håndtere støy.

– Hvis du har betalt hundre tusen pund for en leilighet, forventer du et visst nivå av ro. Selv om du har valgt å kjøpe den i sentrum av byen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

En mann støyer med grytelokk under en demonstrasjon mot Macron-regjeringens reformer i Frankrike, mars 2018. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com.

Rammer historiske puber

Faktisk er støyklager fra innbyggere i Bijous nye boligblokker nå i ferd med å sette historiske musikksteder og puber i fare i mange britiske bysentre: En håndfull støyklager vil ofte resultere i nedleggelse.

Vi tror gjerne at vi alle deler det samme akustiske rommet, men antall personer som går rundt med øreplugger eller støyreduserende hodetelefoner vitner om hvor mye vi lever i våre egne virtuelle lydverdener.

– Vi blir mye mer intolerante som samfunn, sier Lewis.

– Vi beskytter iherdig våre egne individuelle rettigheter, og vi er stadig mer intolerante overfor våre naboer og måten de lever på. Men det er også en økende anerkjennelse for at støyutfordringer skal forvaltes av det offentlige og folk forventer at dette gjøres.

Med hensyn til trafikkstøy er det imidlertid ikke så mange alternativer. Det er ingen bestemt håndhevbar grense i forhold til trafikkstøy. Vanligvis er det opp til markedet å ta høyde for dette – hus ved travle veier pleier å være billigere.

– Det kan være en pris du er villig til å betale. Caveat emptor - la kjøper handle på egen risiko - gjelder i stor grad her, sier Lewis.

Jeg drar ned til Eastville distriktet i Bristol. Ifølge Defras støykart er dette den mest støyende delen av byen med lydvolum opp i 75dB. Det sjenerer deg ikke når du surrer rundt inne på Ikea-avdelingen mange av innbyggerne besøker her, men for beboerne i Stapleton Road - en gang kalt Englands farligste gate på grunn av nivåene på gatekriminalitet og prostitusjon i den østlige enden - er det lyden av hverdag.

Les også: – Å spise haifinner er til skade for din egen kropp

Bygging av støyskjermer langs en jernbanelinje i Sveits. Arkivfoto fra mars 2012: Colourbox.

– Vokste opp ved motorveien

Jeg parkerer bilen min ved Shah Jalal Jame-moskeen, hvis minareter er synlige fra ruteflyene som stadig passerer i luftrommet. Lyden her er ikke så ille som jeg trodde det skulle være: høyden på motorveien gjør at den går over husnivået, og reduserer støyen til en slags omliggende doning. Her finnes noen velpleide sidegater beplantet av lindetrær og en kul skatepark. Området er også slående multikulturelt - noen av innbyggerne jeg møter snakker ikke engelsk. En sier at hun enkelt og greit toner ut bilene. En annen sier at hun er mer plaget av lyden fra skateparken enn fra motorveien.

Elaine, 37, bor i et av de mange husene som er delt inn i individuelle leiligheter.

– Det påvirker meg ikke så mye siden jeg bor på baksiden av huset, sier hun.

– Det er en liten hage på baksiden og der er det veldig stille. Da jeg kom for å se på eiendommen var støy en bekymring. Jeg har tidligere hatt utfordringer knyttet til mental helse og er opptatt av at noen ting kan påvirke tankene dine og bli overveldende. Men jeg vokste opp ved siden av motorveien så jeg er vant til det, sier hun.

Den pensjonerte politibetjenten Clifford på 76 i den nærliggende Napier Street inviterer meg inn i huset hans for å demonstrere hvor mye hans doble glass spiller inn på støyen. Det er nesten stille.

– Det er ingenting annet du kan gjøre annet enn å installere doble glass, sier han.

– Jeg åpner ikke vinduene i stua og sjelden det ene på soverommet mitt fordi jeg vet omfanget av alt søppelet som drysser ned.

Natten før var det så varmt at han åpnet soveromsvinduet sitt.

– Da hører du denne konstante zum zum zum.

Men til en viss grad reduserer sesongene de verste effektene.

– Når det er blader på trærne er det stor forskjell på lyden. Når trærne er nakne kommer støyen rett inn, spesielt om natten, men du har ikke så mye imot å lukke vinduene dine om vinteren uansett.

Dette var i alle tilfeller forhold Clifford tok i betraktning da han kjøpte leiligheten.

