Meny

I fjor ble ni mennesker drept av en de en gang var glad i

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Når politiet rykker ut til meldt partnervold, griper de ikke inn hvis volden er eskalerende, men overlater paret til seg selv etterpå, viser forskning. Hvert fjerde drapsoffer i Norge blir drept av partner eller ekspartner.

Norge er et land med høy andel partnerdrap. De fleste drepes med kniv.

Merete Nesset har gått gjennom 124 politirapporter fra når politiet rykker ut på grunn av vold mot partner. Hun fant at når volden var eskalerende, ble verken voldsutøver arrestert, eller den voldsutsatte tatt hånd om. Visepolitimester Marit Fostervold i Trondheim mener politiet kan bruke forskningen til å lære.

– Antall drap generelt har gått ned i Norge, men partnerdrap har ikke den samme nedgangen. Det har holdt seg stabilt. Derfor ønsket jeg å se mer på hva politiet gjør når de kommer til et sted hvor det er meldt om partnervold, sier Merete Berg Nesset, doktorgradsstipendiat ved NTNU.

Overlater paret til seg selv

Politiet kunne ha tatt med seg han som slår eller truer. De kunne ha tatt med seg hun som er livredd, men kanskje ikke tør å si det. De kunne ha gjort mye, men i studien til stipendiaten kommer det frem at politiet i noen nødhjelpssaker ikke griper inn. De kommer, undersøker, drar videre og overlater paret til seg selv.

Hvert år drepes flere mennesker i Norge av en de en gang hadde kjær. De aller fleste er kvinner. I media kan man lese om kvinner som har blitt skutt med AG3, drept med kniv eller slått i hjel. Noen ganger tar mannen sitt eget liv etterpå. Noen ganger har barnet sett mamma bli drept, og forsøkt å hjelpe. Noen ganger blir også barnet drept.

Mange har kjent til voldsproblemene

I løpet av perioden 1990-2014 skjedde det 867 drap i Norge. Av disse var 206 partnerdrap. Det betyr altså at en av fire som blir drept, har en gang vært glad i personen som frarøvet vedkommende livet.

Av alle drap i fjor var en av tre et partnerdrap, ifølge statistikk fra Kripos. Foto: Colourbox

En stor rapport om partnerdrap i Norge fra 1990-2012 viser at mange rundt parene kjente til volden. Seks av ti gjerningspersoner – og syv av ti offer – hadde søkt hjelp i private relasjoner. En av tre gjerningspersoner hadde nevnt partnerdrap, men dette ble i liten grad formidlet videre.

I syv av ti partnerdrap var det registrert partnervold før drapet. Tre av fire gjerningspersoner/offer hadde vært i kontakt med politi, helsevesen og hjelpeapparat før drapet.

Forfatter av rapporten skriver at det er et betydelig potensial for å forebygge partnerdrap.

Mest vold i Oslo og Finnmark

På Brøset kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri i Trondheim jobber Merete Berg Nesset. Hun hjelper mennesker som er sinte og slår. Hun lærer også opp helsepersonell og ansatte i kriminalomsorgen i Norge i temaene sinnemestring og kognitiv terapi.

Drap i Norge

Tall fra Kripos viser at det i 2017 ble begått 25 drap i Norge. I 2016 var tallet 28, i 2015 var det 22. Av alle drap i fjor var en av tre et partnerdrap.

Nesset ville dypere i dette feltet, og i doktorgradsavhandlingen sin ved NTNU begynte hun å forske på hvilke risikofaktorer utrykningspolitiet la vekt på når de besluttet enten å arrestere voldsutøver eller flytte den voldsutsatte.

Hun brukte det eneste datasettet som finnes om dette. Det er data fra Stovner politidistrikt i Oslo. Dataene var hentet inn som del av et prosjekt som var satt i gang av Politidirektoratet. I Stovner bor det cirka 134 000 mennesker. Dataene var fra 124 politirapporter fra nødhjelpsbesøk knyttet til partnervold i løpet av et år.