– Da jeg kom til Bristol i 1990 hadde jeg et sted på toppen av den ganske fancy Redland Road. Jeg forsto snart at det ble for dyrt for meg, da jeg ikke hadde tilstrekkelig tilgang på arbeid. Derfor solgte jeg den leiligheten og kjøpte denne. Jeg hatet den først, men det er faktisk det beste jeg noensinne har gjort. Folk er langt vennligere her. Det er et god liten leilighet, bare for meg, sier han.

Les også: Advarer mot opioid-behandling ved langvarig smerte

Kakofoni

Sony WF-SP700N øreplugger mot støy. Fra en pressekonferanse i Las Vegas i januar. Scanpix/AP.

Men da jeg går tilbake ned Stapleton Road, forbi M32 Cafe, blir støyen stadig mer kakofonisk. Dette er en liten del av Stapleton Road avskjært fra resten ved krysset mellom M32 og B4469; her hviner kjøretøyene opp akselerasjonsfeltene, vrenger rundt rundkjøringen og hyler ned motorveien. Nesten alle husene her er delt inn i flere leiligheter. En utleier går fra bygning til bygning med en stor haug med nøkler; han forteller meg at han irriterer seg mer over pendlere som utnytter gratisparkeringen i gatene her enn av støyen.

Jeg møter en kvinne som bor her, Daisy Vazquez, en ecuadorianer i 30-årene, på vei hjem med en koffert. Hun har bodd her i et og et halvt år og har ikke klart å blokkere lyden ute.

– Det er umulig, sier hun.

– Hele dagen hører du støyen. Den dør litt mellom klokken 2 og 5, men det verste er når de gjør veiarbeid om natten.

Hun holder vanligvis vinduene lukket, men det er ikke morsomt verken i varmt vær eller om vinteren hvor mangel på ventilasjon skaper kondensproblemer. Hun sover lett og bekymrer seg for effektene på helsen hennes.

– Det er uforutsigbart. Du vet ikke når du ikke får sove. Og jeg vet heller ikke hvordan det vil påvirke meg langsiktig.

Cai, som gjennomførte studien om trafikkstøy og helse, understreker at en kompliserende faktor er finansiell ulikhet. Hus ved travle veier er billigere. Folk som bor i dem pleier å ha lavere inntekter og færre valg. Og folk med lavere inntekt har en tendens til å ha flere helseproblemer. Forskerne forsøker å justere sine statistiske modeller for å ta hensyn til disse sosioøkonomiske faktorene når de vurderer effekten av støy. Vi lever i en verden der fred og ro i økende grad er en luksusvare og støy og stress er forhold de med lav inntekt må takle.

Les også: «Livsgnisten er fraværende. Hva gjør jeg?»

Påvirker mental helse

– I løpet av de siste to eller tre årene blir sammenhengen mellom støyforurensning og psykisk helse tydeligere, sier Cai.

– Det ser ut til å være motivert av både søvnforstyrrelser og støyproblemer, som varierer fra person til person.

Han peker på en tysk studie fra 2015 som avdekket at folk som bor ved støyende veier hadde 25 prosent høyere sannsynlighet for å ha symptomer på depresjon enn folk i roligere områder, selv om man justerer bort sosioøkonomiske faktorer.

Som Kate Pickett og Richard Wilkinson påpeker i boken The Inner Level, blir stort sett alle sosiale problemer forverret jo mer ulikt et samfunn er. Amerikanske studier har vist at jo mer økonomisk splittet og rasesegregert en by er, jo mer støy er det for alle – selv for de rike. Det er også slik at jo mer økonomisk trangt livet ditt er, jo mer støyende blir det – et fenomen forskerne kaller «doble jeopardy» -effekt.

– Vi kan også med rimelighet anta at det er bestemte grupper som eksponeres for høyere risiko enn andre, sier Michael Eade fra kampanjegruppen Noise Nuisance.

– Mennesker som allerede har fragmenterte søvnmønstre opplever økt risiko, noe som gjør dem mer sårbare. Slike grupper inkluderer eldre, gravide kvinner, de som allerede opplever dårlig helse, samt skiftarbeidere. Mens barn har høyere oppvåkingsgrenser enn voksne, noe som gjør dem mindre følsomme overfor støy, opplever de en økt effekt av søvnforstyrrelser.

Men dette er på ingen måte en ny observasjon, ifølge Eade. Han siterer den romerske poeten Juvenal: «De syke dør her fordi de ikke kan sove / For når kommer søvnen i leide rom? / Bare å sove koster i denne byen! »


Oversatt av Inge Kvivik / ABC Nyheter / Pressworks © Guardian News & Media Limited

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
14:02 VGs egen gransking er «like rundt hjørnet»13:45 Ola Borten Moe: Oljeoverfloden visker ut sammenhengen mellom verdiskaping og velferd13:31 Minst fem drept i angrep i Somalias hovedstad13:19 Norwegian droppet ekstra varsellampe i MAX-flyene13:07 Tyver med gravemaskin stjal MC-er i Mysen12:58 Over 600 døde etter syklon12:42 USA-støttede opprørere erklærer seier over IS i Baghouz12:26 VM i Skreifiske avlyst på grunn av uvær11:52 Omtrent 200 beboere evakuert på grunn av brann på Gjøvik11:48 Politiet håper å avhøre mannen som ble skutt på Skjetten11:40 Sp-utvalg vil vingeklippe Riksrevisjonen09:42 Tom Egeland plasserte ti gisler på en trikk i Oslo sentrum09:32 Forsker tar til orde for å endre klimaregnskapet i landbruket09:24 Brexit-motstandere demonstrerer i London09:19 Blodapparat trekkes fra markedet09:15 May varsler brexit-avstemning kun hvis hun mener hun får nok støtte08:44 Afghanistan: Tre drept og mange såret i angrep08:42 Roboter skal få autorisasjon som finansrådgivere08:30 Voldtektssiktet mann tiltalt i lignende sak08:27 Mann alvorlig skadd i knivstikking på Nøtterøy08:19 Regjeringen vil ikke heve pliktarven så mye som først varslet06:54 Stor snøskredfare flere steder i landet06:54 26-årig kjenning av politiet mistenkt for angrep på 77-årig prest06:15 Flere fjelloverganger stengt på grunn av uvær06:01 Dette skjer i dag05:54 Moske gjenåpnet i Christchurch05:38 Dette skjedde i natt04:40 To sykloner treffer Australia04:33 Saksbehandlingstiden i politiet øker04:06 Frankrike slår hardere ned på «gule vester»-protester03:35 Kina stanser import av rapsfrø fra Canada03:29 62 døde etter eksplosjon på kjemisk fabrikk i Kina02:16 Minst 26 døde i bussbrann i Kina02:11 59 tyske IS-tilhengere og nesten 60 barn i varetekt i Syria01:37 New Zealand forbyr manifest knyttet til moskéangrep01:17 Trumps stanser nye Nord-Korea-sanksjoner01:05 Universitetsansatte mottok kollegers private meldinger etter operatørfeil00:07 Mueller anbefaler ikke ytterligere siktelser etter Russland-granskningen23:47 Mann siktet for drapsforsøk på politimann23:08 U21-landslaget slapp inn åtte mål22:56 England banket Tsjekkia etter Sterling-hattrick22:07 Mueller har levert sluttrapport om Russland-granskingen21:40 USA med rekordunderskudd i februar21:18 Overgrepsdømt prest ble engelsklærer i Den dominikanske republikk20:48 Trump langer ut mot europeiske bilprodusenter20:27 Mann med øks skutt av politiet på Skjetten20:24 To uker varetekt for korrupsjonssiktet i Nortura-saken20:23 Menn pågrepet etter vandalisering av moskeer i Birmingham20:03 Johannes Høsflot Klæbo vant sprinten i Québec19:16 Forskere skal ha avslørt Jupiters ukjente reise19:13 Norwegian droppet ekstra varsellampe i MAX-flyene19:03 Trump hevder IS-områdene i Syria er gjenerobret18:45 E6 på Dovre stengt etter vogntogvelt18:08 Arnstad ut mot regjeringens stille, byråkratiske sentralisering18:00 Trump vil ha valgkamprådgiver inn i sentralbankstyret17:30 Prest knivstukket i kirke i Canada17:28 Johannes Thingnes Bø vant skiskyttersprinten i Kollen og tangerte Fourcades verdenscuprekord17:09 Terrorofre hedret i Oslos største moské17:03 Tysk politi mener å ha avverget terrorangrep16:57 Fysikere får tiden til å gå baklengs i en kvantedatamaskin16:49 Trumps Golan-utspill vekker sterke reaksjoner16:35 Utrecht-siktet sier han var alene om angrep16:35 