Utover dette er det innhentet lite data som handler om hvordan politiet faktisk jobber. Ren kriminalstatistikk fra Kripos viser at det i 2017 ble begått 25 drap i Norge. I 2016 var tallet 28, i 2015 var det 22. Av alle drap i fjor var en av tre et partnerdrap.

Statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser også at man i 2016 var mest utsatt for vold og mishandling hvis man bodde i Finnmark og Oslo, og minst i Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag.

I flere tilfeller ble utøver arrestert

Nylig publiserte Nesset en artikkel i Journal of Interpersonal Violence om funnene hun gjorde etter å ha gått gjennom politirapportene.

– Jeg studerte de umiddelbare observasjonene politiet skriver at de gjorde på åstedet. Deretter så jeg på hvilke av observasjonene som så ut til å ha hatt betydning for beslutningen om å arrestere voldsutøver eller ta med seg voldsutsatte, sier Nesset.

Dette fant hun:

  • I tilfeller hvor politiet observerte fysisk vold, ble voldsutøver arrestert
  • Hvis voldsutøver hadde kjente rusproblemer, ble han også arrestert
  • Hvis det var barn til stede ble den voldsutsatte flyttet
  • Hvis voldsutøver hadde psykiske problemer, ble den voldsutsatte flyttet
  • I saker hvor politiet vurderte at det var en eskalering av volden, grep de ikke inn der og da. Voldsutøver ble verken arrestert eller fjernet, og den voldsutsatte ble ikke beskyttet eller flyttet til for eksempel et krisesenter.

– Det synes jeg er et spesielt funn. Det var nesten sånn at der politiet vurderte at det var en eskalering av utøvers voldelige atferd, så kunne det se ut som om det var beskyttende mot arrestasjon. Eller mot å flytte den voldsutsatte, sier Nesset.

Politiets definisjon av eskalering av vold er at det har vært en opptrapping av alvorlighet og hyppighet de siste fire ukene.

– Studentene på Politihøyskolen har det heller ikke som eget pensum.

Burde vært på pensum

Ved Politihuset i Trondheim jobber Marit Fostervold som visepolitimester. I 2013 ble politiet i Norge pålagt å bruke et digitalt verktøy som heter SARA:SV for å arbeide mer strukturert med å vurdere risiko i partnervoldssaker. Ved hvert politidistrikt har flere politibetjenter spesiell opplæring i dette verktøyet. Men å lære opp politipatruljer, etterforskere og påtalejurister, og i hvilken grad det skal foregå, er opp til hvert distrikt.

– Studentene på Politihøyskolen har det heller ikke som eget pensum.

– Norge er et av landene med flest partnerdrap. Det har det blitt stilt spørsmålstegn ved tidligere, sier Marit Fostervold, visepolitimester i Trondheim. Foto: Politiet

– Det har vært foreslått, og det burde vært en del av den nasjonale opplæringen for lenge siden, sier Fostervold. Hun mener at funnet til stipendiat Merete Nesset treffer politiet midt mellom ny og gammel tid.

Kultur for å følge magefølelsen

– Politiet har hatt en grunnleggende kultur med at lang og bred erfaring gjør deg dyktig. Det er riktig, men bare til en viss grad. Noen ganger strekker ikke erfaring og magefølelse til. Saker er ikke like og kan ha ulike risikofaktorer. Det vil også være tilfeldig hvem som er på patrulje akkurat den dagen man rykker ut til et sted hvor det er meldt om vold, sier Fostervold.

Hun mener at politiet nå må komme seg videre fra magefølelse og erfaring, til å jobbe mer strukturert med å vurdere risiko – slik man gjør med verktøyet SARA:SV.

– Hvis man ikke har en strukturert tilnærming så tror jeg det er fare for at politiet ikke iverksetter nødvendige tiltak for å redusere risikoen og for å ta gode etterforskningsskritt. Det er ikke nødvendigvis en rød tråd fra patrulje til dom i hvordan man jobber med risikovurderinger i politiet, sier Fostervold.

Kan bruke mer besøksforbud av allmenne hensyn

Hun mener at funnet fremstår som alvorlig for politiets satsningsområder.