Hydro om cyberangrepet: Fortsatt alvorlig situasjon16:30 Bonde nektet å ha dyr etter vanskjøtsel16:13 Tusk om brexit: – Håpet er det siste som dør16:11 Kunstnerne bak Black Box-teateret krever erstatning15:52 PR-veteran lite imponert over VGs håndtering15:51 En person tatt av skred i Lyngen15:40 Økt snøskredfare i store deler av landet15:34 Svært høy vannstand i vente i Trøndelag og Nordland15:22 NRK Satiriks lurte streikende skoleelever15:19 Klimaaktivist Greta Thunberg hedres med pris15:18 Sky News: May vurderer sju brexit-alternativer15:16 Rapport: – Oljeselskaper bruker milliarder på å hindre klimatiltak14:24 Sundby ber Klæbo leke seg14:07 Pågrepet etter bombetrussel mot Nav-kontor14:04 Spiontiltalen mot Frode Berg er klar13:52 Russer fratatt kappgang-gull fra 201313:41 Lærer sa opp jobben i streikeprotest13:40 Ikke mer skiflyging for Lindvik13:24 Skipresidenten tok til motmæle mot Kristoffersen13:20 Vil fengsle korrupsjonssiktede i Nortura-saken13:19 Bråk etter klimademonstrasjon i Trondheim12:53 Lover oppløsning av tvangsfylker12:45 DNB og Danske Bank setter opp renta12:43 Frithjof Jacobsen blir tv-produsent i Monster12:39 Flere titall drept i islamistangrep i Burkina Faso12:39 Minst 60 omkom i bussulykke i Ghana12:38 Spania – Norge på billigsalg12:21 Her streikar elevane i dag og dette er krava12:20 Stormsenter treffer Norge med full kraft11:54 Norsk jeger tiltalt for drapsforsøk i Sverige11:41 Norsk 14-åring rekruttert av IS11:27 Pappa Kristoffersen ba alpinsjefen si opp jobben11:25 Sander Sagosen fra PSG til Kiel10:59 Snøskred over fylkesvei i Troms10:50 Frykter én motorsyklist vil dø hver uke i sommer10:35 Jegerne blir digitale10:34 Nord-Korea har trukket seg fra felles koreansk kontor10:34 13-åring varslet om busskapring i Italia
Siste nytt
14:02NorgeVGs egen gransking er «like rundt hjørnet»13:45NorgeOla Borten Moe: Oljeoverfloden visker ut sammenhengen mellom verdiskaping og velferd13:31VerdenMinst fem drept i angrep i Somalias hovedstad13:19ReiseNorwegian droppet ekstra varsellampe i MAX-flyene13:07NorgeTyver med gravemaskin stjal MC-er i Mysen12:58VerdenOver 600 døde etter syklon12:42VerdenUSA-støttede opprørere erklærer seier over IS i Baghouz12:26NorgeVM i Skreifiske avlyst på grunn av uvær11:52NorgeOmtrent 200 beboere evakuert på grunn av brann på Gjøvik11:48NorgePolitiet håper å avhøre mannen som ble skutt på Skjetten11:40NorgeSp-utvalg vil vingeklippe Riksrevisjonen09:42LivetTom Egeland plasserte ti gisler på en trikk i Oslo sentrum09:32NorgeForsker tar til orde for å endre klimaregnskapet i landbruket09:24VerdenBrexit-motstandere demonstrerer i London09:19Helse og livsstilBlodapparat trekkes fra markedet09:15VerdenMay varsler brexit-avstemning kun hvis hun mener hun får nok støtte08:44VerdenAfghanistan: Tre drept og mange såret i angrep08:42NorgeRoboter skal få autorisasjon som finansrådgivere08:30NorgeVoldtektssiktet mann tiltalt i lignende sak08:27NorgeMann alvorlig skadd i knivstikking på Nøtterøy08:19PengerRegjeringen vil ikke heve pliktarven så mye som først varslet06:54NorgeStor snøskredfare flere steder i landet06:54Verden26-årig kjenning av politiet mistenkt for angrep på 77-årig prest06:15NorgeFlere fjelloverganger stengt på grunn av uvær06:01NorgeDette skjer i dag05:54VerdenMoske gjenåpnet i Christchurch05:38NorgeDette skjedde i natt04:40VerdenTo sykloner treffer Australia04:33NorgeSaksbehandlingstiden i politiet øker04:06VerdenFrankrike slår hardere ned på «gule vester»-protester03:35VerdenKina stanser import av rapsfrø fra Canada03:29Verden62 døde etter eksplosjon på kjemisk fabrikk i Kina02:16VerdenMinst 26 døde i bussbrann i Kina02:11Verden59 tyske IS-tilhengere og nesten 60 barn i