Dette er SARA:SV

SARA:SV er et risikovurderingsverktøy som skal identifisere de mest utsatte for vold i nære relasjoner. Verktøyet er basert på empiri og erfaring fra Canada og Sverige. Utgangspunktet for kartleggingsverktøyet er at en voldshandling allerede har funnet sted. SARA:SV har en sjekkliste med 15 grunnleggende risikofaktorer.

Disse faktorene deles inn i risikofaktorer hos voldsutøveren, med tanke på voldsutøvers historie i forhold til partnervold og voldsutøverens psykososiale situasjon. I tillegg til dette vurderes ulike risikofaktor ved den voldsutsattes sårbarhet.

Målet er å avdekke risiko for gjentagelsesfare slik at man sette i gang ulike forebyggende tiltak, både for å forhindre og redusere risikoen for at det skjer ytterligere straffbare handlinger.

– Vold og seksuelle overgrep mot barn er første prioritet hos politiet, uansett. Vi har en økning av særdeles alvorlig kriminalitet, særlig på internett. Det å ha en strukturert forståelse av risiko er enda mer viktig enn før. Politiet har i aller høyeste grad forstått hva som er første prioritet. Det ligger i hele organisasjonen.

– Vi har mange gode måter å jobbe på, men der det er eskalerende vold, er det tydeligvis noe som glipper. I tillegg til å jobbe mer strukturert, mener jeg at vi må ha en annen og mer aktiv bruk av de verktøyene vi allerede har, sier Fostervold.

Hun mener at politiet i større grad bør ta i bruk det som kalles besøksforbud av allmenne hensyn.

Kan bruke omvendt voldsalarm

– Si at det tar tre til fire måneder å etterforske en partnervold- eller familievoldssak. Med mindre det settes inn noen strakstiltak, vil den voldsutsatte være ubeskyttet i denne perioden. Voldsalarm til fornærmede er et alternativ og brukes ofte.

– Omvendt voldsalarm vil gi kontinuerlig monitorering av domfelte. Vi ønsker ofte at fornærmede selv skal ønske et besøksforbud, men det kan være vanskelig for et offer i akkurat disse sakene.

– Det er enklere saksbehandling for politiet når voldsutsatte ønsker besøksforbud, men jeg tenker at vi i større grad bør frata den som er utsatt for vold ansvaret slik at staten heller griper inn, sier Fostervold.

Hun mener at politiet i større grad også burde brukt rundspørring.

– Forskning viser at mange vet, men de forteller det ikke videre. En rundspørring kan avdekke akkurat den informasjonen politiet trenger for å vurdere risiko for gjentagelsesfare, mener Fostervold.

Les også:

Over 300 barn i fare for tvangsekteskap
Må tenke nytt om sjeldne katastrofer
Slik får politiet voldtektsofferet til å fortelle

Saken er opprinnelig publisert på Gemini.no

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
20:57 Innbytter Kaasa stoppet Vikings eventyrstart20:53 Skogbrann: 500 får evakueringsvarsel20:13 Skogbranner i Rogaland og Agder – evakuering i Sokndal20:13 Egypt: 88 prosent stemte for å forlenge Sisis styre20:01 Medier: Biden starter valgkampen torsdag19:59 Sjakk: Carlsen med ny remis mot Caruana19:59 Marte Gerhardsen er innstilt som ny utdanningsdirektør i Oslo19:29 Skogbranner i Rogaland og Agder – evakuering i Sokndal18:55 Skogbranner både i Rogaland og Vest-Agder18:47 – En bukse koster 3800-7000 liter vann å lage18:43 Kushner vil legge fram fredsplan for Midtøsten etter ramadan18:17 Skogbranner både i Rogaland og Vest-Agder18:17 Oslo Børs opp på første handledag etter påske18:16 RBK avlyste planlagt medlemsmøte17:32 Erna Solberg: IS-mødrene må bli igjen i Syria17:26 Resett: – Vi er blokkert av Googles annonsetjeneste17:01 – Nå må Siv Jensen få fingeren ut16:46 Ropstad: – Mest krevende halvår for KrF noensinne16:39 Trump klar for ny tur til Europa16:23 FN-panel: En million arter kan bli utryddet16:16 Nord-Koreas Kim møter Putin i Vladivostok15:52 Norsk-tamiler redde for å reise hjem15:35 Sri Lankas statsminister frykter flere bomber15:10 Saudi-Arabia henrettet 37 terrordømte15:10 Twitter tredoblet overskuddet14:56 Flere bøker gis ut, men færre selges14:55 De Bruyne mister United-kampen14:34 To hentet ut fra brannområde i Sokndal i Rogaland14:31 Venter milliardunderskudd i Norwegian14:28 Turistene rømmer Sri Lanka14:09 Mobbeoffer vant fram mot kommune – får 1,2 millioner i erstatning13:54 Trump møter dronning Elizabeth13:53 Ønsker kraftig poengstraff for rasisme13:52 Amundsen: Uklokt og skuffende av Solberg13:43 Gerhardsen innstilt som ny utdanningsdirektør13:42 Over 50 savnet i gruve i Myanmar13:30 Tor-Kristian Karlsen utsatt for grov vold på åpen gate13:12 IS hevder å stå bak Sri Lanka-terror12:55 Klare posisjoner foran lønnsoppgjøret i staten12:43 Indias statsminister avla stemme12:42 Europa kvitter seg med gjeld12:42 Macron skal presentere reformer12:33 Aksjonist anmeldt under demonstrasjon mot vindkraftverk12:32 Mann skadd i arbeidsulykke i tunnel12:10 Trond Giske og Haddy N'jie snakker ut på TV 212:00 Solskjær: – Spillerne har det vondt11:44 Eksperter: Lokal islamistgruppe fikk trolig bistand utenfra11:36 Tom Tvedt fortsatt i tenkeboksen: – Må vurdere nøye11:20 Kristoffersen-dom kommer trolig neste uke11:12 – Kirkeangrepet var hevn for moskéangrep10:59 NHL tenker grønt og kjøper klimakvoter10:33 Forsvaret: Militær kapasitet redusert etter fregattforlis10:25 Kasakhstans midlertidige president kan få fortsette10:24 Kvinne pågrepet etter drap på journalist i Nord-Irland10:01 Ble antatt før noen hadde lest manuset09:59 Program for malariavaksiner for barn rulles ut i Afrika09:55 Stenger en rekke tjenester denne uken09:21 Fansen gir styret og spillerne skylden for United-kollaps09:19 Helland etter nytt RBK-poengtap: – Vi er litt i slutten av oppkjøringa09:19 Regjeringen vil hente hjem foreldreløse barn av norske IS-krigere08:48 Bolig i Østfold er overtent08:33 Nytt jordskjelv på Filippinene07:58 New York Red Bulls avfeier Henry-samtaler07:57 Normal trafikk på Østfoldbanen etter avsporing07:52 Erna Solberg kritiserer Aps innvandringspolitikk07:41 Sabler ned det norske fagmiljøet07:35 Flere hundre barn bor på hemmelig adresse i Norge07:31 – Syrer tatt inn til avhør om terroren på Sri Lanka07:29 Pogba om Everton-tapet: – Respektløst overfor laget og fansen07:21 BT: Kampflyregningen har steget med 16 milliarder kroner07:03 Ola Hobber Nilsen dømmer toppoppgjør i Egypt06:46 Liverpool-legende presentert som ny Brisbane-trener06:34 Påskefreden over for May06:13 Zuccarello og Dallas til kvartfinale etter sudden death06:08 Norske barn om oppholdet i Syria: Det var kuler og krig06:04 Sørgedag, unntakstilstand og soldater i gatene på Sri Lanka06:02 Dødstallet på Sri Lanka har steget til 31006:01 Låvebrann i Buskerud slukket06:00 Alle alvorlige småbåtulykker i fjor under lupen i ny rapport05:55 Myanmars Høyesterett avviser journalisters anke05:50 Dette skjer i dag05:39 Muslimsk Dialognettverk fordømmer Sri Lanka-terroren05:38 Chelseas stortalent røk akillesen05:30 Dette skjedde i natt05:29 Katolske norsktamiler i sorg etter Sri Lanka-terroren05:18 Studie viser «skremmende rask» smelting av Grønlandsisen04:37 Savnet helikoptermannskap funnet i god behold på New Zealand04:21 Konsernsjef ville beholde navnet NSB03:49 Elleve døde etter jordskjelv på Filippinene03:28 Kontroll på boligbrann i Askim03:18 Jøder protesterer mot brenning av Judas-figur i Polen02:43 Tungvektere forlater KrF02:33 Nye IRA innrømmer og beklager drap på journalist02:07 30 års fengsel for drap på journalist i Bulgaria02:03 Mann til sykehus etter bilulykke i Rogaland01:47 Seks døde da småfly styrtet i Texas01:34 Staten krever 30 millioner i tilleggsskatt fra Sats01:28 Gavepakke for Solskjær og United da Chelsea bare klarte uavgjort01:21 Forlenget fengsling for Chelsea Manning00:52 Vietnams tidligere president Le Duc Anh er død
Siste nytt
20:57SportInnbytter Kaasa stoppet Vikings eventyrstart20:53NorgeSkogbrann: 500 får evakueringsvarsel20:13NorgeSkogbranner i Rogaland og Agder – evakuering i Sokndal20:13PolitikkEgypt: 88 prosent stemte for å forlenge Sisis styre20:01PolitikkMedier: Biden starter valgkampen torsdag19:59SportSjakk: Carlsen med ny remis mot Caruana19:59NorgeMarte Gerhardsen er innstilt som ny utdanningsdirektør i Oslo19:29NorgeSkogbranner i Rogaland og Agder – evakuering i Sokndal18:55NorgeSkogbranner både i Rogaland og Vest-Agder18:47Verden– En bukse koster 3800-7000 liter vann å lage18:43PolitikkKushner vil legge fram fredsplan for Midtøsten etter ramadan18:17NorgeSkogbranner både i Rogaland og Vest-Agder18:17PengerOslo Børs opp på første handledag etter påske18:16SportRBK avlyste planlagt medlemsmøte17:32PolitikkErna Solberg: IS-mødrene må bli igjen i Syria17:26PolitikkResett: – Vi er blokkert av Googles annonsetjeneste17:01Penger– Nå må Siv Jensen få fingeren ut16:46PolitikkRopstad: – Mest krevende halvår for KrF noensinne16:39PolitikkTrump klar for ny tur til Europa16:23PolitikkFN-panel: En million arter kan bli utryddet16:16PolitikkNord-Koreas Kim møter Putin i Vladivostok15:52VerdenNorsk-tamiler redde for å reise hjem15:35VerdenSri Lankas statsminister frykter flere bomber15:10VerdenSaudi-Arabia henrettet 37 terrordømte15:10KulturTwitter tredoblet overskuddet14:56KulturFlere bøker gis ut, men færre selges14:55SportDe Bruyne mister United-kampen14:34NorgeTo hentet ut fra brannområde i Sokndal i Rogaland14:31PengerVenter milliardunderskudd i Norwegian14:28ReiseTuristene rømmer Sri Lanka14:09NorgeMobbeoffer vant fram mot kommune – får 1,2 millioner i erstatning13:54PolitikkTrump møter dronning Elizabeth13:53SportØnsker kraftig poengstraff for rasisme13:52PolitikkAmundsen: Uklokt og skuffende av Solberg13:43NorgeGerhardsen innstilt som ny utdanningsdirektør13:42VerdenOver 50 savnet i gruve i Myanmar13:30SportTor-Kristian Karlsen utsatt for grov vold på