varetekt i Syria01:37VerdenNew Zealand forbyr manifest knyttet til moskéangrep01:17VerdenTrumps stanser nye Nord-Korea-sanksjoner01:05NorgeUniversitetsansatte mottok kollegers private meldinger etter operatørfeil00:07VerdenMueller anbefaler ikke ytterligere siktelser etter Russland-granskningen23:47NorgeMann siktet for drapsforsøk på politimann23:08SportU21-landslaget slapp inn åtte mål22:56SportEngland banket Tsjekkia etter Sterling-hattrick22:07PolitikkMueller har levert sluttrapport om Russland-granskingen21:40PengerUSA med rekordunderskudd i februar21:18VerdenOvergrepsdømt prest ble engelsklærer i Den dominikanske republikk20:48PolitikkTrump langer ut mot europeiske bilprodusenter20:27NorgeMann med øks skutt av politiet på Skjetten20:24NorgeTo uker varetekt for korrupsjonssiktet i Nortura-saken20:23VerdenMenn pågrepet etter vandalisering av moskeer i Birmingham20:03SportJohannes Høsflot Klæbo vant sprinten i Québec19:16VerdenForskere skal ha avslørt Jupiters ukjente reise19:13NorgeNorwegian droppet ekstra varsellampe i MAX-flyene19:03VerdenTrump hevder IS-områdene i Syria er gjenerobret18:45NorgeE6 på Dovre stengt etter vogntogvelt18:08PolitikkArnstad ut mot regjeringens stille, byråkratiske sentralisering18:00PolitikkTrump vil ha valgkamprådgiver inn i sentralbankstyret17:30VerdenPrest knivstukket i kirke i Canada17:28NorgeJohannes Thingnes Bø vant skiskyttersprinten i Kollen og tangerte Fourcades verdenscuprekord17:09NorgeTerrorofre hedret i Oslos største moské17:03NorgeTysk politi mener å ha avverget terrorangrep16:57VerdenFysikere får tiden til å gå baklengs i en kvantedatamaskin16:49PolitikkTrumps Golan-utspill vekker sterke reaksjoner16:35VerdenUtrecht-siktet sier han var alene om angrep16:35NorgeHydro om cyberangrepet: Fortsatt alvorlig situasjon16:30NorgeBonde nektet å ha dyr etter vanskjøtsel16:13PolitikkTusk om brexit: – Håpet er det siste som dør16:11NorgeKunstnerne bak Black Box-teateret krever erstatning15:52KulturPR-veteran lite imponert over VGs håndtering15:51NorgeEn person tatt av skred i Lyngen15:40NorgeØkt snøskredfare i store deler av landet15:34NorgeSvært høy vannstand i vente i Trøndelag og Nordland15:22KulturNRK Satiriks lurte streikende skoleelever15:19NorgeKlimaaktivist Greta Thunberg hedres med pris15:18PolitikkSky News: May vurderer sju brexit-alternativer15:16PengerRapport: – Oljeselskaper bruker milliarder på å hindre klimatiltak14:24SportSundby ber Klæbo leke seg14:07NorgePågrepet etter bombetrussel mot Nav-kontor14:04VerdenSpiontiltalen mot Frode Berg er klar13:52SportRusser fratatt kappgang-gull fra 201313:41NorgeLærer sa opp jobben i streikeprotest13:40SportIkke mer skiflyging for Lindvik13:24SportSkipresidenten tok til motmæle mot Kristoffersen13:20NorgeVil fengsle korrupsjonssiktede i Nortura-saken13:19NorgeBråk etter klimademonstrasjon i Trondheim12:53PolitikkLover oppløsning av tvangsfylker12:45PengerDNB og Danske Bank setter opp renta12:43KulturFrithjof Jacobsen blir tv-produsent i Monster12:39VerdenFlere titall drept i islamistangrep i Burkina Faso12:39VerdenMinst 60 omkom i bussulykke i Ghana12:38SportSpania – Norge på billigsalg12:21PolitikkHer streikar elevane i dag og dette er krava12:20NorgeStormsenter treffer Norge med full kraft11:54NorgeNorsk jeger tiltalt for drapsforsøk i Sverige11:41NorgeNorsk 14-åring rekruttert av IS11:27SportPappa Kristoffersen ba alpinsjefen si opp jobben11:25SportSander Sagosen fra PSG til Kiel10:59NorgeSnøskred over fylkesvei i Troms10:50MotorFrykter én motorsyklist vil dø hver uke i sommer10:35NorgeJegerne blir digitale10:34VerdenNord-Korea har trukket seg fra felles koreansk kontor10:34Verden13-åring varslet om busskapring i Italia
Populært