åpen gate13:12VerdenIS hevder å stå bak Sri Lanka-terror12:55PengerKlare posisjoner foran lønnsoppgjøret i staten12:43PolitikkIndias statsminister avla stemme12:42PengerEuropa kvitter seg med gjeld12:42PolitikkMacron skal presentere reformer12:33NorgeAksjonist anmeldt under demonstrasjon mot vindkraftverk12:32NorgeMann skadd i arbeidsulykke i tunnel12:10PolitikkTrond Giske og Haddy N'jie snakker ut på TV 212:00SportSolskjær: – Spillerne har det vondt11:44VerdenEksperter: Lokal islamistgruppe fikk trolig bistand utenfra11:36SportTom Tvedt fortsatt i tenkeboksen: – Må vurdere nøye11:20SportKristoffersen-dom kommer trolig neste uke11:12Verden– Kirkeangrepet var hevn for moskéangrep10:59SportNHL tenker grønt og kjøper klimakvoter10:33NorgeForsvaret: Militær kapasitet redusert etter fregattforlis10:25PolitikkKasakhstans midlertidige president kan få fortsette10:24VerdenKvinne pågrepet etter drap på journalist i Nord-Irland10:01KulturBle antatt før noen hadde lest manuset09:59Helse og livsstilProgram for malariavaksiner for barn rulles ut i Afrika09:55MotorStenger en rekke tjenester denne uken09:21SportFansen gir styret og spillerne skylden for United-kollaps09:19SportHelland etter nytt RBK-poengtap: – Vi er litt i slutten av oppkjøringa09:19PolitikkRegjeringen vil hente hjem foreldreløse barn av norske IS-krigere08:48NorgeBolig i Østfold er overtent08:33VerdenNytt jordskjelv på Filippinene07:58SportNew York Red Bulls avfeier Henry-samtaler07:57NorgeNormal trafikk på Østfoldbanen etter avsporing07:52NorgeErna Solberg kritiserer Aps innvandringspolitikk07:41Helse og livsstilSabler ned det norske fagmiljøet07:35NorgeFlere hundre barn bor på hemmelig adresse i Norge07:31Verden– Syrer tatt inn til avhør om terroren på Sri Lanka07:29SportPogba om Everton-tapet: – Respektløst overfor laget og fansen07:21NorgeBT: Kampflyregningen har steget med 16 milliarder kroner07:03SportOla Hobber Nilsen dømmer toppoppgjør i Egypt06:46SportLiverpool-legende presentert som ny Brisbane-trener06:34PolitikkPåskefreden over for May06:13SportZuccarello og Dallas til kvartfinale etter sudden death06:08VerdenNorske barn om oppholdet i Syria: Det var kuler og krig06:04VerdenSørgedag, unntakstilstand og soldater i gatene på Sri Lanka06:02VerdenDødstallet på Sri Lanka har steget til 31006:01NorgeLåvebrann i Buskerud slukket06:00NorgeAlle alvorlige småbåtulykker i fjor under lupen i ny rapport05:55VerdenMyanmars Høyesterett avviser journalisters anke05:50NorgeDette skjer i dag05:39NorgeMuslimsk Dialognettverk fordømmer Sri Lanka-terroren05:38SportChelseas stortalent røk akillesen05:30NorgeDette skjedde i natt05:29NorgeKatolske norsktamiler i sorg etter Sri Lanka-terroren05:18VerdenStudie viser «skremmende rask» smelting av Grønlandsisen04:37VerdenSavnet helikoptermannskap funnet i god behold på New Zealand04:21PengerKonsernsjef ville beholde navnet NSB03:49VerdenElleve døde etter jordskjelv på Filippinene03:28NorgeKontroll på boligbrann i Askim03:18VerdenJøder protesterer mot brenning av Judas-figur i Polen02:43PolitikkTungvektere forlater KrF02:33VerdenNye IRA innrømmer og beklager drap på journalist02:07Verden30 års fengsel for drap på journalist i Bulgaria02:03NorgeMann til sykehus etter bilulykke i Rogaland01:47VerdenSeks døde da småfly styrtet i Texas01:34PengerStaten krever 30 millioner i tilleggsskatt fra Sats01:28SportGavepakke for Solskjær og United da Chelsea bare klarte uavgjort01:21VerdenForlenget fengsling for Chelsea Manning00:52VerdenVietnams tidligere president Le Duc Anh er død
Populært